tisdag, november 08, 2011

Tas revisionsrapporten om Boda Glasbruk på allvar?

Jag har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström som förhoppningvis får sitt svar i nästa fullmäktige den 28 november.

Kommunens revisorer har gett revisionsföretaget PwC i uppdrag att granska det kommunala engagemanget i samband med mångmiljonsatsningen i Boda. Resultatet blev en svidande kritik för hur kommunens förfarande i Bodasatsningen gått till. Man har från kommunledningens håll haft gasen i botten och kört för alldeles för fort och nu tyvärr hamnat i diket med denna satsning som från början var nödvändig och viktig. Därför är det så viktigt att man sköter sådana här satsningar på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Tyvärr har dessa två så viktiga egenskaper saknats i processen det senaste året. En annan viktig process som saknats eller inte hunnits med är förankringen bland kommuninvånarna. Det är nog så viktigt att ha så många som möjligt med sig i en sådan här satsning som Boda Glasbruk är.

Revisionsrapporten pekar på en rad allvarliga brister i processen som t ex. bristande kalkyler, bristande offentligt upphandlande och oklara jävsituationer. Denna revisionskritik tycker jag är mycket allvarligt och ska tas med största respekt.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (s) är hur kommunenledningen förhåller sig till revisionens kritik. Tar man till sig kritiken eller sopas den under mattan, vilken tyngd anser Ann-Marie Fagerström att revisionsrapporten har och vilka lärdomar har man tagit till sig?

2 kommentarer:

Markku Ahonen sa...

Det är tyvärr så Nicke att i Jante-Sverige kan du inte få någon förankring bland kommninnevånarna när det gäller dylika satsningar.
Den Norra kommundelen gnäller när det satsas i den Södra och vice versa och centralortsborna gnäller alltid när det satsas någon annanstans än i centralorten.
Det är därför vi väljer våra politiker - som du - som fått makten och förtroendet att bestämma men den vill du ta bort.
Tar du så lätt på din uppgift så gärna för mig för då blir det ännu mer pengar över till nya satsningar för ni politiker kostar oss skattebetalare en hel del pengar.

Nicke Grozdanovski sa...

Bra och välskötta satsningar brukar få bra stöd bland allmänheten och det skadar inte att föra en dialog med kommuninvånarna. Det är en del av demokratin och en annan del av demokratin är dem allmäna valen vart fjärde år.

Jag har svårt att se hur du får till det att tar lätt på min roll som förtroendevald bara för att jag efterlyser mer medborgardialog.