onsdag, november 30, 2011

I morgon börjar julkalendern på bloggen.

Nu är det bara en månad kvar av året 2011 och det är återigen dags för Socialist och Bajares julkalender. Varje dag fram till julafton kommer här finnas ett Youtube klipp att titta på. Det kan vara musik, humor, sport eller vad som helst i dessa klipp. Med detta välkomnar jag er till December månad 2011.

Bandy i dag

Sandviken var numret större än gästerna Sirius i kvällens bandymatch som slutade 5-1 efter 3-0 i paus. Daniel Berlin avgjorde matchen definitivt när han gjorde 4-0 i den 73 minuten. Samtliga fem Sandvikenmål gjordes av fem olika spelare.

Mer om matchen:

Sandvikens hemsida
Sirius hemsida
Matchfakta

Välfärden är ingen tävling

Måndagens huvudpunkt på fullmäktige var naturligtvis budgeten för 2012. Det är en av höjdpunkterna under året tycker jag då skillnaderna mellan oss partier blir som tydligast. Det finns vissa som tycker att de båda budgetalternativen som fanns på bordet är så lika att man kanske skulle enas om en för kommunens bästa. Tanken är god men samtidigt utarmar man demokratin tycker jag om partierna blir för lika. Det måste finnas olikheter för att väljarna ska kunna följa debatterna och sen kunna ta ställning på valdagen.

Den tydligaste skiljelinjen är att allianspartierna i Emmaboda vill konkurrensutsätta kommunal verksamhet. För några år sedan handlade de bara om olika verksamheter inom teknik och fritid men numera handlar det även om socialnämndens och bildningsnämndes verksamheter. Man vill förutom att införa LOV (Lagen om valfrihet) i kommunen även införa utmanarrätt som innebär att andra utövare än kommunen ska kunna komma in med förslag på förbättringar och effektivisering av kommunala verksamheter. Den som vill driva en viss verksamhet åt kommunen på entreprenad får då rätten att utmana den kommunala verksamheten och vara med och tävla om uppdraget med andra. Sen ska de vara politikerna som fattar det slutliga beslutet om det är lämpligt att lägga ut på anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt alliansen ska det också finnas möjlighet att rikta önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas

Även om jag är sportintresserad och gillar tävlingar så är denna sorts tävling inget som tilltalar mig. Människors behov och välfärd är ingen tävling och absolut ingen marknad för företagare med vinstintresse. Välfärden är inget köpcentrum som allinsen i Emmaboda vill få till det. Man menar vidare att man genom att konkurrensutsätta vår verksamhet så effektiviseras och förhöjs kvalitén i den kommunala verksamheten. På något sätt i alliansens värld blir allting bättre bara för att de är under entreprenad eller som jag kallar det i privat regi. Det tycker tråkigt att våra duktiga medarbetare som jobbar runt om i vår kommun får höra från ledande borgerliga politiker att visserligen är ni duktiga men det kan bli bättre om någon annan tar över driften. Vår personal är mer värda än så här tycker vi i vänsterpartiet. De sliter på sina arbetsplatser och det är tack vare dem som vi har bra kvalité på vår välfärd och att vi även får uppmärksamhet utanför vår kommungräns. Tidningen Dagens samhälle har gjort en kartläggning av andelen 80-åringar eller äldre som har fler än tio läkemedel. Högst ligger Bjurholm där andelen är 44 procent och i botten ligger Emmaboda där bara 7 procent har fler än tio olika mediciner. Det beror på att man följer upp läkemedelsuppföljningarna på ett bra och fungerande sätt och att landstinget har arbetat fram riktlinjer för hur läkemedelgenomgångarna ska genomföras minst en gång om året. Ann Christine Christensen som är medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen framhåller också omsorgspersonalens arbete på de fem särskilda boendena som vi har i kommunen
– De jobbar mycket med ett socialt synsätt och är på hugget när de ser att människor inte mår bra. De arbetar med sociala aktiviteter i första hand. Istället för sömntabletter får de äldre en god kvällsmacka.
Även politikernas engagemang förs fram och att kommunen under flera år arbetat med värdegrundfrågor.

Emmaboda klättrade från plats 220 till plats 25 på Lärarförbundets rankning över landets skolor och utsågs i oktober till Årets skolförbättrare 2011. Kriterierna var bland annat resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, andel barn i förskola, betygsresultat, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 och andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dessa två exempel visar att vi i Emmaboda kommun satsar på vår verksamhet och att kvalitén finns där. Är det något som är fel eller går snett så får vi reda på det genom dels vår kompetenta personal, anhöriga och övriga som bor i kommunen eller har insyn i de olika verksamheterna. Kommunal och Landstingsdriven välfärd är verkligen under lupp eftersom den är i allmänhetens ägo och det är där den ska vara och inte i företag eller aktieägare med vinstintresse.

Majoritetens (S+mp) budgetförslag innehöll en del bra saker. Bl. a inom bildningsnämndens område där ombyggnaden av Lindås skola och förskolan Skatan i Långasjö finns med. Barnomsorg på obekväma tider har kommit i gång och kommer förhoppningsvis att utökas under 2012. Man höjer friskvårdpengen till personalen från 750 kr till 1000 per år. Man jobbar vidare med heltidsfrågan för personalen och man är mån om Emmaboda kommun ska fortsätta vara så bra och attraktiv arbetsplats som möjligt. Kommunikationerna med en upprustning av stationsområdet i Emmaboda och att bygga plattformar för ett framtida tågstopp i Vissefjärda gör att vi kommer att ha ännu bättre tågförbindelse om några år när upprustningen av Emmabodabanan till Karlskrona blir klar. Det enda frågetecknet är The Glass Factory men vi önskar ju givetvis att satsningen blir en framgång nästa år. Museet kommer fortfarande att ligga under bildningsnämnden och turismen, där naturligtvis även innefattar The Glass Factory, under kommunstyrelsen. Det gäller att man är vaksam om de ekonomiska förutsättningarna för museet i Boda.

Det kändes naturligt att vi röstade Ja till majoritetens budget denna gång till skillnad mot förra årets minoritetsbudget som socialdemokraterna lade fram på egen hand efter valet innan det tilltänkta trepartisamarbetet var klart. När samarbetet väl var klart ville de inte dra tillbaka budgeten på återremis så att vi skulle gå fram som tre partier istället för ett. Det var då vi hoppade av samarbetet och lade ner våra röster som en markering. Vi är ett parti som ansvarar inför våra väljare. De vill att vi bedriver vår politik och att vi får så mycket ut av det som möjligt. De vill att vi tar ansvar och det ansvaret tycker jag vi har tagit både under samarbetet förra mandatperioden, när det gällde förra året olika turer och att vi röstade ja i årets budget. Nästa år så fullföljer vi det ansvaret när vi kommer att lägga vårt eget budgetförslag inför 2013. Det kommer att bli en spännande uppgift vi kommer att arbeta med.

tisdag, november 29, 2011

Bandy i dag

Det blev en fantastisk jämn och spännande match när Villa- Bollnäs möttes i kväll. 3-3 slutade matchen efter 2-3 i paus. Det var Bollnäs som ledde matchen och hade 1-3 efter 26 minuter spel. Men Villa kämpade sig tillbaka och kvitteringen kom i den 81 minuten. David Karlsson gjorde två mål för Villa och Juho Liukkonen gjorde två för Bollnäs.

Mer om matchen:

Villa hemsida
Bollnäs hemsida
Matchfakta

Vänsterpartiet i Emmaboda säger nej till den tilltänkta sydregionen.

I gårkvällens Maratonfullmäktige här i Emmaboda var frågan om framtidens regionbildning på dagordningen. Då skulle vi besluta om Emmaboda kommun stödjer förslaget att bilda en sydsvensk region tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne län.

Man skulle tycka att ett sådant stort beslut skulle föregås av en debatt men det var bara tre personer som var uppe och talade nämligen Christer Skymbäck (s), jag och Sten- Olof Johansson (M).

Den här frågan kan jag inte påstå att jag fördjupat mig i för mycket men jag känner ändå med magkänslan att detta inte är bra för den lilla människan. Detta är som flashback från förr då vi skulle folkomrösta om medlemskapet i EU. Detta liksom EU är oundvikligt enligt Ja-sägarna. och det hela ska bli så bra och effektivt och gynna vår del av regionen. Arbetstillfällena och infrastrukturen skulle bli bättre och vi skulle bli en viktig och betydande del i det stora hela. Visst tycker jag också att vi ska samarbeta mer över länsgränserna med t ex. sjukhusresurserna, kollektivtrafiken och unveristetsområdet. Men att därifrån förflytta beslutande processen ännu längre och ännu anonymare bort tycker jag är fel väg att gå. Redan med landstingen är det svårt att veta vilka som sitter där från olika delar av vårt avlånga län. Men åtminstone vet jag att jag företräds av mitt parti i Landstinget. Hur blir det i en storregion? Hur många ledamöter får Kalmar län i en framtida sydsvenskt region och hur blir de små partierna representerade i ett sådant regionfullmäktige. En sak vet vi dock att detta nya regionfullmäktige kommer skapa en ny politiker och tjänstemannavälde med löner som är höga samtidigt som verksamheterna kommer effektiviseras och inte alltid motsvara regioninvånarnas behov och krav.

Vi har ett stort expansivt öresundsregion med hela Skåne som har tentaklerna mot Danmark. Vi har en sydosttänkande med blickarna mot Polen och Baltikum. Det är två områden med två olika inriktningar och som gärna inte vill förlora inflytande på bekostnad av varandra. Där tror jag tyvärr att vi kommer stå tillbaka för de starka skånska intressena.

Slutligen är denna fråga stor och jag har stor respekt för dem som är positiva till storregioner och frågan är något som diskuteras flitigt bland oss politiker Men tyvärr har man inte lyckats få ner frågan på gräsrotsnivå bland invånarna. Där det ingen stor fråga vad jag har upplevt och känt av. Det märkte man tydligt i gårdagskvällens fullmäktige med så få talare och ingen debatt alls. Inte ens vi kommunpolitiker är särskilt intresserade av denna storregion och ingen talade sig speciellt varmt om den förutom moderaternas Sten-Olof Johansson. Ändå sitter de allra flesta och röstar Ja och det kan jag tycka är märkligt.

Men både jag och min partikamrat Hugo Grönlund röstade nej till den tilltänkta storregionen Kronoberg, Blekinge, Skåne län och Kalmar län, några ledamöter avstod och Christer Skymbäck röstade nej tillsammans med oss. Därför blev det ett Ja till Sydregionen från Emmaboda kommun. Samarbeta över gränserna måste man göra men det kan man göra utan att bilda storegioner.

Kommunalrådet ville inte debattera revisionsrapporten om Bodasatsningen

Det blev ett långt fullmäktige i gårkväll när budgeten skulle tas. Budgeten kommer jag återkomma till vid ett senare blogginlägg. Men vi hade ju den enkla frågan som jag lämnat in om Bodasatsningens revisionsrapport som gav kommunen en svidande kritik mot hanteringen av satsningen.

Eftersom den låg sist på ärendelistan så hann klockan bli 23.30 på kvällen innan det var dags för den. Med hänsyn till tiden och att alla ville hem så föreslog jag Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) att min enkla fråga skulle debatteras vid nästa fullmäktige men Ann-Marie sa att hon inte hade för avsikt att skjuta upp frågan och att hon lämnat ett utförligt skriftligt svar och att hon inte tänkte säga något mer i detta ärende. Därför blev det en märklig situation för mig att gå upp och säga något om hennes svar när man samtidigt visste att hon inte skulle gå upp och bemöta mig.

För det fanns en hel del i svaret som var värt att bemöta. Hennes svar visar att man inget har lärt under resans gång. Det finns inget uns av själkritik, ödmjukhet eller reflektion. Man kör fortfarande fartblinda på i ullstrumporna med gasen i botten. Istället finns där en svidande kritik mot mig och Vänsterpartiet där hon skriver att hon inte är förvånad av min utlåtande med tanke på att vi enligt henne gång på gång försöker ge socialdemokraterna påhopp om det ena eller det andra. Jag vet inte vad hon syftar till för vi ägnar inte oss av påhopp utan vi ägnar oss för politik. Vi har ställt ett antal interpellationer och lagt in några motioner och om det är påhopp enligt kommunalrådet så är hon ute på farliga vägar. Annars skulle de vara intressant att veta vad hon syftade på.

Sen skriver hon att "Om Nicke och hans parti hade tagit ansvar för Emmaboda kommuns utveckling så hade de samarbetat med socialdemokraterna i dag, i denna fråga såväl som i de flesta andra." Hennes minne är kort då vi samarbetade under mandatperioden 2006-2010 och, om vi ska hålla oss till Bodasatsningen, var med och köpte glaset, vi var med och köpte glasbruket och vi var med på de första 10 miljoners borgen. Så nog har vi tagit ansvar i denna fråga. Det vi senare sa nej till var när vi i mars månad skulle borga för ytterligare 24 miljoner kronor bara några månader efter den första borgen. Vi tyckte att det nu var dags att stanna upp och bromsa eftersom vi kände att det började gå lite väl fort och att det var mycket pengar det handlade om. Allt skulle gå så fort som möjligt för att allt skulle vara klart till 19 juni då den planerade invigningen skulle hållas. Det är också att ta ansvar tycker jag.

Det är inte satsningen det är fel på utan hanteringen som jag kritiserar och när hon säger i svaret att det är Nejsägarna som hörs högst och mest så lägger hon även denna revision i "Nejsägarfållan". Det är olyckligt att man är så fartblind att man inte ens kan svara på mina frågor om man förhåller sig till revisionsrapporten. Hon skriver visserligen att man tar rapporten på största allvar men läser man resten av svaret så lyser detta allvar med sin frånvaro. Det finns inte ett spår av självkritik eller reflektion om hanteringen och det tycker jag är märkligt.

Revisionen kritiserar upphandlingen som man anser var lagvidrigt när kommunen genomförde en upphandling som inte var öppen för konkurrensen. Skälet som kommunledningen anger var att tidpunkten annars inte kunde hållas eftersom hyresgästen OPEN hade krav på att få öppna sin designgalleria i juni. Men detta skäl håller inte enligt revisionerna. Men enligt svaret så hävdar kommunalrådet trots det att detta inte kan jämföras med andra förhållande eftersom detta betyder så mycket för kommunen. Men man måste trots det göra hanteringen rätt och i tur och ordning, inte minst för att behålla trovärdigheten i allmänhetens ögon. Svårt att se att ett företag ska kunna påverka hur kommunen hanterar lagen om upphandling.

Slutligen var det synd att Ann-Marie inte ville ta debatten, samtidigt jag förstår att det var sent på kvällen och The Glass Factory var uppe tidigare i budgetdebatten. Det var synd att hon inte tog mitt erbjudande om att skjuta upp min fråga till nästa fullmäktige. Det var trist också att hon så tydligt aviserade att hon inte kommer gå upp mer i denna fråga under kvällen. Det är också ett sätt att förhålla sig till revisionernas kritik och att inte ta den på allvar.

måndag, november 28, 2011

Flera brister i förslag till ny djurskyddslag

Förslaget till ny djurskyddslag som idag överlämnades till regeringen borde ha innehållit fler och tydligare åtgärder.

– Jag är besviken över att utredningen inte föreslår ett omedelbart förbud av obedövad kastrering som riksdagen redan har beslutat om. Det är positivt att djur i framtiden inte ska kunna vara uppbundna, men det sägs inget om när detta ska träda ikraft, säger Jens Holm, riksdagsledamot och djurpolitiskt ansvarig i Vänsterpartiet.

Utredningen borde ha förtydligat att djurskyddslagen också ska omfatta pälsdjurens rätt till naturligt beteende.

– Med ett förtydligande om minkarnas rätt till att exempelvis röra sig obehindrat, klättra och simma, skulle vi kunna få ett stopp mot dagens oetiska pälsindustri.

Vänsterpartiet är också kritiskt till den nya definitionen av djurförsök som riskerar att leda till att tiotusentals djur som idag omfattas av etisk prövning inte kommer att göra det i framtiden.

– Det är tyvärr ett steg bakåt och en onödig EU-anpassning, säger Jens Holm.

Till de positiva nyheterna i lagförslaget hör att sexuella övergrepp på djur nu förbjuds. Vänsterpartiet välkomnar också nu möjligheten att djurförsök ska kunna överprövas. Det är också bra att portalparagrafen om naturligt beteende finns kvar i djurskyddslagen.

Men med förslaget läggs extremt mycket arbete på Jordbruksverket att förtydliga kraven i form av föreskrifter.

– Jag kan bara konstatera att det hade varit väldigt bra om vi hade haft en djurskyddsmyndighet på plats för detta. Vilket gigantiskt misstag det var när de borgerliga partierna 2007 lade ned den svenska djurskyddsmyndigheten. Nu förväntar jag mig att regeringen åtminstone anslår mer pengar till jordbruksverkets djurarbete, säger Jens Holm

Irländska tonersöndag, november 27, 2011

Bandy i dag

Nykomlingsmötet mellan Kalix- GAIS slutade med ett historisk seger för Makrillarna från Göteborg. Matchen slutade 2-4 efter att GAIS lett matchen med 0-4  ända fram till den 83 minuten då Kalix gjorde sitt första mål. Detta var GAIS första seger någonsin i Elitserien och laget var numret större än sina nykomlingskollegor. Johan Sundqvist gjorde Kalix båda mål meden fyra olika målskyttar noterades hos GAIS.

Mer om matchen:

Kalix hemsida
Gais hemsida
Matchfakta

I Västerås möttes Tillberga- Sirius och det var bortalaget som drog det längsta strået och vann med hela 4-10 efter 2-5 i paus. Redan efter en halvtimmes spel stod det 1-4 så Tillberga var inte ens i närheten av att ta poäng ikväll. Mattias Wiberg gjorde tre av Tillbergas fyra mål och även i bortalaget Sirius hittar vi en tremålsskytt, Viktor Broberg men än värre var Christian Mickelsson som gjorde hela fyra mål.

Mer om matchen

Tillbergas hemsida
Sirius hemsida
Matchfakta

Första advent


Första advent, egentligen Första söndagen i Advent, är den fjärde söndagen före juldagen och första dagen på kyrkoåret.

Första advent är en traditionellt sett stor kyrkogångsdag. Önskemålen om förnyelse av gudstjänsten är på de flesta håll sparsamma, och särskilt psalmvalet är svårt att förändra. En adventsgudstjänst utan Bereden väg för Herran och Hosianna förekommer sällan.

Denna dag tänds det första ljuset i adventsljusstaken. Seden är dock inte så gammal i Sverige, inte förrän under 1930-talet blev ljusstaken med fyra ljus vanlig i de svenska hemmen. Levande ljus har däremot alltid varit en viktig del av julen. De få levande ljus man tillverkade i allmogehemmen sparades till julen. Under årets mörka tid fick man i övrigt nöja sig med att försöka se något i skenet från den öppna spisen.

Elektriska adventsljusstakar i fönstren får hela Sveriges utseende att ändras "över en natt" vid första advent. Numera förekommer det dock på många håll att de tas fram redan på fredagskvällen eller ännu tidigare i november. Dessa elektriska adventsljusstakar har vanligtvis sju ljus, trots att det finns endast fyra adventssöndagar.

lördag, november 26, 2011

Avskaffa 14 dagars regeln

I dagens Östran står det att barnomsorg på obekväma tider blivit efterfrågat av föräldrarna som behöver barnomsorg under dessa tider. 18 barn har fått plats på "kvällis" och "mornis" i Emmaboda kommun.

Förskolorn har anpassat sig efter behoven som kartlades i en enkät som Bildningsförvaltningen skickade ut till föräldrarna nu i höst. En del öppnar klockan 5 på morgonen och stänger klockan 23. I Lindås, Emmaboda och Långasjö finns behov av omsorg på kvällarna. I Emmaboda, Vissefjärda och Johansfors finns det behov av förskolor som öppnar tidigt. Fyrklövern i Emmaboda är den enda förskola i kommunen som har öppet från 5 på morgonen och till 23 på kvällen.

Självklart underlättar det för många barnfamiljer som jobbar inom kommunen eller som arbetspendlar att man nu har möjligheter till barnomsorg på obekväm arbetstid i Emmaboda kommun. Mycket bra att detta nu delvis är verklighet.

Nu gäller det att få bort 14 dagars regeln och att inrätta nattis, det sista ska beslutas nästa vecka på bildningsnämnden. 14 dagars regeln innebär att omsorg ska kunna erbjudas om den är anmäld minst 14 dagar i förväg. Detta är ett stort hinder för många timanställda och andra vikarier som inte vet från gång till gång när de blir inkallade. Dessa personer har oftast svårt att säga nej när de blir erbjudna ett jobb eller jobbtillfälle och självklart skulle de underlätta även för dessa föräldrars vardag om denna regel avskaffades. Behovet ska styra verksamheten och inte tvärtom.

Klasatorpet får Emmaboda kommuns miljöpris
Klasatorpet fotograferat av mig 24 juni 2009.


Klasatorpet har allt sedan Mobergs Utvandrarfilmer spelades in där i slutet på 60-talet varit en stor turistattraktion i Emmaboda kommun, och fortfarande 40 år efter filmpremiären 1971 har man tusentals besökare varje år. Under tre sommarmånader ser hembygdsföreningen till att hålla öppet dagligen från morgon till kväll på Klasatorpet, och man har ett 60-tal medhjälpare i föreningen som ser till att detta fungerar. 

Nu tilldelas Långasjö sockens hembygdsförening årets miljöpris från Emmaboda kommun där hembygdsföreningen för 5000 kronor. På Klasatorpet har man även bedrivit ett EU-projekt tillsammans med skolan som handlar om skogen förr och där barnen på skolan i Långasjö bland annat varit med och byggt nya gärdesgårdar vid Klasatorpet. Dessutom har det lagts om tak på en av byggnaderna genom så kallad moning, som är en gammal teknik.

Från början var det en som hette Allan Hultén som nämnde kom på förslaget att Klasatorpet kanske kunde vara lämpligt inspelningsställe för Mobergs filmer, efter att det stått i tidningen att man sökte en lämplig inspelningsmiljö. Regissören Jan Troell och producenten Bengt Nordlund kom hit och tittade och även Vilhelm Moberg gav sitt godkännande. Det som också var en fördel var att det på Klasatorpet finns en undantagsstuga, precis som i Mobergs roman, och det var ovanligt att det fanns vid torpen eftersom den gamle torparen normalt sett flyttade därifrån när det kom en ny.

Men det var ändå nära att Klasatorpet aldrig hade blivit någon filmmiljö alls, för så sent som året innan inspelningen av Utvandrarna hade en lokal snickare köpt torpet för att göra till sommarbostad, och redan börjat renovera huset. Filmmakarna lyckades dock få hyra det under ett år för sina inspelningar och snickaren, Carl-Eric Elofsson hjälpte även dem att återställa torpet i gammal stil, och efter inspelningarna förvärvade sedan hembygdsföreningen torpet av honom, och för några år sedan köpte de även loss marken från kyrkan.

fredag, november 25, 2011

Bandy i dag

Kungälv slog Vetlanda när lagen möttes på Skarpe Nord i kväll. Matchen slutade 4-2 efter 2-1 i paus. Hemmalaget var hela tiden steget före och vann rättvist. Matchen avgjordes med två snabba mål inom loppet av sex minuter mellan 52 och 58 minuten då ställningen blev 4-1. Markus Kumpuoja gjorde två mål för Kungälv

Mer om matchen:

Kungälvs hemsida
Vetlandas hemsida
Matchfakta

Edsbyn hade rena rama julafton hemma mot Västerås för vem hade trott på förhand att det skulle bli 9-0. Mattias Hammarström bidrog till tre av de nio målen och Jonas Edling gjorde två. Målen kom under matchen i stridström där Edsbyn fick en smakstart med 2-0 redan efter 7 minuter.

Mer om matchen:
Edsbyns hemsida
Västerås hemsida
Matchfakta

Broberg vände på matchen och vann med 5-4 i hemmaderbyt mot Bollnäs. Detta efter att Bollnäs lett efter första halvlek med 1-3. Men fyra raka mål i andra halvlek gav Broberg en 5-3 ledning som man lyckades hålla undan trots en Bollnäs reducering. Adam Gilljam gjorde två av Brobergs mål medan Ville Aaltonen gjorde två för Bollnäs

Mer om matchen
Brobergs hemsida
Bollnäs hemsida
Matchfakta

Den slutliga resultatet av partiundersökningen.

102 stycken röstade på partiundersökningen på min blogg där de har svarat på frågan:
Om det vore val i dag, vilket parti skulle du rösta på?
Så här har svaren fördelas.

Vänsterpartiet 43
Socialdemokraterna, 10
Miljöpartiet 8
Moderaterna 14
Centerpartiet 4
Folkpartiet 3
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 14
Annat Parti 3
Blankt 2

Hur procentutdelningen ser ut visas i diagrammet och självklart visar den inte hur opinionen i det stora hela ser ut utan visar bara hur mina bloggbesökare röstar. Att vänsterpartiet skulle få mest röster trodde jag nog innan eftersom jag misstänker att de flesta som besöker min sida har vänstersympatier. Men jag trodde nog inte att de skulle bli en sådan här övervikt som det nu blev. Annars är det väl inga större överraskningar.
Tack alla som la er röst.

Kongressombuden för Kalmar län är klara

Jag var nominerad som ombud till vår kongress och blev vald tillslut som ersättare.

Valet av kongressombud för Kalmar län är nu offentligt. Valda som ordinarie ombud blev: Linda Fleetwood, Kaj Raving, Mariann Karlsson, Sylvia Borg, Emelie Fyhr, Elisabeth Cima Kvarneke och Magnus Stavbom

Ersättare i ordning blev: Anders Svensson, Arne Tärnblom, Nicke Grozdanovski, Samim Ahmed, Tobias Hasterok, Lars Holmberg samt Josefin Erlandsson.

Grattis till er alla som blev invalda och grattis till ersättarna. Jag känner mig trygg med de som blev valda och ni kommer göra ett bra jobb på kongressen.

torsdag, november 24, 2011

Taket lyfte i Åfors Folkets hus

Hela 54 personer hade hittat till Åfors Folkets hus i går kväll för att lyssna Dun Aengus och dessa tillsammans fick husets tak att lyfta av trycket och öset. Irländsk musik från Vänersborg och Trollhättan gick verkligen hem hos publiken där duons glädje på scenen och deras musik smittade av sig snabbt. Vi fick höra en rik repertoar av den irländska musikskatten och även några skotska guldkorn slank med.. En fantastisk och oförglömlig kväll med andra ord  Tack också till Åforsteatern som gjorde ett perfekt arrangemang som vanligt. De hade dukat upp till fest med scones, te och kaffe och dekorerat med samlingsrummet med ljus. Det bidrog till kvällens stämningsfulla atmosfär. 

Betydelsefull insats av eleverna på Vissefjärda skola


Glada pristagare tar emot priset. Hillevi Vestberg, Hilma Vestberg, Alva Johansson och Ida Kallenberg som är lärare på skolan. 

Vissefjärda skola fick den 1 maj Vänsterpartiets 2011 års demokratipris för deras insatser för barnhemmet Samariten i Nairobi, Kenya. Denna insats gör man alltid varje år på FN-dagen den 24 oktober.

I år slog man rekord och lyckades få i hop 14394 kronor. Eleverna på skolan utförde olika uppdrag som att räfsa, stapla ved, eller panta burkar. Dessutom hade dem försäljning av saker som eleverna tillverkat eller bakat. Även föräldrarna hjälpte till med hembakat och dörrkransar.

Av de pengar som eleverna fick ihop gick större delen till barnhemmet. Där används pengarna t.ex till madrasser, lås till dörrar, förbättringar av utemiljö, utflykter och julklappar till barnen.

En liten del av pengarna gick till VI-skogen i Kitale i Kenya, som är ett projekt för nyplantering av träd. I år kommer pengarna att räcka till 93 nya träd.

Skolan vill tacka alla de som, på olika sätt, hjälpte oss att samla in pengar till barnhemmet och VI-skogen.

Vi i Vänsterpartiet vill gratulera eleverna, föräldrarna och övriga som hjälpt till att göra andra barns liv drägligare och deras insats för att plantera träd.

onsdag, november 23, 2011

Utvisningarna fällde Hammarby

Det var ett fortsatt skadeskjutet Hammarby som gästade Hällåsen i kväll för en tuff bortamatch mot Broberg. Sedan tidigare saknades som bekant Patrik Nilsson, Pelle Einarsson och Calle Rutqvist, och som om det inte var tillräckligt illa fick även formstarke Rickard Koch lämna sent återbud. Trots det började Hammarby bäst och tog ledningen genom Johan Östblom som förvaltade en vacker framspelning av Jesper Eriksson redan efter 3 minuter. Men trots den fina starten för Hammarby så jobbade sig Broberg in i matchen och 1-1 målet kom i den 12 minuten då Brobergs specielle målskytt Ted Bergström kunde slå in en hörnretur. Nu tog Broberg över matchen och skapade en hel del chanser så ledningsbollen hängde i luften. I den 32 minuten drabbades Hammarby av en utvisning av Johan Östblom för olämpligt uppträdande, något som Broberg skulle utnyttja omgående. Adam Giljam kunde enkelt lägga in bollen i mål i den 34 minuten på passning från Bergström. Tre minuter senare skulle det återigen smälla bakom Patrik Hedberg i Bajenmålet, denna gång efter att Brobergs lagkapten Jonas Nygren fått på en kalasträff på hörna. Nu var Hammarby i brygga och man fick kämpa för att komma in i matchen. Man fick häng på Broberg med ett 3-2 reducering i den 45 minuten på en hörna genom målskytten Stefan Erixon.

Hammarby drog på sig tre raka utvisningar den första kvarten av andra halvlek. Det gjorde att det man tappade energin och ork inför fortsättningen och Broberg förde spelet. Men det dröjde tills den 67 minuten innan det var dags för Brobergs tredje hörnmål i matchen. Erik Jonsson smällde utan pardon upp bollen i nättaket och ställningen var nu 4-2. Hammarby gav dock inte upp för det men trots att man lyckades få till ett par avslut på Dennis Wasberg i Brobergs målet ville det sig inte riktigt. Detta blev inte mindre tydligt då Adam Giljam med tio minuter kvar punkterade matchen med ännu ett hörnmål och 5-2 avgjorde matchen. Två ytterligare mål fick publiken på Hällåsen som denna kväll var 714 stycken se. I den 86 minuten ökade Joakim Hedqvist på Brobergs ledning på straff och 6-3 reduceringen gjorde Stefan Erixon i den 90 minuten

Bandy i dag

Det blev en jämn match när Bollnäs i kväll tog emot Vänersborg. Men efter 90 minuter var det tillslut hemmalaget som var det det starkare laget och man vann med 4-1 efter 2-1 i paus. Det var dock Vänersborg som tog ledningen med 0-1 efter 28 minuter genom Robin Lundqvist. Men Bollnäs vände sista 17 minuterna av första till en 2-1 ledning. Matchen avgjordes definitvt i den 85 minuten när Per Hellmyrs slog in 4-1.

Mer om matchen.

Bollnäs hemsida
Vänersborgs hemsida
Matchfakta

Nykomlingarna GAIS gav Västerås en hård kamp när lagen mötes i ABB Arena i Västerås. Det var först i den 87 minuten som VSK kunde avgöra matchen när Tobias Holmberg satte 4-2. Men innan dess var det en hård kamp om poängen trots att VSK gick fram till 3-0 efter 27 minuter. Tomas Knutson gjorde två av Västerås mål.

Mer om matchen

Västerås hemsida
Gais hemsida
Matchfakta

Med tre raka mål  på 16 minuter i början av andra halvlek avgjorde Sandviken matchen hemma mot Kungälv. I paus stod det nämligen 1-1. Lite nerv blev det när Kungälv gjorde sitt andra mål i den 66 minuten genom Ted Skoglund men det hoppet släckte Linus Forslund när två minuter senare faställde slutresultatet till 5-2.

Mer om matchen:

Sandvikens hemsida
Kungälvs hemsida
Matchfakta

EU måste ha en strategi mot våld mot kvinnor

Det behövs en EU-strategi för att motarbeta våldet mot kvinnorna. Den slutsatsen drog Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker, efter sitt möte idag med bland andra vice chefen för FN:s nya organisation UN Women.

- Det räcker inte att använda den allmänna politiken för att stoppa våldet mot kvinnorna, det behövs särskilda verktyg, sa Gustafsson. Vi behöver en strategi på EU-nivå.

- Men det räcker inte med fina ord, det kommer att behövas finansiella resurser för att driva det här arbetet.

Han anser att det måste vara en enda sammanhållen strategi för allt våld mot kvinnor. Inte skilda strategier för enskilda former som könsstympning eller våld i hemmet. Ett mål är att hitta de länkar och synergier som är gemensamma. Han drog också slutsatsen att det behövs stöd till de organisationer som arbetar mot våldet.

Deltagarna i mötet var förutom Mikael Gustafsson som var ordförande:
Ms. Lakshmi Puri, UN Women Deputy Executive Director
Cécile Gréboval, Secretary general, European Women's Lobby
Penelope Cooper, Regional Director, Europe Region of the World Association of Girl guides and girl scouts (WAGGGS)
Women Against Violence Europe (WAVE)
Antigoni Papadopoulou, EU-parlamentariker (Cyprus, S&D)
Kartika Liotard, EU-parlamentariker (Netherlands, GUE/NGL)
Raul Romeva, EU-parlamentariker (Spain, GREENS) Member of the Committee on Women's rights and gender equality
Aurel Ciobanu-Dordea, Director, DG Justice European Commission
Monika Ksieniewicz, Attaché for the Polish Presidency
Kira Appel, Senior advisor, Ministry for Gender Equality, Danish Presidency representative
Skevi Koukouma, President, POGO women's movement, Cyprus

I kväll blir det irländska toner i ÅforsPeter Andersson och Martin Rahmberg spelar i en duo som heter Dún Aengus. Namnet kommer från en plats på den lilla ön Inishmore på Irlands västkust.
Dún Aengus har en mycket stor repertoar där de utgår från den Irländska folkmusken. Även skotsk musik har en stor infuens på dem, men de spelar även modernare låtar vid behov. Ikväll kommer dem till Åfors Folkets hus med sin härliga musik. Kl 18.30 börjar spelningen.

Arrangörer: Åforsteatern i samarbete med Åfors Folkets hus förening och ABF
Entré: 100 kr och fika 20 kr.

Välkomna

tisdag, november 22, 2011

Brandstationen i Åfors

Brandstationen i Åfors blev klar 1947. Meningen var att man skulle bygga en badanläggning med bastu och karbad i anslutning till brandstation. Men av den drömmen blev det bara två badrum.

Den första brandbilen som köptes 1947 var en Chevrolet av äldre modell. Två år senare köptes ett fordchassi för att bygga en brandbil. På brandövningarna på 40-50- talet tränade brandmännen klättring på utsidan av tornet. Genom att klättra med hjälp av en lina, arm-och benstyrka kom man ända ner till marken från hustaket.

Liksom på många andra glasbruksorter var det glasbruket i Åfors som stod för kostnaden för hela bygget av brandstationen. Det av den enkla anledningen att bruket hade stor glädje av att ha brandstationen nära eftersom tillbud och brand ofta förekom i hyttan, I stort sett var det också anställda på hyttan som var deltidsanställda. När larmet gick lämnade man jobbet och ryckte ut. Brandstationen symboliserar i dag en tid innan kommunen tog över sådant ansvar och sådana kostnader. Brandstationen drivs i dag som brandvärn med några brandmän som rycker ut när de är hemma.


Jag minns tjuten från sirenen när larmet gick och eftersom min pappa var brandman i många år så minns man också hans utryckningar dag som natt. Det var en del av min uppväxt och barndomsminnen och stoltheten av att ha en pappa som var brandman var stor.

Källa: Häftet: Åfors- en liten guide

Bandy i dag

Efter en stark andra halvlek så vann Villa stort borta mot Vetlanda i kvällens enda bandymatch. Efter 0-1 i paus så exploderade Villa i andra halvlek och gick fram till 0-6 innan Vetlanda fick ett tröstmål i den 87 minuten och det målet blev matchen sista. Två tvåmålskyttar hittar vi i Villa nämligen David Karlsson och Jesper Bryngelson

Mer om matchen:

Vetlandas hemsida
Villas hemsida
Matchfakta

Märkligt nej till öppenhet om bidrag till partierna

Frågan om offentlig redovisning av bidragen till partierna var idag 2011-11-22 uppe till behandling i riksdagens konstitutionsutskott.

Sverige är ovanligt som inte kräver en öppen redovisning. Sverige, San Marino, Malta och Schweiz är de enda europeiska länder som saknar krav på öppenhet kring partiers finansiering.

Greco, Europarådets arbetsgrupp mot korruption, har vid flera tillfällen kritiserat Sverige för att det inte finns någon lagstiftning som reglerar hur partier finansieras. I april i år upprepade man kritiken i en ny rapport. Greco uppmanar Sverige att bl.a. ta fram en lagstiftning som tvingar partier att redovisa bidrag över ett visst belopp. Storleken på bidraget och vem som har givit det ska vara offentligt. Greco skriver också att anonyma bidrag bör förbjudas.

Trots att en majoritet av riksdagens partier sagt att man är för lagstiftning om offentlig redovisning av bidrag till politiska partier röstade KU-majoriteten idag mot en lagstiftning. De borgerliga småpartierna och Socialdemokraterna slöt upp bakom Moderaterna, som hela tiden motsatt sig en lagstiftning.

- Det är ett märkligt agerande när det är så uppenbart att det finns en majoritet i riksdagen. Tre av fyra regeringspartier har sagt att man vill se en lagstiftning i frågan och ändå skjuts den tillbaks till partierna igen, säger Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet.

- Principen att Moderaternas ord är lag verkar vara den enda lag man är intresserad av i regeringen, säger Mia Sydow Mölleby.

Vänsterpartiet vill ha en öppen redovisning och motionerade om detta vid årets allmänna motionstid,

måndag, november 21, 2011

Uppföljning av vår Interpellation om barnfattigdomen

Strax innan sommaren lämnade vi i Vänsterpartiet in en interpellation om barnfattigdomen och den diskuterades i September månads fullmäktige. Eftersom vi fick svaret på sittande bord så hann vi inte av naturliga skäl analysera svaret. Det har vi gjort nu och lämnar in en uppföljande Interpellation om barnfattigdomen och den kan ni läsa här nedan:

I september månads fullmäktige fick vi svar på vår interpellation om Barnfattigdomen. Det är utefter IFO chefens Therese Magnusson svar som vi vill ställa några följdfrågor och kommentarer till Socialnämndens ordförande Stig Ove Andersson (s)

Enligt Therese Magnussons svar så fanns 2008, 1751 barn bosatta i kommunen och av dem finns 79 barn i hushåll med försörjningsstöd. Den siffran är säkerligen rätt men vi vill även uppmärksamma att man måste ta med i beräkningarna även dem barn till ensamstående föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna, timanställda eller på andra sätt har låg inkomst. Då blir siffran tyvärr ännu högre.

Under 2010 fanns det 1616 barn i Emmaboda kommun då är siffran 89 stycken i hushåll med försörjningsstöd. På två år har barnantalet minskat med 135 men antalet med försörjningsstöd har ökat med 10 stycken. Detta ser vi som en bekymmersam utveckling och vill därför veta:
-Vad beror denna utveckling på?

I svaret står det att den 22 oktober 2008 beslutade socialnämnden att familjer som har ett långvarigt ekonomisk bistånd som är längre än ett år beviljas ett tillägg om 500 kr per barn inför sommaren. Detta är ett bra beslut. Frågor vi önskar svar på är följande:
- Hur många barn rörde det sig om den gångna sommaren (2011)?
- Har denna siffra ökat eller minskat sedan sommaren 2009?
- Vad är den totala kostnaden för detta?


Det är bra att socialnämnden arbetar med att ständigt beakta barnperspektivet och att besluten tar hänsyn till barnets bästa. Mycket beroende på den barnchecklista som vi i vänsterpartiet drivit och som nu är ett bra verktyg att ha när man beslutar om frågor som rör barn. Barnchecklistan baseras på barnkonventionens intentioner.

Enligt Therese Magnusson så prövas alla ansökningar utifrån familjens situation och när det föreligger särskilda skäl utifrån hänsyn till barnet kan försörjningsstöd utöver normen beviljas.
- Vilka är dessa särskilda skäl som man tar hänsyn till?
- Hur många barn rör det sig om?
- Hur mycket bistånd utöver normen betalas ut?


Samma frågor gäller förekommande att barn i ekonomiskt utsatta familjer beviljas behandlingskostnader för att möjliggöra fritidsaktiviteter både för barnet själv och för hela familjer.
-Vad är den totala kostnaden för detta?

Vi är väldigt glada och positiva att socialnämnden under tre år haft tillgång till sommararbeten för ungdomar med social problematik och som oftast har försörjningsstöd. Man har fått behålla den lön man har fått oavsett om familjen är aktuella för försörjningsstöd. Det är ett bra sätt att öka barnens självkänsla och sociala förmåga att man får komma in i samhället.

IFO kommer under hösten att revidera riktlinjerna för försörjningsstöd och vi kommer följa detta arbete med intresse. Vi är positiva att man ser över riktlinjerna så att barnperspektivet skall beaktas i dem fall där det finns risk att barn avhysas från sitt boende eller att elen stängs av. Vi anser att varje fall där barnen blivit avhyst från sitt boende är ett barn för mycket.

Barnfattigdomen ökar i vårt samhälle och det är viktigt att ta detta på allvar och uppe till diskussion. Beslut som tas på riksnivå påverkar de föräldrar och barn med låga eller inga inkomster. Men även vi kan göra en hel del för att minska barnfattigdomen och arbeta för att avskaffa fattigdomen. Politik handlar om prioritering och vi prioriterar välfärden före skattesänkningar.

söndag, november 20, 2011

Lars Brandeby- 1945-2011

En av mina stora favoriter har gått ur tiden. Tack Lasse för att du har spridit glädje och humor i mitt liv. Vila i frid. :(

Bandy i dag

Kungälv hade inga större bekymmer att vinna i dag hemma mot Tillberga. 5-1 slutade matchen efter 3-0 i paus. Lite nerv blev det när Tillberga reducerade till 3-1 i den 55 minuten genom Mattias Wiberg. Men närmare än så kom inte bortalaget utan Kungälv kunde dra i från med sina två avslutande mål inom loppet av tre minuter mellan den 61 och 64 minuten. Mikko Rytkönen och Mattias Johansson gjorde två mål för Kungälv

Mer om matchen
Kungälvs hemsida
Matchfakta

Kentaurer

Kentaurer var i grekisk mytologi ett släkte av hästmänniskor som levde i bergen på Peloponnesos. Kroppen var en hästs, men med en människas överkropp där hästens huvud och hals sitter. Kentaurerna beskrivs ömsom som vilda och opålitliga och ömsom som vänliga och till och med visa. Det har spekulerats i att kentauren som mytologiskt väsen härstammar från bofasta jordbrukares första intryck av ryttarnomader från den eurasiska stäppen. Även inom romersk mytologi fanns ett flertal legender om kentaurer.

Runt 500-400 f.Kr. avbildades kentaurerna ofta som krigiska varelser med en mans överkropp och en hästs underkropp. Under senare tid under antiken, framförallt i Rom, började man avbilda hela kentaurfamiljer med både kentaurkvinnor och kentaurbarn.


lördag, november 19, 2011

Bandy i dag

1258 åskådare såg den historiska hemmapremiären i elitserien för GAIS när man i dag på Arena Heden i Göteborg tog emot Edsbyn. Tyvärr för GAIS blev det en förlust med 2-5 efter 1-3 i paus. Det blev Magnus Karlsson som blev den historiska målskytten för GAIS när han kvitterade till 1-1 i den 11 minuten. Men Edsbyn var numret större och framförda av tre målskytten Daniel Liw tog man en ganska enkel seger.

Mer om matchen
Gais hemsida

Edsbyn hemsida
Matchfakta

Det blev en stor dramatik på slutet när Sirius- Bollnäs möttes på Studenternas i Uppsala. Efter en jämn match gjorde Bollnäs Ville Aaltonen 3-4 i den 89 minuten på en hörna och bortalaget såg ut att gå mot segern. Men dramatiken hade bara börjat för Sirius gav inte upp utan Erik Sundin satte 4-4 i den första övertidsminuten och nu trodde de allra flesta att det skulle bli delad pinne mellan lagen. Men tyvärr för Sirius så satte man glädjen i halsen för Juho Liukkonen fick sista ordet när han två minuter senare gjorde segermålet för Bollnäs och fastställde siffrorna till 4-5. Erik Sundin gjorde två mål för Sirius och Ville Aaltonen gjorde två för Bollnäs.

Mer om matchen:

Bollnäs hemsida
Matchfakta

Villa Lidköping har fått upp ångan i elitserien efter en tung start. I dag kom tredje raka segern när Broberg besegrades hemma med 7-3. Men det var en jämn match i stora delar och den avgjordes först när Tim Persson gjorde två av sina tre mål på tre minuter mellan 82 och 85 minuter. Då gick Villa från 5-3 till 7-3. Förutom Tim Perssons tre mål gjorde Daniel Andersson två av Villas mål. Alla tre mål för Broberg gjorde Ted Bergström

Mer om matchen
Villas hemsida

Matchfakta

Många trodde på en jämn match när de båda topplagen Västerås- Sandviken möttes. Efter första halvlek var det inget som var särskild konstigt med en 3-1 ledning för VSK. Men man anade kanske ändå att detta skulle bli VSK:s stora kväll för man förde matchen från första minut till sista och man fick ett psykologiskt viktigt mål när man i den 45 minuten ökar på till 3-1 på straff. När det hade gått 15 minuter av andra halvlek var det fortfarande ingen som rykte på ögonbrynen av förvåning för att det stod 5-3 till Västerås och matchen var fortfarande ganska oviss. Men sista halvtimmen exploderade Västerås och när klockan hade stannat vid 90 minuter stod det hela 10-4 på resultattavlan. Fyra tvåmålskyttar hittar vi i VSK: Ted Andersson, Magnus Joneby, Tobias Holmberg och Tomas Knutson. 

Mer om matchen:

Västerås hemsida
Sandvikens hemsida
Matchfakta


Bönder emellan

I går var jag och såg en teaterföreställning framförd av Vissefjärda teatergrupp. Föreställningen hette Oss bönder emellan och var en folkkomedi av Vilhelm Moberg och utspelades i början av 30-talet hos Jonas i Västergårn. Hemmansägaren Jonas, spelad av Olle Alvesved, var en äldre konservativ bonde som envist stod fast vid det som varit och varje förändring nästan vara av ondo. Till granne hade han Algot (Roland Bring) som även han var en äldre man som gärna stod fast vid det gamla men en klurig och beräknelig bonde som gärna utnyttjar alla möjligheter till att tjäna extra. Hos Jonas bor dottern Rut (Annkristin Elgan) som sköter alla sysslor på gården men vill gärna stadga sig och välkomnar de nya och kommande förändringarna. Sen har vi Kalle Travaren (Åke Sundberg) som är en Gårdfarihandlare vars yrke han inser inte kommer att överleva de nya förändringarna. Han gillar det visserligen inte men är inte bitter för det utan accepterar tingens ordning. Den som driver förändringarna är den unge Henning Sjösten (Donald Hummer) som redan för några år tidigare var drivande till att elektriciteten kom till byn och nu drev han på för att bönderna skulle teckna sig för att starta en kooperativ butik i byn.

Men som vanligt var Jonas inte med på noterna utan ville att alla skulle sköta sig själva så han ville inte skriva på och definitivt inte vara först av alla. Eftersom Jonas var den äldste bonden så förlitade de övriga bönderna på hans omdöme för visst var de andra positiva till att teckna andel i föreningen men skriva på först det ville dem inte. Detta blev en kamp mellan det bestående och det nya. Det hela var ytterligare lite komplicerad eftersom Henning och Rut var hemligt förlovade utan Ruts faders vetskap. Hur det slutade vill jag inte avslöja än men det krävdes list av Henning och Rut för att få de äldre gubbarna på andra tankar.

Den var en bra pjäs med ett bra manus och skådespeleri. Föreställningen blandar mellan allvar och en mörk humor som framkallar många skratt. Denna ständiga kamp mellan nytt och gammalt är tidslöst och man känner igen det från dagens samhälle. Pjäsen stora styrka är skådespelarnas insats och deras trovärdighet. Man känner att de tycker det är roligt att framföra detta till sin publik. De fem skådespelarna lever sig in i sina roller. På den underbara småländska dialekten framförs naturligtvis pjäsens handling och man använder en del gamla uttryck från förr. Det ger handlingen mer trovärdighet och det hela känns väldigt tidsenligt. Ett stort beröm förtjänar även den saxofonspelande killen, som jag tyvärr inte vet vad han heter, som spelade två stycken innan pjäsens början och även till ungdomarna Agnes och Ebba Ringman Brunni som vackert sjöng en visa om Vilhelm Moberg.

Jag hoppas att många som har möjlighet går och se den i morgon då den sista föreställningen spelas kl 15.00 i Vissefjärda föreningshus. Jag lovar att ni inte kommer att ångra er.

fredag, november 18, 2011

Bandy i dag

Mikael Olsson blev Vänersborgs stora mtachhjälte när han i den första övertidsminuten av andra halvlek satte segermålet 4-3. För motståndet hemma i Arena Vänersborg svarade Vetlanda för i en  match som var jämn och spännande och stod 3-3 efter en tidig hemmakvittering i nästan hela andra halvlek. VBK började bäst och ledde i paus med 2-3 men orkade inte knyta ihop den berömda säcken. Fyra olika målskyttar hittade vi i Vänersborg och tre olika i Vetlanda.

Mer om matchen:
Vänersborg hemsida
Vetlandas hemsida
Matchfakta

Hammarby återigen på vinnarspåret

Hammarby kom tillbaka efter 0-7 förlusten borta mot Edsbyn när man i kväll klart slog nykomlingarna Kalix hemma på Zinkensdamm med 6-2 efter 3-2 i paus. Men sviterna efter förlusten mot Edsbyn satt i början i både ben och huvud för trots stort spelövertag lyckades man inte få hål på bortalaget. Kalix spelade respektlös i början av matchen och visade att man inte skulle ge sig så lätt. 0-0 stod sig till den 19 minuten då Kalix tilldömdes en straff. Straffen slogs av Kalix specielle straffläggare Jimmy Berglund som säkert satte bollen i mål. I den 27 minuten utökar Kalix sin ledning till 0-2 genom Simon Wiklund, som i ett kaos framför Patrik Hedberg kan peta in bollen. Nu såg det inte så där jätteljust ut för vårt kära Bajen men som ni alla vet kan det vände fort i bandy. Det tog en minut efter 0-2 målet så satte Willy Johansson 1-2. Målet är också i hög grad Robin Sundins som i förarbetet gör en patenterad raid som slutar med ett instick framför mål som Willy påpassligt är sist på. Mindre än fem minuter dröjer det tills Bajen kan kvittera till 2-2. Denna gång är det Jesper Eriksson som bäddar för Klasse Nordström som påpassligt kan sätta målet från nära håll. I den 35 minuten tilldöms Bajen en straff sedan Kalixmålvakten fällt Richard Koch. Stefan Erixon satte på straffen bollen i mål och helt plötsligt var Hammarby i en 3-2 ledning som också stod sig halvleken ut.

I början av andra halvlek gjorde Hammarby två snabba mål, först på straff i den 52 minuten där återigen Stefan Erixon gjorde mål. Tre minuter senare kom 5-2 genom Richard Koch som efter att ha fått en passning av Johan Östblom och sedan dragit ett par gubbar förpassade bollen i mål. Nu var matchen mer eller mindre avgjord där Hammarby fortsatte att spela ett bra anfallsspel medan Kalix hade kört slut på bränslet. Ytterligare ett mål gjordes innan domaren blåste av matchen och det var Richard Koch som i den 84 minuten gjorde sitt andra mål när han sköt ett långskott från 25 meter som letade sig mellan benen på den stackars Kalix-målvakten. I och med segern har nu Hammarby 7 poäng på 6 spelade matcher och ligger på fjärde plats i tabellen.

Motion till kommunfullmäktige

I dag har vi i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun lämnat in en motion:

Emmaboda kommun är i stora hela en bra kommun för ungdomarna att växa upp i. Vi har bra skolor och bra fritidsmöjligheter för barn och ungdomarna att vara i och få sin livslånga lärande och erfarenhet. Men en sak som utmärker vår kommun är att många ungdomar inte ägnar sig i åt politiska frågor. Det märker vi genom att politikercaféerna som anordnas runt om i kommunen inte besöks av ungdomar. Inte heller bland kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter finns ungdomar representerade och vad vi vet finns inga aktiva politiska ungdomsförbund i vår kommun.

Många av de här frågorna jobbar vi med på partipolitisk nivå för att få ungdomar mer intresserade av politiska frågor. Men även kommunen kan göra mycket och en konkret åtgärd som vi kan göra är att minst en gång om året arrangera en dag i samarbete med samhällskunskapslärarna och rektorerna, där vi politiker och partier som är representerade kommunfullmäktige besöker Bjurbäcksskolans högstadie och Vilhelm Mobergs gymnasium. Under denna dag arrangeras ett politkercafé, likt den som turnerar runt om i kommunen nu, där ungdomarna har möjlighet att ställa sina frågor till oss kommunpolitiker och därmed få möjlighet att få frågorna upp för diskussion.

Vid detta tillfälle vill vi att det genomföras olika seminarier eller föreläsningar som belyser hur en kommun styrs och hur de politiska frågorna hänger ihop i den kommunala demokratin. Här är det mycket viktigt att eleverna själva är i centrum och deltar aktivt genom att de själva ska kunna påverka vilka ämnen och innehåll som ska tas upp under dessa seminarier eller förläsningar. Det hela avslutas med ett ordinarie kommunfullmäktige som arrangeras på någon av skolorna. Detta tror vi är ett bra sätt för att förena elevernas skolarbete med den kommunalpolitiska verksamheten. Erfarenheterna av politikercaféerna och kommunfullmäktiges sammanträden i andra delar av kommunen, är att de är välbesökta och att intresset är stort bland kommuninvånarna. Därför tror vi på samma effekt om kommunfullmäktige besöker eleverna i deras vardag i skolan. Detta tror vi kommer att öka elevernas intresse för politik, att känna att man kan påverka sin vardag och den enskildes vilja att bli politiskt engagerad i vår kommun.

Vi yrkar:
- Att kommunfullmäktige beslutar om att minst en gång om året arrangera ett politikercafé på Bjurbäcksskolans högstadie och i Vilhelm Moberggymnasiet.
- Att minst en gång om året i samarbete med samhällskunskapslärarna, rektorerna och eleverna arrangera olika seminarier eller förläsningar om hur en kommun styrs och hur de politiska frågorna hänger ihop i den kommunala demokratin.
- Att i samband med caféet genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde i någon av skolorna under skoltid.

För Vänsterpartiet i Emmaboda kommun:
Nicke Grozdanovski, kommunfullmäktigeledamot
Hugo Grönlund, kommunfullmäktigeledamot.

Partiundersökning

69 stycken har hittills röstat på partiundersökningen på min blogg där dem har svarat på frågan:
Om det vore val i dag, vilket parti skulle du rösta på?
Så här har svaren fördelas.

Vänsterpartiet 26
Socialdemokraterna, 6
Miljöpartiet 6
Moderaterna 10
Centerpartiet 3
Folkpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 10
Annat Parti 3
Blankt 2

Hur procentutdelningen ser ut visas i diagrammet och självklart visar den inte hur opinionen i det stora hela ser ut utan visar bara hur mina bloggbesökare röstar.
Omröstningen pågår till den 20 november så rösta på om du inte redan gjort det.

torsdag, november 17, 2011

Mikael Gustafsson (V): EU vill ha samma tågkaos som Sverige

EU-parlamentet röstade igår för EU-kommissionens förslag till inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet ger mycket liten valfrihet för det egna landet att organisera och driva järnvägstrafik utifrån landets egna önskemål.

- Problemen med avregleringar inom kollektivtrafiken drabbar kvinnor mest, eftersom de använder kollektiva färdmedel mer än män, säger Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker. Det är tråkigt att de som verkligen gör en insats för klimatet ska straffas med tågkaos och timvis med extra perrongtid.

- Avregleringen har fungerat uselt i Sverige, eftersom alla vill göra vinster men ingen vill ta ansvar, säger Gustafsson. Det vet alla som huttrar på perongerna i väntan på sena tåg. Ändå kräver parlamentets majoritet av ideologiska skäl mer av den varan för hela EU.

Vänsterpartiet vill:
Varje medlemsstat beslutar själv om järnvägstrafiken ska drivas av myndigheter, bolag eller konkurrerande operatörer.
Varje medlemsstat fastställer själv hur järnvägstrafiken ska finansieras.
Varje medlemsstat ska säkerställa att järnvägsnätet är harmoniserat så att internationell tågtrafik kan använda det.
Om en medlemsstat tillåter konkurrerande järnvägsföretag bör konkurrensneutrala villkor råda för samtliga järnvägsföretag.

Storstryk i Edsbyn

Bandy är en märklig sport och det är väl därför man älskar den. Inför Bajens bortamatch mot Edsbyn kom Bajen stärkta efter en härlig 1-4 vändning hemma mot Västerås som blev till seger 5-4, medan Edsbyn kom hem till DINA- Arena med förkrossande 1-8 i baken efter bortamatchen mot Villa. Då borde det ju vara upplagd för en säker Bajenseger och så slutar matchen 7-0 till Edsbyn.

Visst hade Hammarby flera tunga skadeposter som Per Einarsson, Carl Rutqvist och Patrik Nilsson. Dessutom var Robert Rimgård avstängd en match, som man ju blir automatiskt vid grovt matchstraff. Men de Hammarby saknade mest denna kväll var energin och då vinner man inga matcher. Men det är bättre med en rejäl överkörning på isen en dessa uddamålsförluster. Det var en sådan här kväll som inget funkade och även om man skapade en hel del chanser så ville inte bollen i mål. Medan Edsbyn var väldigt effektiva när deras målchanser uppstod. Det är inte så mycket mer att säga än att det stod 4-0 i paus och att Edsbyn hade hela sju olika målskyttar. Det är med andra ord bara att ta nya tag i morgon då Kalix kommer till Zinkensdamm

onsdag, november 16, 2011

Bandy i dag

I början av andra halvlek ut såg det ut som att Sirius skulle plocka med sig samtliga två poäng hem från besöket i SAPA-Arena i Vetlanda. I den 51 minuten gjorde nämligen Viktor Broberg 1-4 för bortalaget men 6 minuter senare var Vetlanda ikapp till 4-4. Trots att Sirius återigen tog ledningen efter 60 minuter så vände Vetlanda på matchen och vann med 6-5. Jesper Jonsson och Björn Einarsson gjorde två mål för Vetlanda medan Sirius hade fem olika målskyttar.

Mer om matchen.

Vetlandas hemsida
Sirius hemsida
Matchfakta

Sandviken hade inga bekymmer när man hemma mötte Tillberga i dag. Hela 10-3 slutade matchen efter 4-1 i paus. Det blir lite nerv i matchen när Tillberga reducerade till 4-2 i början av andra halvlek men 3 minuter senare ökade Sandviken på till 5-2 och då stod matchuret på 53 minuter. Efter det så rann siffrorna iväg i jämn takt. Jesper Hvornum, Johan Löfstedt, Daniel Bäck och Erik Pettersson gjorde två mål för SAIK medan Johan Andersson gjorde två mål för Tillberga.

Mer om matchen.

Sandviken hemsida
Matchfakta

Efter en jämn första halvlek hemma mot Kungälv ledde Bollnäs  med 2-1 i paus. I andra halvleks början exploderade Bollnäs med fyra raka mål på de första 5 minuterna. Matchen slutade 7-2. Juho Liukkonen fortsätter att göra mål för Bollnäs, ikväll blev det 3 stycken dessutom gjorde Anders Spinnars två mål för hemmalaget.

Mer om matchen.

Bollnäs hemsida
Kungälv hemsida
Matchfakta

Kalix mötte i kväll hemma Villa och trots en kanonstart med 2-0 ledning redan efter 7 minuter så blev det ändå Villa som vann med 5-6. Matchen avgjordes inte helt oväntat i andra halvlek då Villa gjorde tre raka mål då man gick från underläge 4-3 till ledning 4-6. Jimmy Berglund gjorde två mål för Kalix och för Villa gjorde David Karlsson och Daniel Andersson två mål.

Mer om matchen:

Kalix hemsida
Villa hemsida
Matchfakta

Dagarna blir kortare


Dagarna blir allt kortare. I dag gick solen ner 15.45 och sen går den upp i morgonbitti först 07.41. Bilden togs kl. 16.27

Höj taket i a-kassan nu!

Bara en av tio arbetslösa får ut 80 procent av tidigare lön från a-kassan visar färsk statistik från a-kassornas samorganisation.
- Det är en katastrof både för de arbetslösa och för samhällsekonomin att vi har en så dålig arbetslöshetsförsäkring, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Många lever nog i tron att vi har bra trygghetssystem i Sverige, men det är inte längre sant. Sveriges arbetslöshetsförsäkring är idag bland de sämsta i Europa, säger Josefin Brink

- Regeringens planer på att göra denna usla försäkring obligatorisk är ett rent hån - varför tvinga människor att betala för en försäkring som inte ger en rimlig ersättning? Vänsterpartiet föreslår istället en sänkning av medlemsavgiften så att alla har råd att vara med i en a-kassa och ett höjt tak som indexeras med löneutvecklingen så att det också är värt att vara med, avslutar Josefin Brink.

tisdag, november 15, 2011

Huvudhultakvarn

I och med denna novemberbild av Huvudhultakvarn så är årscirkeln sluten. Det känns hedrande att återigen skildrat en plats varje månad under ett års tid.


Huvudhultakvarn 15 november kl. 15.28


15 Oktober Kl. 13.5815 september Kl.14.09


15 augusti kl.13.4015 juli Kl. 14.11

15 juni Kl.15.39


15 maj Kl. 17.3415 april kl.11.47


15 mars Kl.12.4215 februari kl. 12.26


Huvudhultakvarn, 15 Januari Kl.14.53
15 december Kl.09.2015 november Kl. 15.28

Bandy i dag

I kvällen enda bandymatch vann Vänersborg lite överraskande borta mot Broberg med 4-6 trots ett tidig underläge med 2-0 redan efter 7 minuter. Men på de sista 13 minuterna av första halvleken  gjorde Vänersborg tre raka mål och gick till pausvila med 2-3 ledning. Men två mål inom loppet av fyra minuter gjorde att Broberg återigen var i ledning. Då stod matchuret på 58 minuter. Men Broberg lyckades inte knyta säcken utan Vänersborg slank undan och gjorde precis som i första halvlek tre raka mål och fastställde slutresultatet 4-6. Stefan Larsson gjorde två mål för Broberg medan Vänersborg hade fem olika målskyttar och ett Broberg självmål på sin målskyttelista.

Mer om matchen:
Broberg hemsida
Vänersborgs hemsida
Matchfakta

måndag, november 14, 2011

Bandy i dag

Villa, som inte har haft någon större lycka i serieinledningen, krossade Edsbyn hemma i kväll med hela 8-1 efter 3-1 i paus. Det var aldrig någon snack om hur den här matchen skulle sluta. Matchen avgjordes i början av andra halvlek då Villa på fyra minuter gick från 3-1 till 5-1. Tre spelare gjorde två mål David Karlsson, Tim Persson och Daniel Andersson.

Mer om matchen

Villas hemsida
Edsbyn hemsida
Matchfakta

Glasbruksparken i ÅforsDet här motivet är om jag inte minns fel novembermånads bild i Emmaboda kommuns 2011 års kalender. Den är tagen av Åsa Brozén som också bor i Åfors. Hur som helst tycker jag den är så fin så jag ville ta en egen bild så detta tog jag i lördags. Det föreställer en koskulptur av Ulrica Hydman Vallien som står i Glasbruksparken i Åfors. Huset främst kallas Fina Stugan och bakom syns disponentvillan

En gammal skönhet
I samband med gårdagens filmvisning av Mitt liv som hund kom en äldre man från Torsås i denna vackra lastbil. Han var med i en av scenerna som spelades in i Kalmar med just denna skönhet. Han har haft denna bil i sin ägo sen mitten av 40-talet och vad han har haft som yrke står klart och tydligt. Väldigt roligt att han kom och visade upp lastbilen.

söndag, november 13, 2011

Succé

Vilken succé det blev när Lasse Hallströms genombrottsfilm Mitt liv som hund visades i Åfors Folkets hus i eftermiddags. 64 stycken betalade entré biljetten och det var vi väldigt nöjda med. Här är några strax innan filmens början. Tack alla som kom och gjorde denna filmeftermiddag till ett minne. Tack också till Åfors damklubb som stod för fikat innan filmen.

Bandy i dag

Efter tre raka vinster tog det i dag stopp för nykomlingarna Kalix då man gästade Kungälv i dag. 5-3 slutade matchen till Kungälv efter Kalixledning med 0-1 i paus. Matchen var jämn men Kungälv var i det långa loppet det starkare laget. Matchen avgjordes när Kungälv gick från 2-1 till 4-1 med fem minuters mellanrum från den 76 till den 81 minuten. Mikael Lindberg två målskytt för Kungälv i Kalix gjorde Simon Wiklund två mål.

Mer om matchen.
Kungälvs hemsida
Matchfakta

Tillberga slog mycket överraskande Bollnäs hemma med 4-3. Det var deras första seger medan Bollnäs fick sin första förlust. Ännu mer imponerande var det att Tillberga vände ett 1-3 underläge i mitten av andra halvlek till 4-3 seger. Matchavgörande målet gjorde Sebastian Brandt i den 84 minuten. Fyra målskyttar hittar vi i Tillberga medan Ville Aaltonen gjorde två av Bollnäs mål.

Mer om matchen.
Bollnäs hemsida
Matchfakta

Mitt liv som hund


I eftermiddag så är det dags att återigen visa Lasse Hallströms kritikerrosade film Mitt liv som hund. Filmen är till stora delar inspelade i Åfors/ Eriksmåla för ca 26 år sedan och är en av dem bästa svenska filmer som någonsin gjorts. Det säger jag inte bara för att den har lokal anknytning utan handlingen, atmosfären och skådespeleriet är suveräna.

Anton Glanzelius spelar den elvaårige överlevnadskonstnären Ingemar i en kärleksfull och gripande barnskildring i 1950-talsmiljö. Ingemars pappa är vid ekvatorn och lastar bananer och hans mamma ligger för döden. Därför skickas Ingemar till en morbror i Småland och där får han uppleva glasbruksmiljön och människorna som bor här. För att klara av vardagens sorger och besvärligheter fantiserar han om alla som har det värre. I Åfors kommer Ingemar med i ett fotbollslag och lär känna pojkflickan Saga och en komplicerad kärlek uppstår mellan de två.

Förutom Anton Glanzelius är också bl a. Thomas von Brömsen med som Ingemars farbror, Anki Lidén spelar Ingermars mamma, Melinda Kinnaman spelar Saga och Ing-Marie Carlsson spelar Berit. Vi hade en hel del lokala statister med i olika framträdande roller i filmen där Didrik Gustavsson har den mest framträdande som Farbror Arvidsson.

Filmen hade premiär den 12 december 1985 och världspremiären skedde i Åfors Folketshus. Det är alltså 26 år sedan filmen spelades in och men det hindrar inte oss i Åfors Folkets Hus att tillsammans med Åfors GoIF damklubb fira 25 års jubileum. Filmen börjar kl. 16.00 men "uppsnacket" inför filmen börjar redan kl 14.30 med fika nere i salen i källaren. Filmbiljetten kostar 80 kr och har man ett festivalband går man in för 40 kr.

Välkomna till Åfors Folkets hus till en trevlig filmstund tillsammans med oss.

lördag, november 12, 2011

Bandy i dag

I en jämn och spännande match så delade Sirius och Broberg på poängen när lagen möttes i Uppsala i dag. 5-5 slutade matchen efter att Broberg kvitterat i den första övertidsminuten i andra halvlek. Matchen svängde flera gånger där först Sirius gjorde två mål i början av första halvlek för att sedan Broberg göra tre raka mål till en 2-3 ledning. Sen var det Sirius tur att göra tre raka så man ledde med 5-3 innan Broberg återigen kom tillbaka. I Sirius hittade vi två tvåmålskyttar, Andreas Eskhult och Victor som har det för dagen väldigt passande efternamnet Broberg. I Broberg gjorde Joakim Hedqvist två mål.

Mer om matchen.

Sirius hemsida
Brobergs hemsida
Matchfakta

85 år mellan bilderna
Den gamla brukspatronen Ernst Johansson vandrar på bron över Lyckebyån i Åfors. Jag vet inte exakt när bilden är tagen men tippar att det är i slutet av 1920-talet

Samma ställe ungefär 85 år senare nämligen den 12 november 2011. Visst syns skillnaden men det är mycket som är sig likt och Ernst Johansson skulle nog känna igen platsen om han dök upp i dag. 

Spelschema Alsbocupen 2011

0900 Orrefors IF- Skruvs IF
0920 Gullabo/Gullaboås -Johansfors IF

0940 Emmaboda IS- Skruvs IF
1000 Gullabo/Gullaboås- Orrefors IF

1020 Johansfors IF- Emmaboda IS
1040 Skruvs IF- Gullabo/Gullaboås

1100 Orrefors IF -Johansfors IF
1120 Emmaboda IS- Gullabo/Gullaboås

1140 Johansfors IF -Skruvs IF
1200 Orrefors IF- Emmaboda IS

1220 Lindås/Långasjö- Lessebo GoIF
1240 Örsjö IF- Ängö BK

1300 Vissefjärda GIF- Lessebo GoIF
1320 Örsjö IF- Lindås/Långasjö

1340 Ängö BK-Vissefjärda GIF
1400 Lessebo GoIF-Örsjö IF

1420 Lindås/Långasjö- Ängö BK
1440 Vissefjärda GIF- Örsjö IF

1500 Ängö BK- Lessebo GoIF
1520 Lindås/Långasjö-Vissefjärda GIF

1600 Segrare Grupp A-2:a Grupp B
1620 Segrare Grupp B- 2:a Grupp A

Uppvisningsmatch Knattefotboll, Johansfors IF - Skruvs IF

1650 Match om tredje pris
1715 Final 2*10 minuter

1800 Prisutdelning

fredag, november 11, 2011

Bandy i dag

Kalix fortsätter att överraska i bandyns elitserie. I kväll kom tredje raka segern när norrbottenlaget slog Vänersborg på bortais med 5-6 efter 2-4 i paus. Efter en tidig Vänersborgsledning med mål redan efter 6 minuter gjorde sen Kalix  fyra raka mål och hade ett bra grepp om matchen. Men hemmalaget kom tillbaka och efter 51 minuter hade man kommit ifatt och nu trodde de flesta att Vänersborg nu skulle avgöra. Men Kalix lät sig inte nedslåss av detta utan ville annorlunda när man tog tag i taktpinnen igen. Simon Wiklund avgjorde matchen i den 83minuten när han satte 4-6. Christofer Fagerström gjorde två mål för Vänersborg och Niklas Gälman gjorde två för Kalix.

Mer om matchen:

Vänersborgs hemsida
Matchfakta

Juho Liukkonen var den store segerorganisatören för Bollnäs när han gjorde tre av målen när laget slog Vetlanda på hemma på Sävstaås. Matchen slutade 7-5 och avgjordes sent i andra halvlek. Med tio minuter kvar gjorde Juho Liukkonen 6-3 och sju minuter senare kom också 7-3. Vetlanda kom tillbaka med två tröstmål på övertid. Förutom Juho Liukkonen tre mål gjorde Robin Ehn två mål för Bollnäs. Även Vetlanda hade en tremålskytt i Joakim Andersson.

Mer om Matchen:

Bollnäs hemsida
Vetlanda hemsida
Matchfakta

Magnus Muhrén var tillbaka i Sandviken fast nu i GAIS tröjan. Han gjorde 15 säsonger i SAIK och 667 mål och hyllades innan matchen. Han gjorde 1-1 målet för GAIS men tyvärr för hans del föll laget inte helt oväntat mot de regerande mästarna med 7-3. Det var en jämn första halvlek med 2-2 på resultattavlan. Men efter paus orkade inte GAIS hålla jämna steg utan Sandviken drog ifrån med fyra raka mål. Johan Löfstedt gjorde två mål för Sandviken och Tony Eklind gjorde två av Göteborgarnas mål.

Mer om matchen:

Sandviken hemsida
GAIS hemsida
Matchfakta