torsdag, juli 24, 2014

Vänsterdagen

Välkommen till Emmaboda Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg

onsdag, juli 23, 2014

Musik för ett mångkulturellt samhälle


Musik och dans förenar människor och kulturer. Fantastiskt ös och hetta

tisdag, juli 22, 2014

Hammarsundet

Norra Vättern är en liten skärgård med några öar
Vy mot söder
Stora (och Lilla) Hammarsundet har historiskt utgjort ett betydande hinder i samfärdseln mellan den norra och södra delen av Sundbo härad och därigenom även samfärdseln mellan Närke och Östergötland. Först år 1858 byggdes en landsvägsbro över Stora Hammarsundet.
Före 1821 var det Sundbo härad som ansvarade för färjetrafiken, vilken verkställdes så att Hammars sockenbor ansvarade för trafiken över Stora Hammarsundet och folket i Askersunds landsförsamling samt Snavlunda socken ansvarade för Lilla Hammarsundet. Mellan 1821 och 1858 lades färjetrafiken "ut på entreprenad" med en privat bonde som huvudansvarig mot ersättning.Den 28 april 1828 inträffade Olyckan vid Stora Hammarsundet då 25 mister livet när färjan slog runt och sjönk.
Numera leds trafiken på riksväg 50 över den nya bron väster om Hammar.

Vy mot Norr

Medevi brunn

I dag är det andra hästkrafter som är parkerade i Medevi brunn
Kyrkan syns i bakgrunden
Brunnsverksamheten grundades av Urban Hjärne och friherre Gustaf Soop 1678. Hjärne besökte platsen året innan och fann att källan innehöll hälsobringande vatten och var en riktig surbrunn (äldre benämning på hälsokälla med starkt kolsyrehaltigt vatten) av samma slag som andra berömda källor i utlandet. Soop var ägare till Medevi gård och därmed markägare.

Urban Hjärne 1641-1724
Gustaf Soop 1624-1679

Soop hade besökt brunnar utomlands och var intresserad av att hitta en surbrunn. Han tog därför vattenprov och skickade två flaskor till Hiärne. Hiärne analyserade vattnet och det visade sig motsvara kraven på en surbrunn. Upptäckten väckte intresse inte bara hos Soop utan även hos det kungliga rådet greve Gustaf Oxenstierna. En delegation där Oxenstierna och Hiärne ingick anlände till Medevi och en vattenanalys gjordes den 25 juli 1678. Hiärne kunde sedan fastslå 1678 
"det inte rörde sig om något gement eller ofullkomligt vatten utan var en rätt martialisk [järnhaltig] surbrunn med samma innehåll som andra berömda källor, de mest äro i rop" 


Änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein- Gottorp 1636-1714 besökte Medevi i juli 1679, ytterligare besök finns dokumenterade 1687 och 1688. Möjligen var källan redan före Hjärnes tid var källan känd för sitt undergörande vatten. Vadstena kloster blev 1383 ägare till källan. Påven Leo X lät flytta Katarina Ulfsdotters helgondag till 25 juni, vilket möjligen hade att göra med att man ville knyta henne till de källfester som dokumenterats på vid andra källor i Linköpings stift och möjligen kan ha förekommit även här.
Medevi fick tidigt kunglig status, då änkedrottning Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp kurerade sig här redan 1679. En rad kungligheter har efter henne druckit av vattnet, däribland Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf. I Sverige fanns i mitten av 1700-talet ungefär 300 surbrunnar, de flesta dock ganska obetydliga.
Vid brunnsapoteket var Jöns Jakob Berzelius praktikant vid sekelskiftet 1800. I apoteksmuseet står dennes elektricitetsmaskin från 1799 bevarad.Brunnsmiljön med dess många bevarade byggnader – bland annat Högbrunnen från år 1809 – hör idag till våra mest betydande medicinalhistoriska monument. Bland övriga byggnader kan nämnas Stora brunnssalongen, brunnskyrkan, badhuset och Medevi Lasarett. De flesta byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.
Under sommarsäsongen ges dagliga konserter (utom måndagar) av Medevi Brunnsorkester som är en traditionell svensk mässingssextett. All musik framförs på originalinstrument som är från tiden kring förra sekelskiftet. Denna brunnsmusik kompletteras också med den så kallade grötlunken, där alla är välkomna att deltaga att i lugn takt vandra efter den marscherande orkestern på Stora gången. Grötlunken har anor från 1870-talet och har fått sitt namn efter den gröt med katrinplommon som brunnsgästerna åt på kvällen. Efter måltiden ställde man upp sig på Stora gången för att "gå ner" gröten i magen till marschmusik. På den tiden gick man en längre sträcka på ett par kilometer och för att känna traditionens vingslag går "den långa" grötlunken av stapeln en gång varje sommar. För dem som vill komma i riktig stämning serveras kornmjölsgröt med katrinplommon som kvällsmål.Medevi ägs av Medevi Brunn AB. Flera byggnader hyrs ut som sommarstugor, men åretruntboende finns även. Här finns hotell, vandrarhem, värdshus, schweizeri och en rad museer, däribland Apoteksmuseet och Lasarettsmuseet. Under sommarmånaderna juni och juli bedrivs konfirmationsläger på Medevi Brunn, då konfirmander från Stockholmsområdet kommer för att fördjupa sin gudstro. Medevi är även sista depån i cykelloppet Vätternrundan.
Bilderna är tagna lördagen 12 juli

Summering av omgång 16

Det gjordes 26 mål fördelade på för 21 hemmalagen och 5 för bortalagen, 7 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 0 bortaseger. 1 Rött kort delades ut och 22 gula kort

Högsta Publiksiffran: Hammarby- Öster 16118
Lägsta Publiksiffran: Sirius- Ljungskile 1130

Sammanlagda publiksiffran: 30007
Publiksnittet: 3751
Totala Publiksnittet: 2925

Skytteligan:
Stefan Silva, Sirius 11
David Johannesson, Ljungskile 10
Nikola Grubjesic, Syrianska 9
Andrew Stadler, Landskrona 9

Hammarby skytteliga:
Pablo Pinones Arce 8
Kennedy Bakircioglu 7
Lars Fuhre 5
Fredrik Torsteinbø 4
Amadaiya Rennie 4
Marko Mihajlovic 2
Daniel Theorin 1
Erik Israelsson 1
Thomas Guldborg Christensen 1
Jan Gunnar Solli 1
Nahir Besara 1
Andreas Haddad 1

Hammarbys varningsliga, rött kort inom parantes
Johan Persson 5
Daniel Theorin 3
Stefan Batan, 2
Andreas Haddad, 2
Marko Mihajlovic 3 (1)
Jan Gunnar Solli 3
Michael Timisela 2 (1)
Nahir Besara, 1
Kennedy Bakircioglu 1
Erik Israelsson 2
Lars Fuhre 1
Johannes Hopf 1
Fredrik Torsteinbö 1
Pablo Pinones Arce 1måndag, juli 21, 2014

Superettan i dag


GAIS- ÄNGELHOLM FF
1-0 (0-0)


1-0 Andreas Drugge (87)

Utvisning: Erik Johansson, Ängelholm (85)
Varningar:
GAIS: Mirza Mujcic
ÄFF: Erik Johansson, Sebastian Carlsen, Eric Robert Pothast, Mikael Dahlgren


Domare: Jim Petersson
Publik: 2071

Stjärnsund slott

Slottet ligger på en hög udde mellan Hammarsundet och sjön Alsen vid Vätterns norra strand. Det byggdes 1798-1801 efter ritningar av Carl Fredrik Sundvall i den då moderna nyantika stilen. Huvudbyggnaden har två våningar och ekonomivåning med ett framspringande mittparti i form av en kraftig prostyl, uppburen av fyra grova kolonner, som vilar på en hög stentrappa.


Säteriet bildades 1637 av Johan Gabrielsson Oxenstierna genom en sammanslagning av hemmanen Ölmesund, Åviken och Stockbråtet. Det utvidgades genom köp och byte, så att godset omfattade nästan hela Askersunds landsförsamling och en stor del av Hammars socken. Det kom sedan genom gifte till släkten Soop. Med ett avbrott vid reduktionen stannade det i släkten Soops ägo till 1717, då det genom gifte kom till släkten Dohna. 1785 såldes det till brukspatron Olof Burén, adlad Burenstam, som lät uppföra det nuvarande slottet. Hans måg, överste Otto Julius Hagelstam, sålde det 1823 till kung Karl XIV Johan. Kungens arrendator lät egendomen förfalla. Oscar I sålde Stjernsund 1851 till sin son prins Gustaf. På Prinskullen sägs Sångarprinsen ha komponerat flera av sina sånger, t.ex. Du undersköna dal och Glad såsom fågeln i morgonstunden. Med hjälp av intendenten P. A. Nyström lät han slottet genomgå en grundlig reparation.


Efter prins Gustafs död såldes Stjernsund 1856 till prins August, som bodde där flera somrar. 1860 sålde han det till brukspatron Knut Cassel.
Efter Knut Cassels död övertogs Stjernsund av hans son Albert Cassel, gift med Augusta Reuterswärd. Efter makens död skötte hon godset till år 1948 då skogen såldes till Uppsala universitet. Hon behöll slottet och parken, men testamenterade det till Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien för att det skulle bevaras som kulturminnesmärke. Fru Cassel avled den 14 maj 1951.
Egendomen är stamgård för svensk rödbrokig boskap. Slottet är sommartid öppet för allmänheten. På slottet finns ett vagnmuseum, mejeri och café.


Slotter ligger verkligen vackert vid Vätterns norra strand.

En Uggla? Nej vid närmare undersökning visar att det är en uggleattrap som säkert lurar en och annan fågel.

söndag, juli 20, 2014

Geniala mål gav 3-0 mot Öster i höstpremiärenHAMMARBY IF- ÖSTER IF
3-0 (2-0)


1-0 Amadaiya Rennie (11)
2-0 Lars Fuhre (23)
3-0 Lars Fuhre(59)


Varningar:
HIF: Jan Gunnar Solli
ÖIF:


Domare: Lars Olsson
Publik: 16118


Presskonferens:


Från Hammarbyssynvinkel:Från Östersynvinkel: Klar Hammarbyseger i höstpremiären

Algutsrum marknad

Marknadsbodarna i Algutsrum. Algutsrum ligger i Mörbylånga kommun på Öland alldeles vid brofästet och Färjestaden.
Algutsrum kyrka som är den kyrka som är högst belägen av alla 34 kyrkor på Öland. Den är senast ombyggd 1822, men har anor från 1100-talet, och dess torn syns väl från bron. Från kyrktornet har man en milsvid utsikt över Öland.

Två gånger om året hålls marknad i Algutsrum. Sommarmarknaden är alltid första fredagen efter midsommar och höstmarknaden första fredagen i oktober. Marknaden har mycket gamla anor, nämligen sedan 1781. Ännu finns 36 gamla marknadsbodar kvar av medeltida typ. Marknaden drivs gemensamt av en marknadskommitté bestående av hembygdsföreningen, Algutsrums IF och Algutsrums skytteförening.

Genom Kungligt brev 1781 medgavs att en frimarknad skulle få hållas i början av juli vid Algutsrums kyrka. Anledningen var att allmogen skulle få tillfälle att få avsättning för sina ”holsteinska hästar” som var en kraftigare ras än den småväxta ölandshästen. Marknaden utvecklades till en betydande marknadsplats för handel med hästar och kreatur och hade stor betydelse för befokningen på mellersta Öland. Omkring 1840 tillkom ytterligare en marknadsdag på hösten, i den gamla friveckan i oktober. Efter andra världskriget gick häst- och kreaturshandeln tillbaka och 1956 var sista gången. Numera är den som marknader i allmänhet – en folkfest - men inslag av slöjd och hantverk finns kvar.
Marknadsplatsen i Algutsrum. Bilderna är tagna i dag

Askersund

Landskyrkan från 1670 med en rovfågel i skyn.
Askersund är en tätort i södra Närke samt centralort i Askersunds kommun i Örebro län.
Askersund hade vid senaste tätortsavgränsningen (2010) 3 887 invånare, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela kommunens invånarantal.
Stadskärnan är fortfarande präglad av sin trähusbebyggelse och sina två kyrkor. Sofia Magdalena är ritad av Olof Tempelman och Askersunds landskyrka av Jean de la Vallée och Erik Dahlberg. Staden ligger i utkanten av skogen Tiveden vid sjön Alsen som utgör nordligaste delen av Vättern och utmed sjön strax utanför staden ligger Husabergsudde med bad och camping. Från staden har man utsikt över Vättern och Tivedsskogen. På andra sidan vattnet syns prins Gustafs slott, Stjernsund.

Vy mot staden. Den vita tornet är kyrkan Sofia Magdalena, 
samma namn som Algutsboda kyrka. Kyrkan stod färdig
1780

Askersund omnämns under 1300-talet med namnet Eskersund och på 1400-talet under namnet Askasund. Askersund blev under Johan III:s tid köping under Vadstena, då Sundbo härad fram till 1640 hörde under Finspånga läns härad i Östergötland. 1643 fick Askersund stadsprivilegier för att vara ett centrum för den omgivande traktens spiksmide och handeln med denna.

Den 6 juni 1776 härjade en brand i Askersund och samma kväll var hela staden nedbränd, med undantag av 8-9 hus. 3 personer omkom i branden. En ny stad hade byggts upp 10 år senare "tack vare statshjälp och många frivilliga offergåvor". Några av husen som överlevde branden står i dag i Hembygdsgården i Askersunds stadspark.
I Askersund grundades år 1812 Askersunds flickskola, som var den andra skolan i Sverige som erbjöd akademisk undervisning för elever av kvinnlig kön.

Från att varit kyrkby i Askersunds socken utbröts orten 1643 och blev Askersunds stad. Efter kommunreformen 1862 låg sedan bebyggelsen i stadskommunen Askersunds stad och med en mindre del före 1952 i Askersunds socken. Staden utökades 1952 med Askersunds socken och orten utgjorde därefter, som dess centralort, en liten del av stadskommunens område. 1971 uppgick Askersunds stad i Askersunds kommun och orten är sedan dess centralort i kommunen.
Askersund tillhör sedan 1965 Askersunds församling för att innan dess tillhört Askersunds stadsförsamling och med en del Askersunds landsförsamling.
Askersund tillhörde judiciellt till 1948 Askersunds rådhusrätt och därefter till 1971 Västernärkes domsagas tingslag. Från 1971 till 2001 ingick orten i Hallsbergs tingsrätts domsaga och den ingår sedan 2001 i Örebro tingsrätts domsaga

Tyvärr,eller kanske är det fel ordval, så var det bil och MC träff i staden när jag var där lördagen den 12 juli och det innebar fullt med folk och det är ingen nackdel men att alla hade tagit med sig sin bil eller MC till Askersund gjorde att det var ont om parkeringsplatser. Min tid var begränsad så någon parkeringsplats hittade jag inte utan körde vidare söderut. Men jag hann se att Askersund var en idyll med sina kullerstensgator, trähus och sitt läge vid Vätterns norra strand. Hit ska jag återvända snart igen för att ta bilder.

Inför Hammarby- Öster IF


Från Hammarbys synvinkel:
Från Öster synvinkel: Marcus Bergholtz inför returmatchen på Tele 2 Arena

Öster hemma på 2000-talet.
030615: Allsvenskan: 2-2
060717: Allsvenskan: 2-0
100513: Superettan: 0-1
110703: Superettan: 2.1
120624: Superettan: 0-2Domare:
Lars Olsson, Umeå
Ass. domare 1:
Magnus Vallerius, Falkenberg
Ass. domare 2:
Pär Lindström, Farsta
Fjärdedomare:
Johan Kjellin, Sundbyberg


Snabba fakta om Tele2 Arena:

Funktion: Centralt belagen idrotts- och evenemangsarena med skjutbart tak för evenemang året runt
Hemmaarena: För Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll
Publikkapacitet: 30 000 sittplatser, 15 000 platser per etage. 45 000 åskådarplatser vid konserter
Läge: Globenområdet, i anslutning till Gullmarsplan och cirka 2 kilometer från Slussen
Byggstart: Hösten 2010
Första evenemang: Sommaren 2013
Utformning: Transparent fasad. Två etager. Symmetrisk i det nedre etaget. Asymmetrisk i det övre etaget.
Takhöjd: Cirka 35 meter

Tele2 Arena är försett med skjutbart tak som uppfyller UEFA:s och FIFA:s regelverk för internationell fotboll gällande sittplatser, storlek, säkerhet, belysning, ljudanläggning och krav på lokaler och omgivningar. Via en utvändig foajé är det möjligt att promenera runt arenan i nivå med Arenatorget.


lördag, juli 19, 2014

Superettan i dagDEGERFORS IF- SYRIANSKA FC
2-0 (1-0)


1-0 Peter Samuelsson(41)
2-0 Emil Hedsén (90)


Varningar:
DIF: Ferhad Ayaz
SFC: Saman Ghoddos


Domare: Patrik Eriksson
Publik: 1905
JÖNKÖPING SÖDRA IF- ASSYRISKA FF
4-0 (3-0)


1-0 Fredrik Olsson (34)
2-0 Fredrik Olsson (35)
3-0 Daryl Smylie (43)
4-0 Fredrik Olsson (67)


Varningar:
JSIF:
AFF:

Domare: Robert Daradic
Publik: 1700
LANDSKRONA BOIS- IFK VÄRNAMO
3-1 (1-0)0-1 Dzenis Kozica (8)
1-1 Andrew Stadler (60)
2-1 Paul Torres (75)
3-1 Mattias Adelstam 880)

Varningar:
LBOIS:
IFKV: Archford Gutu, Tobias Englund


Domare: Magnus Lindgren
Publik: 1640
IK SIRIUS- LJUNGSKILE SK
2-2 (1-0)


1-0 Jonatan Berg (2)
2-0 Christer Gustafsson (50)

2-1 Jakob Olsson (70)
2-2 Steven Old (81)

Varningar:
IKS: Elliot Käck
LSK: Hannes Stiller, Ken Sema, Korab Bakraqi


Domare: Nermin Cisic
Publik: 1133
VARBERG BOIS- HUSQVARNA FF
3-1 (3-1)


0-1 Robin Cederberg (9)
1-1 Nsima Peter (35)
2-1 Thommie Persson (38)
3-1  Karl Söderström (43)

Varningar:
VBOIS:
HFF: Michael Ibrahim, Kristoffer Thydell, Robin Cederberg


Domare; Jim Petersson
Publik: 1569

Röd näckros

Upptäckten av blomman gjordes av teologie studerande Bernhard A Kjellmark 1856 efter tips från lokalbefolkningen. 1905 fridlystes den och det var första gången som ett naturminne fredades i Sverige. Innan hade den sålts hinkvis på torget i Askersund. Den är inte ursprungsplatsen för all världens 20-tal röda näckrosarter, men för Europas. Den är Sveriges största vilda blomma och störst bland Europas näckrosor. Den blommar i juli och augusti.
I Fagertärn i Närke växer den röda näckrosen på en av sina två kända ursprungliga växtplatser i världen. Den andra ursprungliga växtplatsen är Kroksjöarna, också i Tiveden. De röda näckrosorna här blev allmänt kända 1856, då teologie studerande Bernhard Agaton Kjellmark besökte sjön efter tips från lokalbefolkningen. Ryktet om den märkliga växten spred sig och hänsynslös plundring började. Bland annat såldes rotstockar på torget i Askersund. På så sätt spreds den röda näckrosen och idag kan man se den trädgårdar och parker runtom i Europa.

Färsksjön i Blekinge
1905 fridlystes samtliga näckrosor i Fagertärn. Modern genetisk forskning visar att näckrosorna är bland de mest ursprungliga "primitiva" av alla blommande växter. De inplanterades hit på 1950-talet som en reserv om något skulle hända näckrosorna i Fagertärn.

Tre orsaker gjorde att man valde Färsksjön. Sjön lämpar sig för näckrosor genom rätt djup och bottentyp, den ligger inom naturskyddat område och långt från Fagertärn så att vattensystemen inte har kontakt med varandra. Även rosa, vita och gula näckrosor finns i Färsksjön.