torsdag, november 17, 2011

Mikael Gustafsson (V): EU vill ha samma tågkaos som Sverige

EU-parlamentet röstade igår för EU-kommissionens förslag till inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet ger mycket liten valfrihet för det egna landet att organisera och driva järnvägstrafik utifrån landets egna önskemål.

- Problemen med avregleringar inom kollektivtrafiken drabbar kvinnor mest, eftersom de använder kollektiva färdmedel mer än män, säger Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker. Det är tråkigt att de som verkligen gör en insats för klimatet ska straffas med tågkaos och timvis med extra perrongtid.

- Avregleringen har fungerat uselt i Sverige, eftersom alla vill göra vinster men ingen vill ta ansvar, säger Gustafsson. Det vet alla som huttrar på perongerna i väntan på sena tåg. Ändå kräver parlamentets majoritet av ideologiska skäl mer av den varan för hela EU.

Vänsterpartiet vill:
Varje medlemsstat beslutar själv om järnvägstrafiken ska drivas av myndigheter, bolag eller konkurrerande operatörer.
Varje medlemsstat fastställer själv hur järnvägstrafiken ska finansieras.
Varje medlemsstat ska säkerställa att järnvägsnätet är harmoniserat så att internationell tågtrafik kan använda det.
Om en medlemsstat tillåter konkurrerande järnvägsföretag bör konkurrensneutrala villkor råda för samtliga järnvägsföretag.

Inga kommentarer: