fredag, april 04, 2008

Vi måste försvara kollektivavtal och strejkrätt

EU:s domstol avgjorde igår det så kallade Rüffertmålet, som handlar om offentlig upphandling i Tyskland . Domen säger att det polska företaget inte behöver följa kollektivavtalets regler om minimilöner.

- Bara månader efter Vaxholmsdomen visar EG-domstolen återigen att i EU går marknaden före löntagarnas intressen, säger Lars Ohly, Vänsterpartiets partiledare. Det är dags för hela arbetarrörelsen att gemensamt ställa krav på ett undantag i Lissabonfördraget som skyddar kollektivavtal och strejkrätt. EU:s sociala dumpning måste stoppas.

2 kommentarer:

Mats sa...

Kollektivavtalen är viktigt viktigt..
Där får vi fightas...

Nicke Grozdanovski sa...

Ja,,det är otroligt viktigt att vi protesterar mot denna dom