söndag, augusti 10, 2008

Stoppa skattefusket

Lars Ohly höll under söndagen sitt traditionsenliga sommartal i Vackerby hage i Gnesta. Under talet presenterade Ohly ett initiativ till en handlingsplan mot skattefusk och social dumping.

– Staten går varje år miste om drygt 130 miljarder kronor på grund av skattefusk. Det leder till avsevärt mindre pengar som kan satsas på välfärden. För att komma till rätta med fusket och samtidigt bekämpa den sociala dumpingen som frodas i den svarta ekonomin krävs det en handlingskraft som regeringen saknar, sa Ohly.

– Några åtgärder som vi föreslår är en systematisk samverkan mellan fack, arbetsgivarorganisationer och myndigheter. Vi vill utöka kravet på personalliggare på arbetsplatser och ge skatteverket möjlighet att göra oanmälda kontroller. Vi vill ha en ovillkorlig rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag och krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Andra frågor som Lars Ohly lyfte fram var FRA-lagen och konflikten i Georgien. – Det är barbariet som visar sig i Georgien, Sydossetien och Abchasien idag, sade Ohly

Inga kommentarer: