fredag, november 11, 2011

Socialförsäkringsutskottet sviker 91-åriga Ganna

Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen föreslog idag ett utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet.

- Initiativet går ut på att ändra utlänningslagen så att begreppet ”synnerligen ömmande skäl” ändras till ”särskilt ömmande skäl”. Denna till synes obetydliga ändring skulle vidga lagen så att svårt sjuka människor ges möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige, säger Christina Höj Larsen.

Vänsterpartiet kämpar för att skapa en humanare lagstiftning. Idag gav vi övriga partier möjligheten att nå en bred enighet.

- Fallet Ganna fick politiska företrädare från flera partier att uttala sig till fördel för en generösare lagstiftning. Tyvärr tog de inte chansen. Tydligen är det viktigare för dessa partier att vinna billiga poäng med stora ord än att åstadkomma förändring. Jag tror att många i Sverige ogillar det sättet att bedriva politik, säger Christina Höj Larsen. Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för en ändring av utlänningslagen.

– Genom att ändra formuleringen i Utlänningslagen skulle människoliv kunna räddas, säger Christina Höj Larsen. Lagändringen skulle innebära att svårt sjuka människor som till exempel nittioettåriga Ganna Chyzhevska kunde få stanna. Det skulle även hjälpa apatiska barn som riskerar tvångsutvisning.

Inga kommentarer: