tisdag, april 22, 2008

Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris- Kvinnor i fokus

Vi i Vänsterpartiet, Emmaboda delar ut det allra första demokratipriset den 1 maj. Detta pris syfte är att uppmärksamma det demokratiska arbetet i Emmaboda kommun. Det finns många eldsjälar i kommunen som i det tysta gör ett fantastisk arbete i demokratins tjänst. Vi har låtit allmänheten komma med nomineringar till priset men tyvärr har förslagen varit magra denna gång. Det var i och för sig ganska väntat eftersom priset delas ut för första gången och därmed inte är etablerat i kommunen än. Men tanken är att priset ska bli en årlig återkommande händelse i kommunen och då hoppas vi att allmänheten är mer på hugget.

Priset ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur.

De allra första som får Vänsterpartiets i Emmaboda demokratipris är organisationen Kvinnor i Fokus som är en helt opolitisk organisation som gör ett enormt jobb inte minst för att hjälpa flyktingkvinnor att komma in i det svenska samhället. De som håller i trådarna är Margareta Eriksson som är flyktingsamordnare i Emmaboda kommun och Anneli Althini-Mattsson. En fredag i månaden samlas kvinnorna på Loket i Emmaboda och med Loket som samlingspunkt sysselsätter man sig sedan med olika aktiviteter varje gång. Det kan vara allt från utflykter till matlagning och kulturutbyten.

Kvinnor i Fokus uppmuntrar kvinnor från olika kulturer, även svenska kvinnor att knyta kontakter med varandra och därmed lära känna varandra. Man upptäcker då att likheterna och det gemensamma med varandra förenar mer än det skiljer. Detta innebär att man har mer förståelse för varandra och har då lättare att även umgås utanför Kvinnor i Fokus organisation. Detta är precis rätt sätt att arbeta med integration för att skapandet av kontaker och möten människor emellan gör att rädslan och osäkerheten för det främmande minskar drastiskt.

Vi i vänsterpartiet tycker att Kvinnor i fokus har allt som Demokratipriset står för. Den inkluderar sådana delar som jämställdhet, mångfald, kultur, allas lika värde och gemenskap. Därför är Kvinnor i Fokus värdiga pristagare till det allra första demokratipriset och vi 'är stolta över att ge de den uppmärksamhet som de förtjänar.

Jag säger ett stort Grattis till alla som arbetar och verkar i denna underbara demokratiska organisation.

Priset delas ut den 1 maj klockan 12 på Centrumtorget i Emmaboda.

Inga kommentarer: