torsdag, mars 31, 2011

Hörnan

Storgatan 1 i Emmaboda som även sedan länge kallas hörnan eftersom den ligger precis vid hörnan av Storgatan och Järnvägsgatan. Redan 1880 uppfördes här en byggnad av banmästaren August Johansson från Holmsjö i Blekinge, som slöt ett arrendekontrakt med bonden Jonas Johansson. Han överlät kontraktet redan 1882 till Ida S Lindberg som hade en bagerirörelse i huset  Den ursprungliga huset brann ner en januarinatt 1887.

Kontraktet övergick efter branden till grosshandlare JU Thorsells ägo. Han var från Karlskrona och hade redan 1875 startat en virkeshandel kompletterad med en diversebutik på en tomt strax söder om järnvägen. Han övertog Hörnantomten av den avsikten att slippa en affärskonkurrent på denna utmärkta läge strax norr om järnvägen. Men något intresse att själv bygga hade inte Thorsell utan tomten förblev obyggt fram till 1909 då grosshandlare Axel Neikter som efterträdde Thorsell byggde den fastighet som i dag är Hörnan. Strax före sin död 1919 köpte Axel loss tomten från dåvarande ägaren Alfred Johansson. Hörnan var nu ett speceri och diverseäffär och efter Axel Neikters död övertogs affären av hans barn Sten och Sonja och de ägde fastigheten ända fram till 1930.

1930 blev AB Bernhard Jeansson ägare till fastigheten. Huvuddelägare i företaget var handelsbokhållare Bernhard Jeansson från Klättorp utanför Vissefjärda. Han drev företaget tillsammans med virkershandlare K W Johansson. Hörnan utvecklades under deras tid till att bli en storsäljaren inom dam och herrkläder. Efter Bernhards död 1951 övertogs affären av hans hustru Wennie Jeansson och hennes systerson Lars Olof Kroon och Åke Johansson från Nybro tog över 1960. Samma år upphörde specceriaffären och man inriktade sig enbart på konfektion. Man renoverade fastigheten under 70-talet till den byggnad som kan ses i dag och det var då Hörnan blev ett officiellt namn på klädesaffären. 1980 blev Lars Olof Kroon ensam ägare till affären som finns än i dag och säljer dam och herrkläder av olika dess slag.


Bild på fastigheten från 40-talet


I dag ser huset ut så här. Den är en tegelbyggnad i dag och antalet fönster på sidan som vetter mot söder och järnvägsgatan har minskat. Namnet AB Bernhard Jeansson är borta och ersatt med en neonskylt med namnet Hörnan på. Dessutom är den pittoreska runda fönstret som syns på den översta bilden tyvärr helt borta i dag. Om ni tittar på den översta bilden kan ni längst till höger se en kvinna stå framför en dörr. Denna dörr är i dag kvar men "igen murat" som ni kan se på den nedersta bilden.

Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

Johansfors slog Bäckebo

Jag har missat att redovisa Johansfors andra match i Smålandscupen som spelades förra lördagen mot Bäckebo "hemma" på konstgräset i Emmaboda. Jag kunde tyvärr inte se matchen live eftersom den började kl. 10 och det var min jobbarhelg. Men det gick bra även utan mig för JIF vann matchen med 1-0. Men målet satt långt inne och kom sent in i andra halvleken. Med dryga tio minuter kvar uppstod en tilltrasslad situation i Bäckebos straffområde. Adam Wellrup lyfter bollen snyggt mot Rikard Albertsson som i misstänkt offsideposition inte gör några misstag och gör matchens enda mål. Det innebär också att unge Kristoffer Gustavsson i målet höll sin första nolla någonsin och det bådar gott inför fortsättningen.

För mer information rekomenderas matchreferatet på Johansfors hemsida

onsdag, mars 30, 2011

Sluta legitimera moderaternas utvisningspolitik

Igår justerade riksdagens Socialförsäkringsutskott det betänkande som behandlar migrations- och asylpolitiken. Här syns konsekvenserna av den överenskommelse som Miljöpartiet och alliansregeringen ingått inom området. På en rad punkter står inte Miljöpartiet längre bakom sin egen politik. Det är områden som Miljöpartiet tidigare har kämpat för tillsammans med Vänsterpartiet, och som Vänsterpartiet står fast vid. Det gäller till exempel:

1. Ett tydliggörande av begreppet "väpnad konflikt" måste göras för att få stopp på massavvisningarna av människor till krig och förföljelse i länder som Afghanistan, Irak och Somalia.

2. Begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" måste göras till "särskilt ömmande omständigheter" så att den omänskliga ordning som t.ex. gör att apatiska barn fortfarande avvisas från Sverige, bryts.

3. Bestämmelserna om flyktingstatus för kvinnor och HBT-personer måste skärpas för att komma till rätta med att kvinnor som utsätts för människohandel idag enbart ges rätt till tillfälliga uppehållstillstånd för att bidra till uppklarande av brott och att asylsökande avvisas till länder där de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning.

4. Asylrätten inom EU måste försvaras. Det krävs en politik för att bekämpa EU:s murbygge mot flyktingar och skyddsbehövande. Det som istället krävs är ett stopp för militariseringen vid EU:s yttergränser och Frontex verksamhet. Asylviseringar måste införas för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i Europa och Dublinbestämmelserna måste avskaffas och ersättas med en ordning som inte kortsluter asylrätten.

– Jag beklagar att Miljöpartiet lämnar sina tidigare ställningstaganden för att istället legitimera moderaternas utvisningspolitik. Det enda sättet att hindra att främlingsfientliga krafter påverkar politiken är att fullt ut stå upp för en human och rättssäker politik. Det kommer Vänsterpartiet att fortsätta göra, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V).

Motion om tillgänglighet

I dag inlämnades denna motion från oss i Vänsterpartiet till kommunfullmäktige i Emmaboda:

Tillgänglighet är viktig. Det är en angelägenhet att alla ska kunna delta i samhället på så lika villkor det bara går, det är i mångt och mycket en fråga om demokrati. Denna motion vill lyfta ett problem vi har inom kommunens och politikens område. Nämligen det faktum att vi har möten som är öppna för allmänheten, åtminstone på pappret. Men vänsterpartiet vill se det fullt ut i praktiken också vi nöjer oss inte med hur det är idag.

Du kan som rullstolsburen idag inte närvara på de möten som hålls av nämnder och kommunstyrelsen i Mobergsalen då det inte finns inte finns en hiss att ta sig upp till sammanträdesalen. Detta utestänger medborgare som sitter i rullstol eller har andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att gå i trappor.

Det finns också den aspekten att även rullstolsburna och funktionsnedsatta ska kunna vara förtroendevalda och ta ett förtroendeuppdrag i kommunen. Denna motion syftar till att Vänsterpartiet vill att detta problem lyftas upp för att kunna åtgärdas så alla kan delta som så önskar och inte stängas ute av den orsaken att man inte kan ta sig dit. Det är inte de funktionsnedsatta som ska anpassa sig till kommunens möten utan tvärtom kommunen ska göra sina möten tillgängliga för alla. Det ska vara lika naturligt för en med funktionshinder att delta på sammanträdena som för en som inte har något. Stänger man ute en del människor kan vi som det nu är egentligen inte kalla mötena för öppna för allmänheten, då det de facto faktiskt inte stämmer med verkligheten.

Vänsterpartiet yrkar:

att kommunfullmäktige beslutar om att alla ska kunna gå på de öppna möten som hålls i kommunen genom att göra alla möten och sammanträden tillgängliga för alla.

att kommunen gör något för att ta bort hindret genom att förslagsvis installera en hiss så även dem med rullstol och funktionsnedsättningar kan ta sig till Mobergsalen.

För Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun
Kommunfullmäktigeledamöterna.

Nicke Grozdanovski  och Hugo Grönlund

tisdag, mars 29, 2011

Det är inte Vänsterpartiet som är motståndaren

I dagens ledare uppmanar den politiske redaktören på tidingen Östran Peter Akinder (Tyvärr finns den bara i papperstidningen) den nyvalde socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt att dra gränsen mot Lars Ohly och därmed Vänsterpartiet. Denna uppmaning kommer oväntat men kanske inte överraskande efter Juholts bejublade tal på Socialdemokraternas kongress l lördags där partiet slog an kursen vänsterut och äntligen hittat hem igen. Ordmässigt lät det riktigt bra och förhoppningsfullt och nu gäller det att förvandla de vackra orden om att utrota barnfattigdomen, bekämpa vinstintresserna i skola, vård, omsorg och andra välfärdsektorer, bekämpa arbetslösheten och den orättfärdiga sjukförsäkringspolitiken som högern bedriver. T o m den nuvarande pensionsystemet ska ses över enligt Juholt. Allt detta har vi i vänsterpartiet pratat om och lagt förslag för dess förverkligande.

Nu ska socialdemokraternas ny vunna självförtroende se alla de andra partierna som motståndare och inte minst enligt Akinder även Vänsterpartiet. Visst finns det vissa skillnader mellan de båda partierna, för annars kunde vi lika gärna vara ett enda parti, men det finns även likheter som man inte får glömma. Det är inte vi som är ett hot mot rikets välfärd utan det viktigaste är, utan en sekunds tvekan, att få bort den högerregering som styr vårt land. Där har vi en gemensam uppgift att förverkliga. Vi ska inte bygga några allianser nu, men vi ska ha en ömsedig respekt för varandra som självständiga partier och även möjligheter att kunna belysa våra skillnader. Men får Peter Akinder som han vill ska Socialdemokraterna ha uttalande gränser vänsterut och det gynnar bara högerkrafterna i samhället. Man undrar därför vad syftet är med Peter Akinders uppmaning. Är han rädd för att (S) ska bli för mycket vänsterinriktad eller är det bara den personliga åsikten som lyser igenom som är ett avståndstagande mot vänsterpartiet?

Ensamt kan inte Socaialdemokraterna förändra samhällets politik så det är inte konfrontation mot vänstern som ska ge valseger 2014 utan det är med gemensamma krafter tillsammans vi ska förändra Sverige till en bättre land att leva i för alla de människor oavsett ursprung som lever här.

måndag, mars 28, 2011

Ekeboryd


Ekeboryd i södra Emmaboda kommun. Sjön Törn ligger fortfarande delvis isbelagt trots att kortet är taget i går 27 mars.Men en ränna har öppnats och isen ser ut att sjunga på sista versen.

Långasjö Kyrka

Långasjö kyrka är en kyrkobyggnad i Långasjö och församlingskyrka i Långasjö församling. Kyrkan är uppförd 1789 och ligger strax öster om Långasjön. I närheten av kyrkan ligger sockenstugan och de gamla kyrkstallarna, byggda vid 1800-talets mitt.


Kyrkan är en av fyra huvudkyrkor i Emmaboda kommun. Långasjö ligger åtta km väster om Emmaboda. Kyrkan ligger i Utvandrarbygd och här samlades många sockenbor för att få nyheter från vitt skilda håll. Många amerikaresor planerades här.


Kyrkan föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats. Den västra stenmuren finns kvar, fastän idag ligger den mitt på kyrkogården. 1775 togs det ett beslut att kyrkan skulle byggas. 1779 upprättades ritningar av Överintendentsämbetet för kyrkan, 1789 uppfördes kyrkan och 1794 invigdes den av biskop Olof Wallquist. När den nya kyrkan uppfördes med sitt torn revs också den klockstapel som ska ha stått norr om kyrkan.

söndag, mars 27, 2011

Nu börjar vardagen för Håkan Juholt

När partiledare Håkan Juholt (S) pratade i går på (S) kongressen stod alla och applåderade för hans tal som glädjande nog innehöll mycket vänsterbudskap. Han pratade om att utrota barnfattigdomen, om den urholkade sjukförsäkringen, att förändra pensionsystemet, de förkastliga vinstintresserna inom välfärden och till och med ordet solidaritet användes i hans tal. Men för oss vänsterpartister var det inga nyheter. Detta har vi sagt länge.

Skönt att äntligen (S) är på banan igen. Nu gäller det bara att se om de vågar göra politik av de vackra orden. För retorik är en sak men när sen sakpolitiken kommer in i verkligenheten så gäller det för Håkan Juholt och att inte lockas med den borgerliga agendan som tyvärr är det som råder. Han kommer att bli pressad att "rätta sig in i högerledet" så det gäller att Håkan Juholt står emot. För nu börjar vardagen för honom och hans partikamrater och de har stora förväntningar på sig från olika håll att leverera. 

Tamara Špiric invald i Vänsterpartiets verkställande utskott

Vänsterpartiets partistyrelse valde under helgen Tamara Špiric från Umeå till verkställande utskottet (VU). Špiric är kommunalråd i Umeå och får nu en av de tyngsta posterna i Vänsterpartiet.
- Jag är glad och stolt över att bli invald. Jag vill vara med och bygga ett modernt parti där alla vi som vill ha ett rättvist Sverige får plats. I ett Sverige som blir allt mer orättvist är det många som söker efter ett framåtskridande alternativ och den kraften ska vi i Vänsterpartiet vara, säger Tamara Špiric.

I och med uppdraget får Tamara Špiric nya möjligheter att påverka Vänsterpartiets politiska utveckling.

- En av de viktigaste frågorna är avlövningen av vår välfärd. Sverige kan inte fortsätta med ett system där rovgiriga aktiebolag tjänar storkovan på skolbarn och patienter. Vi måste vårda skattepengarna bättre än så, säger Špiric.

lördag, mars 26, 2011

Rossana Dinamarca, ny vice ordförande i Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partistyrelse valde på lördagen Rossana Dinamarca till ny vice ordförande i Vänsterpartiet. Rossana Dinamarca är 37 år och kommer från Trollhättan.

- Jag är glad och stolt över att få möjligheten att vara vice ordförande i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet behöver utvecklas både politiskt och organisatoriskt och jag vill gärna vara med och bidra till det, säger Rossana Dinamarca.

Politiskt är Dinamarca mest känd som skolpolitiker, men i och med uppdraget som vice ordförande får hon en bredare roll.

- En fråga som jag gärna vill prata mer om är sex timmars arbetsdag. Jag är själv småbarnsförälder och vet verkligen hur tufft det är att hinna med. Vi är många som ständigt går med dåligt samvete för att vi inte hinner hämta tidigare på förskolan och ha mer tid med våra barn. Ett modernt arbetsliv kräver en kortare arbetsdagar. Bara så kan vi både få det bättre på jobbet och få tid för barnen, säger Dinamarca.

På måndag är Rossana Dinamarca på Stadsbiblioteket i Göteborg för att delta i en debatt om skolan. (Riksdagshörnan kl. 18-19.30)

Sommartid

I natt är det dags igen att ändra till sommartid. Klockan 02.00 hoppar fram en timme till 03.00. Man flyttar alltså fram klockan i natt och de innebär att kvällarna blir ljusare och morgonen lite mörkare till en början, men det dröjer inte länge förrän solen stiger högre upp på himlen och de blir ljusare även på morgonen.

Vi har ändrat klockan sen 1980 även om vi försökte redan 1916 men idén är äldre än så. Redan 1784 kom den amerikanske vetenskapsmannen och politikern Benjamin Franklin (1706-1790) på idén med sommartid. Han blev förvånad en morgon när han vaknade klockan sex och fann att solen stod högt på himlen och rummet var ljust. Hans betjänt hade glömt att stänga fönsterluckorna.Han räknade ut att parisarna kunde spara "enorma" summor genom att utnyttja dagsljus i stället för vaxljus. I en Paristidning skrev han då en essä om de stora summor parisarna skulle kunna spara genom att utnyttja solljuset på ett smartare sätt.Det dröjde nästan ett och ett halvt sekel efter Franklins insikt om att det sedan länge hade varit ljust när han vaknade på morgonen till dess att hans tankar blev verklighet.

Då, 1916, antog Storbritannien en lag om sommartid.I samma veva gjorde Sverige ett eget försök att börja ställa om klockan. Men starka reaktioner från bland andra bönderna, som trodde att sommartiden skulle få negativa konsekvenser för kornas mjölkproduktion, ledde till att ordningen redan året därpå återgick till det vanliga.Men 1970-talets oljekris satte fart på debatten igen. Grundtanken då var att ljusare kvällar skulle innebära färre tända lampor och i november 1979 sade riksdagen slutligen ja till sommartid. Och sedan några år är sommartiden även samordnad på EU-nivå till att i alla medlemsstater börja gälla den sista söndagen i mars. Sverige anpassade sig till EU nivå 1998 som innebär att sommartiden förlängdes en månad till sista söndagen i oktober.

Nu varar sommartiden fram till sista lördagen i oktober som i år är den 29onde.

fredag, mars 25, 2011

En drömresa till Åfors

I kväll har Åforsteatern nått sitt mål. Eller rättare sagt en slut som också har en början. Efter månader av repetitioner och arbete vid sidan om pjäsen är det äntligen dags att leverea den färdiga föreställningen till publiken. Årets teaterföreställning heter "En drömresa till Åfors" och är skriven av medlemmarna och aktörerna själva. Arbetet började redan i september förra året då man i form av studiecirkel spånade fram denna pjäs. Det har från början varit ett stark lagarbete från medlemmarna som på olika sätt format den pjäs som har premiär i kväll. 

Pjäsen skulle ha premiär redan innan jul men av olika anledningar sköt man upp den fram i tiden för att landa nu i kväll. Förutom kvällens premiär så blir det ytterligare fem föreställningar i morgon och på söndag samt även nästa veckoslut. Spelplatsen är i Åfors Folkets Hus och den börjar kl. 19.00. Biljetterna kostar 100 kr och 50 kronor för ungdomar upp till 16 år. Fika finns för försäljning efter föreställningen.

Pjäsen handlar om ett gäng resenärer eller turister kan man säga som blir strandsatta i Åfors. Strandsatta är kanske fel ord då det är en snöstorm som hindrar resesällskapet att resa vidare. Sen händer det olika saker med turisterna och allt blandas med humor men också en viss allvar. Flera samhälleliga budskaper finns som en röd tråd genom hela föreställningen och ger den en tyngd. Det är i inledningen en bångstyrig skara individer som var och en söker sina egna ”upplevelser”, den ene vill fiska, den andra letar brudar, den tredje söker romantik och så vidare. Men natten med sina drömmar får individerna var och en på sitt sätt att inse att gemenskap är syftet med livet och att man inte kan köpa sig vänner. Det är de som är så fantastisk med Åforsteatern, deras förmåga att men en stor portion blandning i grytan ha med alla sinnesstämningar som påverkar publiken. Samt deras utpräglade samhällsbudskap som kännetecknar en arbetarteater.

Med i pjäsen är skådespelarna Adrian Gustafsson, Eva Kraemer-Karlsson, Jan Karlsson, Lena Petersson, Maria Otterlin-Karlsson, Mariana Lundgren,  Paula Engman, Anders Andersson, Jensy Elvung och Conny Dahlman. De duktiga musikerna Gitte Lind, Max Lind, Bodil Andersson Benediktsson och Willi Österberg följer med i hela föreställningen med sin musik. Just musiken är också en stor del i de uppsättningar som Åforsteatern tidigare har gett, detta är den fjärde egna produktionen, denna föreställning är inget undantag. Det är inte alla förunnat att ha levande musik i sina uppsättningar.

torsdag, mars 24, 2011

Vänsterpartiet i Emmaboda bytte ordförande

I kväll höll vi i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun vårt årsmöte. Mötet hölls i Lindås Folkets Hus inför ca 20 deltagare. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och Ekonomiska berättelse för 2010 som godkändes. Gäster på vårt årsmöte var fältaren Jörgen Anehäll som informerade om sina arbetsuppgifter och om ungdomarnas situation i Emmaboda kommun och Anders Svensson från Vänsterpartiet i Nybro som ledde årsmötet och berättad om landstinget där han är ordinarie ledamot i Landstingsfullmäktige. Vi valde en ny styrelse där vi valde en ny ordförande. Mikael Nilsson tackade för sig efter sju år som ordförande och Daniel Miletic tar nu över ordförandeklubban.
Vår nye ordförande Daniel Miletic till vänster med den avgående ordförande Mikael Nilsson som just fått en Elvistavla som gåva från partiet.


 Vi utökade antalet ordinarie ledamöter från tidigare fem till sju och det innebär att nya i den ordinarie styrelsen är Lohla- Marie De bie och Kent Mälberg som går från suppleant till ordinarie Två helt nya suppleanter valdes också nämligen Magdalena Ronnby och Roy Wolf. Dessutom valdes den tidigare ordförande Mikael Nilsson in i valberedningen. Där kommer vi försöka utöka den framöver.

Det innebär att den nya styrelsens sammanställning ser ut så här:

Daniel Militec, ordf.
Gun Mälberg
Hugo Grönlund
Lise Kroer
Nicke Grozdanovski
Lohla- Marie De Bi
Kent Mälberg

Supleanter:
Magdalena Ronnby
Roy Wolf
Janne Brunni

Revisor: Tomas Jonsson

Valberedning:
Mikael Nilsson

När årsmötesförhandlingen var avklarat så läste Lise Kroer några dikter och som avslutning åt vi den underbart goda maten, potatisgratäng med slottstek som Gun Mälberg och Gun Svensson hade gjort till mötet.

Tack till alla som gjorde denna årsmötekväll till en minnesfull kväll.

Tack Mikael

I kväll när vi i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun håller vårt årsmöte kommer Mikael Nilsson inte att ställa upp för omval som ordförande men kommer fortfarande vara medlem i partiet. Mikael Nilsson har varit ordförande i sju år och har varit en engagerad ordförande med ett stort samhällsengagemang. Vid sidan av partiarbetet är han känd som en stridbar person för de samhallsanställdas situation. B la startade han tillsammans med två andra bloggen och forumet Samhallsuppropet som fick en stor respons över hela landet. Det är ett genomgånende egenskap hos Mikael där han tar ställning för de som har det svårt i samhället.

Mikael Nilsson är en varm och sympatisk person som trots att livet inte varit lätt ändå har bjudit på många skratt och finurliga inlägg i våra diskusioner. Han har gjort en bra insats som ordförande i vår förening och även om han nu väljer att hoppa av så kommer han inte tystas utan kommer även i fortsättingen vara en röst för de utsatta i samhället  Skulle vi mot förmodan någonsin glömma delar av vänsterpartiets värderingar så kan man lita på att Mikeal kommer dra oss i örat. Tack för din tid som ordförande Mikael och lycka till i fortsättningen.

onsdag, mars 23, 2011

Tranorna har kommit


Tranor fotograferat i dag vid Gårdaryd utanför Nybro


Starkt försämrat djurskydd med regeringens politik

Vänsterpartiet pressar regeringen om de kraftigt försämrade djurskyddskontrollerna. I dag lämnar Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm in en interpellation till ansvarig minister, landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Efter det att regeringen flyttade över ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna till länsstyrelserna har antalet kontroller nästan halverats vilket är ett hot mot det svenska djurskyddet.

Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Omorganiseringen har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bort avgiften för kontrollerna, flyttade ansvaret längre från djurbesättningarna och tillsköt inte tillräckligt med resurser.

- Nu kan vi se resultatet. Försämrad kvalité och ett ras i antalet djurskyddskontroller. Antalet kontroller har nästan halverats: från dryga 23 000 år 2008 till blott 12 833 år 2010 (preliminär uppgift från Jordbruksverket), säger Jens Holm.

Jordbruksverket varnade nyligen för att djurskyddet kan försämras när antalet kontroller är så få (Sveriges Radio, Ekot 5/3 2011). När antalet kontroller har minskat så kraftigt ökar förstås risken för att djur far illa. Det är oacceptabelt.

Även EU-kommissionen har nyligen konstaterat att de svenska djurskyddskontrollerna har stora brister. Tillförlitligheten i förprövningarna, för få djurskyddskontroller, att djurskyddsinspektörer är otillräckligt utbildade på djurtransporter och att ansvarsuppdelningen är otydlig vid kontroller på slakterier är några kritiska punkter som EU lyfter upp (ATL 24/1 2011)

Mot bakgrund av ovanstående frågar Jens Holm landsbygdsministern

- Vad avser ministern göra för att antalet kontroller kraftigt ska öka?

- Vad avser ministern göra för att förbättra kvalitén på djurskyddskontrollerna?

- Kan regeringen tänka sig att ompröva beslutet om att återinföra kontrollavgifterna för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna?

tisdag, mars 22, 2011

En gata i förändring- Djupadal

Längst till höger på denna idylliska bild från Emmaboda syns Djupadal. Det vita huset kallades Gröndahl och byggdes 1882. Till vänster kan man skymta Marielund som var ett av de pampigaste husen i Emmaboda som också byggdes under 1880-talets slut. Samtliga tre hus är rivna i dag. Tyvärr har jag ingen uppgift om årtalet när kortet är taget. Men jag kan tippa ca 1940-talet.

Järnvägsgatan 24 uppfördes ursprungligen 1887 av Carl Johansson som hade en slakterirörelse som efter hans död 1911 övertogs av hans dotter Anna Engedahl med make Uno. Här verkade också Gustav Augustsson och Aron Engström som hade slakteri som yrke.Efter ett tag startade de en egen verksamhet inom samma verksamhetsområde på Storgatan. Men Unos svärson Tovner Engedahl hade andra tankar om huset så han startade Ritz bar i fastigheten med konditori och biljardsalong. Axel Svensson och Arthur Karlsson fortsatte med barverksamheten i huset. År 1947 övertogs baren av Sven Eric Svensson. 1961 brann huset Axelborg på Storgatan ner (bild finns här) och Cykel och Sportaffären som hade sin verksamhet där flyttande in till Djupadal och fortsatte med affären. På tomten snett bakom huset fanns två tryckerier. Britta Engedahl blev ägare till fastigheten och allteftersom de olika verksamheterna försvann blev huset en mer eller mindre renodlat bostadshus. Tyvärr revs huset 1973 och här på tomten uppfördes nya lokaler för Handelsbanken som än i dag har sin banklokal här. Även Swedbank finns i huset och även sen november i fjol Emmaboda Djurklinik.

I dag ser det ut så här på platsen. Här ser man b la handelsbankens lokaler där en gång Djupadal stod. Där Grönadal en gång fanns är det nu en parkering och en del av det lilla torget mellan konsum och ICA. Där Marielund stod finns nu ICA. Det enda som är sig likt är vattenfontänen i Järnvägsparken,

Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

måndag, mars 21, 2011

Bomber över Libyen

Inbördeskriget i Libyen i norra Afrika har pågått i några veckor nu och fasanfulla rapporter kommer därifrån om situationen där. Diktatorn Khadaffis styrkor har ryckt fram mot de städer i framför allt östra Libyen som rebellerna håller. Han använder alla tillgängliga vapen mot dessa upproriska styrkor. Han bombar med flyg och skjuter med tung artilleri från stridvagnar och luftvärnskanoner och detta innebär svåra människoförluster för rebellerna.

Västvärlden med Frankrike, USA och Storbritannien i spetsen har sedan en tid arbetat för att säkerhetsrådet i FN ska anta en resolution som godkänner att man inrättar en flygförbudszon över Libyen. Denna godkändes i fredags och i lördags gick FN-alliansen till attack mot Khadaffis militära styrkor. Man har skadat hans möjligheter att använda sitt flygvapen och man har även attackerat olika militära mål som t ex. pansarvagnar och luftvärn.

Ingen normalt tänkande människa kan försvara överste Khadaffis framfart i Libyen. En man i maktposition som dödar sin egen befolkning när det vill ha demokrati och förändring är en man att förakta. Men frågan är ändå om bomber återigen ska falla över en regim som vi inte gillar. För sådana regimer finns tyvärr lite varstans på vår jord. Men sen är frågan också. Ska vi se på när en maktgalen diktator dödar sin egen befolkning eller ska vi låta detta ske som en del av deras inre angelägenheter? Frågorna är många och svaren få.

Varje konflikt är unik, varje konflikt måste ses ur sitt sammanhang och de måste också bedömas efter konfliktens skeende. Men de bedöms också efter omvärldens intressen, därför blir vissa konflikter massmedialt uppmärksammade medan andra knapps nämns i nyhetsändningarna. Andra konflikter vill inte omvärlden lägga sig i medan andra gör man det nästan helhjärtat. När det gäller Libyen finns vissa oljeintressen för västvärlden att bevaka och säkerställa. Det är därför det en viktig konflikt för dem att ingripa om det blev nödvändigt och det blev det. Att besluta om att börja ett krig är inte särskilt svårt. Det har historien visat, men däremot är det svårare att stoppa ett krig eller att avsluta. Så frågan är nu med Libyen vad är FN- styrkornas målsättning med invasionen och när ska man stoppa det. När har man tillfogat Khadaffi militära styrka så stort nederlag att de inte länge utgör ett hot? Ska man störta den brutala regimen och i såfall på vilket sätt? Hur ska man försvara sitt dubbelmoral när man angriper ett land medan ett land som t ex Jemen, där det också krävs dödsoffer när regeringen där slår tillbaka, får sköta sina affärer utan speciell inblandning? Hur ska andra diktatorer agera nu medan omvärlden har blickarna på flygkriget i Libyen? Jag har inte svaren på dessa frågor utan det får framtiden utvisa. Jag är inte positiv till bombningarna men jag är inte heller negativ till att diktatorn får på pälsen.

Vårdagjämning

I natt klockan 00.21 svensk tid inträffade vårdagjämningen som innebär att solen passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. I dag gick solen i Emmaboda upp kl.05.56 och går ner 18.13

Vårdagjämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt. Varje händelse förekommer dock vid två olika datum på jorden. Därför är vårdagjämningens (och andra händelsers) datum inte entydigt. Vårdagjämningen kan till exempel inträffa när det är den 21 mars i Sverige medan det samtidigt fortfarande är den 20 mars i USA

Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen. Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, den så kallade refraktionen. Refraktion betyder att solen kan lysa på lite mer än halva jorden på en gång. Det medför att dagen blir längre och natten kortare än den annars skulle ha varit. Refraktionen medför också att dag och natt är lika långa först något dygn efter höstdagjämningen. Detta innebär att de ljusa timmarna blir längre än vad nätterna är och solen står allt högre upp i himlen på oss som bor i norra halvklotet.

Sandviken vann en dramatisk SM-final

Efter en mycket dramatisk SM-final tog Sandviken hem årets SM-guld efter 6-5 efter förlängning Detta efter att Sandviken vänt 3-5 underläge i andra halvlekens mitt och detta under en period då Bollnäs var det bättre laget. Drygt 19000 personer fick se en fartfylld match med många målchanser. Sandviken var det spelförande laget, men Bollnäs var hela tiden giftiga i sina kontringar. Bollnäs gjorde en mycket stark insats och spelade respektlös och var mycket nära vinna, Men Sandviken är tunga att möta och man har dessutom i laget skyttekungen i Svensk bandy. Så det var ingen slump att Christoffer Edlunds två mål gjorde att SAIK kom i kapp till 5-5 efter 60 minuters spel. Men det fanns andra lirare ute på Studenternas is. Vi minns Mikhail Svechnikov vackra solomål i första halvlek som påminnde om Maradona på is då han med snygga dragningar gjorde bort sex spelare i Bollnäs innan han satte bollen snyggt i mål till 1-0. Vi minns den unge bolltrollaren Linus Forslund i Bollnäs som gjorde något liknande när han åkte igenom Sandvikens försvar och satte 4-2 målet i början av andra halvlek.

5-5 slutade matchen efter full tid men chanser saknades inte för att få ett avgörande under ordinarie matchtid. Bollnäs hade ett mål inne på övertid som enligt vissa blev felaktigt bortdömt för offside, dessutom hade man ett stolpskott i slutskedet av matchen. Sandviken missade i sin tur en straff i den 75 minuten då Christoffer Edlund missade eller rättare sagt Timo Oksanen i Bollnäsmålet räddade.

Segermålet på övertid blev ett typiskt avgörande i sådana här sammanhang. En fast situation i form av ett frislag blev upprinelsen till segervrålet efter tre minuter in på förlängingen. Daniel Berlin petade bollen till Daniel Eriksson vars skott letade sig i mål via Bollnässpelaren Daniel Skarps. Timo Oksanen blev helt ställd och kunde till sin besvikelse se bollen gå i mål och i samma ögonblick slank alla chanser till  SM-guldet ur Bollnäs famn.

Man kan inte annat än tycka lite synd om Bollnäs men samtidigt så är Sandviken rättmätiga Svenska mästare denna säsong. Man vann serien och man har vunnit samtliga slutspelsmatcher och dessutom som jag nämnt har man skyttekungen Christoffer Edlund. Man är tunga att möta då SAIK är bra i alla lagdelar och har ett tryggt grundspel att luta sig tillbaka på och man visade även i går att man kan komma tillbaka efter att ha blivit pressade och kommit i underläge. Så grattis Sandviken till segern och till SM-guldet som ni så väl förtjänar i år.

söndag, mars 20, 2011

Våren har kommit till Pataholm

Våren har kommit till oss i Södra Sverige och eftersom jag hälsade på Tomas Jonsson i Strömsrum några mil söder om Mönsterås passade jag på hemvägen att besöka en av mina favoritplatser nämligen den gamla köpingen Pataholm.Uteserveringarna har öppnat i PataholmGula vackra blommor är välkomna inslag i vårens ankomst. Om någon vet vad dessa heter så är de välkomna att berättade det för en okunnig som mig.


Den vackra infarten till Pataholm

Denna lilla pittoreska kustsamhälle med sin lilla torg var på 1700-talet den största köpingen längs Smålandskusten och många fartyg sjösattes i Pataholm under århundradets gång. Sjöfarten kulminerade under 1800-talet fram till 1920. Längst ner på torget ser man Harbergska gården som är en köpmannagård som uppfördes på 1840-talet och Hullgrenska gården som också är en köpmannagård från samma tid uppförd av handlaren C J Hullgren.


Husen är pittoreskt vackra i Pataholm. En riktig idyll
Snödroppar är de allra första blommorna som dyker upp och hälsar våren välkommen
Kanadagäss spatserar ute på den isbelagda viken vid Pataholm. Isen ligger kvar inåt kusten men ute mot de öppna sundet börjar vattnet bli isfritt.

lördag, mars 19, 2011

Månen närmast jorden

Närmare än så här 356 577 kilometer, för att vara exakt kommer inte månen jorden. Konstellationen infaller ungefär vart nittonde år, och visar sig i att månen mycket riktigt är en smula större på himlavalvet. Just denna gång är det speciellt för de är fullmåne samtidigt och då syns och lyser månen något starkare än normalt.  I kväll hade vi i Emmaboda tur med vädret som bjöd på molnfri himmel och en fantastisk vacker måne som gav fina bilder då den just gått upp i öster.


Månen är Jorden närmsta rymdgranne. Näst efter solen är månen, på grund av sin närhet, det klart ljusaste objektet sett från jorden. Månen gör sig också påmind genom tidvatteneffekter på jorden i form av ebb och flod. Med dess framträdande ställning på himlen och de regelbundna månfaserna har månen i alla tider fascinerat människan och lämnat ett stort kulturellt avtryck i den mänskliga historien. Månen vänder alltid samma sida mot jorden eftersom den befinner sig i en bunden rotation och roterar därmed exakt en gång runt sin egen axel för varje varv den rör sig runt jorden.
Närbild av månen tagen i kvällMånen syns över Långgatan i Emmaboda

Ängö lite för starka för Johansfors

I dag spelade Johansfors sin första tävlingsmatch för säsongen då Ängö BK från Kalmar stod för motståndet i Smålandscupen. Matchen spelades på Gasten som är en konstgräsplan i skuggan av den nya fotbollsarenan i Kalmar, Guldfågelns Arena. Tyvärr blev det en 2-7 förlust för Johansfors efter 1-3 i paus. Ängö är ett bra fotbollslag som gör sin andra säsong i år och förra säsongen tog man sig upp till femman. Det visade sig att det var en liten skillnad mellan lagen i dag. Johansfors gör ingen dålig match utan försöker verkligen göra det man kan för att hålla jämna steg med Ängö. Men tyvärr var Ängö snabba i sina uppspel och straffade Johansfors med några mål tack vare det.

I skuggan av den nya Guldfågeln Arenan i Kalmar spelades matchen. Johansfors i rött och Ängö i vitt


Johansfors bästa period i matchen var första halvtimmen där passingspelet var bra, man spelade noggrant och vårdade bollen på ett bra sätt och man skapade tack vare det en del halvchanser. Efter ca 10 minuter tar Ängö ledningen i matchen på straff men det dröjer bara ca fem minuter innan kvitteringen kom genom en fin nick av Henrik Ahlström. 1-1 stod sig fram till kvarten kvar av första halvlek då ett par olycksminuter drabbade Johansfors då man tappade koncentrationen för ett ögonblick och Ängö utnyttjade det med att göra två snabba mål till ledning med 3-1 som också stod sig i paus.

Det blev inte bättre när Ängö efter en minut av andra halvlek gör 4-1 och här avgjordes matchen. Johansfors orkade inte komma tillbaka och andra halvlek blev en lång transportsträcka till slutsignalen. Ängö gjorde ytterligare tre mål med jämna mellanrum medan JIF stack upp och gjorde ett vid ställningen 5-1 då Adam Wellrup satte bollen i nät.


Matchen spelades under en blå himmel
och jag tror båda lagen njöt av att få spela i dag och inte i går då det kom blötsnö.


Förlusten inget att säga om utan den var rättvis, möjligen något mål för stort. För Johansfors del var detta en bra genomkörare och man vet nu vad man ska jobba med inför seriestarten som börjar om lite mer än en månad ,22 april. Det som var bra att man trots motigheter på plan kämpade och försökte spela fotboll i 90 minuter och man tappade inte huvudet eller humör genom att spela fult. Vad man behöver jobba med är med passningspelet som hade lite mer att önska i dag. Dessutom att man ska vårda bollen lite bättre, som det var i dag så tappade man bollen alldeles för ofta och det var då Ängö stack upp i sina anfall med ibland mål som följd. Sen är det hårt jobb som gäller i 90 minuter även i den kommande sexan och det hoppas och vet jag att spelarna inser.

Luffarkonstutställning öppnas idag i Boda Glasbruk

För fem år sedan gjorde vi en konstutställning med enbart luffarkonst. Då hade vi 56 tavlor målade av en av de mest kända luffarkonstnärerna i Sverige. Herman Sixtus Andersson. Idag har vi 150 av hans alster samlade. "Hela landet" talade om denna utställning och folk från när och fjärran hörde av sig. Nu är det dags igen och visa upp ytterligare en otroligt unik konstutställning. Men denna gång är det med över 200 alster. Alla målade av luffare!!

Luffare i Sverige fanns från 1885. Innan dess fanns inte ens ordet luffare. Då var det bl.a fattighjonen och  trälarna som drev omkring. Det var så illa ställt att dessa trälar t.o.m sålde sig själva eller sina barn som arbetskraft. Men när landets andra lösdriverilag och den första angiverilagen kom 1885 fick dessa människor ett mer bestämt namn. Det var då folket började kalla dem för luffare. De fanns över stora delar av världen och var inte enbart Sverige berikat. Nu gick det inte så bra att tigga sig fram längre då luffaren riskerade att gripas och sättas på arbetsläger. ( Svartsjöanstalten för de manliga och centralfängelset i Landskrona för de kvinnliga ) Men kunde dessa personer istället påvisa att de var handlare/ nasare eller på annat sätt kunde visa att de klarade sig utan att tigga, kunde de gå fria. Då började trådtjackarna och "konstnärerna" dyka upp och erbjuda sina saker för en munsbit eller en liten peng.Några av Hönsalottas luffartavlor. Visst är de fina? Bilden togs den 30 mars i fjol.

I vårt distrikt östra Småland är de mest kända luffarkonstnärerna representerade på Hönsalottas Luffarmuseum. Ett mycket unikt museum mitt i glasriket. Vi visar ca 150 alster av Herman Sixtus Andersson ( känd som HA eller Brokiga Blad ) Kosta-Lasse ( Reinhold Larsson. En släkting till Stig "Alex" Axelsson Sveriges Cultband ). Långa Målaren från Höganäs och Nisse Skåne. Vår gamla justitieminister Tomas Bodström blev väldigt stolt när han fick reda på att hans morfars bror var den kände luffaren Björnjägaren.( Nils Rundgren ) Detta fick vi se i ett tv -program för ett år sedan.( Både Kosta-Lasse och Ha gick över hela landet och vid två tillfällen ska t.ex Kosta-Lasse gått från norr till söder!! )

I dag kl. 13 öppnar vi upp, med pompa och ståt, världens största luffarkonstutställning med drygt 200 verk av dessa kända luffare som korsade landet under drygt 70 år. Utställningen varar i tio dagar och vår ciceron ger dagliga föreläsningar om dessa otroligt unika konstnärer som verkade under den tid i vår historia då vi gick från bonde till dagens industrisamhälle. En tidsperiod till och med våra historieberättare missat.

Med de bästa luffarhälsningar
Hönsalottas Luffarmuseum
Boda glasbruk
Göran Johansson
Helen Jonsson

Besök gärna Luffarmuseets hemsida

fredag, mars 18, 2011

Nu kan man somna lycklig

Partiledarfrågan

Anna Börje som är journalist på Östrans lokalredaktion i Emmaboda ringde mig i går och frågade om vad jag anser om partiledarfrågan i Vänsterpartiet. Frågan är aktuell då och då som nu när  Vänsterpartiet i Jönköping föreslår Jonas Sjöstedt som ny partiledare.  Jag tycker det är bra som framgår av artikeln som följer att Lars Ohly vill fortsätta som partiledare men också viktigt att fler vill bli partiledare för vårt fina parti. Det vitaliserar vår demokrati och det är viktigt att inte göra avkall på det. Artikeln följer här med tillstånd av Anna Börje:

Vänsterpartiet i Jönköping ratar nu Lars Ohly som partiledare. Men så långt vill Nicke Grozdanovski inte gå.
- Jag är glad att han ställer upp för omval 2012, men jag ser gärna fler kandidater.

I veckan beslöt Vänsterpartiet i Jönköping vid sitt årsmöte att inte nominera Ohly vid nästa års kongress.
- En partiordförande som lett partiet genom flera raka förlustval bör inse att det är dags att lämna uppdraget, anser dom och vill ersätta Lars Ohly med Jonas Sjöstedt som partiordförande.

Nicke Grozdanovski aktiv Vänsterpartist i Emmaboda säger att han är glad över att Ohly sagt ja till att fortsätta som partiledare.
- Men jag tycker att fler ska kandidera, det finns många duktiga politiker inom vårt parti, både manliga och kvinnliga, säger han.  Han räknar upp namn som till exempel Hans Linde, Jens Holm, Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Josefin Brink.

Nicke Grozdanovski anser att det är kongressen som ska välja ny partiledare.
- Jag tycker inte man ska göra som Socialdemokraterna. Jag har inget emot Håkan Juholt, jag tror han kommer bli bra som partiledare för (S). Men han är ju vald redan före kongressen och vad ska man då ha en kongress till?  Nicke Grozdanovski hoppas att det kommer att finnas fler kandidater att ta ställning till när Västerpartiet håller sin kongress nästa år.

- Det är det som är demokrati och beslut om partiledare ska fattas av kongressen.

På sikt kan Nicke Grozdanovski tänka sig ett delat partiledarskap.
- Jag tycker Miljöpartiet lyckats mycket bra med sin modell med språkrör.

Anna Börje 110318

Dags att ta itu med fotbollsvåldet

Om två veckor börjar allsvenskan och kort därefter superettan. Det innebär att vi med största sannolikhet snart kommer att se krigsrubriker i tidningarna igen gällande huliganer, skandaler och polisinsatser. Under många år har man diskuterat hur frågan med ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang ska stävjas. En fråga som länge varit ett önskemål från fotbollen är att det ska finnas en nationell samordnare. En idé som Vänsterpartiets Torbjörn Björlund nu vill veta vad idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) tycker om.

- Efter att ha träffat företrädare för flera klubbar och hört deras synpunkter vill jag nu veta vad idrottsministern har att säga om detta. Därför har jag ställt en interpellation till henne för att få igång en diskussion även på politisk nivå, säger Torbjörn Björlund.

Situationen med långbänkar och möten där ingen vill bli sittande med svarte Petter måste få ett slut. Det är nu dags för handling.

- Jag ser fram emot debatten med idrottsministern och förhoppningsvis ett svar som ger föreningarna hopp om att allt det arbete som dom lägger ner på säkerhet och trevliga arrangemang även får ett stöd från centralt håll, avslutar Torbjörn Björlund

Förbjud sexköp utomlands!

Regeringen föreslår att maxstraffet för sexköp ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Vänsterpartiet välkomnar ändringen, eftersom sexköp hittills i praktiken bara lett till böter. Nu är det dags att ta ett steg till och se över möjligheten att förbjuda sexköp som skett utomlands.

- Varför ska det bedömas annorlunda om Sture köper sex av Lisa från Västerås här i Sverige eller av Liisa från Riga i Lettland? Alla kvinnor är lika skyddsvärda, oavsett var de bor, säger Lena Olsson, riksdagsledamot (V), justitieutskottet.

Tidigare har Norge kriminaliserat sexköp som skett utomlands. En ändring av den svenska sexköpslagen kan leda till att köparnas sexresor till länder som Thailand, Vietnam, Lettland och Gambia minskar radikalt.

– Jag vill uppmana justitieminister Beatrice Ask att titta en gång till på frågan om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för svenskars sexköp i utlandet. Varför ska vi vara sämre än Norge när det gäller skydd av kvinnor? avslutar Lena Olsson

torsdag, mars 17, 2011

Vänsterpartiets i Emmaboda kommun första demokratipris-Kvinnor i Fokus

Om mindre än 45 dagar, den 1 maj delar vi ut vårt fjärde demokratipris på Centrumtorget i Emmaboda. Priset som delas ut 1 maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma. Priset bygger på allmänhetens nomineringar och årets nomineringstid går ut den 11 april. Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nominera din kandidat och motivering till mailadress: nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

Vårt första pris 2007 gick till organisationen Kvinnor i Fokus och då skrev jag denna bloggartikel.

De allra första som får Vänsterpartiets i Emmaboda demokratipris är organisationen Kvinnor i Fokus som är en helt opolitisk organisation som gör ett enormt jobb inte minst för att hjälpa flyktingkvinnor att komma in i det svenska samhället. De som håller i trådarna är Margareta Eriksson som är flyktingsamordnare i Emmaboda kommun och Anneli Althini-Mattsson. En fredag i månaden samlas kvinnorna på Loket i Emmaboda och med Loket som samlingspunkt sysselsätter man sig sedan med olika aktiviteter varje gång. Det kan vara allt från utflykter till matlagning och kulturutbyten.

Kvinnor i Fokus uppmuntrar kvinnor från olika kulturer, även svenska kvinnor att knyta kontakter med varandra och därmed lära känna varandra. Man upptäcker då att likheterna och det gemensamma med varandra förenar mer än det skiljer. Detta innebär att man har mer förståelse för varandra och har då lättare att även umgås utanför Kvinnor i Fokus organisation Detta är precis rätt sätt att arbeta med integration för att skapandet av kontaker och möten människor emellan gör att rädslan och osäkerheten för det främmande minskar drastiskt.

Vi i vänsterpartiet tycker att Kvinnor i fokus har allt som Demokratipriset står för. Den inkluderar sådana delar som jämställdhet, mångfald, kultur, allas lika värde och gemenskap. Därför är Kvinnor i Fokus värdiga pristagare till det allra första demokratipriset och vi är stolta över att ge de den uppmärksamhet som de förtjänar.

onsdag, mars 16, 2011

Vi kommer alltid att minnas Halabja

Den 16 mars 1988, bombade Saddam Husseins stridsflygplan med nervgas och vx-gas den kurdiska staden Halabja. Minst 5000 människor dödades och ca 7000 skadades. Än idag ser vi efterverkningarna från gasattacken.
- Vi kommer alla, att för alltid minnas Halabja. Vår vrede och sorg över stor. Vänsterpartiet fördömer starkt användningen av massförstörelsevapen. Inga fler människoliv får gå åt spillo och inga fler Halabja, Darfur och Guernica, det säger Vänsterpartiets partiordförande Lars Ohly. Vänsterpartiet kräver tillsammans med en rad kurdiska organisationer att: - Sverige ska verkar för att 16 mars blir den internationella dagen mot massförstörelsevapen - man ska kompensera och rehabilitera de överlevande Halabjaborna - EU & USA tar på sig återbyggnaden av Halabja och sanering av den fortfarande giftiga marken i Halabja Med anledning av detta överlämnar idag Lars Ohly ett brev till svenska regeringen med uppmaning att agera.

- Regeringen kan inte blunda för det här, endast genom upprättelse kan det kurdiska folket gå vidare. Sverige bör veka för att den 16 mars ska bli den internationella dagen mot massförstörelsevapen. Vi hoppas att samtliga partier i Sveriges Riksdag vill ställa sig bakom kravet och att vi tillsammans verkar för att Sverige ska driva det i FN, avslutar Ohly som även i år deltar i minnesstunden för Halabjas offer.

Kurdiska Riksförbundet arrangerade en minnesstund idag, kl 17.00 i Adolf Fredriks Kyrka

Trollens Kammare

Ca 8 km norr om Emmaboda och precis söder om Broakulla ligger den lilla byn Trollagärde. Namnet har den fått troligtvis av att Trollens kammare finns här. Enligt sägnen ska en trollfamilj för väldigt länge sedan ha byggt ett hus av stenklipporna som sedan med tiden rasat. Men det var då innan någon hade hört talas om inlandsisen. Men även utan en trolllegend så är platsen fascinerande Här på en upphöjning av rullstensåsen Lindåsen finns en mängd antal stenblock huller om buller. Inlandsisen drogs sig undan här för ca. 10000 år sedan och kraften som den hade rullade fram stora stenblock som om de vore gruskorn. En mängd stenklippor hamnade just här i Trollagärde.Som en förhistorisk dinosaurie reser sig stenblocket upp ur marken.På väg mot upphöjningens topp ser man hur stora dessa stenblock är. Även Tornado tycker det är spännande.
Det är inte speciellt högt på toppen men ändå är det imponerande att blicka ner över tallbeståndet och alla stenar som ligger överallt.

Blocken är av olika storlekar och former.


Kanske början till Trollens bostad?

Med tanke på katastrofen i Japan och Tsunamins ofattbara kraft så kan man faktiskt sätta den i relation på inlandsisens ofantliga krafter för flera tusen år sedan som kunde rulla sådana här block av sten huller om buller. Skillnaden mot en tsunami är att isen rörde sig sakta fram över landskapet.

tisdag, mars 15, 2011

Järnvägsgatan 22
Årtal på denna bild är okänt men jag kan tippa på 50-talet. På den tiden nådde Hantverkargatan ända hit ut. I förgrunden syns vattenfontänen på järnvägsparken. Den uppfördes 1934.

Järnvägsgatan 22. Svenska Handelsbanken byggde huset i Emmaboda 1930 och första kamren hette Hjalmar Gunér. Vilket år handelsbanken flyttade från huset vet jag inte. Men det var inte så långt i allafall för Handelsbanken finns i dag på Järnvägsgatan 24. Efter bankens utflyttning har huset används en tid som polistation. Anns Shop har också funnits i huset. 1991 köpte fototeket fastigheten och här inrättades en fotoatelje med fotoaffär och laboratorium. För några år sedan flyttade fotoverksamheten från huset till andra lokaler i Emmaboda och huset stod tomt i några år. Fast jag kan inte med säkerhet säga om det under tiden har bott någon på övervåningen. Numera i lokalerna finns caféet Himmel och Pankaka som drivs av Terttu Biarne

I dag ser det ut så här. Där Hantverkargatan mynnande ut finns Handelsbankens lokaler. Men fontänen finns kvar och Gamla handelsbankshuset som i dag kallas Himmel och panka. Fast om ni jämför med den översta bilden så är det några smärre förändringar på huset.
Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

Huvudhultakvarn


Huvudhultakvarn,15 mars Kl.12.4215 februari kl. 12.26

Huvudhultakvarn, 15 Januari Kl.14.5315 december Kl.09.2015 november Kl. 15.28

Demokratipriset 2011

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010

Vem eller vilka får Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut 1 maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nomineringarna skickas senast den 11 april till:
nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

måndag, mars 14, 2011

Katastrofen i Japan

Fyra dygn har nu gått sedan katastrofen inträffade i Japan då en jordbävning som mätte 9,0 på Richterskalan drabbade landet. Efteråt kom snabbt Tsunamis som svepte in över Japans nordkust och sköljde bort allt i sin väg. Naturens grymma kraft och sida har återigen slagit till mot mänskligheten och detta mitt framför hela världens ögon. TV bilderna från Japan har varit dramatiska med bilar, båtar ja t o m hus som sveps med de ofantliga vattenmassorna precis som det vore leksaker efter en regnig dag på sandlådan. Men det värsta är antalet döda som nu rapporteras timme för timme. Lägg därtill alla hemlösa eller saknade så blir detta en katastrof av episk mått. Som om inte detta var nog så har man problem med vissa reaktorer på kärnkraftsverken där det skett explosioner på några.

Därför har det varit svårt att sätta ord på katastrofen för den är ofattbar. Det känns som om orden inte räcker till för att beskriva allt det hemska som sker. Det finns däremot många tankar som sveper förbi av både filosofiska och även verklighetsbaserad karaktär. T ex. vilka krafter som är i omlopp som jag nämnt tidigare, hur ska man skydda sig mot sånt. Japan är vana vid Tsunamis och har byggt skyddsvallar som skydd för dessa jättevågor men det har inte hjälpt det minsta denna gång utan vågorna har sköljt bort allt och alla. En annan tanke som har kommit är hur säkert är det att bygga kärnkraftsverk i Japan som ligger i ett del av världen med stor jordbävningsrisk. Nu har man stora problem med kärnkraftverken med explosioner i reaktorena som följd trots att man har varit tvungen att sänka trycket så att man kan minimera explosionsrisken. Det har på grund av dessa åtgärder skett utsläpp av radioaktiv strålning som vi fortfarande inte vet egentligen hur det påverkar de boende i närområdet. De japanska myndigheterna förmedlar sin information till den japanska befolkningen och till omvärlden men jag undrar om de har kontroll över situationen. Det verkar inte så utan nu kan man läsa om att en tredje explosion hotar.

En annan spillra som har slagits är alla människors liv som bokstavligt talat slagits i spillror. Man undrar hur många tusen som omkommit i katastrofen och hur många som aldrig kommer att hittas. Hela städer och områden har utplånats och man hittar omkomna i tusentals längs stränderna. Anhöriga och hjälparbetare letar efter saknade släktingar, vänner eller andra bland allt bråte som blivit kvar efter katastrofen. Vilken hopplöshet man måste känna men trots det vill man inte ge upp hoppet att finna någon vid liv.

Denna katastrof kommer att ha påverkan i Japan och dess befolkning  för en lång tid framöver. Deras infrastruktur är sönderslagen och det kommer ta mycket tid innan allt är uppröjt och samhället kommer att nå något som kan kallas ett normalt tillstånd. Fram tills dess är Japan beroende av omvärldens stöd och solidaritet.

söndag, mars 13, 2011

Bra att kyrkorna tar ställning för en mänsklig sjukförsäkring

Sveriges kristna råd förde fram för några dagar sen i ett öppet brev en rad krav på hur sjukförsäkringen snabbt måste ändras. Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor Wiwi-Anne Johansson kommenterar:
- Det är glädjande att Sverige kristna råd nu ansluter sig till kritiken mot sjukförsäkringsreformen. För var dag blir vi fler och fler som inte kan tiga om försämringarna av sjukförsäkringen och hur de har drabbat människor. Det är hög tid att regeringen lyssnar, säger Wiwi-Anne Johansson.

- När trygghetssystemen urholkas vänder sig många människor till kyrkorna för att be om mat för dagen eller kläder till barnen. Det är en nödhjälp många av oss trodde hörde till historien men som nu har tvingats tillbaka. Samtidigt har de rika blivit allt rikare.

- Nyckeln till att få tillbaka människor i arbete är rehabilitering, ingen blir friskare av fattigdom. Utförsäkringar måste stoppas, säger Wiwi-Anne Johansson.

lördag, mars 12, 2011

Macken mitt i byn


Strax väster om hörnan vid Järnvägsgatan i Emmaboda byggde Miles Karlsson 1935 en NAFTA station. Under andra världskriget såldes här gengasved och kol. I ett garage på andra sidan vägen i nuvarande järnvägsparken hade man ett förråd som disponerades av Alexander Pettersson. Efterhand blev det också som syns på bilden en taxirörelse här och NAFTA blev till en GUIF mack. 1972 flyttade taxirörelsen till sin nuvarande plats vid taxitorget och då lades verksamheten på Järnvägsgatan ner. Byggnaden revs och pumparna togs bort. Om bensintanken under marken finns kvar eller inte vet jag inte. Jag har hört att den finns där men jag har svårt att tro att man lät den ligga kvar under marken vid rivningen. Den vita byggnaden där namnet AB Bernhard Jeansson syns är det som i dag är Hörnan och som är en klädesaffär. Att den heter så är därför att den ligger i hörnan där trevägskorsingen Järnvägsgatan och Storgatan möts.

Här från Järnvägsparken syns bensinmacken till vänster och Hörnan som dominerar bilden. När bilden är tagen vet jag tyvärr inte
I dag ser platsen ut så här. Där bensinmacken en gång låg är det en öppen yta och en väg till Centrumstorgets parkering. Fortfarande kan man på Hörnanbyggnaden skymta namnet AB Bernhard Jeansson. Byggnaden i förgrunden byggdes 1930 och var ursprungligen Handelsbank men är numera ett café som heter Himmel och Pannkaka.


Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

En drömresa till Åfors

Nu är Åforsteaterns egen produktion snart färdig att levereras till publiken. En drömresa till Åfors heter pjäsen av och med medlemmar i Åforsteatern. Fredagen den 25 mars är det premiär och nu kan man köpa biljetter till den kommande succén. De inbjuds till både skratt och eftertanke,allt serverat med en musikalisk inramning om vad som händer när några turister blir strandsatta i Åfors.

Övriga föreställningar:
lördagen den 26 mars kl. 19.00
söndagen den 27 mars kl. 16.00
fredagen den 1 april kl 19.00
lördagen den 2 april kl. 19.00
söndagen den 3 april kl. 16.00

Biljetter:
Lördagen den 12 mars finns vi på Bilisten i Eriksmåla kl 13.00 – 15.30
Tipspromenad, Bilisten bjuder på kaffe med dopp.

Du kan även ringa nummer:
070-6842190
Eller maila mig: nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se
Då kan även på andra sätt kontakta mig ifall du vill köpa biljetter.

Biljetterna kostar 100kr.T.o.m 16 år betalar man 50 kronor.
Efter föreställningarna som sker i Åfors Folkets Hus går det att köpa fika för 20 kronor.

fredag, mars 11, 2011

Islossning

Våren har ju kommit till mina trakter runt Emmaboda och förutom att snön mer eller mindre är borta börjar även isen på de olika vattendragen smälta och det ser man på dessa fina bilder. De fyra första bilderna är tagna den 8 mars. De övriga är tagna i dag.

Gångbro över Lyckebyån

Vid ITT Flygt som numera heter ITT Water & Wastewater finns konstgjord damm där Lyckebyån rinner igenom där en mängd gräsänder nu njuter av att dammen är isfri

I den röda byggnaden finns Flygtmuseet som startade för 10 år sedan 2001 i samband med företagets 100 års jubileum

Vid Skäveryd strax söder om Lindås flyter Lyckebyån vidare söderut.
Rostockasjön strax utanför Lindås är fortfarande isbelagd men de mörka fläckarna vittnar om att isen börjar ge med sig.
Kopparbron syns i bakgrunden. Äntligen kan man nu mer eller mindre gå Bilkeleden nu när snön smälter bort.

Här står jag på kopparbron och blickar västerut. Då ser man sundet från Grimmansmålasjön som under bron gör över till Rostockasjön. Här ser man tydligt att issmältningen är i full gång.


Här är blicken österut och då ser man sundets slut och Rostockasjöns början.


Kopparbron.