söndag, december 31, 2017

Granen i Åfors

Största granen i trakten finns nog i Åfors i tomten hos min mor. Minst 10 m hög och tät med grenar och enorm bas. När jag var liten hoppade jag bock över granen. Idag går det inte ens med stavhopp. Den planterade min far i mitten av 1980-talet och då var den en liten granskott. Nu är den jättestor.


måndag, december 25, 2017

Tre olika sorter jul

1. Den Fornordiska julen

Jul är benämning på den nordiska hedniska midvinterfesten julblot, fornnordiska jólablót eller "midvinterblot". Julblot eller midvinterblot firades alltså vid midvintern då dagarna är som kortast och nätterna som längst, det vill säga kring vintersolståndet. Man tror att det förkristna firandet av denna dag var en dyrkan av denna egenskap hos dygnet då det tolkades som ett återuppvaknande av naturen.

Ordet "jul" finns belagt före kristnandet av Norden och är alltså fornnordiskt. Det förekommer tidigast i ett hyllningskväde till Harald Hårfager från omkring år 900 där någon sägs "dricka jul". En vanlig folketymologisk vanföreställning är att ordet är besläktat med hjul; detta är emellertid av språkhistoriska orsaker otänkbart, och ordets förgermanska etymologi är okänd.

2. Den kristna julen

Jul kallas på nordiska språk inkl finska även den högtid som kristna firar den 25 december till minne av Jesu födelse. Man kan inte som på till exempel engelska direkt ange distinktionen mellan christmas och yule.

I Sverige pågår den kristna julen från juldagen, 25 december, till trettondagen, 6 januari. Årstiden för Jesu födelse anges inte i evangelierna, men Lukasevangeliet indikerar att årstiden var månaderna då herdarna var ute och vaktade får. Det gjordes under sommarmånaderna, vädret blev kyligare i slutet av oktober början på november. Men den exakta tidpunkten för Jesu födelse är inte känd. Liberius fastställde datum för juldagen till den "25 december" 354. Årstiden december ersatte företrädesvis det romerska firandet av solguden som hölls vid midvintern, men även andra hedniska folk i västerländerna firade redan sina egna typer av högtider vid midvinter.

Övergången från de gamla folkens traditioner och seder till kristendomen underlättades som tidigare nämnts genom att midvinter redan var en högtid. Ljusets återvändande till jorden efter midvinter har fått symbolisera det andliga tecknet för Jesus födelse, och därmed infaller juldagen med midvinter. Vintersolståndet infaller nuförtiden något tidigare på grund av ändringar i kalendern.

Den västkristna kyrkan var först med att införa juldagen den 25 december och samtliga länder i väst har denna högtidsdag. Inom den östkristna kyrkan har trettondedag jul, epifania, ofta en starkare ställning än julen. Denna dag firas där till minne av Jesu dop eller hans födelse.

Eftersom den kristna julen startar den 25 december, i de flesta länder är juldagen den dag då man firar jul mest, infaller dess afton klockan 18 kvällen därinnan, varav namnet julafton. Julen i Sverige varade förr till tjugondag Knut (13 januari), medan den i övriga världen tar slut i och med trettondedag jul (6 januari).

I Sverige fanns även förr flera helgdagar omkring jul: tredjedag- och fjärdedag jul, men dessa avskaffades genom förordning 4 november 1772.


3. Den sekulära julen

Det sekulära julfirandet är en blandning av hedniska, kristna, nordiska och germanska traditioner från 1800-talet.I det sekulära svenska samhället firas jul under hela adventstiden med julaftonen som höjdpunkt och anses avslutad på juldagen.

Jul har blivit den största sekulära högtiden över hela världen. Här ingår kommersialismen, julstressen, julskyltning som startar redan i november, H&M:s spektakulära annonskampanjer, julkalendrar, Julkalendern på TV, Julkalendern i radio, julmusik, julgran, julmat med julskinka och lutfisk, julbord, glögg, julsprit, julöl, julkort med speciella julfrimärken, jultidningar, julklappar, jultomtar, julstädning, Kalle Anka och hans vänner samt Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton på TV, julyra, julneuroser etc.

Det har sagts om julen att det är den tiden på året då svenskarna bryr sig om de släktingar de ignorerar resten av året och skuldsätter sig för att köpa saker till andra som dessa aldrig önskat sig eller ens behöver.Jul är i Sverige en familjehögtid. Julen har därför blivit en pina för människor som är ensamstående eller marginaliserade. De flesta restauranger är stängda på julafton och ibland även på juldagen.

Flera ideella organistioner engagerar sig extra under julen och erbjuder ensamma, hemlösa och socialt utslagna lite "julstämning" genom att anordna "julbord" med skänkta livsmedel. Dessutom ges lite underhållning.I Sverige firas julen vanligtvis med familj och vänner. Inför julhögtiden pyntas fönster med ljusstakar och julgranen placeras i rummet. På julaftonen kommer tomten och delar ut julklappar åt barnen. Under 1900-talet har först radio och sedan TV fått en betydande roll inför julfirandet. Även elektriskt ljus används i stor prägel.

Julens stjärna

En av många mysterier eller konstigheter som berättas i bibeln är historien om Betlehems Stjärna som förkunnade att en allsmäktig person skulle födas. Det var den stjärna som ledde de tre vise männen till stallet i Betlehem där Jesus just hade föds. Många har genom åren försökt att förklara vad denna stjärna egentligen var för något för i grunden är alla överens om att det absolut inte var någon stjärna som lyste på himlen.

Men vad var det för något? Många teorier har lanserats genom åren. Allt från planeter, supernovor, Konjunktioner mellan olika planeter, kometer, meteorer, UFO, Att det verkligen var Gud som var stjärnan och helt enkelt att det aldrig existerat någon Betlehemstjärna utan att det är ett påhitt för att förhöja Jesu status. För under antiken förekom en mängd berättelser om ljussken och nya stjärnor i samband med historiska händelser, inte minst när kungar och härskare föddes. Under denna tid var det en utbredd uppfattning att varje människa hade en egen personlig stjärna på himlavalvet. Vanliga enkla människor hade bleka och knappt skönjbara stjärnor medan kungar och andra stora mäns stjärnor var starkt lysande.Hela berättelsen om Jesu födelse är kantad av frågetecken och fakta som går tvärs emot andra historiska källor. Ingen vet säkert när Jesus föddes. Det enda man vet att de troligtvis inte var 25 december. Inte heller var det år 0 som födslen skedde. Enligt Matteusevangeliet föddes Jesus under kung Herodes regeringstid. Det anses vara ett historiskt faktum att Herodes dog år 4 f.Kr. och det innebär att Jesus under alla förhållanden måste vara född tidigare än så.
Den romerske kejsaren Augustus påbud om skattskrivning utfärdades år 8 f.Kr. och de flesta historiker tror därför att Jesus föddes någon gång under våren året därpå alltså år 7 f. Kr.

Om detta stämmer så har vi kanske lösningen på mysteriet. Astronomer kan med en fantastisk precision räkna ut när och var olika historiska himlafenomen ägde rum. Därför vet man att vid tre olika tillfällen år 7 f.Kr. uppträdde ett sällsynt astronomiskt fenomen, nämligen en "Kungskonjunktion" med planeterna Jupiter och Saturnus inblandade. En konjunktion är en astronomisk term som betyder att två himlakroppar kommer så nära varandra på himlen att de ser ut att smälta ihop. Ordet kommer av det latinska coniunctio som betyder "förening".


Kungskonjunktionerna år 7 f.Kr. ägde rum i slutet av maj, i början av oktober och i slutet av november i stjärnbilden Fiskarna. Enligt österlandets astrologi hörde stjärnbilderna ihop med olika länder och folkslag. Stjärnbilden Fiskarna stod för landet i väster, "Amurru" - "Hebreernas hus". Planeten Saturnus var Judéens och vishetens stjärna medan Jupiter symboliserade kungamakten.

Det enda som är verkligt besvärande i berättelsen är det faktum att stjärnan tydligen flyttade på sig, bland annat gick den framför de vise männen och den stannade först över stallet i Betlehem. Detta har en mängd sensationsförfattare tolkat bokstavligt men en förklaring som nog får anses vara mer trovärdig är att stjärnan stod högt på himlen och bara såg ut att följa med när de vise männen färdades på sina riddjur.

Jesusbarnet kan knappast ha varit nyfött i stallet som legenden säger för då stämmer inte tideräkningen med konjunktionerna och skattskrivningen. Det bör också ha tagit minst 50 dygn för de vise männen att färdas till Betlehem om de nu kom från något av de stora kultursamhällena i Babylonien.

Kung Herodes order att döda alla gossebarn i Judéen som var två år eller yngre tycks också innebära att Jesus faktiskt var åtskilliga månader gammal när de vise männen uppvaktade honom med sina gåvor.

Hur det än är med saken så får vi nog aldrig veta säkert vad Betlehemstjärnan var för något och kanske det också är meningen att det ska kittla fantasin lite. Men en sak vet jag det är att det just nu lyser en "Emmaboda stjärna" på kvällshimlen i söder. Det är planeten Venus som är natthimlens näst ljusstarkaste objekt (efter månen) som man kan se ganska lågt i söder. Kanske förkunnar den att någon stor allsmäktig person har föds eller ska födas vad vet jag? Men vacker är den i allfall denna planet som bär den romerska kärleksgudinnan Venus namn. Så liten koppling har Venus till den tid då Jesus sägs ha föds

söndag, december 24, 2017

Tomten

Tomten kan också kallas tomtevätte, och i Skåne, Danmark och Norge kallas han företrädesvis nisse eller goanisse (jfr uttrycket Nisse god dräng), ursprungligen ett noanamn. På svenska finns även puke som är en smådjävul, pyske är en liten människa, hempjäske och pixy är en tomtegubbe. På finska finns tonttu som är inlånat från svenskan. Liknande husandar hos andra folk är de romerska penates och lares, den ryska dHomovoj (även hos andra slaver), hob i England, brownie i Skottland och Heinzelmännchen i Tyskland.

Tomten var en slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste mannen som odlade upp just den gården, och som inte kommer till ro efter döden, utan hela tiden måste se till "sin" gård. Han visade sig ogärna, men beskrivs som en äldre man och mindre än människor (exakt hur liten varierar), ofta med vitt skägg, gråa kläder och luva. Det var viktigt att hålla sig väl med honom och inte förarga honom på något sätt. Tomten hade ett vresigt temperament och kunde hämnas om man exempelvis misskötte djuren eller behandlade honom respektlöst. Framför allt vakade han över djuren i stall och ladugård.

Som tack för hans arbete gav man tomten en skål gröt. Enligt en senare tradition skulle han vara särskilt förtjust i risgrynsgröt (sötgröt), som därför även kallas tomtegröt. Till sägner om tomten hör hur han i vrede dräper en ko när han inte får en klick smör i sin gröt, eller hur han belönas med nya kläder, vilka dock gör att han anser sig för fin för att fortsätta med sitt arbete. Det säger även något om bondesamhällets värderingar att tomten, gårdens skyddsväsen, är en man, medan skogsrået, vildmarkens skyddsväsen, är en kvinna.

Tomten har en del gemensamt med vättarna. Båda hör till oknyttens skara och sades exempelvis hålla till under vårdträdet, och gårdsvätten är ett annat namn på tomten. I de isländska sagorna talas det om landvättar som man inte fick skrämma bort för att lyckan skulle fly bygden, och som med mycket annat i folktron kan man se tomten som en del av den fornnordiska religionen som kvarlevt synkretiskt med kristendomen. Den heliga Birgitta varnar på två ställen i sina uppenbarelser för att hedra tomtegudar (tompta gudhi, tompa gudhom); liknande varningar utfärdas i äldre predikosamlingar och bibelkommentarer.

Två personer som format många svenskars bild av tomten är Viktor Rydberg med sin dikt Tomten från 1881, där tomten ser efter gården en midvinternatt och funderar över människornas ändliga livstid, och Jenny Nyström som från 1874 tecknade flera julkort med tomtemotiv, vilka ännu finns i nytryck.

Jultomten, som på kontinenten oftast kallas något i stil julmannen eller sankt Nikolaus, lånades in till Sverige under andra halvan av 1800-talet, främst från Tyskland, och har mest utseendet gemensamt med gårdstomten. Tidigare var det julbocken som skötte julklappsutdelningen. Jultomten har hjälp av tomtenissar, som i engelskspråkiga länder är alver (elves) och oftast har gröna kläder.

källa: Wikipedia

Lucka 24


lördag, december 23, 2017

God Jul


Ugglan Helga och Fladermusen Olga vill önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. De hoppas att många böcker blir lästa under helgerna. Jag instämmer i deras budskap. God jul alla

Julorkanerna 1902

SMHI varnar för blåsväder under den stundande julhelgen i stora delar av landet där Klass 1 varning är utfärdad. För Kalmar län där det varnas för riklig blåsigt väder. Då kommer man onekligen att tänka på julstormarna 1902. För bland 1900-talets stormar är kanske julstormen 1902 mest berömd. I verkligheten var det två intensiva oväder som drog fram över landet med orkanvindar på sina håll. Södra Norrland upplevde orkanvindar natten mellan julaftonen och juldagen. Redan följande natt kom nästa stormcyklon in över södra Sverige, och denna storm var mer omfattande än den första.

Med hjälp av väderkartor, observatorernas journalförda anteckningar och utdrag från tidningslägg ges en del detaljer om väderläget julen 1902. En kraftig västlig luftström rådde över Nordeuropa. Det var mycket oroligt i lufthavet med mycket stora och snabba svängningar i lufttrycket.

Som nämndes i början befann sig ett nytt oväder redan vid Färöarna på väg mot södra Sverige. Det fördjupades ytterligare och hade på juldagens kväll sitt centrum nära Oslo där trycket var nere i 717 mm Hg (956 hPa). Under natten till Annandagen slog orkanen till över Sydsverige. Här följer några citat från observatörer.

Karlshamn: "Orkan natt kl 11-04. Regnmätaren kullblåst. Skador å byggnader. Kullfallna träd".
Lund: "Stark orkan natten mellan den 25-26".

Både Kullen, Knäred, Kinnared (östra Halland), Kristianstad och Askersund rapporterade högsta vindskalan, dvs. orkan, vars verkningar enligt instruktionen för observationernas utförande beskrevs: "Avbryter stora träd, bortför skorstenar och hustak m m!"

Växsjö: "Natten mellan 25-26, med början kl 11 tilltagande, kulmen kl 2-4, fullständig orkan, mestadels västlig riktning. Ovädret upphörde mellan 4-5".

Ölands norra udde: "Kl 2. 15-5 fm därunder vinden skiftade SW-NNW dess styrka varierade, övergick till full NNW-lig storm kl 5 fm. Stormen avtog kl 1 em.

Stockholm: "Våldsam snöstorm natt d. 25-26 med orkan".

Från flera platser rapporterades åska och nederbörden övergick i snöfall. Ytterligare några citat från väderobservatörer, vilka finns publicerade i "Månadsöversikt af VÄDERLEKEN I SVERIGE till lantbrukets tjänst" 23:e årgången 1903.

Häckeberga Skåne: "Den orkanlika NW-storm som rasade har från kl 11 em den 25 till kl 3 fm den 26, kullvräkte 2000 träd i härvarande skogar samt förorsakade stor skada på hustaken samt hö- och halm stackar, hvilka på flera ställen totalt jämnades med marken. Det var den starkaste storm, som här observerats sedan Novemberstormen 1872".

Vadebäck i Skåne: "Natten den 25-26 rasade en förfärlig orkan, hvars like ingen förut skådat. Hela hus jämnades med marken. Somliga tak flögo rent bort. Hafvet öfersvämmade marken omkr. 1 000 m från den vanliga strandbädden. Fiskar slungades av vågorna högt upp på land. Flera hus måste mitt i natten överföras av deras innevånare, som med fara för sina lif sökte räddning till säkrare områden".

Ljungby: "Efter stormen natten den 25-26 såg skogarna ut som ett rågfält, där lien gått fram. Flera mindre ladugårdar nedblåste och några kreatur ihjälslogs".

Hökhult i Halland: "Natten den 25-26 rasade en mycket häftig storm, som strax efter midnatt övergick till NW, och drev upp havsvattnet 8 fot offer vanligt vattenstånd å härvarande kust. Vattnet steg till och med upp i sängarne i flera hus vid hafet och Lagan, så att innevånarne måste fly upp på vindarne eller från husen om natten. Nästan alla hustak skadades något, många mycket af stormen, äfven flera större kreatursstallar, så att många kreatur blefo ihjälslagna och ännu flera skadade. Telegraf- och telefonledningar ha blåst ned utmed vestkustbanan, och banvallen har skjölts bort af böljorna på. sina ställen, så att trafiken å samma bana har måst inställas under flera dagar. Mycken skog har blåst ned".

Öxabäck i södra Västergötland (utdrag): "en myckenhet skog kullvräktes och stora träd blåste av på midten. Hade marken ej varit så djupt tjälad, hade ändå större skada åstadkommits. En så våldsam storm säger sig ingen af de här boende upplefat".

Från tidningsnotiser kan nämnas följande: I Halmstad kastades mudderverket Herkules och den engelska briggen Excelcior upp på Östra Stranden. Av badhuset i Halmstad fanns bara en enda påle kvar av byggnaden. Kallbadhuset i Varberg förstördes helt. Järnvågsbron i Ängelholm blev illa åtgången, och den 4 km långa järnvågsbanan Malmö-Limhamn raserades.

Som framgår av citaten ovan var det Skåne, Halland, västra Småland och södra Västergötland som drabbades värst. Dessbättre inträffade inga dödsolyckor på land, men flera sjömän fick sätta livet till.

På Annandagens morgon hade det klarnat upp i Sydsverige och temperaturen fallit till minusgrader i inlandet. Men på Östersjön pågick ännu stormen; Visby rapporterade kl 8 nordlig orkan. Lågtrycket hade sitt centrum söder om Onega och i centrum var lufttrycket fortfarande under 720 mm Hg.

Lucka 23

torsdag, december 21, 2017

Vintersolstånd

I dag är det årets kortaste dag och helt logiskt kommande natt årets längsta natt för oss på norra halvklotet. kl 17:28 står solen som lägst i söder. Sverige är ett avlångt land så när solen stiger upp varierar kraftigt och som alla vet så är solen under horisonten om man befinner sig vid norra polcirkeln eller längre norrut. I Emmaboda går solen i dag upp klockan 8.31 och gick ner klockan 15.20,

Vid vintersolståndet lutar jordaxelns norra del maximalt bort från solen, vilket medför att norra halvklotet alltså får sin kortaste dag och längsta natt. Efter denna dag så blir dagarna sakta med säkert längre. Den 20 mars 2016 passerar solen ekvatorn på sin väg norrut och då inträffar vårdagjämningen.

Det motsatta råder på Södra halvklotet där det är midsommarsolstånd idag.

Lucka 21

lördag, december 16, 2017

Batman 89

Hon kör bara bilar som är gjorda före 1971, har järnkoll på Batman och är, på papperet, möjligen en dålig försäljare.
Idag hittade Lotta och jag det vi sökte till Calle i julklapp i en data- och TV-spelsbutik i Kalmar. Det var vårt sista försök, för vi hade kammat noll på flera ställen dessförinnan.

Han vill inte ha sådant som är lätt att hitta och det kan hända att han brås på sin far där. Hur som helst: Tjejen i butiken berättade att hon kör en VW-bubbla från 1964, men på vintern tvingas hon ibland att köra en Skoda av praktiska skäl. Annars menar hon att riktiga bilar är gjorda före 1971. Hon har därtill väldigt bra koll på Batman och när jag noterade att ett föremål i butiken var dekorerat med "Batman 89"-loggan gav hon mig rätt. (Detta syftar på den logga som användes i samband med filmen "Batman" från 1989. Loggan har därefter ändrats lite grand för varje ny film.)Tjejen, som kan vara i 25-årsåldern, hade därtill drastisk och absurd humor. Hon gav inte intryck av att vara det minsta intresserad av att sälja något. Hon ville diskutera det vi sökte, gamla bilar och Batman - exempelvis en badanka som såg ut som The Jokers kompanjon/flickvän Harley Quinn.
Förutom att jag i henne såg en ung upplaga av mig själv funderar jag på om hon är en bra eller dålig säljare.

Med tanke på hur mycket pengar jag gjorde av med är hon en mycket bra försäljare, men till formen var hon inte alls en typisk säljare. Hon sade inte "rätt saker", eller... Jo, det gjorde hon eftersom jag inte gillar säljsnack och genomskådar det snabbare än en blixt träffar sitt mål.
Jag tror inte att hon anpassade sig till kunden, för hennes glada respons på "Batman 89" antydde tydligt att hon kunde ämnet.
Sensmoral: Form och norm är bara skit. Tvärtom är det med "the real deal". Det lönar sig att kunna saker och att inte förställa sig, även i reda pengar.
Dessutom är det troligen ingen nackdel att vara kufig i en spelbutik.

I min bok är hon en briljant försäljare, för det blev absolut dyrare än vad jag/vi hade tänkt, men vi fick mycket för pengarna. Det tror jag i alla fall. Jag minns inte allt vi köpte, för jag blev bortkollrad av bilpreferenser och "Batman 89". Så jag gick i fällan - för att hon kunde sin sak och för att hon var egensinnig och underlig på ett mycket sympatiskt sätt.

Peter Lejon, Långelycke

Lucka 16

onsdag, december 13, 2017

Årets bästa stjärnfall

Ett stjärnfall per minut. Det är frekvensen när årets vackraste meteorregn - Geminiderna - passerar jorden och lyser upp himlen.

Showen är som bäst natten till torsdag och meteorregnet pågår till och med söndagen den 17 december.
Geminiderna är ett återkommande fenomen som uppkommer på grund av att en fem kilometer bred, mystisk rymdsten – 3200 Phaethon – flyger förbi jorden varje år.

Efter sig har rymdstenen en svans av stoftpartiklar, och när jorden i sin bana runt solen flyger genom 3200 Phaethons svans så brinner partiklarna upp i jordens atmosfär – vilket visar sig i form av en svärm av stjärnfall. Astronomer menar att 3200 Phaethon kan vara en komet som har förlorat sin is och därför framstår som en asteroid.

I år passerar 3200 Phaethon jorden med ett avstånd på tio miljoner kilometer, vilket är det kortaste avståndet hittills sedan den upptäcktes år 1983.

Därför kommer astronomer i år använda meteorsvärmen till att studera 3200 Phaethon. Månen uppför sig exemplariskt
För att Geminiderna ska framstå som kraftigast behöver månen lysa svagt – annars är det svårt att få se de lysande stjärnfallen.

Just nu är månen lyckligtvis en tunn, avtagande halvmåne.
Bästa platsen att observera stjärnfallen ifrån är ute på landet – långt ifrån stadens ljusföroreningar. Om du befinner dig i en stad behöver du leta upp ett ställe där gatubelysning och ljuset från hus inte bländar din utsikt.

Lucka 13

måndag, december 11, 2017

Litteratur är en sprängstoft som ger avtryck i historien och i framtiden

Litteratur är en sprängstoft som ger avtryck i historien och i framtiden. Det är något som vi blivit varse om speciellt i nutid. Det är både rätt och fel att döma en bok utefter denna tids värderingar. Rätt för att kränkningar och stereotypiska karaktärer av människor ska undvikas speciellt om det handlar om minoriteter och att man gör det i fel sammanhang. Fel för att böckerna är skrivna i annan tid och man ska i en demokrati kunna diskutera felaktigheter som har begåtts tidigare för att man inte ska kunna göra om de felen ytterligare en gång. Vi måste lära av historien.

Det finns många exempel på sådan litteratur där man tecknar stereotypa karaktärer. Seriealbum är en tydlig exempel där stereotypiska karaktärer frodas. Pippi Långstrump vars pappa var en speciell kung i en söderhavsö är ett aktuellt fall. En sagostund i ett bibliotek i Borås polisanmäldes i höst av en besökare när en ljudbok med Pippi Långstrump spelades upp
https://www.expressen.se/gt/pippi-sagan-polisanmaldes-efter-forskolans-sagostund/

Samtidigt som debatten om Pippis pappa råder är författarinnan Astrid Lindgren omåttligt populär. Ingen skulle anklaga henne för att vara dömande mot andra människor. Hon skildrade verkligen samhället och dess invånare och ofta fick de fattiga och utsatta människorna komma till tals och hon skildrade Fattigsverige och gav en realistisk bild av samhället i mitten av 1950-talet.
Så sent som torsdagen den 23 november diskuterade vi detta på min arbetsplats så debatten är het och svårlöst. Inte i Pippifallet kanske för den är solklar att man ska undvika de stereotypa ord som förekommer i dem äldre texterna men vart går gränsen och vem ska avgöra vart gränsen ska dras. Är det biblioteken? Allmänheten? Politikerna dvs. makthavarna eller andra? Samtidigt som detta skrivs rasar debatten och jag kan inte se någon ände på det. De som drabbas är bibliotekarierna som hamnar i skottgluggen och det är absolut inte acceptabelt. Att ta en diskussion är en sak men att få hot eller mer än så av oansvariga personer ska inte få förekomma.

Postkoloniala inslag finns i samhället. Med postkoloni menas att europeiska eller västvärldens effekt och bilden av de forna kolonierna i tredje världen fortfarande finns kvar i bland kulturella sammanhang och påverkar de negativt. Det handlar om att man ser ner på tredje världens kulturyttringar och ser invånarna som underutvecklade. Återigen är seriealbumen som Tintin, Asterix och andra exempel på postkoloniala yttringar med tydliga stereotypa karaktärer. Jag tycker dock att man gör det för enkelt för sig om man enbart ser dessa karaktärer. Just serier brukar ha olika karaktärer och de onda framställs och tecknas ofta i dålig stil oavsett vilka de är och de goda framställs tvärtom som bra och tecknas i ljusa drag. Problemen blir allvarliga när strukturerna av stereotypkaraktär blir en norm och man sopar de under mattan och inte diskuterar problemet. I slutet av 1800-talet och på 1900-talet fram till andra världskrigets slut framställdes judar ofta som onda giriga stornäsande karaktärer och detta var mer eller mindre en norm i samhället. I litteraturen gjordes juden oftast till en ond och mörk gestalt för de såg som syndabockar för samhällets många problem. Antisemitismen var utbredd även bland de som i övrigt inte ansågs vara varken rasister, fascister eller nazister. Denna antisemitism vet vi vart det ledde och mänsklighetens största ondska fick fotfäste. Idag är som tur antisemitismen en del av historiens skräphög även om vissa grupperingar fortfarande lever i sin sjuka nazistiska världsföreställning om den judiska världskonspirationen. Men andra fördomar är utbredda istället och nu är det islamofobin som är den rådande. Rädslan för muslimen och dennes religion har ersätt antisemitismen. Konflikterna i Mellanöstern där västvärlden har ingripit ett flertal gånger har radikaliserat en del islamska grupperingar som bekämpar västvärldens ideal både i konfliktområdena men också har man ingripit med terrordåd i västvärldens länder. Konflikterna har dessutom lett till flyktingströmmar som har lett till västvärldens olika länder och som enligt vissa hotar deras inhemska kultur. Allt eftersom de nyanlända vill praktiska sina egna kulturer så sker samtidigt också att de tar del av det nya landets kultur som de har sökt skydd till Det är så ett mångkulturellt samhälle formas. De absolut allra flesta invånare tycker det helt okej att kulturer blandas och man ser värdet i det. Men få människor har andra åsikter och dessa hörs högljudd i debatten. De skapar fördomar och rent felaktiga myter om de nyanlända som styrker deras skeva värderingar och trångsynthet. Detta speglar sig i samhället på ett negativt sätt. Muslimen framställs som efterbliven, illmarig, ondskefull person. Islamofobin är idag den tydligaste exemplet på orientalism.

Boken Litteraturen,språket och världen skriven av Dan Landmark och Ingrid Wiklund tar upp många aspekter inom detta intressanta ämne. Samma ord kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som läser eller hör dem. I boken tas exempel från boken Mörkrets hjärta skriven av Joseph Conrad 1902 som är väldigt intressant. (Landmark,Wiklund (2014) s. 100-105). Omedvetet har författaren Joseph Conrad skildrat den afrikanska medborgaren med ytliga klichébilder som idag uppfattas som rasistiska. Här tas också kritiken upp att generationer av skarpsinniga litteraturkritiker inte har lagt märke eller påpekat den ytliga skildringen av afrikaner och att det är lika allvarligt som författarens skrivna verk, 


Seriealbumet Tintin i Kongo skriven och ritad av Hergé 1931 är också ett exempel på debatterad verk utifrån postkolonial synvinkel och stereotypiska karaktärer. Albumet har tagits bort i många bibliotek medan andra väljer att behålla den. Boken handlar om journalisten Tintin som åker till Kongo och när han kommer i kontakt med afrikaner framställs dem som barnsliga, vidskepliga och underlägsna. Till skillnad mot många andra kommande Tintin album finns ingen direkt sammanhängande handling. Så i mina ögon blir albumet ointressant och fel och bidrar inte till litteraturhistorien.

Slutligen lite om litterär kanon som vi inte har Sverige än. Litterär kanon är en nationell boklista som vissa länder tagit fram till sin skolor. Det handlar om nationella klassiker och andra som man anser viktiga för eleverna att känna till och kommit i kontakt med. Även om vi inte har listat någon av våra klassiker så arbetar man mycket med svenska klassiker i skolan. Eleverna kommer i konkat med författare som tidigare nämnts Astrid Lindgren men även t ex. August Strindberg, Selma Lagerlöf och Viktor Rydberg för inte nämna den kanske störste av de alla Vilhelm Moberg, i iallafall för oss smålänningar. Jag tycker att de ska ingå att lära känna till dessa författare och deras verk. De tillhör vår litteratur och kulturhistoria. Men inte bara därför. Dessa verk illustrerar sin samtid och är viktiga att studera utefter denna aspekt också. Hur såg samhället ut när författaren skev sina verk. Hur tänkte man?, Hur var människosynen? Vilka debatter fördes? mm mm. Det finns mycket värden att veta om våra författare, sen behöver man inte dela deras värderingar.

Lucka 11

tisdag, december 05, 2017

Adventsstormen Gorm

Den 30 november 2015 drabbades Sverige av kraftiga stormen Gorm. En vädermässigt mycket händelserik novembermånad avslutades med en rejäl storm med namnet Gorm. I Helsingborg slogs nytt vindrekord med orkanbyar på 36 m/s. I Halmstad nådde havsvattenståndet rekordnivåer på drygt två meter över medelvatten.
Årets november har bjudit på en hel del väderdramatik. Månaden började med rekordvärme vid Norrlandskusten och avslutades med stormen Gorm som natten till den 30 passerade över Götaland.
Söndag middag var Gorm fortfarande ett rätt beskedligt lågtryck med centrum över Brittiska öarna. I lågtryckets centrum var lufttrycket då strax under 985 hPa.''Algutsboda kyrka på förmiddagen den 29 november. I väntan på Gorm

Över Nordsjön skedde sedan en kraftig fördjupning av lågtrycket och lufttrycket sjönk som mest 12 hPa på tre timmar.
Kring midnatt natten mot den 30 november hade Gorm sitt centrum över Götaland och hade utvecklats till ett fullvärdigt stormlågtryck. Över svenskt område var det lägsta lufttrycket 970,1 hPa på Gotska Sandön klockan 05 på måndagsmorgonen.

Högsta medelvindhastigheter under Gorm

 • Hanö 29,6 m/s
 • Hallands Väderö 29,5 m/s
 • Nidingen 29,3 m/s
 • Ölands södra udde 27,5 m/s
 • Vinga 25,6 m/s
 • Ölandsbron 25,4 m/s
 • Hoburg 24,8 m/s

För Ölands södra udde innebar detta nytt rekord sedan den nuvarande automatstationen uppfördes för 20 år sedan. Tidigare rekord var 25,1 m/s under stormen Sven den 5-6 december 2013.

I vindbyarna nådde vinden orkanstyrka (≥ 32,7 m/s) vid nio stationer.
Högsta byvindhastigheter under Gorm

 • Hallands Väderö 39,8 m/s
 • Hanö 39,0 m/s
 • Ölands södra udde 38,0 m/s
 • Nidingen 37,2 m/s
 • Helsingborg 36,4 m/s
 • Hoburg 35,9 m/s
 • Vinga 34,0 m/s
 • Ölandsbron 33,9 m/s
 • Fårösund-Ar 33,4 m/s
Omkullblåsta träd, inställda tåg och omfattande strömavbrott. Tusentals elkunder drabbades när stormen Gorm drog fram, och på vissa håll tvingades skolor hålla stängt.
Som mest drabbades 75 000 av Eons kunder, och under måndagseftermiddagen stod fortfarande 21 000 - varav 5 000 i Skåne - utan ström.
Gorm hann ställa till med stora skador på elnätet innan klass 2-varningarna i södra Sverige drogs tillbaka. Träd har blåst omkull och dragit med sig luftledningar, brutit stolpar och slagit sönder anläggningar. I värsta fall kan vissa kunder behöva vänta i upp till två-tre dygn innan strömmen är tillbaka.
– Det kan ta betydande tid att återställa detta, säger Jim Dahlbom, Eons anläggningschef i norra Skåne.
– Min bedömning är att det är riktigt illa.
SMHI: "Orkanvindar"
Stormen kulminerade vid halv två-tiden natten till måndag. Enligt SMHI uppmättes de starkaste vindarna på skånska Hallands Väderö.
Några stormrelaterade personskador ska dock inte ha rapporterats in, enligt SOS Alarms centraler i Malmö och Växjö. Det största bekymret var, enligt räddningstjänsterna, SOS Alarm och Eon, träd som fallit över vägar och ledningar.
– Det har vart hur mycket som helst att göra, det har inte varit lätt. Skyltar som ramlat ner, ett tak i Helsingborg och en massa vattenskador, berättade Lars Rundh, inre befäl vid räddningstjänsten Skåne nordväst, på morgonen.
Flera skolor i Älmhults och Karlskronas kommun tvingades hålla stängt på grund av strömavbrott. På Revingehed i Skåne gick Gorm också hårt åt de provisoriska tält för flyktingar som håller på att sättas upp, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beräknar att det nu kan dröja ännu längre innan flyktingar kan flytta in där.
Inställda tåg
Destination Gotland och Scandlines färjor mellan Helsingborg och Helsingör tvingades ställa in turer, och under natten ställdes även alla tåg i södra Sverige in. Måndagen präglades av en del förseningar och inställda tåg.
Malmöbon Roger Johansson stod vid åttatiden och väntade på tåget till Helsingborg. Det första försöket att ta sig norrut från Malmö central misslyckades.
– Tåget gav sig iväg 500 meter, men sedan visade det sig att det saknades ström på resten av tåget, så vi fick backa tillbaka igen.


Källa:SMHI

Lucka 5

söndag, december 03, 2017

1.a Advent
Första advent, egentligen Första söndagen i Advent, är den fjärde söndagen före juldagen och första dagen på kyrkoåret.

Första advent är en traditionellt sett stor kyrkogångsdag. Önskemålen om förnyelse av gudstjänsten är på de flesta håll sparsamma, och särskilt psalmvalet är svårt att förändra. En adventsgudstjänst utan Bereden väg för Herran och Hosianna förekommer sällan.

Denna dag tänds det första ljuset i adventsljusstaken. Seden är dock inte så gammal i Sverige, inte förrän under 1930-talet blev ljusstaken med fyra ljus vanlig i de svenska hemmen. Levande ljus har däremot alltid varit en viktig del av julen. De få levande ljus man tillverkade i allmogehemmen sparades till julen. Under årets mörka tid fick man i övrigt nöja sig med att försöka se något i skenet från den öppna spisen.

Elektriska adventsljusstakar i fönstren får hela Sveriges utseende att ändras "över en natt" vid första advent. Numera förekommer det dock på många håll att de tas fram redan på fredagskvällen eller ännu tidigare i november. Dessa elektriska adventsljusstakar har vanligtvis sju ljus, trots att det finns endast fyra adventssöndagar.

Lucka 3

torsdag, november 30, 2017

Allsbocupen 2017

Spelschema Allsbocupen 2017

Grupp A​​

Kosta​​​
Bosnien/Hercegovina​​​
Vissefjärda​​​
Gullabo/Gullaboås​
Lessebo​

Grupp B

Johansfors
Lindås/Långasjö
Ängö
Orrefors
Emmaboda

09.00​ Kosta – Bosnien/Hercegovina
09.20​ Vissefjärda – Gullabo/Gullaboås
09.40 ​Lessebo – Bosnien/Hercegovina
10.00​ Vissefjärda – Kosta
10.20​ Gullabo/Gullaboås – Lessebo​
10.40​ Bosnien/Hercegovina – Vissefjärda
11.00​ Kosta – Gullabo/Gullaboås
11.20​ Lessebo – Vissefjärda
11.40 ​Gullabo/Gullaboås – Bosnien/Hercegovina
12.00 ​Kosta – Lessebo​

12.20​ Johansfors – Lindås/Långasjö
12.40​ Orrefors – Ängö
13.00​ Emmaboda – Lindås/Långasjö
13.20​ Orrefors – Johansfors
13.40​ Ängö -Emmaboda
14.00​ Lindås/Långasjö – Orrefors
14.20​ Johansfors – Ängö
14.40​ Emmaboda – Orrefors
15.00​ Ängö – Lindås/Långasjö
15.20​ Johansfors – Emmaboda

15.40​ Segrare grupp A​2:a Grupp B

16.00​ Segrare Grupp B​2:a Grupp A

16.20​ Bronsmatch​

16.40​ Final ​2*10 minuter

17.10​ Prisutdelning

Alla matcher spelas 1*15 min. utom finalen.
OBS: Ca tider, kan variera något

måndag, november 27, 2017

Att analysera litteraturen i sitt sammanhang

Litteratur är fantastisk företeelser oavsett om det gäller faktalitteratur eller skönlitterära verk. Boken speglar alla tidsepoker, olika ämnen och spekulerar om framtiden och det gör boken värdefull som en spegling av hur världen såg, ser eller kan komma att se ut. Ett tidsdokument om de värderingar som rådde när verket skrev. Därför ska man vara varsam och klok när man ska analysera litteratur.

Det är detta som menas med Distance reading att man höjer blicken från själva texten utan att för den skull tappa kontrollen över den och ser litteraturen i ett större sammanhang. (Dan Landmark, Ingrid Wiklund, Litteraturen, språket, världen, (2014)). Man tittar t ex. på den historiska, sociologiska och kulturella sammanhanget boken är skriven i. Hur speglar boken sin samtid och hur påverkade detta medborgarna?


Seriealbumet Tintin i Kongo skriven och ritad av Hergé 1931 är ett exempel på hur en stereotypa skildringar av personer av postkolonial karaktär. Boken handlar om journalisten Tintin som åker till Kongo och när han kommer i kontakt med afrikaner framställs dem som barnsliga, vidskepliga och underlägsna. De tecknas också på ett stereotypt sätt och det var vanligt att också i andra litterära verk framställa afrikaner på detta sätt under 1800-och fram till 1960- talet. Det var inte många som reagerade då utan det är först nu i vår tid vi belyser detta. Även andra folkslag som inte tillhör den europeiska som t ex. asiater, indianer och judar framställdes också oftast under denna tid i stereotypa karaktärer för att förminska dem kulturellt. Förminskar man någon eller gör honom ondsint så rättfärdigar man inför medborgarna förtrycket mot dessa folkslag. Judarna är den tydligaste exemplet på detta. I litteraturen framställdes juden som girig, ondskefull, skapade ondskefulla myter och anklagade dem för samhällets alla problem och man avbildade dem med nidbilder. Detta ledde till att man avhumaniserade den judiska befolkningen och drev antisemitismen till sin spets med förintelsen. Man rättfärdigade detta mänskliga tragedi och illdåd med litteraturens hjälp. Detta visar varför man måste ha ett distance read perspektiv inom världslitteraturen. 

  
Fast de får heller inte bli extremt åt andra hållet så att vi ägnar oss åt moralpanik får då riskerar vi att tappa fokus på de stora problemen. Det gagnar ingen utan man måste betrakta litteraturen med två sunda ögon. I en demokrati måste man tillåtas sig att ha olika typer av böcker även sådana som är obekväma, dock nödvändigtvis inte i ett bibliotek. Vi ska lära oss av historien så vi inte gör om samma misstag i framtiden men tyvärr har vi människor en tendens att upprepa misstagen om och om igen. Homo Sapiens betyder den kloka människan på latin fast ibland har man fog för att ifrågasätta artens namn. Men mitt i allt detta mörker finns hoppet och ljuset som vi aldrig heller får glömma eller sluta att arbeta för. En sådan person var vetenskapsmannen, författaren och äventyraren Alexander von Humbolt 1769-1859. Jag håller just nu på att läsa en biografi över von Humbolt som författarinnan Andrea Wulf har skrivit 2015 som heter Vetenskapens bortglömde hjälte. Den visar att det fanns andra tankegångar än den stereotypa bilden av tredje världen. Som exempel kan nämnas att Humbolt stark var motståndare till kolonialismen och människans exploatering av naturen och utarmningen av kolonierna. Detta var ett resultat av människans girighet och han såg sambandet mellan utarmningen av naturen och miljöförstöringen Wulf (2015) s 130-131. Han var motståndare till slaveriet som han såg vara en del av kolonialismen och den största ondskan i världen Wulf (2015) s.132-134. Alexander von Humbolt blev en hjälte och en av de ledande nytänkarna på slutet av 1700-talet och resten av hans levnad under 1800-talet. Mycket av hans tankar och värderingar styr världen i dag och han är en förebild för oss i dag både som vetenskapsman och som människa. Under hela sin livstid vek han aldrig från sina värderingar hur samhället än ändrades till reaktionära strömningar.
Han påverkade sin samtid genom sina forskning och sina litterära verk. Hans mest kända är Resan till Sydamerika och Kosmos som gavs ut i fem band och sammanfattade hela hans världsföreställning på alla plan. 

http://www.pt.se/nara-dig/dagens-kandisar-alexander-von-humboldt-10626700.aspx
Läser man om sådana personer som ex. Alexander Humbolt så tänds hoppet för mänskligheten.

torsdag, november 09, 2017

Kristallnatten-Ondskan trappas upp

I dag för 79 år sedan den 9 november 1938 inleddes en ny fas i de tyska nazistpartiets judeförföljese. Tidigare hade det mest handlat om ekonomisk förtryck då man konfiskerade judiska tillgångar och mistande av de mänskliga rättigheterna och medborgarskapet (Nürnberg lagarna 1935). Man gjorde livet så svårt som möjligt för judarna. Många dog av svält och av umbärande. Målet då var att judarna skulle emigrera från Tyskland till främst Polen. Av den drygt halva miljon som fanns i Tyskland emigrerade cirka 150 000 mellan 1933 och 1938 till Tysklands grannländer.

Den 27 och 28 oktober 1938 samlade polis och militär ihop de judar som skulle deporteras till Polen och transporterade dem till gränsen mot den polska staden Zbaszyn. Men när judarna tvingades bege sig över den flod som utgjorde gränsen skickades de tillbaka av de polska gränsvakterna. I ett par dagar irrade de tusentals offren för de båda ländernas antisemitiska politik omkring i gränsområdet i hällande regn, utan vare sig mat eller skydd mot vädret.

En av de som drabbades av detta var den 17 årige Herschel Grynszpan som då befann sig i Paris men hans familj hade varit en av de många som drabbades i händelserna vid Tysk-Polska gränsen. I sin förtvivlan sköt han den 7 november den tyske förstesekreteraren vid den tyska ambassaden i Paris, Ernst vom Rath.

Det var upprinnelsen till det som skulle ske några dagar senare och som skulle kallas Kristallnatten. Natten mellan 9 och 10 november skedde en landsomfattande aktion mot judarna i Tyskland. Beväpnade Tyska nazister på order av propagandaministern Goebbels om ett "folklig" aktion mot Judarna över hela landet. Resultatet blev ett hundratal judar som dödades, 30 000 fördes till de redan upprättade koncentrationslägren, 267 synagogor brändes och över 7 500 butiker vandaliserades. Man vandaliserade judiska kyrkogårdar och många judar misshandlades svårt.

Efter kristallnatten hårdnade förtrycket av den judiska befolkningen mer och mer. Den 15 november kördes alla kvarvarande judiska skolbarn ut från de tyska skolor de lyckats att få stanna kvar i, och den 19 november uteslöts alla judar från det allmänna välfärdssystemet. Den 28 november blev det fritt fram för alla myndigheter att förbjuda judar att vistas på vissa platser eller i vissa områden – i Berlin stängdes från och med den 6 december alla teatrar, biografer och andra kultur- och rekreationsanläggningar för judarna. Den 3 december drogs alla judiska körkort in och från 1 januari 1939 blev de tvungna att lägga till namnen ”Israel”eller ”Sara”till sina förnamn.
Det hela slutade sen i förintelsen och under de år som följde mördades sex miljoner judar, däribland en miljon barn, därtill fem miljoner handikappade, psykisk handikappade, homosexuella, zigenare och oliktänkande som kommunister, socialister, liberaler och andra regeringsmotståndare.

Vi får aldrig glömma vad som hände i Tyskland och dess erövrade provinser på 1930-40-talet då ondskan var högst upp i dagordningen. Då människans brutalitet inte visade några gränser. Därför får aldrig Kristallnatten glömmas och dagen måste uppmärksammas i kampen mot nazism och fascism som tyvärr fortfarande finns bland oss. Låt detta aldrig någonsin hända igen

fredag, september 22, 2017

Höstdagjämning

I dag kl 22.02 passerar solen jordens ekvator på sin väg söderut och dag och natt är lika långa. Efter det blir dagarna kortare och nätterna längre för varje dag som går ända fram till Vintersolståndet 22 december då solen är som längst söderut och dagen som kortats. Sen vänder solen åter sin väg norrut igen. Vi går alltså mot mörkare tider nu och vintern är på väg.

Höstdagjämning är liksom vårdagjämningen ingen dag utan en exakt tidpunkt. Varje händelse förekommer dock vid två olika datum på jorden. Därför är vårdagjämningens (och andra händelsers) datum inte entydigt. Höstdagjämningen inträffar t ex Sverige den 22 september medan det samtidigt är den 23:de på andra sidan jordklotet.

I verkligheten är denna höstdagjämning osynlig av många anledningar, men i astronomiprogrammet Stellarium kan man återge det. Höstdagjämningen infaller alltid i stjärnbilden Jungfrun.
tisdag, september 19, 2017

Morgonens planetparad


I går nämnde jag om planetparaden som äger rum nu på kvällshimlen eller rättare sagt under dagen för det går inte att se eftersom solen är uppe. Med med programmet Stellarium kan man leka lite och visa hur det ser ut genom att ta bort dagsljuset. Motsvarigheten på morgonkvisten är som synes på bilden. Så här ser det ut i Emmaboda kl 06.30 om man tar bort ljusskenet från solen. Venus, Mars, Merkurius och den avtagande månen syns samtliga i stjärnbilden Lejonet.

måndag, september 18, 2017

PlanetparadPlanetparad.Just nu i väster radar sig våra planetgrannar upp sig på himlen. Men det kan vi inte se i verkligheten då solen är uppe och det är molnigt. Men med Stellarium kan man återge hur det ser ut. :) och så här ser det ut. Klicka på bilden för att få en förstoring
fredag, september 15, 2017

Fånga Nessi på bild
Familjen när en dröm om att åka till Loch Ness för att slå läger med målsättningen att fånga "Nessie" på bild. Om vi lyckas med det behöver vi därefter inte göra mer än att hålla stenhårt i rättigheterna till bilden.
Det är en bra affärsplan. Den behöver bara slå in och sedan har vi vår egen business.
Jag är så skapt, att jag tror på såväl Nessie som Bigfoot, Storsjöodjuret, den mongoliska dödsmasken, Yeti - snömannen i Tibet och alla andra varelser som sysselsätter den intressanta "vetenskapen" kryptozoologi.
Det troligaste är förstås att detta endast är vandringssägner och myter som visat sig ha en särskilt lång livslängd, men samtidigt: Livet blir väldigt mycket roligare om man tänker sig att det finns sådant som vi får stå frågande inför.
Forskningsläget är som följer:
Forskare bedömer att den företeelse som har störst förutsättningar att vara sann är Yeti.
Vad gäller vår skygga vän "Nessie" finns det en teori som tycks omhuldas av många.
Bilden är tagen 1933, och vid den tiden ska det ha förhållit sig så, att en cirkus drog förbi Loch Ness. Följet stannade och cirkusens elefant togs ur buren för att få ta sig ett dopp i den svala spricksjön. Då ska någon ha tagit flera bilder och en av dessa bilder ska, enligt teorin, vara den här.
Elefanten befinner sig under vattenytan och sträcker upp snabeln.
Därefter fick bilden spridning och snart fick en gammal myt från tidig medeltid nytt liv. Ja, affärsmännen vädrade morgonluft och många har genom denna myt fått just sin egen business. Den skotska turistsektorn har tjänat en och annan krona, och det vore ju lite festligt om det beror på en badande elefant.
Men nej.
"Nessie" finns visst.
Jag var vid sjön som 16-åring och någon gång ska jag återvända till Loch Ness med familjen, och bildrättigheterna kommer jag att ta på största möjliga allvar.
Då ska jag äntligen bygga ut huset och få mitt alldeles egna museum!
Det ska bli kul!
God helg!

Peter Lejon, Långelycke

måndag, september 11, 2017

En ödesmättad dag

Den 11 september kommer för alltid vara inpräntad i våra historiska böcker som en ödesmättad dag.I dag 1973 störtades i Chile den demokratisk valde presidenten Salvador Allende av general Augusto Pinochet och efter det följde 17 år av blodig militärdiktatur. Under Pinochets militärregim förbjöds samtliga politiska partier samt alla organisationer utanför hans kontroll. Enligt uppgift så blev tiotusentals politiskt och fackligt aktiva förföljda, torterade, avrättade, mördade eller försvunna. Minst 3 500 människor dödades. 1 500 är fortfarande "försvunna".

Terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001 är mer kända för allmänheten. Tre kapade flygplan slog ner i USA:s ekonomiska (world trade center) och militära (Pentagon) hjärtan med många dödsoffer som följd. Ett fjärde flygplan som hade Vita huset som mål störtade på ett fält i Pennsylvania. Spektakulära bilder kablades ut över hela världen med två brinnande tvillingtorn och t o m de andra planet som kraschade mot det södra tornet skedde i direktsändning. Sen kollapsade de två tornen även det i direktsändning och fasan blev påtaglig för oss alla som såg händelserna. Sammanlagt dog 2 986 i de olika händelserna den dagen. Världen blev inte detsamma efter den dagen.

Den 11 september 2003 avled vår utrikesminister Anna Lindh (s) av skadorna hon fick av knivattacken dagen innan. Knivöverfallet skedde på NK i Stockholm mitt under slutskedde av EMU valet. Anna Lindh var som regeringens utrikesminister starkt engagerad på JA-sidan. Hon var en stark offentlig person som var älskad av de allra flesta även av politikska motståndare. Den som höll i kniven hette Mijailo Mijailović som senare dömdes till livstid för mordet på Ahistornna Lindh. Mordet på Anna Lindh chockade oss alla. Det kändes så overkligt och allt känndes plötsligt så litet.

måndag, september 04, 2017

Månen Titan


Månen Titan figurerade tack vare mig en kort stund på dagens lektion på Linneuniversitetet. På den här härliga bilden ser vi den jättestora månen Titan som visar sig framför Saturnus.Titan är Saturnus största måne och den näst största månen i solsystemet, efter Jupiters måne Ganymedes. Diametern är 5152 km.
Titan upptäcktes den 25 mars 1655 av den nederländske astronomen Christiaan Huygens och var den första månen i solsystemet som upptäcktes efter Jupiters galileiska månar. Titan är den enda måne i solsystemet som har en tät atmosfär Den täta atmosfären har förhindrat närmare studier av månens yta, men för närvarande undersöks Titan av rymdsonden Cassini–Huygens och ny kunskap läggs till hela tiden. Bilden är tagen av Cassinisonden.


söndag, augusti 27, 2017

Johanstorps glasbruk

 Här låg Johanstorps glasbruk, Uppvidinge kommun.. Johanstorps glasbruk har bestått av två glasbruk i omgångar. Det första glasbruket på området lades ned 1888 och flyttades till Målerås.

 Tillverkningen återupptogs 1897 med en ny hytta. Vid glasbruken tillverkades bl.a.buteljer, fönsterglas och grönt glas. Båda glasbruken har varit placerade invid strandkanten till sjön Möckeln. Som mest arbetade 40-50 personer i glasbruket i början av 1900-talet. Ett sliperi byggdes vid vattendraget några hundra meter väster om glasbruksområdet. Glasbruksverksamheten lades ned 1910 medan sliperiet fortsatte sin verksamhet till 1933. 


Man har grävt och undersökt platsen och funnit glasrester från bruket. Idag har naturen återerövrat platsen igen. lördag, augusti 26, 2017

Saker som inte går att motstå

Det finns ett antal saker som jag inte kan förlåta mig själv - stort som smått.
En av dessa saker, som just nu känns stor, men som på sikt kommer att reduceras i omfång, är att jag glömde att ta med mig plånboken till marknaden på Power end of summer meet.
Där fanns nämligen denna tidning från 1942 och det är en av de tidigaste publiceringarna av Stålmannen i Sverige.
Hur fan tänkte jag?
Samtidigt har jag lovat mig själv att sluta köpa på mig gamla tidningar. Å andra sidan: Hur ofta springer man på sådant här?
Jag utbrister "gubbjävel" och försöker gå vidare.

Peter Lejon, Långelycke

måndag, augusti 21, 2017

Total solförmörkelse i USA

Årets astronomiska händelse blir för många den totala solförmörkelsen som korsar USA den 21 augusti 2017. Great American Eclipse som den kallats blir ett av världens mest omtalade astronomiska fenomen.

Förmörkelsen är total mellan 18:16 och 19:49 svensk tid. Den kan ses från ett smalt band som börjar vid Stillahavskusten i delstaten Oregon och som slutar vid Atlantkusten i närheten av Charleston, South Carolina. Totaliteten, förmörkelsens mest dramatiska del, varar som mest i 2 minuter och 40 sekunder, och lokaltid är mellan 10:16 och 14:47. På smidiga timeanddate.com/eclipse kan du lätt ta reda på när hur mycket förmörkelsen syns där du är.

Att skymta den partiella solförmörkelsen från Sverige är inte helt omöjligt – men nästan. Som bäst täcker månen inte ens en halv procent av solens yta, och det alldeles vid solnedgången. Sveriges bästa skådningsplats lär bli Lunneviken utanför Strömstad, eller möjligen Bastuknappen i nordligaste Värmland där riksgränsen svänger inåt. Nordjyllands västkust i Danmark är lite bättre, men Norges västkust med havshorisont i väster ger Skandinaviens bästa skådningsplats. Månen nuddar solens nedre kant under bara några minuter mellan 20:39 (i Stavanger) och 20:45 (Idre). 

källa:Populär astronomi

Stjärnkarta över Himlen i San Francisco, Kalifornien vid lunchtid lokal tid.Man ser den förmörknade solen vid stjärnbilden Lejonen (Leo)I närheten ser man planeterna Mars (röd prick) och Merkurius (lila prick)

lördag, augusti 19, 2017

Emmaboda VIsfestival- Andreas Galle

 En fantastisk Cornelis och Bellmantolkare är Andreas Galle som bjud på kavalkad av Cornelis visor under Emmaboda VIsfestival. Andreas Galle ar varit med på två Cornelis tävlingar i Stockholm blev först tvåa sedan vann han och det tog honom till den årliga Cornelisdagen på Mosebacke.
Galle har släppt tre st egna skivor och även en platta med Cornelis och Bellmanvisor. Med sig hade han Marcus Holm på bas.
Emmaboda VIsfestival- Sanna Carlstedt

Sanna Carlstedt, Göran Böving på bas och Thomas Hemlin på handtrummor inledde lördagens och den tredje och sista Visfestivaldagen. Med mestadels egna skrivna visor men även några covers så gjorde Sanna och övriga två en fantastisk spelning.

fredag, augusti 18, 2017

Emmaboda VIsfestival- Nick Borgen

Nick Borgen avslutade fredagskvällens VIsfestival i Emmaboda. Med egna skrivna låtar tillsammans med mycket Cornelis Vreeswijk gjorde han en spelning som uppskattades av publiken. Nick Borgen föddes 1952 i Andenes är kommuncentrum i Andøy kommun, den nordligaste kommunen i Nordland fylke i Norge, ligger längst norrut på ön Andøya. År 1969 flyttade han från Norge till Sverige och bosatte sig i Östersund. Genombrottet som artist kom när han vann den riksomfattande talangtävlingen Stjärna -71, anordnad av Saxons Veckotidning och nöjesparken Gröna Lund. Tillsammans med några vänner bildade han bandet Scandinavians som turnerade i hela Sverige under många år som ett modernt dansband. Några år senare sjöng han med dansbandet Thor-Erics 1976–1980. 1981 hoppade Borgen av dansbandsturnerandet för att ägna sig mer åt låtskrivande, cirka 350 av låtarna han skrivit finns inspelade. Borgen har bidragit med tio bidrag till Norsk Melodi Grand Prix.

1990 bildade han återigen dansband, Nick Borgens orkester. Nick Borgen avslutade sin dansbandskarriär 2003[ och arbetar nu endast med pop, rock och visor samt reser runt i Norden med en egen konsert. År 2011 skrev han en roman, Den okända soldaten och 2017 kom romanen Klasskampen.

Sedan 1992 har Borgen också arbetat som lärare. Han är behörig lärare i engelska, norska, tyska, svenska och musik. Flera av hans låtar har blivit förknippade med sport. Kända hitlåtar av honom är "We Are All the Winners", som slutade på andra plats i den svenska Melodifestivalen 1993, och "Den glider in" som var kampsång för Sveriges herrlandslag i ishockey vid världsmästerskapet 1995 i Sverige. En annan sång, "Vi gjorde rätt", skrevs till Olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer i Norge, där Sveriges herrlandslag i ishockey tog sitt första olympiska guld i ishockey. Borgen har även gjort en hyllningslåt till Östersund, "Mitt älskade Östersund". Han deltog i den svenska Melodifestivalen 1997 med sin egen komposition "World Wide Web" som hamnade på 9:e plats.

Emmaboda VIsfestival- Caj Karlsspn

Caj Karlsson är från Hällevik men kommer ursprungligen från Hasslö. Han har gedigen meritlista som artist, Caj Karlsson startade skivkarriären med bandet Sinn Fenn, inspirerade av irländsk folkmusik men med rötter i svensk vistradition.

2004 solodebuterade Caj Karlsson tillsammans med Världens bästa band. Albumet Gud straffar somliga med en gång blev en försäljningsmässig framgång.

Caj Karlsson är socialist och hans texter behandlar ofta människor i samhällets utkanter, men tar också upp sångarens problematiska förhållande till sig själv, sin familj och sina vänner. I augusti 2006 visades tv-dokumentären "Caj och hans demoner" på SVT. Den skildrade bland annat sångarens svåra kamp mot sitt alkoholmissbruk.

I november 2006 släpptes hans andra album När sanningar tränger sig på och hösten 2007 släpptes ett begränsat antal exemplar av det tredje albumet Rapport från dårhuset och såldes till fansen vid spelningar. Den släpptes officiellt den 9 januari 2008.

Duettalbumet Tillsammans med mig släpptes den 1 april 2009. Där sjunger han duett med bland andra Mikael Wiehe, Stefan Sundström, Anders F Rönnblom, Staffan Hellstrand, Lars Demian, Frida Öhrn och Lasse Tennander.

Under 2011 bildade Caj Karlsson och Johan Glössner duon Revolver Blå och släppte skivan "Sjunde vågen".

I början av juli 2015 släppte Caj Karlsson & Revolver Blå plattan "Kan inte minnas" där bland annat Thorsten Flinck gästade på en av låtarna.

Caj Karlsson är också medlem i musikerkooperativet Branschen. 

En spelning med tänkvärda och självutlämnande texter som verkligen berör. Men märker också att Caj mår bra för hans humor och mellansnack får igång publiken. En fantastisk bra spelning av Caj som leverarade fulländig musik till Emmabodaborna. Han hade med sig Anna Knutsson i en av låtarna i en underbar duett. 

 Anna Knutsson

Emmaboda VIsfestival- Dear Paul

De är klasskamraterna som genom gitarren och sången fann varandra på högstadiet. Nu, fyra år senare, står Nellie Andersson och Elin Pålsson på stadiga musikaliska ben. Tillsammans kallar dom sig Dear Paul. De har jämförts med First Aid Kit och tolkar storheter som Bob Dylan och Fleet Foxes. Men duon Dear Paul, med rötter i Bullaren och Grebbestad, har sitt eget sound.
På fredagen gjorde dom en fantastisk spelning i Emmaboda