fredag, januari 31, 2014

Inrätta läxhjälp med medel ur Sociala investeringsfonden

Att som elev ska känna sig sedd och värdefull i skolan är alla överens om. Detta innefattar den sociala situationen i skolan där alla elever har rätt till en harmonisk skolgång utan kränkningar av något slag. Detta innefattar också möjligheten att klara av sin utbildning på ett bra sätt och där ingår möjligheten att klara av sina läxuppgifter. Vi tycker inte att läxor ska behövas eftersom det är stressande för eleverna att få hem uppgifter som man inte hinner med i skolan. I stället för läxor ska man uppmuntra eleverna att själva i egen takt med hjälp av lärarstöd undervisning söka sin kunskap.

Men nu har vi läxor och då är det skolans uppgift att hjälpa till så att eleverna klarar av dom. Miljöpartiet har inlämnat en motion där man vill inrätta mer läxhjälp i skolan och att man ska ta ekonomiska medel ur den sociala investeringsfonden. Både bildningsnämnden och kommunstyrelsen har avslagit motionen med hänvisning till att det inte behövs eftersom den redan nu finns läxhjälp på olika sätt i skolans verksamhet.

Utvecklingsstrateg Daniel Alvunger, bildningskontoret, har kartlagt befintlig läxhjälp i kommunens skolor. Kartläggningen visar att det förekommer läxhjälp på i stort sett samtliga av kommunens F-6-skolor och på 7-9-skolan (förekommer både som valbar kurs ett tillfälle i veckan samt som resurstid under en eftermiddag i veckan). En av skolorna har haft läxhjälp föregående år men hittills inte sett behov av detta för innevarande år p.g.a. att detta löses i undervisningen. På gymnasiet förekommer ingen läxhjälp. Läxhjälpen organiseras på lite olika sätt. Ibland är den en integrerad del av den löpande verksamheten och ligger inom ramen för/i anslutning till skoldagens avslutande undervisning. Cirka en timme per vecka avsätts för läxhjälp. På en skola erbjuds läxhjälp vid skoldagens slut, utan att vara schemalagd, för de elever som vill. På två skolor erbjuds läxhjälp på fritidshemmet. Det är fritt för alla som vill delta och vissa skolor skickar varje läsår ut information till föräldrar/vårdnadshavare om möjligheterna till hjälp med läxor.

Vänsterpartiet i Emmaboda kommuns inställning till miljöpartiets motion är dock positivt. Vi tycker att alla medel måste till för att stärka elevernas kunskapsinhämtning och att läxhjälp är en social fråga. Vi är positivt att skolan tar läxhjälpen på allvar men vi ser att behovet är större och därför är vi förvånande att man inte bifaller motionen. För detta är ett utmärkt exempel på områden där den sociala investeringsfonden kan komma väl till pass. För ingen elev ska behöva ramla ur skolan utan nödvändiga kunskaper för det är här vi formar morgondagens vuxna. Det som sker i skolan formar den vuxna människan och vi är fullständigt övertygande att samhället tjänar på att alla klarar sin skolgång inte bara ur kunskaps synpunkt utan även ur ett socialt synpunkt.

Lördagens stryktipsförslag
torsdag, januari 30, 2014

Sunday bloody Sunday

På norra Nordirland ligger staden Londonderry och där utspelade sig den 30 januari 1972 det som skulle kallas Sunday Bloody Sunday. För 42 år sedan blev en fredlig demonstration beskjuten av brittisk militär och detta resulterade i 13 döda och 26 skadade varav en dog senare av sina skador.

Londonderry ligger precis på gränsen mellan Nordirland och Irland och var länge en av många platser där konflikten mellan katolska nationalister som ville se ett enad Irland och protestantiska Unionister som ville bevara den Nordirländksa unionen med Storbritannien ägde rum. För att läsa om hela konflikten så klicka här.

Free Derry var ett område som omfattade delar av staden Londonderry. Det var ett katolskt område som brittisk polis och militär från 1969 inte längre kunde kontrollera. Provisoriska IRA utförde i området kontinuerligt attacker mot de brittiska myndigheterna och polisstyrkan Royal Ulster Constabulary och Brittiska armén var hårt ansatta i området. Redan innan Free Derry utropades hade 13 brittiska soldater blivit dödade av PIRA. I och med Slaget om Bogside 1969 tvingades britterna lämna området och Free Derry grundades. Britterna anlade avspärrningar runt området och dessa avspärrningar blev regelbundet attackerat av ungdomar från fristaden. De protestanter och katoliker som ville se en fredlig lösning på konflikten och som ville få bort de orättvisa lagar som diskriminerade katoliker bildade medborgarrättsrörelsen Northern Irelands Civil Rights Association. Förebilden var medborgarrättsrörelsen i USA. Denna organisation genomförde flera marscher för demokrati och mänskliga rättigheter, bland annat den i Londonderry den 30 januari 1972.

Den 30 januari 1972 inleddes en omfattande marsch bestående av mellan 3 000 och 5 000 människor. Inklusive alla åskådare omfattade marschen till slut 15 000 personer. På grund av arméns avspärrningar i centrala Londonderry kunde marschen nå sitt slutmål utan fick omdirigeras till torget Free Derry Corner. Enligt uppgift lämnade ett gäng ungdomar demonstrationståget och började attackera brittisk militär och polis med stenar och glåpord. Polisen svarade med vattenkanoner, gummikulor och tårgas. Ungdomarna fick då hjälp av uppretade katoliker som ansåg att polisen använde väl grovt våld mot dessa ungdomar. Stämningen var spänd.

Hur som helst inledde militären beskjutningen. Två människor skadades på William Street. Den ene, John Johnson (59 år), dog fyra månader senare av sina skador. Nu flydde folk, och militären som hållit sig i bakgrunden började avancera efter att ha fått order om att arrestera stenkastarna. Militären får dessutom order om att använda skarp ammunition, eftersom deras högkvarter missuppfattat uppgifter och tror att deras trupper på William Street befinner sig i regelrätt eldstrid med IRA. Men vad trupperna mötte där var endast ungdomar som kastade sten. Trupperna avancerade mot Chamberlain Street och människorna där flydde in i Free Derry, det katolskt kontrollerade område där IRA:s trupper fanns.

Jackie Duddy (17 år) blev skottlossningens första offer. Han blev träffad i magen då han försökte fly undan beskjutningen. Prästen Edward Daly visar vit flagg, och med hjälp av några andra män bär han den dödligt sårade Jackie i skydd undan larmet. Trupperna pressade tillbaka ungdomarna men hade nu nått det fredliga tåget längre ner på gatan vid Rossville Flats. Major Ted Loden gav order att skjuta in i folkmassan. Patrick Joseph Doherty (31 år) blev skjuten i ryggen då han försökte krypa i säkerhet.

Bernard McGuigan (41 år) blev skjuten i ryggen då han försökte hjälpa Donaghy trots att han hade visat vit flagg för soldaterna. Hugh Pious Gilmour (17 år) blev skjuten i magen då han flydde från soldaterna. Vittnen och foton från journalister visade att han var obeväpnad. Kevin McElhinney (17 år) blev skjuten i ryggen då han försökte fly från soldaterna. Vittnen sade att han var obeväpnad. Michael G. Kelly (17 år) blev skjuten i magen då han stod på barrikaden och kastade sten på soldaterna. Vittnen uppgav att han inte hade skjutvapen på sig. John Pius Young (17 år) blev skjuten i huvudet då han stod på barrikaden och kastade sten på soldaterna. Vittnen uppgav att han inte hade skjutvapen på sig. William Noel Nash (19 år) blev skjuten i magen då han försökte hjälpa de skjutna på barrikaden. Vittnen uppgav att han var obeväpnad. Michael M. McDaid (20 år) blev skjuten i ansiktet då han lugnt gående lämnade platsen. Troligen blev han skjuten av någon av soldaterna uppe på stadsmuren. James Joseph Wray (22 år). Blev först skadskjuten när han försökte fly undan skottlossningen och därefter skjuten igen, nu till döds.Gerald Donaghy (17 år) sökte skydd mellan Glenfada Park och Abbey Park och blev skjuten i magen. Gerald (James) McKinney (34) blev skjuten i magen då han höll upp händerna och skrek "Skjut inte!, skjut inte!" William A. McKinney (27) blev skjuten i ryggen då han skulle hjälpa Gerald.


Många människor dog och sårades då människor försökte bära in döda och sårade i trapphusen på gatan. "Eld upphör" beordrades och militären genomförde massarresteringar i området. Men polisen fann inga vapen vare sig på William Street eller på Chamberlain Street. Redan på kvällen var den fruktansvärda sanningen lagd i dagen: 13 döda och 14 sårade civila. Varken bland polis eller militär fanns några dödsoffer eller ens någon sårad.

Samma kväll höll medborgarrättsrörelsen en presskonferens i Free Derry, där man sade att brittiska regeringen i och med detta slutgiltigt hade dödat den fredliga proteströrelsen. Vinnarna denna dag var IRA. Samma kväll anslöt sig nu unga män till IRA runt om i hela Nordirland. Händelsen brukar kallas för Nordirlands Sharpeville och Amritsar.

Storbritanniens ambassad i Dublin blev nerbränd dagen efter, och regeringen i London fick mycket kritik både internationellt och från sina egna landsmän. Nu först inleddes på allvar ansträngningar att hitta en lösning på konflikten. Innan den blodiga söndagen hade åtskilliga människor sett militär och polis såsom varande neutrala parter som endast ville få bort paramilitära grupper på båda sidor. Efter denna dag tappade emellertid majoriteten av katolikerna allt förtroende för polis och militär, vilka efter detta inte ens vågade gå in i de katolska områdena.

Från att från början hävdat att militären verkligen sett vapen på demonstranterna och agerat efter det så lämnades en rapport så sent som 2010 baserad på intervjuer som har gjorts med 2 500 personer som var med (polis, militär, sjukvårdspersonal, demonstranter, åskådare och journalister). I slutrapporten slås det fast att skulden till massakern faller på de brittiska militärerna och att demonstranterna var utan skuld.

onsdag, januari 29, 2014

Så får vi vård och boende att lita på

När barn och unga placeras på hem för vård och boende (HVB) ska de få det bästa möjliga stödet. Men idag håller inte alla HVB-hem tillräcklig kvalitet. Vänsterpartiet presenterar därför förslag för att höja kvaliteten och se till att alla HVB går att lita på.
Jonas Sjöstedt berättar om förslagen:
- Vi föreslår att man inte ska få driva HVB med vinstintresse och vi vill ha mer kontroll, på både de offentliga och de privata HVB-hemmen. Det här är barn och ungdomar som hör till samhällets allra mest utsatta och ibland är de placerade på hemmen mot sin vilja. Då ska man kunna lita på att de drivs för barnen och ungdomarnas skull, inte för att göra vinst. Idag finns det alltifrån enskilda lycksökare till stora riskkapitalbolag som har get sig in där, ibland även rent kriminella.
De som placeras på HVB är barn och unga som på grund av olika problem inte kan bo hemma placeras. Det kan handla om missbruk, vissa neuropsykiatriska diagnoser eller sociala problem. Idag bor även många ensamkommande flyktingbarn på HVB.
Vänsterpartiet vill höja kraven för att få driva HVB, satsa mer resurser och öka kommunernas möjlighet att följa de placerade så att de får bra vård och boende. Privata aktörer ska även i fortsättningen kunna driva HVB. De vinstdrivna bolag som finns idag får en viss övergångsperiod på sig att ombilda sig till exempelvis aktiebolag utan vinstintresse.
Förslaget läggs fram efter att många HVB-hem har kritiserats för att inte hålla måttet. Det finns privata hem där vinsterna har varit mycket stora, samtidigt som verksamheten inte hållit den kvalitet den ska ha. Även offentligt drivna hem har fått kritik och Vänsterpartiet föreslår därför åtgärder som gäller alla hem, oavsett driftsform.
I förslaget ingår även att rättigheterna för barn och unga på HVB ska stärkas.
- Det har förekommit flera fall där HVB har använt otillåtna metoder. Det kan vara mobiltelefonförbud eller drogtester som går till på fel sätt eller rentav används som bestraffning. Men det ska inte få förekomma sådant som inskränker grundläggande fri- och rättigheter. Därför vill vi göra det tydligt och slå fast de placerades rättigheter i lag, säger Jonas Sjöstedt.

tisdag, januari 28, 2014

Emmaboda tredje bästa kommun i landet på personalkontinuitet i äldreomsorgen

I socialstyrelsens öppna jämförelse för 2013 har Emmaboda kommun åtta anställda per brukare under en tvåveckors period. Emmaboda är den bästa kommunen i Småland och den tredje bästa i Sverige.

Socialstyrelsen har mätt genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under fjorton dagar 2013. Rikssnittet ligger på fjorton anställda per brukare. Bäst i landet är Ydre, Östergötland med sex anställda.

- Det är en organisationsfråga. Vi arbetar med aktiv planering från enhetschef till omsorgsassistent vilket gör att de äldre känner en tillit till sin personal, säger Eila Medin, chef för socialförvaltningen i Emmaboda kommun.

Emmaboda kommun har sedan 1990-talet arbetat med små arbetsgrupper med max. sex personer och åtta med vikarie inräknat.

måndag, januari 27, 2014

Vi glömmer aldrig förintelsens offer

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, av sovjetiska trupper. Omvärlden fick se vilket helvete 12 år av nazistiskt styre hade skapat.

50 år senare högtidlighölls minnet av förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer.

Jag fick i april 2010 möjlighet att lyssna på Benny Grunfeld som besökte Emmaboda.  Till minnet av alla de som dödades av det nazistiska våldet så publicerar jag artikeln jag skrev då. Vi ska alltid bekämpa nazismen  och rasismen var den än visar sig Vi glömmer aldrig förintelsens offer.


I eftermiddag hade jag förmånen att få lyssna till Benny Grünfeld som föreläste för Bjurbäcksskolans årskurs nio i deras Polenprojekt där man under läsåret läser om Nazism och dess historia och som slutar med en Polenresa där man besöker b la dödslägret Auschwitz. Benny Grünfeld överlevde helvetet och döden i Auschwitz.Benny Grünfeld föddes i Rumänien 1928 och flyttade sen till Ungern. Under andra världskriget bodde han med sina två bröder och sin mamma och pappa i Koloszvar, numera Bluj i Ungern, som då var ockuperat av tyskarna.

- En morgon i maj 1944, knackade det på dörren och en ungersk polis, beordrade oss att inom en timme stå på gatan, endast med det vi orkade bära för att evakueras till ett säkrare område. Men vi skulle transporteras med tåg till arbets- och förintelselägret i Auschwitz, säger Grunfeld.

Det blev en fruktansvärd resa tillsammans med 4000 andra judar. På resan dog många av de vidriga förhållandena som rådde i tågvagnarna utan mat och vatten. Med minnesteckningar som han själv gjort varvad med bilder lotsar Benny oss genom denna fasansfulla tid. Han minns allt som hände och försöker verkligen få oss att uppleva med alla våra sinnen, t o m hur bränt människokött kan lukta.

Väl inne i Auschwitz fördelades de av en tysk SS-läkare. Det fanns 3000 SS-soldater och 22 SS-läkare, som bestämde vilka som skulle överleva. Kvinnor med barn samt äldre, gasades ihjäl omedelbart. De män som såg friska ut skickades till olika arbetsläger och fabriker. De som inte fick en dödsdom bodde under omänskliga förhållanden i överfulla baracker och en ständig brist på mat. Sen fick man slavarbeta utan att knappt få mat eller vatten. Att sjukanmäla sig var det inte tal om. De som inte orkade eller blev sjuka gasades eller sköts ihjäl. Över 4000 människor i hans transport, delades upp och några få, han och en av hans bröder överlevde. Hans yngsta bror, då 12 år och hans far avrättades.

Med stor och hemsk detaljrikedom berättade Benny Grünfeld om dödslägret. Bland annat berättar han utan omsvep hur pedofiler bland nazisterna avrättade en tonårspojke som de inte kunde komma överens om. Om hur han tvingades se på när vakter slog ihjäl hans kamrat med spadskaft. Om den där dagen då hans kamrater, alla tonåringar, tvingades in i gaskammaren och dödades. Om de tre tillfällena han undgick döden tack vare hans kurragömma lek, hans talangfullenhet för teckning och en hel del tur. Han tecknade vykort, födelsedagskort och julkort, som han sålde till en SS-man.

- SS-mannen gillade mina teckningar och sålde teckningarna, till kollegor och civilpersoner. På så sätt överlevde jag. Hans bror överlevde för att han var skicklig som guldsmed och tillverkade smycken som en kvinnlig fångvakt sålde. Vi kunde också äta i smyg av de ruttna matresterna som blev över till grismat från köket.

Han berättade om resan från Auschwitz till den tyska fabriken i Tyringen som man genomförde till fots och med järnväg. Många dog av törst och kylan under färden. Där arbetade han skift och monterade V 1-raketerna som Hitler skulle krossa Storbritannien Men förhållandena där var inte bättre än de i dödslägret. Avrättningar skedde godtyckligt när vakterna så önskade. Att t ex. sitta för länge på toan kunde leda till hängning Att lämna arbetet utan tillåtelse gav också dödstraff.

När ryssarna invaderade Tyskland i början av 1945, befriades de överlevande. Men många var mer död än levande efter ett liv i misär. De första dagarna dog 15 000 judar i dysenteri och andra sjukdomar. Benny Grunfeld, hans äldre bror och andra medfångar åt av de skira skotten från nyutslagna björkar för att överleva.

Sommaren 1945 kom han till Sverige med en sjuktransport. Efter en tid av rehabilitering i Karlskrona, flyttade han flera år senare till Luleå. Han arbetade som flygtekniker för SAS, 1961-1962. Numera åker han runt till skolor och berättar med stark röst om sina upplevelser. Han visar sin arm där numret A 8979 inristat, Han bestämde när han var mitt uppe i det hemska att han måste överleva för att vittna om nazismens grymhet och hans möten med eleverna ger intryck. Ingen av de som lyssnar på honom lämnar föreläsningen oberörd.


1995 gav han ut boken Tonåring i Hitlers dödsläger i samarbete med Magnus Henriksson och Olle Häger. En bok som blivit ett viktigt dokument om förintelsen och som ger en inblick i ett av de många hemska och fasansfulla människoöden som drabbades av nazismen.

Slutligen vill jag tacka Anders Brattström som är lärare på Bjubräcksskolan för att han ringde mig så jag fick möjlighet att besöka föreläsningen i Emmaboda Folkets Hus.

söndag, januari 26, 2014

Vardagsrasismen får aldrig bli en normalitet

Sverigedemokraternas oförmåga att låta bli den "rasistiska syltburken" kommer titt som tätt upp till ytan. Dessa är förnämligt uppfiskade av sajten Inte rasist men... som granskar SD och avslöjar deras politiska beteende. Nu har detta även drabbat oss i Emmaboda då Mikael Svärdshammar som är ordförande i SD Södermöre som innefattar Torsås, Emmaboda och Nybro inte kunnat hålla fingrarna borta från "den rasistiska syltburken" I ett inlägg på Facebook skriver en person ”att jag ansökte nyss om socialbidrag för min hund. Han borde vara berättigad, för han är svart, lat och luktar illa, kan inte svenska och har inte en jävla aning om vem hans farsa är...”
Detta inlägg kommenterar Mikael Svärdshammar med ”den var bra, kanske skulle göra det för mina hundar med”.

I ett annat inlägg skriver en person att ”en våt dröm är ju att kunna få ge SVT-journalisterna sparken ut i det blå vid första bästa tillfälle. Samt dra in pressstödet till slaskpressen. Samt åtala hela 7-klöver­högen för landsförräderi och grov trolöshet mot huvudman. Snoka upp alla gömda islamister på myndighetsposter och slänga ut dem därifrån”.
Ett inlägg som Svärdshammar kommenterar med ”Det är du inte ensam om!”.

Man kan ju fundera på varför dom aldrig lär sig. Vuxna människor vars beteénde är fullständigt idiotiskt och att låta bli att lufta sina fördomsfulla främlingsfientliga värderingar är tydligen väldigt svårt för Sverigedemokrater i allmänhet och Mikael Svärdshammar i synnerhet. Han hade alla möjligheter att fördömma vad den andre skrev men han valde i stället att hålla med och även komma med ett eget inlägg. Detta är en man som förmodligen tänker kandidera till fullmäktige i Emmaboda i årets val och det är väldigt anmärkningsvärt hur lätt dessa sverigedemokrater triggas upp bara man nämner ordet flykting, invandrare utomeuropeisk, islam eller något annat som enligt deras skeva föreställningsvärd inte passar deras sk svenska mall.  Det är viktigt att väljarna vet vad dom röstar på.  Säger man att man att man ska rösta på SD för att dom ska röra om i grytan så har man väldigt svaga och ohållbara argument för att göra det. Man ska veta att man bidrar till att göra rasismen och främlingsfientligheten rumsren och tycker man så ska man naturligtvis rösta på SD men tycker man inte det ska man nog helst låta bli.

Vi som har en annan människosyn får aldrig låta detta bli en normalitet och en axelryckning. Vi måste säga ifrån när som helst det främlingsfientliga värderingarna visar sig inte minst vardagsrasismen som Svärdshammar ger utryck för oavsett om det är i fullmäktigesalen, busskön, fikarummet på jobbet eller var den än visar sig. Jag och vänsterpartiet lovar och svär att aldrig låta oss tystas av dessa åsikter. För oss kommer dom aldrig att bli normalitet i samhället. Känner du som läser, liksom vi gör, en ilska över dessa rasistiska mörka moln som finns i samhället så är du välkommen att bli medlem i vänsterpartiet där du kan tillsammans med oss göra skillnad. Klicka på länken för att komma in på medlemsidan Välkommen.

Lördagens rätta stryktipsrader

lördag, januari 25, 2014

Hannes Reichelt segrare av Kitzbühels störtlopp 2014

Kitzbühels störtlopp

I dag är det äntligen dags, om inte vädret ställer till det, för kitzbuhel störtlopp. Störtloppet klassas som det mest krävande av alla lopp som körs för herrar i den alpina världscupen. Det består av flera kända passager som under årens lopp fått egna namn. De mest kända är: Mausfalle, Steilhang, Seidlalm, Hausbergkante och Zielschuss. Hoppet som kallas Mausfalle ger ett hopp på mellan 50 och 80 meter för en elitåkare. I slutet möter åkarna Zielschuss i vilken farter upp mot 140 km/h nås av de bästa åkarna. Lutningen på backen är maximalt 85%, och banans längd är 3 312 m med en total fallhöjd på 860 meter. Kl 11.30 börjar det

fredag, januari 24, 2014

torsdag, januari 23, 2014

Isdygn väntar

I slutet av veckan inträffar det första så kallade nationella isdygnet i vinter, enligt SMHI:s prognos. Det betyder att temperaturen inte går upp över noll grader någonstans.

Mellan fredag och måndag väntas frostiga temperaturer från norr till söder. Isdygn inträffar inte varje vinter. Ett ovanligt långt avbrott var 1988-1993, utan ett enda dygn med total iskyla. Flest under 2000-talet var det 2010 då det noterades 16 frusna dygn.

onsdag, januari 22, 2014

Emmaboda i dag

Vackra folkets hus parken i Emmaboda i dag. Snön ligger som en puder över marken. Vackert på sitt sätt. Bilden är tagen i dag.

tisdag, januari 21, 2014

Vi ska fortsätta förespråka köttfri mat en gång i veckan i kommunens regi

Vår motion om en köttfri dag i veckan i kommunens verksamheter blev avslagen i fullmäktige i höstas förra året och det är synd för trots vår argumentation under sammanträdet och den skriftliga motionen så verkar dom inte förstå vad det handlar om.

Dom tror det handlar om valfrihet och att vi vill ta bort köttet från dom som äter kött men vår motion handlar om en markering från oss politiker att besluta att kommunen för att främja miljön serverar vegetarisk mat en gång i veckan så att det vegetariska blir huvudrätten den dagen. På så sätt så lyfter man upp den kött och fiskfria maten. Men tyvärr tycker dom flesta inte som oss och det får man acceptera men vi tänker fortsätta driva denna viktiga fråga. Men vad vi inte förstår är Emmaboda kommuns kostchef svar på vår motion. Förvånandvärt eftersom hon för övrigt gör ett gott arbete med att lyfta fram maten i vår kommun i ekologisk och kvalitativt rätt riktning,

Hon tror nämligen att:

 
"om det enbart skulle serveras vegetarisk mat skulle många av våra gäster avstå att äta i våra restauranger. Elever som har möjliget skulle nog äta på andra ställen och då troligtvis snabbmat eller godis. Övriga elever skulle nog leva på knäckebröd och mjölk. Detta kan medföra att eleverna inte blir mätta den dagen och då inte skulle orka med skolarbetet. Våra gäster inom äldreomsorgen skulle inte känna igen maträtterna och smaker, vilket är väldigt viktigt för många äldre. Maten är ofta dagens höjdpunkt för dem. Det är dessutom svårt att få proteinbehovet tillgodosett om vi plockar bort köttet. Risken är även att ett större matsvinn skulle uppstå."

Detta menar vi är en mycket defensiv hållning när det gäller den vegetariska maten. Vi delar inte hennes syn på vad som skulle hända om vi serverade enbart vegetarisk mat en gång i veckan. Hade man som utomstående läst hennes svar så hade man inte heller velat äta den vegetariska maten. Om inte ens kostchefen tror på det, ja vem ska då tro på den vegetariska maten. Vi menar att kostchefen borde se detta sKöttom en utmaning att visa den vegetariska matens förträfflighet och på så sätt få fler att välja den vegetariska alternativet dom övriga dagarna.

Sen vill vi understryka en än gång att vi inte är intresserade av att förbjuda kött helt men vi vill som tidigare nämnts få upp ögat för den vegetariska alternativen och på så sätt minska på köttkonsumtionen. Så dom som är oroliga över att vi lägger oss i vad dom äter behöver inte vara det. Vårt förslag handlar om en dag i veckan i kommunens verksamheter där mat ingår. Resterande dagar plus vad människor äter hemma till frukost, lunch och kvällsmål är upp till var och en. Men vi hoppas dock att människor tänker till och väljer att äta mer vegetariska rätter i vardagen och till fest
.

måndag, januari 20, 2014

söndag, januari 19, 2014

Lördagens rätta raderÖversta sifferraden är resultatet i aktuell omgång och den nedersta är den totala siffran. Mitt resultat är 7 rätt och det ger 21 rätt totalt.

lördag, januari 18, 2014

Lauberhorn.

På grund av blåst är dagens störtlopp i Wengen rejält förkortat. Så tyvärr försvinner tjusningen med loppet i och med det. Här får man en känsla om vad detta handlar om. Häng med på en tur ner längst Lauberhorn.
fredag, januari 17, 2014

Lördagens tipsförslag


Sponsra Åfors Folkets hus

Varit och träffat Barometern i dag för att berätta om Åfors Folkets hus två olika sponsorpaket som vi erbjuder företagare eller förening.

För 1000 kr får man sitt företagslogotyp exponerad tillsammans med en reklamfilm som vi ska göra tillsammans med Magnus Olsson och som vi ska visa innan varje filmföreställning. Reklamfilmen kommer också att visas på vår hemsida och på Youtube och tanken är att den ska vara klar till marsföreställningen.

Nummer två är att vi söker olika sponsorer till våra Folkets hus blad. 500 kr per publicering där företaget/föreningen exponeras på bladet som når dom flesta hushåll i Eriksmåla/ Åfors. Dessutom publiceras bladet på vår hemsida och facebook. Vi hoppas att vi kan erbjuda en bra möjlighet för näringslivet och föreningslivet att exponeras tillsammans med oss.

I båda sponsorpaketen är det ingen krav var du är stationerad med ditt företag eller förening, det enda kravet är att ditt företag och förening är byggd på demokratisk grund och alla likas värde. Är du som företagare/förenings intresserad att vara med så kontakta mig på mail: nickegrozdanovski@gmail.com

torsdag, januari 16, 2014

Ett hotande fiasko vändes till succé

I fredags visade vi i Åfors Folkets hus succéfilmen 100 åringen som försvann med Robert Gustavsson i huvudrollen och det förväntades storpublik till biografen. Mycket riktigt slog vi publikrekord med hela 81 betalande i Åfors, det var fullsatt och lite till då vi fick bära in stolar. Men ibland är det en väldigt hårfint mellan succé och fiasko och det fick vi verkligen uppleva i fredags.

Dom filmer vi kör laddas ner i en stor server men för att kunna köra filmen så behövs det i många fall en nyckel i form av en kod som vi får från det aktuella filmbolaget. Nyckeln gäller naturligtvis under en begränsad tidsrymd. Vi hade fått en nyckel till hundraåringen samma dag som vi skulle visa filmen, så allt verkade vara frid och fröjd.

Vi skulle köra filmen kl 19:00 och jag som är tillika biljettförsäljare kom till Åfors 18:10. Då säger vår maskinist Peter Hall att det är fel nyckel till filmen. Han förklarade vidare att det är visserligen nyckel till rätt film men inte till rätt format. Jag trodde först att han skojade med mig mig för visserligen har vi tidigare haft olika problem med andra filmer men inte på detta viset. Men det tog inte många sekunder innan även jag förstod att han menade allvar. Detta var inget skämt. Det var som en rullgardin drog ner framför ögonen och kallsvetten började rinna längs med ryggraden. Dom två stora frågorna var. Varför just nu och vad gör vi nu?

Hur stora är chansen att man lyckas få en ny nyckel på 45 minuter en fredagkväll i Januari? Vad gör man åt folksamlingen som redan är på väg? Paniken var stor och man skulle mer än gärna vilja göra som hundraåringen, Hoppa ut genom ett fönster och försvinna.


Men efter sekunder av panikslag så började hjärnan tänka klart igen. Det första vi gjorde var att ringa Vissefjärda bio och fråga om dom hade DCP-filmen där? Nej det hade dom inte. Nästa steg var att ringa Emmaboda bio och fråga om dom hade en kopia av filmen. Det hade dom men då var klockan 18:25 och att åka till Emmaboda och tillbaka tar ca 25 minuter med lite tryck på gaspedalen och sen ska filmen laddas och det tar ytterligare ca 25-30 minuter så då förstår ni att det skulle bli en försenad film. Ett alternativ vi hade var att köra filmen på lördagskvällen i stället men vi ville undvika det om det gick. Men Therese O’Dálaigh på Emmaboda bion hade en annan idé. Hon gav oss ett nummer till filmbolaget (Disney) som på detta nummer hade en dygnet runt support där man kunde eventuellt få en ny nyckel. Onlinesupporten ligger i England så Peter Hall grabbar snabbt tag sin mobil och slår numret. Efter diverse omkopplingsamatal där han tillslut hamnade i USA skickade filmbolaget en kod till filmen på vår gemensamma mail. Peter hade inte någon dator med sig så snabbt in i bilen och hem för att ladda ner den på ett USB-minne och sen tillbaka. Upp i maskinrummet för att ladda ner nyckeln till filmen.

Under tiden hade biobesökarna anlänt i stort antal. Jag fick berätta flera gånger att vi hade strul med nyckeln till filmen och visste inte när filmen skulle kunna visas. Kände mig som tågvärdinna som ska ta hand om resenärerna när det strular med tågen. Det var kaos i mitt sinne men jag uppträdde lugnt och samlad. Alla besökarna var förstående och tog det hela med ro. Men hoppet steg för varje minut och när jag fick se Peter Hall komma in och visa tummen upp så kunde inte ens miljonskrapp på triss vägt upp den glädje man kände över att det fixade sig. Då var klockan 18:56 och filmen kunde visas 19:05 och eftersom vi brukar hålla fem minuter över utsatt tid så var det ingen försening alls.

Filmen var bra och publiken trivdes och när det var slut kunde vi alla dra en lättnadens suck. Vi hade lyckats vända en fiasko till succé genom vårt snabba handlande. Vi har inte råd att misslyckas även om alla vet och har förståelse att teknik kan strula så är det inte bra att ställa in en föreställning. Sånt sprider sig snabbt via mun mot mun metoden. Nu lyckades vi istället få en snackis bland biobesökarna där hela detta kaos i början blev en del av bioupplevelsen, det kommer vi att ha nytta av i framtiden. Det känns fantastisk och mina ben skakar än. Turen och skickligheten var med oss denna gång. Tack alla som hjälpte oss att lösa problemet.

Göran Gustafsson var sval jazzkatt i Växjö på 50-talet.

Min far, Göran Gustafsson, var sval jazzkatt i Växjö på 50-talet. Han var fena på att tända unga kvinnors cigarretter på Börjes konditori med sin snitsiga Ronson-tändare och han spelade piano i Bertil Berglunds orkester. Därutöver spelade han även med en tidig jazzinkarnation av Ingmar Nordströms och med Gunnar Wahlqvists kvintett och även med Garvis orkester.

Nåväl. Jazzkatterna var dåtidens punkare, och som oppositionell tonåring vill man på effektiva sätt signalera sitt missnöje med det konforma. Så när det hade varit spelning och det blygsamma gaget hade betalats ut gick han med sina handgångna män till Carlessons musikaffär - som det verkade för att spisa nyinkommen bebop, men det egentliga skälet var att köpa Thory Bernhards Vildandens sång på stenkaka. Efter att ha betalat skivan tog han så ut den slagkänsliga skivan ur konvolutet, såg sig bekräftelsetörstigt omkring och slog så skivan mot disken.

Skivan blev smulor och detta var ett statement som hette duga, menade man i jazzkatternas krets. Sedan drog eleganterna ut på stan och deras steg mot Kungsgatans stenläggning ekade som Gary Coopers. De var på väg mot tobakisten för att köpa lösa Bill. Cooper närmade sig den slutgiltiga uppgörelsen vid O.K. Corrall.

Peter Lejon, Långelycke

onsdag, januari 15, 2014

Mobergstenen

I dag tog den sista månadsbilden av Mobergstenen. Ett år har gått sen jag första gången stod här och därmed är den sjätte årsskildringen fullbordat. Dom andra fem kan ni titta på längst ner på sidan.

15 Januari, Kl:13:27

15 December Kl: 12:36Mobergsstenen 15 november KL:12:17


15 oktober Kl: 12:32

15 september kl: 12.48

15 augusti Kl: 11:00

15 juli kl 13.54
15 juni Kl.19.5415 maj Kl.13.04

15 april kl:16:10


15 mars kl.15.56

 15 februari Kl: 13.13
Mobergsstenen, 15 Januari kl. 13.01

Bökön
Huvudhultakvarn
Duvemåla
Linneforsbäcken
Bokbacken

tisdag, januari 14, 2014

Serieindelningen

Nu har Smålands FF släppt sin serieindelning inför årets säsong. I Div 4 och 5 är serierna spikade medan för övrigt är det bara förslag. För Johansfors del hamnade vi i Nybrosexan och SMFF lyckades med konstycket att se till att det inte blir några heta kommunderbyn mot Vissefjärda då Vissefjärda hamnade i Kalmar/Ölandsexan. Man lyckades även placera Kosta, Skruv i Växjösexan och därmed blir det inga derbyn mot dessa lag heller.

Men än är inte sista ordet sagt i detta eftersom serierna inte är spikade än. Så här ser serieindelningen ut i sin helhet och lagen från Emmaboda kommun är markerade i vitt.

DIV 4 Sydvästra

Forsheda IF
Guddarps IF
Lindås/Långasjö
IF rejban
Lagans AIK
Ryds SK
Ryssby IF
Sandsbro AIK
Slätthög BOIF
SUF star- Växjö
Tingsryd United
Växjö Norra IF

DIV 5 sydöstra

Alsterbro IF
Emmaboda IS
IFK Påryd
Ljungbyholm GOIF
Läckeby GOIF
Mörbylånga GOIF
Norra Tång BK
Persnäs AIF
Pukeberg BK
Rockneby IK
Torsås GOIF

DIV 6 Kalmar/Öland (förslag, kan ändras)


Bergkvara AIF
Böda/Högby
Degerhamn IF
Hulterstad AIK
Högsrum FF
IFK Borgholm
IFK Kåremo
Kalmar Kurdiska FC
St. Sigfrids IF
Söderåkra AIK
Vissefjärda GOIF


DIV 6 Nybro (förslag, kan ändras)


Bäckebo GOIF
Fagerhults AIK
Flerohopp GOIF
Fliseryds IF
Flygsfors/Gadderås IF
Johansfors IF
Långemåla IF
Orrefors IF
Ruda IF
Älghults IF
Örsjö IF

DIV 3 södra damer (förslag, kan ändras)


Asarums IF FK C
BK Union
Emmaboda IS
IFK Karlshamn
Kallinge SK
Kristianopel GOIF
Lörby IF B
Norra Tång BK
Rödeby AIF B
Nättraby GoIF
DIV 3 Sydöstra (förslag, kan ändras)


Bäckebo GoIF
Bodabruk GoIF
FC Oscarshamn B
Färjestaden GOIF
Glömminge IF
IFK Borgholm
IFK Kalmar B
Madesjö IF C
Team Södermöre
Trekanten IF

söndag, januari 12, 2014

Vi är inte till salu

Kongressen avslutades med Jonas Sjöstedts avslutningstal. Han tackade för en bra och spännande kongress. Nu börjar vi valrörelsen!

Huvudlinjen i talet var valet och vilket samhälle Vänsterpartiet vill se. Regeringen Reinfeldt sitter fast i gamla tankebanor där marknaden löser alla problem och att de problem som marknaden inte löser fixas med ännu större skattesänkningar. Med det tankesättet ställs människor mot varandra. Reinfeldts syn är att den som är sjuk, med funktionsnedsättning, den som hänvisas till FAS 3, inte är lika viktig som ”den som jobbar”.

Jonas Sjöstedt var en av dem som fick gå när Volvo lastvagnar i Umeå drog ner under 90-talskrisen. Han minns fortfarande känslan när fabriksgrinden slog igen efter den sista arbetsdagen och oron över att inte veta när han skulle få arbeta igen.

-Det är sådana som jag, som det var för mig då, som Reinfeldt moraliserar över när han talar om bidrag och bidragstagare, sa Jonas Sjöstedt i avslutningstalet. Regeringen jagar sjuka och arbetslösa. Men vi, vi har en politik för sammanhållning och solidaritet.

Sjöstedt fokuserade även på hur Vänsterpartiet ska besegra rasismen och Sverigedemokraterna. Rasismen är Sverigedemokraternas bärande idé, själva orsaken till att partiet finns. Det är hög tid för oss att bemöta deras argument och människosyn. Vår solidaritet och att aldrig acceptera rasisternas världsbild är vår styrka.

Orsakerna till att Sverigedemokraterna riskerar att göra allvarliga inbrytningar i arbetarklassen i valet handlar mycket om otrygghet, det handlar om villkoren på jobbet och det handlar om risken att bli arbetslös. På arbetsplats efter arbetsplats utnyttjas arbetare från andra länder med usla villkor. För Sverigedemokraterna är det de fattiga människorna som kommer hit som är problemet. För oss är det inte så. Vi har politiken och förslagen för att sätta stopp för att människor ska utnyttjas.

-Vi ska möta deras rasism kompromisslöst, med fakta, solidaritet och den insikt vi aldrig ger upp – att människor har lika värde oavsett hårfärg, efternamn eller födelseort, sa Jonas Sjöstedt och rev ner applåder.

Han avslutade med att Vänsterpartiet är garanten för rättvisa, garanten för förändring. Vi är inte till salu!

Kongressen avslutades med att alla gemensamt sjöng Internationalen.

Flest kvinnor i partistyrelsen

Vänsterpartiet valde idag en ny partistyrelse. De ordinarie ledamöterna i partistyrelsen består av 15 kvinnor och 7 män som kommer från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Tillsammans har de fått förtroendet att leda partiet under valåret och fram till nästa kongress.

En av dem som valts in till partistyrelsen är Linda Snecker, 30 år, från Östergötland. Linda har tidigare suttit partistyrelsen som ersättare, men valdes idag som ordinarie ledamot. Linda arbetar på Linköpings universitet och har även den mest lästa politiska bloggen i Norrköpings tidningar.
- Jag är jätteglad över att ha blivit vald och ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet med att profilera Vänsterpartiet som det feministiska partiet. Ett parti som inte är till salu.

Stig Henriksson, 58 år, från Västmanland är nyvald till partistyrelsen. Till vardags är Stig kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, där Vänsterpartiet sedan många år tillbaka har egen majoritet. Integrationsfrågor och regionalpolitik är två frågor som Stig brinner för särskilt.
- Det är väldigt inspirerande med det ledarskap vi har i partiet och jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet av att vinna val och av att leda och styra, även om det är på kommunal nivå.

Partistyrelsen

Ordinarie:
Jonas Sjöstedt, Västerbotten
Ulla Andersson, Gävleborg
Brittis Benzler, Gotland
Titti Berg, Dalarna
Pål Brunnström, Skåne
Rossana Dinamarca, Älvsborg
Mats Einarsson, Storstockholm
Jeannette Escanilla, Uppsala län
Aron Etzler, Storstockholm
Annika Fägerlind, Göteborg
Ida Gabrielsson, Storstockholm
Hanna Gedin, Skåne
Stig Henriksson, Västmanland
Christina Höj-Larsen, Västernorrland
Anna Hövenmark, Norrbotten
Birger Lahti, Norrbotten
Ida Legnemark, Älvsborg
Hans Linde, Göteborg
Kaj Raving, Kalmar län
Karin Rågsjö, Storstockholm
Linda Snecker, Östergötland
Tamara Spiric, Västerbotten
Mia Sydow Mölleby, Örebro län

Suppleanter:
Madeleine Nyvall, Värmland
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Ann-Carin Landström, Skaraborg
Xamuel Halfvars, Gävleborg
Emma Wallrup, Uppsala län
Peter Möller, Västerbotten
Nooshi Dadgostar, Storstockholm
Linn Wegemo, Västmanland
Veronica Kallander, Storstockholm
Marita Engström, Gävleborg

Malin Björk toppar Vänsterpartiets EU-parlamentslista

Idag satte Vänsterpartiets kongress listan till EU-valet. På första plats står Malin Björk. På andra och tredje plats står Mikael Gustafsson nuvarande EU-parlamentariker och LiseLotte Olsson ombudsman från Västerbotten.

Malin Björk har under lång tid arbetat med frågor om jämställdhet och feminsim, både inom kvinnorörelsen och i Europaparlamentet som politisk rådgivare.

- Jag är glad och lite överväldigad. Jag ser fram emot att tillsammans med Mikael Gustafsson fortsätta driva det EU-kritiska och feministiska arbetet i parlamentet, säger Malin Björk.

- Det känns väldigt roligt. Jag och Malin jobbar redan tillsammans och nu siktar vi på att få två platser i Europaparlamentet för att med gemensamma krafter flytta fram vänsterns position i EU, säger Mikael Gustafsson.

Lördagens rätta raderÖversta sifferraden är resultatet i aktuell omgång och den nedersta är den totala siffran. Mitt resultat är 8 rätt och det ger 14 rätt totalt.

lördag, januari 11, 2014

Jag är intresserad av vad människor gjort och gör för egen maskin

Samtidsmänniskan älskar av allt att döma att tävla. I precis allt. Och det ska visas på tv. Tävlande som talar ut om hur man har upplevt tävlingsmomenten, stämningen i gruppen, förhoppningarna inför fortsättningen, glada utspel, rörande försoningar... Och om man är färgstark blir man kändis och får massor av pressutrymme. Sedan är tävlingen slut. Man blir ihågkommen en kort tid, och sedan väntar glömskan. Vissa klarar inte av det, och då dyker man upp i något annat programformat - vältrimmad och med ännu tydligare särdrag. Allt är planerat för att vi ska gå på det och uppleva det som angeläget vem som är taskig mot vem i samband med korvgrillningen.

Jag är intresserad av vad människor gjort och gör för egen maskin, inte hur lydiga de är mot producenter som satsat pengar i kändisfabriken. Naken-Janne, Robinson-Robban... Fan, det är ovärdigt, och tragiskt, och nu ämnar SVT göra kändisar av trädgårdsodlare.
En idé är att fokusera på människor som gör något som är viktigt på riktigt.
Och det är som bekant knappast en fjäder i hatten att vinna Idol.

"Men det är väl kul att se alldeles vanliga människor på tv?"
Ja, det är det. När de är sig själva och inte uppmanas att tömma tarmen i direktsändning. Vanliga människor som ska vara sig själva och följa spekulativt manus samtidigt blir bara sorgliga.

Peter Lejon, Långelycke

Kongressutalande- Solidaritet istället för girighet

Idag antog Vänsterpartiets kongress valstrategin för 2014. I fokus står en samhällsutveckling som bygger på solidaritet istället för girighet.
Den röda tråden i valstrategin är en politik grundad i solidaritet istället för girighet. Det kommande valet kommer att innehålla tydliga alternativ för Sveriges framtid. Vinstslöseriet i välfärden kommer att blir den viktigaste frågan i valet för Vänsterpartiet. Strategin antogs efter en lång och livlig debatt som visar på den stora bredd och engagemang som ryms i partiet, för vinstfrågan men också för alla andra frågor som Vänsterpartiet driver. Det engagemanget bär vi med oss i valrörelsen och även under kommande mandatperiod.

- Vi står vid ett avgörande vägskäl mellan ett samhälle som har solidaritet och medmänsklighet som drivkraft eller ett som drivs av girighet, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiordförande.

- Vårt uppdrag är att göra Sverige till ett land där alla ges samma möjligheter. Valstrategin stärker Vänsterpartiet som det tydliga alternativet i politiken, något som allt fler upptäcker. Nu är vi redo för valet, säger Ulla Andersson, vice partiordförande (V).

Jonas Sjöstedt omvald

Vänsterpartiets 40e kongress gav på lördagen Jonas Sjöstedt förnyat förtroende att leda partiet. Det var en enig kongress som valde honom till partiordförande för ytterligare en kongressperiod.

– Det känns väldigt roligt och är en stor heder. Vänsterpartiet har medvind. Vi ökar i opinionen, får fler medlemmar och håller på att vinna debatten om vinster i välfärden. Det ger ett bra läge och jag ser fram emot valet, säger Jonas Sjöstedt.

Helgens stryktipsförslag
fredag, januari 10, 2014

Elva snabba till Redaktör Lejon:

Hejsan, Peter! Är du nöjd med ditt val av lunch denna välsignade fredag då solen plötsligt sprider sitt livgivande ljus över oss utschasade vintersjälar?

- O ja. Idag satsade jag på en nyfunnen favorit ifråga om mikrorätter, så det känns väldigt positivt.

Spännande. Vilken är den nyfunna favoriten - snälla, berätta, man blir ju alldeles vansinnig av nyfikenhet; ja, men kom igen då, berätta nu då!? Vilken tid det tar - hur länge ska man behöva vänta?!

- Ha ha ha, ja, okej då. Jo, förstår du, jag har ätit pannbiff från Dafgårds. Den är i en liga för sig själv. Det är med den ungefär som med biff à la Lindström från Findus. Men den senare har ju dessvärre försvunnit från sortimentet, och det är helt obegripligt eftersom den var suverän. Pannbiffen är nästan lika bra, dock.

Kul - vad har du för matidéer inför helgen då? Några heta tips till oss levnadsglada matentusiaster?

- Tja, hör du... Ikväll ska familjen på McDonalds och imorgon... Man måste tillåta sig en smula spontanitet, att våga ta ut svängarna - utmana konventionen, helt enkelt. Det kanske blir något kul med majskolvar, kanske något annat. Jag lever efter principen "Go wild, go crazy", så vem vet, det kanske blir en god köttbit med pommes. Man måste våga leva livet "on the edge", som vi säger i branschen, ha ha ha.

Aha - vilken bransch är det?

-Nej, det är ingen särskild bransch. Det är bara så där man säger, du vet.

Att aningslöst och helt utan substans eller tanke på eventuella konsekvenser låta truten gå utan att mena något särskilt med det?

- Nej, nej, så menar jag inte. Ta det lugnt.

Du vill vara lite avspänt skön kille, mm, jag förstår. Är du rädd för allvar?

- Nej, inte alls. Men allting har sin tid och plats.

Utom korven, som har två?

- Va? Nu fattar jag inte...

På så vis. Skulle du vilja beskriva dig själv som renodlat dum?

- Det är väl en tolkningsfråga, antar jag, men nej, det tror jag inte. Men jag förstår inte riktigt vad du...

Du är påfallande vag när man ställer skarpa frågor - har du tänkt på det?

- Nä, men så är det kanske.

Var köpte du pannbiffen?

- På Ica.

Dyr?

- 25 spänn, tror jag.

Okej, tack! Trevlig helg!

- Tack detsamma.

Följ med den Nya (V)ågen

Glasjesus

En komisk tragedi om Glasriket av Gertrud Larsson

Det rådde stor nöd i Glasriket. Allt såg hopplöst ut. Men så kom han, räddaren som med sitt säljevangelium ville frälsa hela riket. Folket jublade, glasarbetarna arbetade hårdare än någonsin och formgivarna designade tomtar på löpande band. Kommunalrådet tryckte honom mot sin barm och gav sin välsignelse åt out-lets, glashotell och en julmarknad med två miljoner juleljus. En dag kom en minister till Glasriket, Glasjesus föll pladask och snart stundande ett ståtligt bröllop.


Följ den senaste händelseutvecklingen i Glasriket i en skarp satir ur glasarbetarperspektiv, författad av  Gertrud Larsson.
Du träffar dem alla på scenen: företagsledningen, politikerna, fackrepresentanterna, glasarbetarna, de berömda formgivarna och det oväntade kärleksparet.
Sommarteater i tält i Orrefors14/6-28/6 och Kosta 9/8-23/8 i ett samarbete mellan proffs och amatörer.

Bakgrund
2012 tog Kris i repris kontakt med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Byteatern Kalmar Länsteater för att kunna sjösätta en större teaterproduktion sommaren 2014 under arbetsnamnet Protest som roar.
Gensvaret blev positivt. Regionteatern sa ja till producera och kontrakterade Gertrud Larsson som dramatiker.
Byteatern lovade bidra med regissör och kompositör.
Kris i repris drog i samarbete med ABF Östra Småland/Öland och Kronoberg igång berättarcirklar om glasbruken på bruksorterna. Gertrud Larsson har fått allt läsa allt insamlat material och har själv både intervjuat glasarbetare och gjort egen research.
Under förberedelsetiden har bruken i Orrefors och Åfors lagts ner. Repertitionen kommer ske i Åfors Folkets hus under vinter/Vår.

Regissör blir Lars Sonnesjö från Byteatern och på scenen kommer vi att se ett 15-tal amatörer tillsammans med sex professionella skådespelare från Regionteatern.

torsdag, januari 09, 2014

Filmhelg i Åfors

Ett nytt år har börjat och till helgen har vi i Åfors Folkets hus årets första filmhelg där vi visar tre högklassiga filmer.  Vi börjar på fredag den 10 januari då vi visar:


1. Hundraåringen som försvann Handlingen följer, med humor och värme, en man som firar sin hundrade födelsedag genom att ge sig ut på en resa genom Sverige - en färd som också rymmer en återblick i 1900-talets historia.


2. På lördag kl 16:00 visar vi Emil och Ida i Lönneberga och dessa två figurer behöver ingen närmare presentation,
Det är en fantastisk välgjord tecknad film som bygger på historierna i böckerna "Emils hyss nr. 325", "När lilla Ida skulle göra nya hyss" och "Emil med paltsmeten" och Björn Bergs bokillustrationer. För manus står Hans Åke Gabrielsson och musiken är komponerad av Georg Riedel. Följ med när han gör sitt 325:e hyss, täljer sin hundrade trägubbe och får sitta i snickarboden för hyss som han inte själv har gjort.


3. På söndag avslutar vi filmhelgen med att visa Hobbit 2. Den andra filmen i trilogin baserad på J.R.R. Tolkiens omåttligt populära mästerverk "Hobbiten". I Hobbit: Smaugs ödemark, fortsätter äventyret och vi får följa Bilbo Bagger (Martin Freeman) som tillsammans med trollkarlen Gandalf (Ian McKellen) och de tretton dvärgarna, ledda av Thorin Ekensköld (Richard Armitage) ger sig ut på ett storslaget uppdrag för att återvinna dvärgarnas förlorade kungadöme Erebor.

Vi hoppas på många besökare som passar på att nu efter storhelgerna förgylla årets första "vardagshelg" med att gå på bio och se tre bra filmer. Ju fler som kommer desto roligare är det för alla.

onsdag, januari 08, 2014

Fortsatt dålig tillgänglighet för dom funktionshindradeDet tog lite tid innan vänsterpartiets motion om tillgängligheten för Emmaboda kommuns öppna sammanträden kom till Kommunstyrelsens bord. Det handlar om att dom allra flesta Kommunstyrelse och nämndsmöterna äger rum i Mobergssalen som finns på högsta våningen i Kommunhuset. Då det inte finns någon hiss dit upp är inte möteslokalen tillgänglig för rullstolsburna och därför motionerade vi den 30 april 2011 om nu mötena ska äga rum där att en hiss installeras till sammanträdeslokalen så att alla ska kunna delta på dom öppna mötena.

Teknik och fritidsnämnden tycker förvisso helt riktigt att det finns andra lokaler än just Mobergssalen att använda som sammanträdeslokal Man har även tagit fram offertsunderlag på att det skulle kosta 200000 kronor att installera en hiss och att utrymningsvägarna inte gör det lämpligt att göra lokalen tillgänglig för funktionshindrade. Detta borde ju få någon att tänka till men var tror ni nästa KS sammanträde där man föreslår att avslå vår motion den 14 januari äger rum?

Jo, rätt gissat… som vanligt i Mobergssalen. Jag vet inte om man skratta eller gråta men det är pinsamt. Då vi inte sitter med i KS kommer vi naturligtvis att argumentera mot detta på fullmäktige den 1 februari.

Intro till JVM:s brons- och finalmatchtisdag, januari 07, 2014

Helgens rätta rader

Avvikande människor särskiljer sig inte för att vi ska undvika dem, utan för att vi ska se dem särskilt väl.

Jag jobbar med ett förslag som syftar till att ge människor med autism en chans att

1. få en plats i samhället där deras förmågor får blomstra,
2. ett utvecklande socialt liv och
 3. en chans att ge världen ännu fler briljanta uppfinningar.

Dyrkandet av det extroverta är djupt aningslöst, för den renodlat extroverte har inte tålamod att gå på djupet och på djupet måste vi gå, för annars går det illa.

Autistiska människor är inte extroverta.
De är inte socialt kompetenta i traditionell mening.
De är inte flexibla.


Många av oss jobbar med PC och vi använder Microsofts programvara. Det hade vi inte kunnat göra om inte Bill Gates, som har aspergers, en form av autism, hade låst in sig i sina föräldrars källare.

Många av oss tar med förtjusning del av autisten Albert Einsteins extrema klokskap.
Många av oss njuter av autisten Bob Dylans musik och många av oss finner njutning i att se filmer av autisten Steven Spielberg.
Kom för Guds skull inte på tanken att autister inte har något att bidra med!

Mitt förslag har vuxit fram sedan min son fick autismdiagnos för drygt ett år sedan. Då blev jag också påtagligt medveten om att han ärvt denna disposition från mig. Jag går inte in på vad i förslaget består, men om det går att förverkliga kommer det att bli ett stort lyft för autisterna och, inte minst, för samhället.
Jag ska ta mitt förslag och förankra det där det har den bästa möjligheten att få fäste.

Avvikande människor särskiljer sig inte för att vi ska undvika dem, utan för att vi ska se dem särskilt väl.

Peter Lejon, Långelycke

söndag, januari 05, 2014

Lindås/Långasjö överlägsna cupsegrare

Ibland är finaler jämna ibland är det rena överkörningen och en sådan fick Madesjö uppleva i dag när man i finalen mötte Lindås/Långasjö i Emmaboda Swedbank cup. Många trodde på en jämn match men L/L var klart överlägsna och vann med hela 5-0. Noterbart är att L/L släppte in ett enda mål på hela turneringen och  det var Johansfors som gjorde det i första matchen.
Tredje platsen togs av Vissefjärda som slog överraskningslaget Örsjö med 3-2. 


Orrefors - Örsjö 0 - 4
Madesjö - Orrefors 3 - 1
Örsjö - Madesjö 0 - 1

Vissefjärda - Gullabo/Gullaboås 1 - 0
Lindås/Långasjö - Vissefjärda 2 - 0
Gullabo/Gullaboås - Lindås/Långasjö 0 - 1

SEMIFINALER

Madesjö - Vissefjärda 3 - 1
Lindås/Långasjö - Örsjö 2 - 0

MATCH OM TREJDE PRIS
Vissefjärda - Örsjö 3 - 2

FINAL
Madesjö - Lindås/Långasjö 0 - 5