söndag, november 29, 2015

1:a Advent

I dag är de första advent och nedräkning till Julen har börjat på allvar. Men vad innebär första advent?Om detta kan man läsa i Wikipedia:

Första advent, fjärde söndagen före juldagen och första dagen i kyrkoåret, egentligen Första söndagen i Advent.
Första advent är en traditionellt sett stor kyrkogångsdag. Önskemålen om förnyelse av gudstjänsten är på de flesta håll sparsamma, och särskilt psalmvalet är svårt att förändra. En adventsgudstjänst utan Bereden väg för Herran och Hosianna förekommer sällan.
Denna dag tänds det första ljuset i adventsljusstaken. Seden är dock inte så gammal i Sverige, inte förrän på 1930-talet blev ljusstaken med fyra ljus vanlig i de svenska hemmen. Levande ljus har däremot alltid varit en viktig del av julen. De få levande ljus man tillverkade i allmogehemmen sparades till julen. Under årets mörka tid fick man i övrigt nöja sig med att försöka se något i skenet från den öppna spisen.

Elektriska adventsljusstakar i fönstren får hela Sveriges utseende att ändras "över en natt" vid just första advent. Numera förekommer det dock på många håll att de tas fram redan på fredagskvällen eller ännu tidigare i november. Dessa elektriska adventsljusstakar har för övrigt sju ljus, emedan det endast finns fyra adventssöndagar

Fortsatt klass 2 varning för Kamar län


Kalmar län utom Öland.
Varning klass 2 stormbyar
På efternatten natt mot måndag. Västlig eller nordvästlig vind. med i den södra delen byar på 24-28 m/s, i den norra 18-23 m/s.

Kalmar län, Öland.
Varning klass 2 stormbyar
På efternatten natt mot måndag. Västlig eller nordvästlig vind. med i den södra delen byar på 24-28 m/s, i den norra 18-23 m/s.

uppdaterad: kl: 07:39

lördag, november 28, 2015

Klass 2 varning i Kalmar län


Under kommande dygn varnas det för storm i Kalmar län och Öland där SMHI utfärdar en klass 2 varning.

Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.Kalmar län och Öland: Stormvarning Klass 2: På efternatten natt mot måndag. Västlig eller nordvästlig vind. med i den södra delen byar på 24-28 m/s, i den norra 18-23 m/s

Hela Skåne län: Stormvarning Klass 2: Sent söndag kväll och natt mot måndag västlig vind med byar på 25-29 m/s.

Blekinge län. Varning klass 2 stormbyar: Natt mot måndag. Västlig vind med byar på 25-28 m/s.

Hallands län. Varning klass 2 stormbyar: Natt mot måndag. Nordvästlig vind med byar på 23-28 m/s, de kraftigaste vindbyarna i söder

Klass 1 varning för Kronobergs län där vindbyar på 21/23 m per sekund väntas.

Övrig klass 1 varning: Dalarnas län, Dalafjällen, Dalarnas län, Dalafjällen, Gävleborgs län inland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Härjedalsfjällen,
Jämtlands län, Jämtlandsfjällen.

Dessutom klass 1 varning för samtliga kuster och farvatten i Sverige.

Varningarna är utfärdade lördag 28 november kl: kl 20:47
Uppdaterad: 22:04.. Klass 2 varning för Kattegat.

tisdag, november 24, 2015

En svart dag för människor på flykt

För människor på flykt har Sverige varit ett ljus i mörkret den här hösten. Men idag väljer regeringen att släcka det. Det är dramatiska förslag som regeringen presenterar. De innebär att människor på flykt hindras från att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer färre få stanna, och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd, säger Jonas Sjöstedt.

Regeringen väljer nu att göra just det Sverige har kritiserat andra länder för att göra. Istället för att pressa övriga EU att ta sitt ansvar väljer regeringen att sätta press på de människor som flyr för sina liv. Regeringen tror att flera länder kommer ta emot om Sverige stänger sin dörr mot flyktingar. Vi tror att det är tvärt om – nu kommer allt flera länder följa i Sveriges fotspår och stänga sina gränser.

De som drabbas är människor på flykt. Det kan Vänsterpartiet aldrig acceptera. Sverige borde istället sätta press på övriga medlemsländer genom att vägra betala sin medlemsavgift tills alla tar sitt ansvar. Regeringens fokus borde ligga på att stötta kommunerna att klara mottagandet genom ekonomiskt stöd och praktiska regelförändringar, samtidigt som vi behöver investera i att bygga Sverige större, säger Sjöstedt.

måndag, november 23, 2015

Sven och Gunnel Astevall fått bygg- och miljönämndens byggnadsvårdspris

Sommaren 2014 köpte makarna Astevall den välkända fastigheten i södra Lindås. Byn heter egentligen Emmabo och den på sin tid välkända byn är skälet till att Gantesbo bytte namn till Emmaboda sedan järnvägsstationen hade anlagts 1874.

Detta är minst sagt historisk mark.

– Första gången som gården omnämns är 1498 i Arvid Trolles jordebok, så fastigheten har några år på nacken, säger Sven Astevall.

Sedan Karlskrona hade anlagts på 1680-talet tillkom Kungsvägen. Den går igenom Lindås och i slutet av 1600-talet anlades här ett gästgiveri med skjutsstation. Här åt och vilade de vägfarande. De bytte även hästar, och flera svenska kungar övernattade. Gästgiveriet har även varit i adelsläkten Tersmedens ägo.

– Fastigheten var gästgiveri i omgångar. Ursprungligen var det ett enplanshus, och dagens hus är byggt på 1920-talet.

Gästgiveriet upphörde när järnvägshotellet i Emmaboda öppnades i slutet av 1800-talet. Skjutshållet blev kvar till 1920-talet. Astevalls får bygg- och miljönämndens byggnadsvårdspris för att de under det gångna året genomfört en respektfull renovering, såväl invändigt som utvändigt.

– Vi har återställt huset i modernt, men ändå ursprungligt skick, kan man säga.

Paret har i 15 år bott i Växjö, men två av de tre barnen bor i Emmaboda kommun.

– I fjol blev vi pensionärer och då kändes det som att åka bort när vi åkte hem till Växjö. Vi har både barn och förflutet här. Vi har lagt ner mycken möda på huset, men vi är väldigt nöjda, säger Gunnel Astevall.

söndag, november 22, 2015

Den första snön

I dag fick vi känna på första försmaken av Vintern.


Kvarteret snödroppen, Emmaboda


ER-sjön Emmaboda


BrunamålaMoshultamåla 


Kommande måne

lördag, november 21, 2015

Det blir kyligare.

Nu är vintern sakta med säkert påväg, det är kyligare ute och i natt varnas det för snöfall över Södra Sverige. Bilderna är tagna i dag.
ER-Sjön
GräsänderKargt höstlandskap utanför Algutsboda 
Ser ut som en dramatisk målning, också utanför Algutsboda.Gransjösjön

torsdag, november 19, 2015

100 års sedan Joe Hill avrättades- "Sörj inte, organisera er"

Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman (syndikalist), diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu både museum och SAC:s industrisekretariat, och kallas Joe Hill-gården. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska protestsångare, och han nämns som inspirationskälla för musiker som Woody Guthrie, Bob Dylan, John Lennon och Joan Baez.[1] Han skrev en rad aktuella arbetar- och protestsånger, och han använde särskilt humor och ironi i sina texter. Flera av Joe Hills sånger trycktes i den Lilla röda sångboken, som gavs ut av fackföreningen Industrial Workers of the World (IWW), där Joe Hill var en mycket aktiv medlem.Joe Hill lyckades bli en legend bland syndikalister och fackföreningsaktivister i USA och hans sånger gjorde honom känd bland den amerikanska arbetarklassen, immigranter och arbetslösa. Hill dömdes för mord efter en mycket omdiskuterad rättssak som väckte internationell uppmärksamhet, och med den påföljande avrättningen växte hans popularitet. Hans öde har sedan dess blivit ett vanligt ämne för filmer, sånger, böcker, talrika artiklar samt operor och teatrar.

Joe Hill har kallats The Man Who Never Died (Mannen som aldrig dog)


1879. Joel Emanuel Hägglund föddes som son till järnvägskonduk­tören Olof Hägglund i dennes äktenskap med Catharina Wennman.

1880. Olof Hägglund inköper fastigheten Nedre Bergsgatan 28. (Här växer Joel och hans fem syskon upp i en frikyrklig miljö. Makarna Hägglund är "waldenströmare". Joels stora musikintresse väcks vid gudstjänsterna i den närbelägna Betlehemskyrkan.)

1887. Olof Hägglund dör. Änkan lyckas under knappa omstän­digheter hålla familjen samman.

1902. Catharina Hägglund dör. Familjen upplöses. Joel och hans två år äldre bror Paul emigrerar till Amerika, där Paul spårlöst för­svinner i folkhavet. Joel ändrar sitt namn till Josef Hillström.

1902-1904. Joel har tillfälliga arbeten i östkuststaterna. Han får sparken från ett sådant, när han söker bilda en fackförening.
1905.
Joel ändrar ännu en gång sitt namn till det amerikanskt klingande Joe Hill. Han reser till Kalifornien och ansluter sig i hamnstaden San Pedro till den nyligen bildade syndikalistiska arbe­tarorganisationen IWW. Han börjar skriva sångtexter till vid denna tid populära melodier, framträder som sångare och IWW-agitator och blir en ledare- och centralgestalt i kamratkretsen.

1906. Joe upplever jordbävningen i San Francisco och berättar om den i ett brev till Gefle Dagblad, som publicerar brevet den 16 maj detta år.

1906-1912. Joe gör sig mer och mer bemärkt som IWW-ledare och protestsångare.

1912. IWW:s sångbok publiceras. Den består i huvudsak av Joe Hill-sånger. Dessa sjungas över hela Amerika. Arbetsgivarna kallar boken "Den lilla röda djävulen".

1913. Joe Hill söker organisera de underbetalda arbetarna vid kop­pargruvorna i Utah. Hårt motstånd från arbetsgivarsidan.

1914. Den 10 januari mördas en specerihandlare Morrison och hans äldre son i Salt Lake City av okända maskerade män. Morrisons yngre 13-åriga son, bevittnar händelsen. En av mördarna har tyd­ligen sårats av ett skott från den äldste sonens revolver. Samma natt såras Joe Hill av ett revolverskott och anges av den läkare som för­bundit såret. Joe Hill vägrar att berätta hur det gått till vid till­komsten av såret. Han förklarar endast att det uppstått i ett gräl om en kvinna. (Han hade strängt puritanska begrepp såväl i fråga om kvinnor som tobak och alkohol.) Hans vägran blir ödesdiger. Han hade inga som helst motiv till dådet, till vilket han förklarar sig helt oskyldig, och det finns inga som helst bevis mot honom än såret och den omständigheten att den yngste sonen "tror" sig känna igen honom. Rättegången blir helt parodisk, enligt den i sista stund inkallade berömde brottmålsadvokaten N. Hilton en fullkomlig juridisk skandal. Den slutar med att Joe Hill dömes till döden på indicier. Efter överklagan fastställdes domen.

1915. Domen utlöser en internationell proteststorm, men oaktat vädjan från många kända personligheter, bland dem Amerikas pre­sident och Sveriges minister i Washington, låter Kaliforniens guver­nör Spry domen gå i verkställighet. Joe Hill arkebuseras på fängelse­gården i Salt Lake City den 19 november. - Hans stoft förs för kremering till Gracelandkyrkogården i Chicago. I begravningscere­monierna deltar 25-30 000 personer.

1916. Joe Hills aska sändes fördelad på små kuvert till samtliga amerikanska delstater utom Utah och till olika länder i övriga världsdelar. Den 1 maj detta år strös den ut för alla världens vindar. Askan i ett av kuverten strös av den kände svenske syndikalisten Ragnar Johansson ut under körsbärsträdet på Joe Hill-gården.

1925. Alfred Hayes skriver Balladen om Joe Hill, "mannen, som aldrig kan dö".