tisdag, februari 01, 2011

Barnen drabbas av ökade klyftor

Idag presenterar Rädda Barnen sin rapport om barnfattigdomen och innehållet är alarmerade. Rapporten visar att barnfattigdomen totalt sett i Sverige har ökat. 10000 fler barn levde i fattiga familjer år 2008 än året innan. Cirka 220 000 barn i dag lever i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga, som mat och kläder. Ulla Andersson vänsterns ekonomisk politiske talesperson är orolig för alla dessa barn, i synnerhet för barn till ensamstående föräldrar som är mest drabbade.

- Jag menar att barns uppväxvillkor är allas vårt ansvar. Därför är det är hög tid för en handlingsplan för minskad barnfattigdom. Vi har alla ett ansvar för att barn i Sverige ska få bästa möjliga uppväxtvillkor. Därför föreslår Vänsterpartiet att en handlingsplan snarast läggs fram till riksdagen med förslag på åtgärder. Det har varit en mycket kraftig ökning av barnfattigdomen de senaste åren. Den utvecklingen måste ändras nu.

Vänsterpartiet ser gärna att en handlingplan innehåller följande; ändrad lagstiftning så normen på arbetsmarknaden blir fasta jobb på heltid, stärka socialförsäkringar, höjt underhållsstöd och bostadsbidrag, läxläsning i skolan mm.

- Vi kan också tänka oss ett tillfälligt höjt grundavdrag för ensamstående föräldrar i den självdeklaration som ska lämnas i vår. Vi måste nu se över alla möjliga vägar för att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta, avslutar Andersson

Inga kommentarer: