söndag, november 10, 2019

MerkuriuspassageMerkurius korta avstånd från Solen gör att planeten ofta är svår att se från jorden, eftersom den befinner sig bakom solen eller inte syns på grund av solens strålar skiner så starkt.

Men när jorden, Merkurius och solen befinner sig på en linje den 11 november 2019 kan man här i Sverige följa den lilla planetens vandring framför solskivan – från klockan 13:35 till dess att solen går ned och efter det slutar passagen kl 19:04

En Merkuriuspassage inträffar cirka 13-14 gånger varje sekel och det kan gå 3,5-13 år mellan varje passage.

Den senaste Merkuriuspassagen inträffade i maj 2016, men nu måste vi vänta ända till november 2032 när passagen den 11 november 2019 är över.

En Merkuriuspassage uppstår när jorden, Merkurius och solen befinner sig på en linje. Det inträffar sällan eftersom Merkurius bana runt solen lutar sju grader i förhållande till jordens bana runt solen.

De båda planeternas banor korsas dock vid två punkter på den så kallade nodlinjen, som är en skärningslinje mellan Merkurius bana, jordens bana och solen. De två punkterna kallas därför också för noder.

Eftersom det tar 88 dagar för Merkurius att ta ett varv runt solen passerar den lilla planeten jordens bana var 44:e dag – en gång som kallas uppstigande nod samt en gång då den kallas nedåtgående nod.

För att en Merkuriuspassage ska inträffa ska jorden och Merkurius passera nodlinjen samtidigt eller i princip samtidigt i den så kallade nedre konjunktionen – det vill säga då Merkurius befinner sig framför solen i förhållande till jorden

.Observera också att det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning mot solstrålarna när du ska titta på solen för att se Merkuriuspassagen, annars kan du skada dina ögon. Kom ihåg att använda särskilda skyddsglasögon för att titta mot solen eller ha ett ordentligt solfilter på ditt teleskop eller din kikare.
Bilderna är tagna med hjälp av Stellarium hur det kommer se ut i morgon

lördag, november 09, 2019

Ondskan trappas upp- Kristallnatten 1938

I dag för 81 år sedan den 9 november 1938 inleddes en ny fas i de tyska nazistpartiets judeförföljese. Tidigare hade det mest handlat om ekonomisk förtryck då man konfiskerade judiska tillgångar och mistande av de mänskliga rättigheterna och medborgarskapet (Nürnberg lagarna 1935). Man gjorde livet så svårt som möjligt för judarna. Många dog av svält och av umbärande. Målet då var att judarna skulle emigrera från Tyskland till främst Polen. Av den drygt halva miljon som fanns i Tyskland emigrerade cirka 150 000 mellan 1933 och 1938 till Tysklands grannländer.

Den 27 och 28 oktober 1938 samlade polis och militär ihop de judar som skulle deporteras till Polen och transporterade dem till gränsen mot den polska staden Zbaszyn. Men när judarna tvingades bege sig över den flod som utgjorde gränsen skickades de tillbaka av de polska gränsvakterna. I ett par dagar irrade de tusentals offren för de båda ländernas antisemitiska politik omkring i gränsområdet i hällande regn, utan vare sig mat eller skydd mot vädret.

En av de som drabbades av detta var den 17 årige Herschel Grynszpan som då befann sig i Paris men hans familj hade varit en av de många som drabbades i händelserna vid Tysk-Polska gränsen. I sin förtvivlan sköt han den 7 november den tyske förstesekreteraren vid den tyska ambassaden i Paris, Ernst vom Rath.

Det var upprinnelsen till det som skulle ske några dagar senare och som skulle kallas Kristallnatten. Natten mellan 9 och 10 november skedde en landsomfattande aktion mot judarna i Tyskland. Beväpnade Tyska nazister på order av propagandaministern Goebbels om ett "folklig" aktion mot Judarna över hela landet. Resultatet blev ett hundratal judar som dödades, 30 000 fördes till de redan upprättade koncentrationslägren, 267 synagogor brändes och över 7 500 butiker vandaliserades. Man vandaliserade judiska kyrkogårdar och många judar misshandlades svårt.

Efter kristallnatten hårdnade förtrycket av den judiska befolkningen mer och mer. Den 15 november kördes alla kvarvarande judiska skolbarn ut från de tyska skolor de lyckats att få stanna kvar i, och den 19 november uteslöts alla judar från det allmänna välfärdssystemet. Den 28 november blev det fritt fram för alla myndigheter att förbjuda judar att vistas på vissa platser eller i vissa områden – i Berlin stängdes från och med den 6 december alla teatrar, biografer och andra kultur- och rekreationsanläggningar för judarna. Den 3 december drogs alla judiska körkort in och från 1 januari 1939 blev de tvungna att lägga till namnen ”Israel”eller ”Sara”till sina förnamn.
Det hela slutade sen i förintelsen och under de år som följde mördades sex miljoner judar, däribland en miljon barn, därtill fem miljoner handikappade, psykisk handikappade, homosexuella, zigenare och oliktänkande som kommunister, socialister, liberaler och andra regeringsmotståndare.

Vi får aldrig glömma vad som hände i Tyskland och dess erövrade provinser på 1930-40-talet då ondskan var högst upp i dagordningen. Då människans brutalitet inte visade några gränser. Därför får aldrig Kristallnatten glömmas och dagen måste uppmärksammas i kampen mot nazism och fascism som tyvärr fortfarande finns bland oss. Låt detta aldrig någonsin hända igen