fredag, februari 25, 2011

Gamla hus på Storgatan

Storgatan är Emmabodas norra infart och hette förut Algutsbodavägen. Här började både industrin och hus byggas på allvar i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Många hus blev stora och vackra byggnader med egna namn som kantade vägen på båda sidor. Här är några exempel på både hus som idag står kvar som ett minne från denna tid men även hus som tyvärr är borta i dag.Storgatan 13, Karlslund
Verkmästare C W Åhlund med fru Hedvig byggde här ett hus 1904. Åhlund var verkmästare på Emmaboda Snickerifabrik. Senare ägare var landsfiskal Nordström. Gösta Åhlund övertog fastigheten och han var son till C W Åhlund. Sen köpte Emmaboda kommun huset 1970 och revs snart för att ge plats åt den parkeringsplats som finns nu mittemot café Emma.
Vy från storgatan. Karlslund syns längst fram till höger på bilden. Strax därefter syns Ulriksdal som också revs 1970. Bakom den syns Emmabodaholm 2 som brann ner 1911. Bilden är alltså taget innan branden någon gång i början på 1900-talet. Vilka personerna är på bilden är vet jag inte, Men jag kan tänka mig att de som står på balkongen är Verkmästare CW Åhlund med frun Hedvig.
Storgatan 25 Bokelund. Ett fantastiskt vackert hus som byggdes av förvaltare Johan Franzén 1904. 1916 köpte provinsialläkaren Albin Rydeman med sin maka fastigheten. Albin dog 1939 och folkskollärare Greta Peterson köpte huset efter hans död men bosatte sig aldrig där. Hurvida huset var uthyrt under tiden framgår inte av de uppgifter jag har. Men dåvarande högstadieadjunkten Ingvar Wenåker köpte huset av henne och han bosatte sig här med sin maka Yvonne. Ingvar blev så småningom Fil.dr och han fick efter ett tag en tjänst på högskolan i Linköping dit paret flyttade till. De sålde fastigheten 1996 till Ingemar och Susanne Turesson som fortfarande bor i det vackra huset. På gården fanns tidigare ett hus som uthyrdes till lägenheter. Fotografierna på huset är taget av mig i måndags den 21 februari.

Bokelund sett från den norra sidan. Huset ger oss en fingervisning av hur de andra husen som är rivna såg ut

Sann snickarglädje har förskönat det redan vackra huset.
Storgatan 24. Transberg
År 1907 byggde snickaren Alfred Karlsson ett tvåvåningshus med tre lägenheter som kom att kallas Transberg. Han bodde här med sin hustru Hulda och barnen Georg och Dagmar. Efter Alfreds död ärvde barnen gemensamt hus och tomt. Huset såldes till en sondottern Kristina Kenlind hemmahörande i Mjölby. Huset moderniserades och renoverades för att lättare kunna hyras ut. Om Kristina fortfarande äger fastigheten i dag vet jag inte.
Storgatan 11. Evedahl. Så här såg huset ut i början av 1900-talet. Den byggdes 1904 av snickare Alexander Pettersson. Han ritade själv huset och det blev ett vackert stort hus med flera lägenheter. Han öppnade en handel här med blandat sortiment av matvaror och andra saker. Efterhand övergick verksamheten till att bli en blomsterhandel. Huset fungerade även som en taxistation och hade även matservering i en del av huset som hustrun Hulda drev. En busslinje mellan Emmaboda- Kosta med två turer dagligen öppnades 1928 som Alexander drev tillsammans med Helgo Jacobsson. Alexander var alltså en man med många järn i elden. Efter Alexanders död så övertog dottern Signe och hennes man Ragnar Blomqvist rörelsen och snart blev det enbart blomsterhandeln och handelsträdgård som var näringen. Denna rörelse övertogs av sonen Jan-Olof Blomqvist med hustru Anna-Christina som drev blomsterhandeln till mitten av 2000-talet. Blomsteraffären flyttade i slutet av 2000-talet från Evedahl till Storgatan 3. Men i det stora huset har även andra näringar funnits. Redan 1910 kunde Oscar Liljeqvist öppna ett skrädderi och klädesaffär i den norra delen av huset. I den södra fanns då en raksalong. Efter hand tillkom en bok och pappershandel som grundades av Carl O. Johansson. Denna bokhandel skulle vara kvar här ända till 1989 då Elisabeth Johansson med maken Anders flyttade till den nybyggda lokalerna på Storgatan 5 där man fortfarande bedriver sin verksamhet. I dag är en kvinna som driver en hundvårdrörelse verksam i huset. Evedahl finns alltså kvar även i dag men huset ser absolut inte ut som på bilden längre. Om den ursprungliga vackra huset revs för att lämna plats åt det nya eller om den helt enkelt renoverades till den byggnad den är i dag låter jag vara osagt. Har heller ingen uppgift när det den nya kom till men tipsen är att skedde någon i slutet av 60-talet. Har ingen bild på det nya huset men kommer att fotografera den och publicerade den här under kvällen.

Storgatan 8, Axelborg fick sitt namn efter skomakarmästaren Axel Widell som 1905 byggde upp detta vackra hus. Men redan tre år senare så överläts fastigheten till änkefrun Matilda Pettersson. År 1917 blev charkuteri Aron Engström och Gustav Augustsson ägare till huset. De bägge kompanjonerna var gifta med två systrar och alltså släkt med varandra. Nu öppnade de en egen stor charkturiaffär på nedvåningen. På övervåningen fanns det lägenheter. Av någon anledning delade sig de båda kompanjonerna på sig 1923 då Gustav valde att bygga nytt på Rådhusgatan där han startade eget. Aron blev kvar i huset tills han slutade med verksamheten. På slutet av 40-talet så köpte Theodor Elmgren huset och hade sin cykel och sportaffär i nedre våningen liksom Radio och- TV försäljning. I bottenvåningen etablerades en friseringssalong först ut var Samuelssons Frisersalong och senare Stig Lundins Friseringsalong. På övervåningen fanns förutom lägenheter även en möbelverkstad där Gustav Jansson och Arthur Davorst renoverade möbler. Axelborg brann ner 1961 och resterna av huset revs och fraktades bort. Numera mynnar viadukten över järnvägen tvärsöver denna tomt där Axelborg en gång stod.

Här har jag skildrat olika typer av fastigheter som har funnits eller finns på Storgatan i Emmaboda. De är typiska för en tätorts utveckling där vi har rivningar för att bygga nytt eller för att de är i vägen för ortens utveckling och expansion. Vi har exempel på brandfaran som var en ännu större förr i tiden och som genom åren skördat en hel del hus. Sen har vi dem som fortfarande står kvar som en påminnelse om gånga tider och är dem välskötta så är dem lika ståtliga som dem en gång var i begynnelsen. Vilket öde än husen har så är dem ett minne från gånga tider och väl värda att minnas. Här har människor levt och bott och man hade ofta sin verksamhet i anslutning till huset eller rent av inne i husen och så här ser det ut även om man studerar övriga gators utveckling i Emmaboda. Det är en intressant historia väl värd att berätta, men det tar vi vid ett annat tillfälle.

Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år (1999)

3 kommentarer:

Jonny sa...

Fantastiskt vackra hus! Tack!

Nicke Grozdanovski sa...

tack, trevligt att du gillade artikeln :)

ABBE sa...

Jätte rolig läsning (hoppas det kommer mer sånt).
GNAGET tar SM guld hurra hurra hurra.