tisdag, februari 22, 2011

Lagändring krävs för att inte assistansen ska försämras

Människor har på senare år drabbats av personliga katastrofer när bedömningen av deras behov av personlig assistans sjunkit drastiskt. Vänsterpartiets Eva Olofsson krävde i en interpellationsdebatt i fredags en lagändring för att återställa rätten till assistans till vad som tidigare gällt. Maria Larsson (KD) verkar dock inte särskilt bekymrad över situationen.

- Vad vill då ministern säga till dem som drabbas just nu? frågade Eva Olofsson i debatten.

Maria Larsson gav inget svar på frågan utan hänvisade till att hon behöver mer fakta. Detta trots all den oro som finns i funktionshindersrörelsen och det stora antal konkreta exempel som lyfts fram i media.

Larsson antydde också i debatten att Vänsterpartiet nu vill utvidga rätten till assistans.


- Det vi gör är att ta strid för den tillämpning som tidigare gällt, säger Eva Olofsson. Det är de som inte vill göra något åt situationen som vill förändra rätten till assistans. Det är svårt att tolka Maria Larsson på annat sätt än att man varit för generös tidigare.

Den nya linjen vad gäller bedömningar av s.k. grundläggande behov för personlig assistans, innebär till exempel att de som själva kan föra mat till munnen riskerar att bli utan assistans, även om de inte kan skära, tillreda eller plocka fram maten. Eva Olofsson krävde i debatten att regeringen ska lägga fram förslag till ändring av den lagparagraf i LSS (lagen om stöd och serivce till vissa funktionshindrade) som reglerar tillämpningen

Inga kommentarer: