onsdag, november 23, 2011

EU måste ha en strategi mot våld mot kvinnor

Det behövs en EU-strategi för att motarbeta våldet mot kvinnorna. Den slutsatsen drog Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker, efter sitt möte idag med bland andra vice chefen för FN:s nya organisation UN Women.

- Det räcker inte att använda den allmänna politiken för att stoppa våldet mot kvinnorna, det behövs särskilda verktyg, sa Gustafsson. Vi behöver en strategi på EU-nivå.

- Men det räcker inte med fina ord, det kommer att behövas finansiella resurser för att driva det här arbetet.

Han anser att det måste vara en enda sammanhållen strategi för allt våld mot kvinnor. Inte skilda strategier för enskilda former som könsstympning eller våld i hemmet. Ett mål är att hitta de länkar och synergier som är gemensamma. Han drog också slutsatsen att det behövs stöd till de organisationer som arbetar mot våldet.

Deltagarna i mötet var förutom Mikael Gustafsson som var ordförande:
Ms. Lakshmi Puri, UN Women Deputy Executive Director
Cécile Gréboval, Secretary general, European Women's Lobby
Penelope Cooper, Regional Director, Europe Region of the World Association of Girl guides and girl scouts (WAGGGS)
Women Against Violence Europe (WAVE)
Antigoni Papadopoulou, EU-parlamentariker (Cyprus, S&D)
Kartika Liotard, EU-parlamentariker (Netherlands, GUE/NGL)
Raul Romeva, EU-parlamentariker (Spain, GREENS) Member of the Committee on Women's rights and gender equality
Aurel Ciobanu-Dordea, Director, DG Justice European Commission
Monika Ksieniewicz, Attaché for the Polish Presidency
Kira Appel, Senior advisor, Ministry for Gender Equality, Danish Presidency representative
Skevi Koukouma, President, POGO women's movement, Cyprus

3 kommentarer:

Anonym sa...

När det gäller våld i nära relationer så visar en amerikansk forskningssammanfattning att kvinnor i västvärlden misshandlar män MER än män misshandlar kvinnor.
Det är ju en form av bedrägeri att inte ta till sig den kunskapen.

http://csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

Nicke Grozdanovski sa...

Det är märkligt att några av oss män alltid tar till detta knep när man behandlar detta ämne. Det är klart att de finns kvinnor som slår män, kvinnor som slår kvinnor och män som slår män. Det ena arbetet mot våldet utesluter inte det andra. Men det är merparten män som slår kvinnor i nära relationer.

Anonym sa...

http://csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

Nej. Inte enligt denna sammanfattning som är betydligt mer sanningsenligt än din gissning.
Du kan ju läsa den.