tisdag, november 22, 2011

Märkligt nej till öppenhet om bidrag till partierna

Frågan om offentlig redovisning av bidragen till partierna var idag 2011-11-22 uppe till behandling i riksdagens konstitutionsutskott.

Sverige är ovanligt som inte kräver en öppen redovisning. Sverige, San Marino, Malta och Schweiz är de enda europeiska länder som saknar krav på öppenhet kring partiers finansiering.

Greco, Europarådets arbetsgrupp mot korruption, har vid flera tillfällen kritiserat Sverige för att det inte finns någon lagstiftning som reglerar hur partier finansieras. I april i år upprepade man kritiken i en ny rapport. Greco uppmanar Sverige att bl.a. ta fram en lagstiftning som tvingar partier att redovisa bidrag över ett visst belopp. Storleken på bidraget och vem som har givit det ska vara offentligt. Greco skriver också att anonyma bidrag bör förbjudas.

Trots att en majoritet av riksdagens partier sagt att man är för lagstiftning om offentlig redovisning av bidrag till politiska partier röstade KU-majoriteten idag mot en lagstiftning. De borgerliga småpartierna och Socialdemokraterna slöt upp bakom Moderaterna, som hela tiden motsatt sig en lagstiftning.

- Det är ett märkligt agerande när det är så uppenbart att det finns en majoritet i riksdagen. Tre av fyra regeringspartier har sagt att man vill se en lagstiftning i frågan och ändå skjuts den tillbaks till partierna igen, säger Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet.

- Principen att Moderaternas ord är lag verkar vara den enda lag man är intresserad av i regeringen, säger Mia Sydow Mölleby.

Vänsterpartiet vill ha en öppen redovisning och motionerade om detta vid årets allmänna motionstid,

Inga kommentarer: