lördag, mars 31, 2012

Nyhetsbrev från Landstinget

Under mars hölls årets första landstingsfullmäktige i Oskarshamn. Den nya Folkhälsoplanen klubbades efter ett långt och gediget arbete. Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst behandlades liksom miljöinriktning för driften av kollektivtrafik. En lång rad interpellationer diskuterades också, varav två, angående psykiatrin, var riktade till Linda. Både Linda och Ragnar var uppe i talarstolen vid flera tillfällen.

Internationella kvinnodagen praktiserade bådeLinda Fleetwoodoch jag inom slutenpsykiatrin i Kalmar. En nyttig erfarenhet och något som verkade uppskattas av personalen. De sedvanliga verksamhetsbesöken som landstingsmajoriteten gör varje vår har också fortsatt och sammanlagt har ett 50-tal kliniker och enheter inom landstinget besökts.

9/3 fortsatte vi ”kommunturnén” med att besöka Emmaboda där vi träffade hemsjukvården. Där samtalade vi bland annat om samordning mellan kommuner och landsting när det gäller psykiatrin. Där finns det brister, men det är något man jobbar intensivt med från båda sidor. Sen träffade vi fackförbundet Vision och pratade jämställdhet och därefter Kulturskolan i Emmaboda. Tillgången till kultur är ju en viktig folkhälsofråga som Vänsterpartiet driver.
På distriktets årskonferens redogjordes för landstingsgruppens arbete under det gångna året. Ett helt nytt reglemente som reglerar landstingsgruppens arbete antogs också. Den ska nu revideras varje årskonferens och finns att tillgå för den som så önskar.

Läkarmottagningen i Överum har varit en följetong i norra länet. För att göra en väldigt lång historia kort så har den sin grund i att läkaren som hade mottagning där inte var intresserad av att gå in i hälsovalet på samma villkor som alla andra, utan ville ha ett specialavtal för att vara kvar. Detta varken kunde eller ville landstinget gå med på och han lade därför ner sin verksamhet. Situationen är nu löst genom att landstinget nu har gjort en överenskommelse med Virserums läkarhus som innebär att de öppnar en läkarmottagning även i Överum.

KLT är något av ett sorgebarn som landstinget nu har tagit över helt. Det är ett bolag som i levt sitt eget liv. Nu har det införlivats som en förvaltning i landstingets offentliga verksamhet och har ett helt annat ljus på sig. Nu måste verksamhetens samordnas med annan landstingsverksamhet för att få ordning på ekonomin innan vi kan växa in i ambitionsökningen.

I övrigt har arbetet med riktlinjerna för den kommande perioden fortsatt.
Kaj Raving

Politisk sekreterare

Orrefors bruksområde

Orrefors glasbruk grundades 1898 på samma plats man sedan 1726 bedrivit järnbruk. Samma år som glasbruket grundades byggdes en hytta för tillverkning av tekniskt, medicin-, servis och hushållsglas för att ta tillvara på spillved och arbetskraft. Glaset ersatte nu den mindre lönsamma järnbruksdriften.

1913 blev konsul Johan Ekman från Göteborg ny ägare till Orrefors glasbruk. Han tillsatte Albert Ahlin som chef över glasbruket och nu startade en ny era. 1914 började Orrefors med kristalltillverkning och förutom slipning efter inköpta mönster och prover tillverkades även konstglas i överfång med etsad dekor. Den nya ledningen insåg dock snart att det behövdes konstnärer till verksamheten och 1916 anställdes Simon Gate och ett år senare kom Edward Hald. Mer om Orrefors historia klicka härGlasshopen i Orrefors.


Cafét vid bruksområdet.


Klockstapel vid bruksdammen. Vad jag vet har aldrig Orrefors haft någon kyrka. Den närmaste är Hälleberga kyrka halvmilen norrut. I Bakgrunden syns disponentvillan byggd i början av 1800-talet.


Krokusarna blommar för fullt just nu

Vy mot bruksområdet som skyms delvis bakom träden.
Smedernas väg med sina röda smedbostäder från 1726 då dessa tre byggnader byggdes. Tidvis bodde 2 familjer i samma hus med gemensamma kök. I dag är de moderniserade och är privatbostäder än i dag.

Utställningshallen som förutom utställningshall även rymmer ett museum och konferenslokaler.

Nordpolen

Den geografiska nordpolen är den nordligaste punkten på jorden. Denna punkt ligger på 90° nordlig bredd, den punkt på norra halvklotet där jordens rotationsaxel skär jordytan. Land- och ismassorna kring nordpolen kallas Arktis.

Den geografiska nordpolen sammanfaller inte med den magnetiska nordpolen, som för närvarande ligger i arktiska Kanada. Nordpolen befinner sig i ett ständigt istäckt havsbäcken, och djupet på platsen har uppmätts till 4 079 meter. Från 21 mars till 23 september råder midnattssol. Efter en 32 timmar lång solnedgång följer polarnatten. Den inleds med en skymning som varar i 6 veckor, därefter följer 3 månaders totalt mörker, och till sist kommer en 6 veckor lång gryning innan solen åter går upp. Även soluppgången tar 32 timmar. Polstjärnan står alltid i zenit över nordpolen.

Närmaste namngivna land på västra halvklotet är ön Kaffeklubben som ligger 707,4 kilometer från den geografiska nordpolen. Kaffeklubben är världens nordligaste ö, och dess nordspets är världens nordligaste landpunkt och tillhör världens yttersta platser. Den ligger 37 km öster om Grönlands nordspets Kap Morris Jesup. Kaffeklubben är cirka 1 km i diameter.

Eftersom det inte är någon permanent mänsklig närvaro på Nordpolen har den inte placerats i någon tidszon. Polarexpeditioner kan använda den tidszon som passar, exempelvis tidszonen för det land där de startade från.

fredag, mars 30, 2012

Håll rasisterna borta från kulturen

Ordet kultur är ett vackert ord, ett ord som förenar människor på olika sätt. Kultur är lärande, ger människor självförtroende och skapar mötesplatser. Kultur är mångfald, kärlek, skapande, positiv framåtanda. Kulturen ger oss människor styrka, vilja, samtal. Kulturen känner inga gränser och inga hinder. Kulturen glädjer alla människor oavsett vilka dem är, Kulturen är allas likas värde och demokratisk. En rik kultur ger en människan ett rikt liv.

Därför ska vi hålla rasisterna borta från kulturell påverkan, för i deras värld regerar enfalden medan i vår värld regerar mångfalden i det mångkulturella samhället.

Josefin Brink pressade statsministern om Saudiaffären

Under dagen avgick försvarsminister Sten Tolgfors på grund av turerna kring vapenaffären med Saudiarabien. Idag på statsministerns frågestund ställde Josefin Brink (V) frågan till Reinfeldt om han inte anser att det är dags att avveckla vapenexporten till diktaturer.

- Under Fredrik Reinfeldts regeringstid har vapenexporten till icke-demokratier nästan fyrdubblats. Diktaturen Saudiarabien köpte vapen för 2,8 miljarder under förra året, alltså samma år då Saudiarabien bistod grannlandet Bahrain med trupper för att slå ner demokratirörelsen där.

Statsministern upprepade sin inställning att handel även med diktaturer är viktig för att skapa jobb och välstånd i Sverige.

- Det är en häpnadsväckande hållning, kommenterar Josefin Brink statsministerns var. Om regeringen har sådan brist på idéer om hur jobb och tillväxt ska skapas i Sverige att vår framtida välfärd står och faller med beväpning av diktaturer är vi verkligt illa ute.

Tåget ska vara huvudspåret – Kalmar län behöver en rejäl satsning på tågtrafik

Vänsterpartiet vill tydliggöra hur människors vardag påverkas av att det satsas för lite resurser på kollektivtrafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet. Med vänsterpartiets förslag så skulle människors vardag förbättras avsevärt.

Tågresenärerna drabbas ofta av förseningar, dels pga bristande underhåll av järnvägen, dels för att spåren inte är tillräckligt många och utbyggda. Människors vardag blir med förseningar fyllda av stress och frustration.

Vänsterpartiet driver på nationell nivå att staten ska avsätta en miljard varje år för att rusta upp de under- och lågtrafikerade banorna. Vi behöver ett ekologiskt hållbart transportsystem. Att i det läget göra sig med järnvägskapacitet är fel väg att gå. Det är att inte ta samhällsekonomiska hänsyn!

Vänsterpartiet vill på allvar minska förseningar för gods och människor genom att kraftigt öka kapaciteten på järnvägen. Vårt första delmål är att minska tågförseningarna med 50 procent och öka godskapaciteten med 50 procent. Vänsterpartiet föreslår att järnvägen återregleras och att samhället tar ett helhetsansvar för järnvägssystemet.

För att få fungerande hållbara järnvägstransporter behövs det både mer resurser och ett mer sammanhållet järnvägssystem. Vänsterpartiet vill såväl kraftigt höja banunderhållet, rusta upp de lågtrafikerade banorna som öka investeringarna i nya järnvägar En viktig förutsättning för att gynna investeringar är att budgetlagen medger lånefinansiering och att det införs en statlig investeringsbudget som möjliggör avskrivningar över investeringens livslängd.

I Kalmar län behövs en medveten och kraftfull satsning på tågtrafik – i alla vädersträck! Stångådalsbanan, Bergabanan och Tjustbanan i norr behöver rustas upp och få en utvecklad vagnpark. Pendlingsmöjligheterna i söder till Karlskrona och vidare mot övriga Blekinge och Skåne behöver förbättras. Västerut behöver kommunikationerna mot Jönköping, Växjö och Alvesta bedrivas av en ansvarsfull huvudman i god samverkan med Kronobergs län. Tillsammans med en väl utbyggd matartrafik med buss bland annat till Öland i öster skapas ett nät av kollektivtrafik som kommer hela länet och dess medborgare till godo. Utformningen av biljettsystem och tariffer ska uppmuntra ett ökat utnyttjande av kollektivtrafiken.

Stig på tåget nu – vi har inte råd att bli lämnade kvar på perrongen!

Vänsterpartiets årskonferens
Lars Holmberg, ordf Vänsterpartiet Kalmar län

torsdag, mars 29, 2012

Ny hemsida

Vänsterpartiets i Emmaboda kommuns nya hemsida är nu igång. Den är visserligen under konstruktion fortfarande men klicka gärna på länken så kan du ta dig en titt, Vänsterpartiet i Emmaboda kommun. Här kommer vår politik publiceras likaså våra aktiviter och möten. Här kan allmänheten kommentera våra artiklar och här kan man bli medlem.

Vi finns även på facebook så gilla oss gärna där.

Välkomna in.

Jonas Sjöstedt kommenterar Tolgfors avgång

- Vi välkomnar att försvarsminister Sten Tolgfors lämnat in sin avskedsansökan. Den senaste tidens turer har gjort att ministerns förtroende är förbrukat. Samtidigt vill vi också påpeka att sanningen krings saudiaffären måste komma fram. Vi hoppas att detta kommer att ske, bl.a. i den debatt vi begärt och i en framtida KU-behandling, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.

Det ny avslöjandet i Saudiaffären om att avtal undanhållits från att diarieföras aktualiserar Vänsterpartiets krav på att att reglerna för vapenexport skärps och att Sten Tolgfors avgår som försvarsminister.

– Varje dag nu i snart tre veckor har det kommit nya avslöjanden kring det svensk-saudiska vapenfabrikssamarbetet. Affären understryker behoven att reglerna för vapenexport skärps men har också visat på tydliga brister i regeringens hantering av det militära samarbetet med Saudi-Arabien. Dagens avslöjande visar än en gång att Sten Tolgfors är direkt olämplig som försvarsminister, förtroendet är förbrukat, säger Hans Linde utrikespolitisk talesperson.

Nya uppgifter i Aftonbladet i dag gör gällande att en regeringstjänsteman skrev under ett avtal med Saudiarabien om konsultarbete redan sommaren 2008 utan att regeringspartierna underrättats. Protokoll fördes under mötet mellan regeringstjänstemannen och den saudiske motparten. Denna handling begärdes in dagen efter med motiveringen att det inte fick diarieföras. Försvarsminister Sten Tolgfors och hans medarbetare skulle skyddas till varje pris.

– Det sammantagna händelseförloppet och samtliga inblandades ansvar behöver utredas och sammanställas. I ett läge då regeringen borde lägga korten på borden så väljer man istället att mörka och undanhålla information. Vi välkomnar därför konstitutionsutskottets stundande utredning, avslutar Linde.

onsdag, mars 28, 2012

I ljuset av två stora A:n

Dan Nerenius och Ole Moe framför Kent Anderssons och Björn Afzelius texter och sånger. Välkomna till en fantastisk kväll där Kent Anderssons texter möter Björn Afzelius sånger.

Kent Andersson och Björn Afzelius såg världen från den lilla människans perspektiv. De är kända för att de alltid tog ställning. Båda hade en enorm kärlek till livet och tog parti för de svaga och de utsatta i samhället.Det börjar kl.18.30 i kväll i Åfors Folkets Hus

Arrangörer är Åforsteatern, Åfors Folkets husförenign och ABF.

Entré: 100 kr.
Soppa efter föreställningen: 30

Välkomna

Mars

I skuggan av de ljusstarka planeterna Venus och Jupiter i väster kan man också se planeten Mars i öster på kvällarna. Den befinner sig i Lejonets stjärnbild och är den orangea pricken som syns som nummer två från höger sett bland de undre fyra objekten som syns. Den stjärna som syns bredvid längst till höger är stjärnan Regulus som är huvudstjärnan i Leo som Lejonet heter på latin. Lejonet är lätt att se eftersom huvudet är ett bakåtvänt frågetecken och resten av kroppen syns tydligt på bilden.

tisdag, mars 27, 2012

Riskkapitalbolag vinnare i jätteaffär om akutsjukvård

Idag blev det klart att Capio vann upphandlingen om S:t Görans sjukhus i Stockholm, världens största upphandling av akutsjukvård.
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommenterar:

- Vänsterpartiet anser att S:t Görans sjukhus och annan akutsjukvård ska drivas av det offentliga. Vården ska vara demokratiskt styrd, inte styrd av Capio och andra jätteföretag. Och skattepengar till vården ska gå till just vård, inte till vinster i riskkapitalbolagen.

- Det är tydligt att privatiseringarna allt mer urholkar demokratin. Medborgarna stängs ute eftersom de som fattar beslutet har munkavle och avtalen är sådana att de binder fast politiken för lång tid framöver, den här gången som längst hela vägen fram till år 2025, säger Jonas Sjöstedt.

Bakgrund:
Capio ägs och kontrolleras av tre riskkapitalfonder med säte i skatteparadis. Avtalet är värt minst 15 miljarder kronor.

Melodin till Internationelen ljöd på fullmäktige

I går samlades kommunfullmäktige till sammanträde i Åfors Folkets hus. Vi höll till nere i bottenvåningen där ca 60 talet personer med ledamöter, tjänstemän, press och allmänhet slöt upp. Sammanträdet inleddes med att Åforsgruppen presenterade sig och berättade om hur gruppen bildades efter nyår i samband med varslet i Glasriket i allmänhet och Åfors i synnerhet. Gruppen representerades av Gitte Lind, Jensy Elvung och Anders Andersson. Gruppens arbete har gett eko inte bara i regionen utan även upp till regeringnivå där man på ett imponerande sätt fått näringsministern Annie Lööfs (c) ögon på glasriket och dess framtid. Därför beslöt regeringen  förra torsdan att ge länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, samt erbjuda samverkansorganen i de båda länen, att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regeringen har också utsett landshövdingen i Kronoberg, Kristina Alsér till samordnare. En första redovisning av uppdraget ska ske till regeringen senast den 31 augusti 2012 och slutredovisas senast den 31 december 2014. Personligen vet jag inte om detta räcker för att rädda glasriket men jag tänker inte göra någon politisk sak av detta utan hoppas att det lyckas. Däremot tycker jag att Åforsgruppen ska vara stolta över sin insats. Deras redovisning avslutades med Åforssången och det var nog första gången tonerna av Internationelen ljöd över fullmäktigeförsamlingen i vår kommun. Åforssångens melodi är nämligen just Internationelen och det kändes mäktigt och trevligt att höra Åforssångens budskap återigen ljuda över Åfors Folkets hus.

Efter det var det min tur att presentera Åfors Folkets husförening som har funnits sen 1923. Jag berättade kort om historien och sen om verksamheten vi bedriver tillsammans med andra föreningar. Att vi bär kulturens fana högt här upp i norra delen av kommunen, men att vi inte ser de andra folkets hus föreningar, bygdegårdar eller andra demokratiska föreningar som några konkurrenter utan tvärt om som samarbetspartner. Jag berättade om den omfattande kultursatsning vi gör tillsammans med Vissefjärda föreningshus, Lindås Folkets hus och Film i Glasriket för att inskaffa mobila digitala projektorer. Vi vågar satsa för framtiden.

Sist blad presentatörerna var Kurt Karlsson som driver macken och livsmedelsbutiken i Eriksmåla. Han berättade om deras historia och vilka satsningar dem gjort. Macken är en viktig nav i Eriksmåla/ Åfors området och jag hör ofta positiva omdömen från befolkningen. Personalen är alltid serviceinriktade och hjälpsamma. Kurt kör t ex ut varor till äldre som beställt från butiken och det är också mycket uppskattat. Utan Macken i Eriksmåla skulle livet vara mycket svårare för ortsbefolkningen.

Utmanrätten är ännu ett sätt att urholka den generella välfärden

Utmanarrätt på kommunal verksamhet var den stora frågan under  gårdagskvällens kommunfullmäktige som hölls i Åfors Folkets hus. Bakgrunden var en motion inlämnad av moderaterna Sten Olof Johansson och Emma Åhlander Hansson. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att avslå motionen. Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. Med andra ord en annan infallsvinkel på att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad. Detta är något som jag och övriga vänsterpartister naturligtvis säger nej till, därför tillstyrkte både Hugo Grönlund och jag kommunstyrelsens förslag.

Som vanligt hör man i de moderata tongångar att det blir bättre verksamhet om den prövas mot andra alternativa driftsformer. Även om man givetvis inte säger det högt och kanske inte ens menar det så är deras argumentation ett nedlåtande till vår egen personal som jobbar dygnet runt våra verksamheter. Vi har de senaste åren blivit uppmärksamma för vår utmärkta kvalitet inom våra kommunala områden. Detta gör sig inte av sig självt utan det är b la kreativitet och arbetsglädjen bland personalen med stöd av politiken som gör detta möjligt. Som vi sa i debatten så uppmuntrar vi att släppa loss olika ideér för att stärka verksamheterna inom kommunen. Det är inte så som moderaterna antyder att kommunen är idéfattigt utan här frodas kreativa människor med fantastiska kreativa lösningar. Inte behövs någon konkurrensutsättning av verksamheten för att uppnå detta. Moderaterna har inte stor tilltro för kommunens verksamhet och det betyder med andra ord dess personal också.

Nej utmanarätt är som jag skrivit tidigare inget annat än ännu ett sätt för de borgerliga partierna att lägga välfärden på entreprenad. Borgarnas kreativa ideér visar inga gränser för att uppnå sitt mål, är det inte utmanrätten så är det LOV:en man förordar. Men oss lurar dem inte. Detta säger vi naturligtvis Nej till men däremot lovar vänsterpartiet i Emmaboda alltid att utmana borgarnas politik.

söndag, mars 25, 2012

Alla SM finaler i Bandy


2012 Sandvikens AIK - Villa Lidköping 6-5 (5-1) Studenternas IP
2011 Sandvikens AIK- Bollnäs GoIF 6-5 (3-2) (SD) Studenternas IP 19 117 (publik)
2010 Hammarby IF - Bollnäs GoIF 3-1 (1-1,0-0,2-0) 3 x 30 på grund av snöoväder Studenternas IP 25 560
2009 Västerås SK- Edsbyns IF 5-4 (2-2) Studenternas IP 20 114
2008 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 11-6 (6-2) Studenternas IP 19 513
2007 Edsbyns IF - Hammarby IF 4-3 (efter sudden death) (0-2) Studenternas IP 21 576
2006 Edsbyns IF - Hammarby IF 6-2 (3-1) Studenternas IP 23 048
2005 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 6-4 (3-2) Studenternas IP 22 952
2004 Edsbyns IF - Hammarby IF 7-6 (2-4) Studenternas IP 22 753
2003 Sandvikens AIK- Hammarby IF 6-4 (2-2) Studenternas IP 21 804
2002 Sandvikens AIK - Västerås SK 8-4 (2-2) Studenternas IP 21 612
2001 Västerås SK - Hammarby IF 4-3 (1-2) Studenternas IP 21 542
2000 Sandvikens AIK- Hammarby IF 8-5 (4-2) Studenternas IP 21 503
1999 Västerås SK - Falu BS 3-2 (2-1) Studenternas IP 19 122
1998 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Studenternas IP 18 027
1997 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (4-3) Studenternas IP 17 488
1996 Västerås SK - Sandvikens AIK 7-3 (3-1) Studenternas IP 17 211
1995 IF Boltic - Vetlanda BK 2-1 (1-0) Studenternas IP 12 088
1994 Västerås SK - Vetlanda BK 5-2 (0-1) Studenternas IP 15 412
1993 Västerås SK - IF Boltic 5-4 (efter sudden death) (1-3) Studenternas IP 15 185
1992 Vetlanda BK - IF Boltic 4-3 (3-1) Studenternas IP 12 568
1991 Vetlanda BK - Västerås SK 4-2 (2-2) Studenternas IP 15 855
1990 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-3 (4-1) Rocklunda IP 14 608
1989 Västerås SK - Vetlanda BK 7-3 (4-1) Söderstadion 12 748
1988 IF Boltic - Vetlanda BK 5-2 (1-0) Söderstadion 10 073
1987 IFK Motala - IF Boltic 3-2 (efter sudden death) (0-1) Söderstadion 12 823
1986 Vetlanda BK - IF Boltic 2-1 (2-0) Söderstadion 11 380
1985 IF Boltic - IFK Motala 4-3 (3-1) Söderstadion 14 629
1984 IF Boltic - Edsbyns IF 2-0 (0-0) Söderstadion 14 937
1983 IF Boltic - Villa BK 5-0, 0-0, (0-0) (förlängning) Söderstadion 18 110
1982 IF Boltic - Edsbyns IF 3-2 (1-0) Söderstadion 13 888
1981 IF Boltic - Selånger SK 4-3 (2-2) Söderstadion 14 233
1980 IF Boltic - Sandvikens AIK 5-3 ( 1-1) Söderstadion 14 075
1979 IF Boltic - Brobergs IF 7-4 ( 1-3) Söderstadion 14 128
1978 Edsbyns IF - Västerås SK 6-4 (4-1) Söderstadion 16 621
1977 Brobergs IF - Sandvikens AIK 3-1 (1-1) Söderstadion 12 913
1976 Brobergs IF - Falu BS 6-2 (1-1) Söderstadion 13 233
1975 Ljusdals BK - Villa BK 8-4 (4-0) Söderstadion 17 671
1974 Falu BS - Katrineholms SK 3-0 (2-0) Söderstadion 15 432
1973 Västerås SK - Örebro SK 4-1 (2-0) Söderstadion 15 033
1972 Katrineholms SK - Ljusdals BK 2-0 (1-0) Söderstadion 14 484
1971 Falu BS - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) Söderstadion 6 421
1970 Katrineholms SK - Ljusdals BK 6-2 (1-1) Söderstadion 10 834
1969 Katrineholms SK - Brobergs IF 5-1 (4-0) Söderstadion 13 072
1968 IK Sirius - Örebro SK 4-1 ( 2-1) Söderstadion 12 877
1967 Örebro SK - IF Göta 3-1 (2-0) Söderstadion, 10 952
1966 IK Sirius - Brobergs IF 5-0 (3-0) Studenternas IP 8 682
1965 Örebro SK - Brobergs IF 5-2 (2-0) Stockholms stadion 12 546
1964 Brobergs IF - Skutskärs IF 1-1 (1-0) Stockholms stadion 12 387
4-1 (3-0) Studenternas IP 12 379
1963 Brobergs IF - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 10 164
1962 Edsbyns IF - IK Sirius 3-2 (2-2) Stockholms stadion 14 023
1961 IK Sirius - Edsbyns IF 3-1 (3-0) Stockholms stadion 19 190
1960 Västerås SK - IK Sirius 3-1 (2-0) Stockholms stadion 24 179
1959 Skutskärs IF - Västerås SK 2-1 (2-0) Stockholms stadion 27 420
1958 Örebro SK - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 18 767
1957 Örebro SK - Hammarby IF 2-1 (2-1) Stockholms stadion 23 507
1956 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (1-1) Stockholms stadion 20 969
1955 Örebro SK - Edsbyns IF 7-1 (5-1) Stockholms stadion 20 454
1954 Västanfors IF - Örebro SK 1-1 (1-0) Stockholms stadion 23 744
2-1 (2-0), Tunavallen, Eskilstuna 17 895
1953 Edsbyns IF - Nässjö IF 4-4 (1-0) Stockholms stadion 26 044
5-1 (1-0) Stockholms stadion 19 523
1952 Edsbyns IF - IF Göta 1-0 (1-0) Stockholms stadion 25 815
1951 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (0-1) Stockholms stadion 26 612
1950 Västerås SK - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 25 966
1949 Nässjö IF - Edsbyns IF 7-1 (2-1) Perstorpsgölen, Eksjö 14 809
sista sjöisfinalen
1948 Västerås SK - Brobergs IF 4-1 (2-0) Stockholms stadion 26 617
1947 Brobergs IF - Västerås SK 4-2 (3-1) Stockholms stadion 24 421
1946 Sandvikens AIK - Västerås SK 0-0 Stockholms stadion 20 144
5-3 (4-2) Stockholms stadion 20 598
1945 Sandvikens AIK - Slottsbrons IF 2-2, 3-2 (förlängning) (0-0) Stockholms stadion 18 969
1944 Skutskärs IF - Västerås SK 2-0 (2-0) Stockholms stadion 20 770
1943 Västerås SK - Bollnäs GoIF 2-2 (1-2) Stockholms stadion 15 769
3-0 ( 1-0) Laduviken, Stockholm 6 392
1942 Västerås SK - Skutskärs IF 2-1 (1-1) Stockholms stadion 12 530
1941 Slottsbrons IF - Sandvikens AIK 2-1 (1-1) Stockholms stadion 10 543
1940 IK Huge - Sandvikens AIK 2-1 ( 1-0) Stockholms stadion 9 263
1939 IK Huge - Nässjö IF 5-2 (1-1) Strömvallen, Gävle 5 560
1938 Slottsbrons IF - IFK Rättvik 5-2 (2-1) Stockholms stadion 15 186
1937 IF Göta - Skutskärs IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 10 959
1936 Slottsbrons IF - Västerås SK 2-1 (0-1) Stockholms stadion 11 700
1935 IF Göta - Västerås SK 5-2 (2-1) Tingvalla IP, Karlstad 6 705
1934 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 1-1 (0-0) Stockholms stadion 10 748
6-0 (2-0) omspel Sandbäckstjärnet, Karlstad 8 660
1933 IFK Uppsala - IK Göta 11-1 (4-0) Stockholms stadion 9 307
1932 IF Göta - Västerås SK 3-2 (2-0) Stockholms stadion 8 454
1931 AIK - IF Göta 4-3 (2-1) Stockholms stadion 9 213
1930 SK Tirfing - Djurgårdens IF 1-0 (1-0) Stockholms stadion 3 559
1929 IK Göta - Västerås SK 5-1 (1-1) Stockholms stadion 5 787
1928 IK Göta - IK Sirius 5-3 (3-0) Stockholms stadion 6 382
1927 IK Göta - Västerås SK 5-1 (2-0) Stockholms stadion 8 856
1926 Västerås SK - IK Sirius 1-0 (1-0) Stockholms stadion 6 532
1925 IK Göta - Västerås SK 7-5 (4-1) Stockholms stadion 9 060
1924 Västerås SK - IF Linnéa 4-1 (4-0) Stockholms stadion 6 780
1923 Västerås SK - IF Linnéa 2-1 (1-0) Stockholms stadion 3 036
1922 IK Sirius - Västerås SK 3-2 (1-0) Stockholms stadion 6 909
1921 IK Sirius - IFK Uppsala 2-2 (1-0) Studenternas IP Uppsala 3 000
5-2 (3-1) Stockholms stadion 3 478
1920 IFK Uppsala - IF Linnéa 3-2 (2-1) Stockholms stadion 2 211
1919 IFK Uppsala - IK Göta 8-2 (2-2) Stockholms stadion 3 750
1918 IFK Uppsala - IK Sirius 2-2 (0-1) Stockholms stadion 5 500
4-1 (2-1) Studenternas IP, Uppsala 2 500
1917 IFK Uppsala - AIK 11-2 (2-1) Stockholms stadion 2 500
1916 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 2 500
1915 IFK Uppsala - AIK 2-0 (1-0) Brunnsviken, Stockholm 1 379
1914 AIK - Djurgårdens IF 4-2 (3-1) Brunnsviken, Stockholm 1 800
1913 IFK Uppsala- AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 2 000
1912 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 1-1 (1-0) (Delat mästerskap) Råstasjön, Råsunda 100
1911 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 6-0 (1-0) Studenternas IP, Uppsala
1910 IFK Uppsala - IFK Stockholm 2-0 (0-0) Albano, Uppsala
1909 AIK - Djurgårdens IF 7-3 (2-1) Stockholms idrottspark
1908 Djurgårdens IF - Östergötlands BF 3-1 (1-0) Norrköpings Idrottspark 100
1907 IFK Uppsala - IFK Gävle 4-1 (2-0) Boulognerskogen, Gävle

Tornado


Två olika bilder av Tornado, den första är tagen den 9 mars och den under är tagen i fredags den 23 mars.


lördag, mars 24, 2012

Sommartid

I natt är det dags igen att ändra till sommartid. Klockan 02.00 hoppar fram en timme till 03.00. Man flyttar alltså fram klockan i natt och de innebär att kvällarna blir ljusare och morgonen lite mörkare till en början, men det dröjer inte länge förrän solen stiger högre upp på himlen och de blir ljusare även på morgonen.

Vi har ändrat klockan sen 1980 även om vi försökte redan 1916 men idén är äldre än så. Redan 1784 kom den amerikanske vetenskapsmannen och politikern Benjamin Franklin (1706-1790) på idén med sommartid. Han blev förvånad en morgon när han vaknade klockan sex och fann att solen stod högt på himlen och rummet var ljust. Hans betjänt hade glömt att stänga fönsterluckorna.Han räknade ut att parisarna kunde spara "enorma" summor genom att utnyttja dagsljus i stället för vaxljus. I en Paristidning skrev han då en essä om de stora summor parisarna skulle kunna spara genom att utnyttja solljuset på ett smartare sätt.Det dröjde nästan ett och ett halvt sekel efter Franklins insikt om att det sedan länge hade varit ljust när han vaknade på morgonen till dess att hans tankar blev verklighet.

Då, 1916, antog Storbritannien en lag om sommartid.I samma veva gjorde Sverige ett eget försök att börja ställa om klockan. Men starka reaktioner från bland andra bönderna, som trodde att sommartiden skulle få negativa konsekvenser för kornas mjölkproduktion, ledde till att ordningen redan året därpå återgick till det vanliga.Men 1970-talets oljekris satte fart på debatten igen. Grundtanken då var att ljusare kvällar skulle innebära färre tända lampor och i november 1979 sade riksdagen slutligen ja till sommartid. Och sedan några år är sommartiden även samordnad på EU-nivå till att i alla medlemsstater börja gälla den sista söndagen i mars. Sverige anpassade sig till EU nivå 1998 som innebär att sommartiden förlängdes en månad till sista söndagen i oktober.

Nu varar sommartiden fram till sista lördagen i oktober som i år är den 27

Barnomsorg under obekväma arbetstider är nödvändigt

I dagens Östran (bara i papperstidningen) står det om en pappa som skickat in ett upprörd brev till Bildningsnämnden i Emmaboda kommun där han uttryckte sin kritik om att satsningen på barnomsorg under helger och nätter kostade för mycket pengar och han kräver att få redovisat vad detta kostar. Han skriver att han tycker att det är upprörande att kommunen subventionerar kommunal barnpassning för ett eller tre barn. Som pappa skulle han aldrig tillåta något sådant för att han tycker att barn mår bäst av att sova en trygg hemmamiljö. Föräldrarna skulle enligt honom ta större ansvar och han förstod inte varför man satsar skattepengar på en verksamhet som inte kommer alla barn till godo.

Det är märkligt att man har denna inställning till andras föräldrars olika förutsättningar. För att han har svårt att förstå, utöver sin vardagssituation, varför kommunen helt riktigt satsar på en barnomsorg som erbjuder helg och nattöppen verksamhet innebär inte att andra föräldrar har detsamma. Dessa föräldrar tar sitt ansvar genom att gå till sitt jobb eller tror han att de lämnar sina barn för att få en stunds ledigt? Jag undrar om den upprörda pappan förstår att samhället måste fungera under alla dygnets 24 timmar under 365 dagar om året. Det innebär att vi behöver nattpersonal på våra älderboende, på räddningastjänsten, polisen, sjukhusen och andra offentliga inrättningar som kräver dygnet runt bemaning. Sen har vi områden som kanske inte nödvändigtvis måste ha öppet på natten men som trots det har natbemaning.

För finns inte tillgång till barnomsorg på obekväma arbetstider undrar jag vem som ska jobba natt. För ska det vara så att när du söker ett nattarbete inte får det enbart för att du senare i livet kan bli gravid, detta gäller båda könen men i ännu större utsträckning kvinnor. Man kan ju också under sitt jobb separera från sin partner och bli ensamstående med barn, ska man då får kicken från jobbet bara för att du har barn? Självklart måste alla kunna få möjlighet att arbeta nattetid och det är därför kommunen måste erbjuda även nattis. För trygga föräldrar ger också trygga barn.

fredag, mars 23, 2012

Vårkänslorna sprudlar i naturen


Blomman och humlan är fotograferade i Orrefors i dag.


Rapport från Årsmötet 2012

I går arrangerade Vänsterpartiet i Emmaboda kommun sitt årsmöte för 2012 i Föreningshuset i Vissefjärda. Innan de sedvanliga årsmötesförhandlingarna startade fick vår inbjudne gäst Kaj Raving ordet för att berätta om sitt uppdrag som partistyrelseledamot. Det blev en intressant diskussion om det politiska läget vi har och dem möjligheter som Vänsterpartiet har för att bli den betydande politiska kraft vi alla strävar efter. Vi har en regering som har regerat i fem och ett halvt år och som ser väldigt trött ut. Vi har ett dominerande moderat parti och tre andra småpartier som gör allt de kan för att synas och som presenterar den ena tokiga förslaget efter det andra, som nu senast när Centerpartiet kom med sin briljanta idé om att sänka ingångslönerna för alla. Det är viktigt att vi fortsatt är tydliga med vad vi vill med vår politik. Inte minst med tanke på att både socialdemokraterna och miljöpartiet drar sig mot mitten. Det handlar om klimatet, det handlar om att förbjuda vinstintresse i välfärden och bemaningsföretagen för att stärka en välfärd åt alla och skapa arbetstrygghet för alla. Det handlar om att stärka feminismen, att arbeta för en bättre och rättvisare samhälle. Vi har idéerna och vi har lösningarna.Efter det så började årsmötesförhandlingarna och efter att ordförande Daniel Miletic öppnade mötet så valdes Kaj Raving som mötesordförande och Hugo Grönlund som sekreterare, till justerare valdes Gun Mälberg och Anna Nilsson. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Hugo Grönlund och efter några korrigeringar så godkändes den. Den blir offentlig när dessa korrigeringar är åtgärdade. Sen var det min tur att redogöra för den ekonomiska berättelsen innan vi fick ansvarsfrihet av årsmötet för år 2011.


Den nya styrelsen valdes och den blev som det som valberedningen föreslog till årsmötet.

Ordförande Daniel Miletec
Kassör Nicke Grozdanovski
Ledamöter
Hugo Grönlund
Lise Kroer
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Anna Nilsson

Styrelseersättare
Johan Bernfalk.
Roy Wolf,
Janne Brunni

Vi antog ett uttalande om vad vi menar med valfrihet inom välfärden. Den är också under korrigering och ska när detta är åtgärdad skickas till alla lokala tidningar.

Årsmötet avslutades med att vi avnjöt smörgåstårta som vi hade beställt från Fenix som efter en förväxling hamnat i Kalmar. Men det hela löste sig på bästa sätt och vi är helnöjda trots det och denna förväxling kommer i framtiden bli ett komiskt inslag till vårt årsmöte 2012.
Lise Kroer fick i uppdrag att läsa några dikter och hon valde tänkvärda dikter skrivna av b la Werner Aspenström och avslutade med en egen skriven dikt.


torsdag, mars 22, 2012

Låt inte EU inskränka strejkrätten!

EU-kommissionen presenterade igår ett förslag som innebär att EU:s domstol kan begränsa strejkrätten.

- En fullkomligt oacceptabel inskränkning i strejkrätten. Vi kommer att kräva att den svenska regeringen tydligt avvisar det här förslaget, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Josefin Brink.

- Att EU-kommissionen ens lägger fram ett sånt här förslag understryker det krav Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen i Europa drivit sedan länge: Strejkrätten måste ges ett övergripande skydd i EU-fördraget, så att den inte kan åsidosättas med hänvisning till den inre marknaden.

- Vi uppmanar nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ansluta sig till vårt krav att skydda fackliga rättigheter i ett socialt protokoll som villkor för att godkänna den fördragsändring som Riksdagen kommer att besluta om under våren, säger Josefin Brink

Årsmöte 2012

I kväll håller vi i Vänsterpartiet i Emmaboda årsmöte och den äger rum i Vissefjärda kl. 18.00. Det bjuds på årsmötesförhandlingar med tillbakablickar på förra årets verksamhet och val för kommande års styrelse och andra förtroendeuppdrag. Som gäst har vi Kaj Raving som är partistyrelseledamot som kommer berätta om partiets politik och hans uppdrag i partistyrelsen. Efter det så bjuds det på smörgåstårta och kaffe. Är du inte redan medlem så går det bra att göra det på torsdag. Du behövs mer än du tror.

onsdag, mars 21, 2012

Antamåla rör

Tornado njuter precis som mig av naturen runt den mäktiga Antamåla rör.


Antamåla rör är unikt. Hur det uppkommit är oklart. Stenblockens runda form tyder emellertid på att de transporterats i rinnande vatten. ”De stora blocken har sannolikt transporterats av en isälv med mycket stor vattenföring. Blocken kan ha ansamlats i samband med att isälven brutit igenom en tillfällig dämning i isen eller genom att block från isälvens bottenbädd rasat nedStenblocken är av varierade storlekar.
Åsens längd är cirka 150 meter, dess bredd cirka 50 meter och dess högsta höjd cirka elva meter. Södra delen av åsen är, frånsett vissa lavar, helt fri från vegetation. Blocken är vanligen av granit och har en medeldiameter på ungefär en meter och en maxdiameter på tre meter. I norr finns en del finare material. Den delen är bevuxen med såväl barr- som lövträd. Antamåla rör ligger cirka fem kilometer sydväst om Vissefjärda vid länsgränsen mot Blekinge strax söder om Eremitemåla.
Mossa och lavar växer på de uråldriga stenarna

Reepalu spelar under täcket med SD

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu (S) har i ett brev tillsammans med borgerliga partierna och SD kopplat samman våld i Malmö med flyktingars fria rätt att bosätta sig var de vill.

- Reepalu spelar under täcket med SD genom att koppla samman brottslighet i Malmö med flyktingmottagande. Det är hårresande att socialdemokraterna i Malmö därmed väljer att möta segregation, arbetslöshet och ökande klassklyftor tillsammans med SD och genom förslag som förstärker främlingsfientligheten, säger Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

- Det som krävs för att komma till rätta med våldet är att människor har jobb, bra skolor, flera och bättre bostäder och att miljonprogrammen rustas upp, avslutar Christina Höj Larsen.

Urvattnad kompromiss om solidariskt ansvar

I går hade oppositionen kunnat tvinga regeringen att ta fram ett lagförslag om solidariskt entreprenörsansvar. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har lagt motioner om solidariskt ansvar och övriga oppositionspartier var beredda att stödja dem. Istället valde (s), (mp) och (sd) att göra upp med regeringspartierna i arbetsmarknadsutskottet.

- Det är obegripligt för mig varför de övriga oppositionspartierna istället förhandlade fram en till intet förpliktigande samskrivning med regeringspartierna, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Solidariskt entreprenörsansvar innebär att ansvaret för att betala arbets­givaravgifter och löner går uppåt i kedjan om en underentreprenör inte gör rätt för sig.

- Genom den här uppgörelsen missade vi ett tillfälle att faktiskt göra något åt de stora problemen med lönedumpning och fusk med skatter och arbetsgivaravgifter i exempelvis bygg- och anläggningsprojekt där långa kedjor av underentreprenörer är vanliga. Risken är överhängande att frågan nu istället begravs i pappershögarna på departementet, avslutar Josefin Brink

tisdag, mars 20, 2012

Vårdagjämning

I dag klockan 06.14 svensk tid inträffar vårdagjämningen som innebär att solen passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. I dag gick solen i Emmaboda upp kl.05.57 och går ner 18.12

Vårdagjämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt. Varje händelse förekommer dock vid två olika datum på jorden. Därför är vårdagjämningens (och andra händelsers) datum inte entydigt. Vårdagjämningen kan till exempel inträffa när det är den 20 mars i Sverige medan det samtidigt fortfarande är den 19 mars i USA

Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen. Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, den så kallade refraktionen. Refraktion betyder att solen kan lysa på lite mer än halva jorden på en gång. Det medför att dagen blir längre och natten kortare än den annars skulle ha varit. Refraktionen medför också att dag och natt är lika långa först något dygn efter höstdagjämningen. Detta innebär att de ljusa timmarna blir längre än vad nätterna är och solen står allt högre upp i himlen på oss som bor i norra halvklotet

måndag, mars 19, 2012

Demokratipris 2012

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010
Vissefjärda skola fick det 2011
Vem eller vilka får Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nomineringarna skickas till:
nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

Så kan vi få även storföretagen att betala skatt

En tredjedel av de största svenska bolagen nolltaxerar eller betalar endast mycket lite skatt. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson kommenterar de nya uppgifterna.

- Storbolagen ska inte kunna smita undan genom att låna pengar av sig själva. Därför vill vi avskaffa avdragsrätten för koncerninterna lån.

Vänsterpartiet vill även att möjligheten till avsättningar för förluster begränsas hårdare än idag.

- Avsättningar för investeringar är en sak, men när de används av rent skattetekniska skäl är det något helt annat.

- Skatt ska betalas efter bärkraft. Företagen är beroende av välfärden och då ska de självklart vara med och betala för den. Skolorna och universiteten som har utbildat deras anställda är skattefinansierade. Samma sak med förskolorna som tar hand om de anställdas barn under arbetstiden och sjukvården som vårdar sjuka anställda, säger Ulla Andersson.

söndag, mars 18, 2012

Ekensbergs naturreservat

Jag har några ställen runt omkring där jag hittar harmoni och där laddas mina batterier. Ekensbergs naturreservat i södra delen av Emmaboda kommun är en av dem. Här vid sjön Törns strand växer blåsippiorna i full blom så här års. Fåglarna sjunger sina vårsonater och hela stället njuter av vårens ankomst. Bilderna är tagna i fredags.

Överraskande splittring i regeringsalliansen vad gäller en akademisk polisutbildning

Vid torsdagens riksdagsdebatt fick Vänsterpartiets riksdagsledamot Lena Olsson besked om att en akademisk utbildning för poliser inte har stöd i hela regeringsalliansen. Beskedet kom från folkpartiet som nu inte vill ha en akademisk utbildning för poliser. Frågan om utbildningen ställdes även till Moderaterna som vägrade att svara.

Lena Olsson säger att hon nu förstår varför utredningen Framtidens polis, som kom för fyra år sedan, inte har utmynnat i några konkreta förslag. Utredningen fick stöd av en stor majoritet av remissinstanserna.

- En akademisering av polisutbildningen skulle bland annat skulle ge förutsättningar för forskning, vilket i sin tur kan bidra till att effektivisera polisen. Att polisen måste bli mer resureffektiv är helt nödvändigt, det har vi stora belägg för säger Lena Olsson.

- Jag beklagar Folkpartiets kursändring. Vänsterpartiet har länge drivit på för en akademisk polisutbildning, men tyvärr kommer den sannolikt efter gårdagens besked inte att bli av avslutar Lena Olsson.

lördag, mars 17, 2012

Vårloppis i Åfors Folkets Hus

I dag arrangerade vi i Åfors Folkets husföreningen vårloppis och det blev som vanligt en succé. Elva försäljare hade bokad bord och ca hundra personer hittade hit under de fem timmar som loppisen var öppen. Det är vi jätteglada för och vi tackar alla som bidrog till denna succé.


Det var strid ström av besökare under loppisen.

Gülsum Koruks goda Cupcakes som till den irländska nationaldagens ära hade en grön touch.Peter Schober med produkter från sitt rökeri. Han sålde Åforskorven för fulla muggarGudrun Schober visar upp sina saker för bl a Willi Österberg, med ryggen mot kameran, som tittar intresserad.
Att det närmar sig påsk kan man inte undgå när man ser Carla Magnusson.


Magnus Andersen sålde satser för att göra sin egen snus. Han arbetar för Snusfabriken som har en lokal förankring med Aimo Pekkala som en av grundarna

Detta är ett riktigt påskbord


Pelle Hellgren avnjuter en Åforskorv med tillbehör.Peter Schober kanske funderar på en ny karriär.  

Angående varslet vid Åfors Glasbruk


Gerd Andersson som bott i Åfors i hela sitt liv skrev detta 1987 när Åfors Glasbruk skulle stängas och delar av personalen flyttats till Kosta. Det blev inte så, tack och lov. Hon hittade det i sin byrålådan och tyckte det tyvärr passade in nu, 25 år senare.

Spelar det nån roll om glaset du dricker ur
har formats av händer
Betyder det något att människor kommit
tidiga morgnar, greppat glasblåsarpipan
fångat an den heta glasmassan
och blåst en rund kupa i en träform?

Gör det nån skillnad att mästaren
dragit ut ett ben, benmakaren format foten
att man klippt kanten och värmt den
mjuk och drickvänlig för dej?

Någon ser en idyll, om än otidsenlig
en annan retar sej på buller och utsläpp.
Spelar det någon roll? Glas som glas – eller?
Man kan göra i maskin! Billigt! Nästan lika bra!

Men pulsen! Ortens hjärta är bruket.
En tyst och tom hytta, ingen eld, inget ljud
ingen puls!
Spelar det någon roll för DEJ?

Gerd Andersson

fredag, mars 16, 2012

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood och Kaj Raving besökte Emmaboda

Förra fredagen den 9 mars fick vi besök av Vänsterpartiets landstingsråd i Kalmar län Linda Fleetwood med sekreterare Kaj Raving. Vi började med ett besök i hemsjukvården där Eva Torstensson gick genom den verksamheten. Hemsjukvård är vård som ges i hemmet till den som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård.

Oftast är det en sjuksköterska som kommer men vissa insatser kan utföras av omsorgsassistent på delegation av sjuksköterska. Innan man kan få hemsjukvård ska en vårdplan upprättas i samverkan mellan patienten, kommunens sjuksköterska och primärvårdens/ sjukhusets läkare. Insatserna skall vara sammanhängande över tiden. Man kan både vara tillfälligt eller ständigt hemsjukvårdspatient allt beroende av vårdbehovet. Man har tillgång till hemsjukvård dygnet runt.

Efter det så besökte vi Gunnar Cornelsen som är kontaktperson för fackförbundet Vision (Fd SKTF)  i Emmaboda kommun. Han tryckte mycket på löneutvecklingen mellan kvinnor och män där Vision arbetar mycket för att minska lönegapet.

Nästa besök var på kulturskolan som sedan något år finns med sina nyrenoverade lokaler inne i högstadiet. Kulturskolans chef Lotta Odlingsson. Förutom musiken som är den största verksamheten, finns har möjlighet för bild och form, drama och rytmik, dans, film. Man arbetar utåtriktat gentemot den övriga skolan och i Kulturskolan kan naturligtvis alla gå från och med årskurs två och tre. Någon övre åldersgräns finns det inte längre, men elever som går i grundskola, särskola och gymnasium har företräde till kurserna. Kulturskolan är en av många kommunala verksamheter som vi ska känna oss stolta över i Emmaboda kommun.

Lotta Odlingsson berättar för Kaj Raving och Linda Fleetwood med ryggen mot kameran och Lise Kroer om Kulturskolans verksamhet

Lotta Odlingsson vid sin digitala flygel. En plats hon trivs ypperligt på.

Vi slutade med ett offentligt samtal på Loket. Från vänster Camilla Nilsson
Hugo Grönlund, Daniel Miletic, Linda Fleetwood
Lise Kroer och Kaj Raving
Linda Fleetwood


Mikael Nilsson med sin Kalmar FF mössa

Vi kommer alltid att minnas Halabja

Den 16 mars 1988, bombade Saddam Husseins stridsflygplan med nervgas och vx-gas den kurdiska staden Halabja. Minst 5000 människor dödades och ca 7000 skadades. Än idag ser vi efterverkningarna från gasattacken. Vi kommer alla att för alltid minnas Halabja.

Vänsterpartiet kräver tillsammans många kurdiska organisationer att:

Sverige verkar för att 16 mars blir den internationella dagen mot massförstörelsevapen
man ska kompensera och rehabilitera de överlevande Halabjaborna
västvärlden tar på sig återbyggnaden av Halabja och sanering av den fortfarande giftiga marken i Halabja
Vänsterpartiet hoppas att samtliga partier i Sveriges riksdag vill ställa sig bakom dessa krav och att vi tillsammans verkar för att Sverige ska driva det i FN.

Under kvällen talar Lars Ohly, kulturpolitisk talesperson och f.d. partiledare för Vänsterpartiet på den kurdiska minneshögtiden för offren i Halabja i Adolf Fredriks kyrka. Högtiden startar kl. 17.00.

Anderssons kärringEn vacker cover på Dan Berglunds vackra och sorgerliga visa, Fantastisk bra, jag vill också bli musiker men det får bli i nästa liv :

torsdag, mars 15, 2012

BökönBökön, 15 mars kl. 13.0615 februari kl. 12.19


15 januari kl. 14.20

15 december 13.35

Äntligen är skylten på plats

Nu är äntligen kommunskylten som visar att man är i Emmbodakommun när man passerar bron i Boda på plats.  Jag och säker många andra har tidigare påpekat och undrat varför det inte har funnits en skylt tidigare. Nu kan ingen missa att Boda Glasbruk är en del av Emmaboda kommun

Längst bak på bilderna finns det nya museet The GlassFactory och mitt emot Hönsalottas Luffarmuseum. Bilden överst är tagen i gå och bilden nederst togs den 12 juli förra året.