onsdag, februari 29, 2012

Gatubelysning och befolkningsfrågan dominerade politikercaféet i Boda Glasbruk

I går var det återigen dags för politikercafé, denna gång i Boda Glasbruk. Det kom ett tjugotal Bodainvånare och ca 15 stycken politiker och tjänstemän till Biblioteket i Boda. Närvarande politiker representerades från samtliga partier i fullmäktige förutom Folkpartiet och Kristdemokraterna. Närvarande tjänstemän var , teknisk chef Erling Karlsson och bildningschef Marit Persson

Ett politikercafé är helt och hållet på kommununinvånarnas villkor. Det är de som sätter dagordningen med sina frågor och funderingar och ingen av oss politiker eller tjänstemän vet vilka ämnen som tas upp. Det enda vi vet är de frågor som har lämnats in i den brevlåda som funnits på stället någon vecka innan mötet äger rum. Dessa skriftliga frågor tas med till mötet och diskuteras.

I går var det mycket om gatubelysning som kommuninvånarna hade funderingar på, Både sådana som kommunen ansvarar för och sådana som är under Trafikverkets regi. Kritik kom fram att det tar så lång tid att åtgärda trasiga lampor men kommunen kan inte göra mer än att påpeka detta för trafikverket. Skyltar och färdtjänsten var andra frågor som togs upp i går.

Den sista och största frågan som diskuterades var hur vi ska lösa minskningen med befolkningen. Det är ett problem som vi liksom många andra landsbygdskommuner brottas med. Vi var enligt Statistiska Centralbyrån den 31 december 2011, 9038 invånare i kommunen och det är en minskning med hela 148 stycken om man jämför med samma datum 2010. Vi har diskuterat många gånger hur vi ska vända på detta och mycket är gjort. Emmaboda är en kommun som satsar både på skolan, omsorgen och kulturen, vi ligger i framkant med våra bibliotek, erbjuder våra elever och omsorgstagare god mat. Vi har ett rikt föreningsliv och det är bra att både bo, pendla och jobba i kommunen med tanke på vårt läge i sydost. Vi planerar även att göra om  stationsområdet i Emmaboda till ett modernt resecentrum. Det är bara några exempel på det som görs i kommunen. Många tycker nog att det tar väldigt lång tid innan saker och ting blir gjorda. Men man måste ha respekt för de olika projektenas turordning. Det är inget som sker över en natt. Vi har bra tågförbindelser till Karlskrona, Växjö och Kalmar. Vi kan på några timmar nå två huvudstäder Stockholm och Köpenhamn med sina flygplatser samt städerna Göteborg och Malmö.  Det ger oss stora möjlighet när det gäller inflyttning och för de som redan bor här att stanna kvar. Men tyvärr ser vi inte sådana tendenser utan trots allt detta positiva fortsätter vi alltså att minska.

Boende är viktigt och vi måste erbjuda en mångfald av boende med attraktivt inre och yttre miljö.Vi kan aldrig konkurrera med att skapa en stadskänsla i Emmaboda utan vi måste ha andra värden att lägga fram. En livligare torghandel, ett attraktivt Centrum med mer affärer, döpa om Centrumtrorget, varför inte göra en tävling bland invånarna för att vaska fram ett nytt namn på torget med fina priser för de som vinner. Det skulle vara ett sätt att skapa ett gemensamt intresse hos de allra flesta för att känna att torget finns och att det är för dem. Jag personligen tycker det är ganska så fint där även om det självklart skulle kunna vara ännu finare. 

Ännu så länge har vi inte lyckats vända på befolkningsfrågan men jag lovar att alla jobbar stenhårt för att lösa detta. Men till sist måste vi som bor i kommunen vara positiva ambassadörer utan för att för den skull göra avkall på det som måste förbättras. För om vi inte själva tror på kommunen så vem i tusan ska då göra det?

Bygg en vägtunnel i Linnefors!

Trafikverket vill lägga ner järnvägsövergången i Linnefors i samband med upprustningen av banan mellan Emmaboda och Karlskrona. Ärendet har överklagats till mark- och miljödomstolen i Växjö. Vi anser att plankorsningen måste ersättas av en tunnel under järnvägen för traktorer, bilar, cyklister och gående. Det är inte acceptabelt att kapa den naturliga och urgamla vägen runt sjön Törn och leda trafiken längs banvallen och därmed förlänga vägen mellan Vissefjärda och Törsbo. Det är inte heller acceptabelt att boende på östra sidan av järnvägen ska tvingas ta en omväg på sex kilometer för att komma till ”sin” sjö, som ligger bara några hundra meter bort. Området kring sjön Törn och den gamla vägen har ett stort kultur-, natur- och rekreationsvärde som vi tror kommer att öka i framtiden, för kommunens invånare såväl som för turister.

Bygg gärna ny infrastruktur men förstör inte den gamla!

Initiativtagare: Peter FrederiksenSkriv på Uppropet om detta ämne via denna länk: Upprop.nu

Skottdagen

Skottår är ett sätt att hålla årstiderna på plats i kalendern. Eftersom det tropiska året (årstidsåret) är cirka 365,2422 dagar långt går det inte att ständigt använda 365 dagar i kalendern. Inom loppet av 100 år skulle årstider, datum för solstånd och dagjämningar med mera då nämligen förskjutas mer än 24 dagar i kalendern. Genom att (med vissa undantag, se nedan) vart fjärde år öka årets längd med en dag kan kalendern hållas någorlunda i fas med årstiderna. Extradagen kallas skottdagen och dess datum är den 29 februari. Ordet skott betyder "något som skjutits in"

Skottdagen den 29 februari är den extra dag som inskjuts varje skottår. Fram till och med 1999 räknades i Finland och Sverige den 24 februari som skottdagen men sedan år 2000 infaller skottdagen den 29 februari, enligt ett beslut av Namnlängdskommittén år 1996.

Anledningen till att skottdagen ligger i slutet av februari snarare än vid slutet av året är att den gamla romerska kalendern, som användes av romarna innan Julius Caesar introducerade den julianska kalendern år 46 f.Kr., började med månaden mars. Skottdagen placerades alltså i anslutning till romarnas nyår.

Den romerska kalendern var också starkt påverkad av äldre månkalendrar och man benämnde exempelvis dagar efter månens faser: kalendae – nymåne (alltså upphovet till ordet kalender), nonae – första kvarteret och idus – fullmåne. Den första dagen i månaden benämndes "kalendae" (trots att detta inte stämde med månens verkliga fas) och exempelvis den 24 februari var ante diem sextum Kalendas Martias – sjätte dagen före kalendae i mars. (Romarna använde inklusiv räkning, det vill säga den dag som vi skulle kalla den femte dagen före första mars kallade romarna för den sjätte, eftersom startdatumet räknades med.) När man sedan i den julianska kalendern införde skottdagar, lade man till en "andra sjätte dag före kalendae", den så kallade bisextilis. Än i dag heter skottår på franska année bissextile.

Varför man gjorde på detta sätt, och inte lade den precis före den 1 mars, är något oklart. En anledning kan vara att man var påverkad av tidigare grekiska månkalendrar där man hade 12 månader med lika lång längd – 30 dagar – och sedan lade man till 5 dagar i slutet på året som inte tillhörde någon månad, de så kallade Epagomenai (grekiska "de tillagda"), för att komma upp i 365 dagar totalt. Skottdagen kom då att bli en ny 6:e dag före de tidigare fem extradagarna.

Inom EU beslutade man i slutet av 1990-talet att ändra den tidigare placeringen av skottdagen och i stället låta den 29 februari vara officiell skottdag med början år 2000. Även den romersk-katolska kyrkan räknar numera den 29 februari som skottdag.Källa: Wikipedia

tisdag, februari 28, 2012

I morgon kommer barrocken till Åfors

I morgon kommer 1600-talets England att ljuda i Åfors Folkets Hus. Henry Purcell var en 1600-tals kompositör och hans musik kommer att framföras av Musica Åfors. De kommer bland annat att framföra delar av operan King Arthur. Musica Åfors arbetar med att framföra historisk musik på tidstrogna instrument men man vill även ge publiken en visuell upplevelse med hjälp av tidsenliga kläder.

I morgondagens konsert är det meningen att publiken med b la hjälp av dåtidens belysningsteknik, levande ljus, på ett intimt sätt ska ledas tillbaka till 1600-talets England. Det kommer bli en häftig upplevelse som alltså kommer arrangeras av Åforsteatern och Åfors Folkets Husförening. Fika kommer att serveras vid evenemanget som börjar kl. 19.00.

Välkommen enighet om insemination av ensamstående kvinnor

Vänsterpartiet välkomnar att riksdagen äntligen kommer att ta beslut om rätten till insemination för ensamstående kvinnor.

År efter år har motioner från de flesta av riksdagens partier röstats ner i riksdagen med motiveringen att det behövs en fördjupad analys.

- Äntligen slipper ensamstående kvinnor åka till Danmark eller Finland när de vill ha barn. När en ensamstående kvinna önskar insemination, då är det planerat och genomtänkt och det barnet har alla möjligheter att växa upp i en trygg och kärleksfull familj, säger Eva Olofsson, hälso- och sjukvårdpolitisk talesperson för vänsterpartiet.

- Familjer ser olika ut idag. Det är glädjande att övriga allianspartier inte längre låter det moralkonservativa KD stoppa en klar riksdagsmajoritet i denna fråga.

- Istället för att motarbeta planerade och önskade barn borde KD driva en politik som gynnar olika sorters familjer. Barnomsorg på obekväm arbetstid och höjt underhållsstöd skulle gynna ensamstående föräldrar. Delad föräldraförsäkring istället för vårdnadsbidrag skulle stärka pappors delaktighet i barnens liv, säger Eva Olofsson.

Vilket statskick ska Sverige ha?

Detta är en fråga som ständigt kommer upp på dagordningen, vilket statskick som Sverige ska. Därför har jag startat en omröstning på bloggen om detta så det är bara att ge din röst. Som vanligt kan jag inte se vems om röstar på vad så du är helt anonym så vida du inte vill kommentera din röst på andra sätt. Omröstningen ser du på bloggens högra sida.

måndag, februari 27, 2012

Den verkliga valfriheten gör skillnad.

Valfrihet är ett fint ord som innebär att en människa kan forma sitt liv utefter sina förutsättningar och beroende på vilket skede i livet man befinner sig i. Detta försvinner inte bara för att man kommit upp i åren, samma grundläggande behov finns kvar. Detta ställer krav på samhället att erbjuda så bra äldreomsorg som möjligt för att täcka valfrihetsbehovet. Det handlar om allt i från det primära behoven som när man vill äta, lägga sig, stiga upp, gå en promenad mm. till att fylla den dagliga aktiviteten med så mycket olika verksamheter som möjligt.

Vår kommun ligger i absoluta framkant när det gäller vår äldreomsorg det visar olika undersökningar. Personlen på de olika verksamheterna gör ett fantastiskt arbete för att förgylla våra omsorgstagares vardag. I Algutsboda har man som exempel spelat Bowling på Nöjeshuset med några från demensboendet. För detta ska fortsätta vara möjligt krävs det fortsatt satsning på välfärden både från kommunens sida men framför allt från riksdagen. Med en borgerlig regering som har varit i makten i fem och ett halvt år har denna satsning kommit av sig. Vi har en högerregering som prioriterar miljardskattesänkningar och urholkning av den generella välfärden genom att sälja ut verksamheten till privata alternativ. Det är det den sk borgerliga valfriheten fokusering att prata om utövare istället för den verkliga valfriheten.

Det är här Lagen om Valfriheten (LOV) kommer in i bilden. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Den Socialdemokratiska ledningen har hittills sagt Nej till att urholka den kommunala verksamheten, det har varit den borgerliga oppositionen som har pratat sig varmt för detta. Så döm av min förvåning när jag här om dagen fick reda på att Socialnämnden har ansökt om statliga medel för ett projekt som under ett år ska undersöka förutsättningarna för införandet av LOV. Vad är syftet med detta är min fråga till den socialdemokratiska ledningen i kommunen. Jag har inget emot att man undersöker vad kommuninvånarna vill men att göra det genom att sälja in LOV:en tycker jag är fel väg att gå. Jag är fullständigt övertygad om att vi lär få höra om kommuninvånarna inte är nöjda med den omsorg som kommunen ansvarar för. Det har skett innan och det kommer också att ske i framtiden om vi inte ger den kvalitet som krävs. Det gäller för oss att fortsätta utveckla vår verksamhet på alla plan så vi även i framtiden kan bibehålla vår erkända kvalitativa verksamhet.

Vad borgerlig valfrihet leder till har vi sett i Sverige de senaste åren. Först sänker man skatten och sen säger man att välfärden inte räcker till om vi inte jobbar längre, I Lunds kommun sparkar man anställda i omsorgen och ersätter dem med volontärer som man själva förmedlar. Man säljer ut det ena efter det andra offentliga välfärdverksamheten till riskkaptalistiska bolag som har stora vinstintresse inom detta område. Vi har sett resultatet av detta under senare tid. Allt är till salu i högerns värld. Man nedgraderar den offentlig anställda personalen genom att ständigt hylla och framhäva de privata alternativen när man jämt och ständigt pratar om hur bra det är med konkurrens inom omsorgen. Man förmedlar budskapet att det är lite finare att vara privatanställd än att vara offentligt. Det är klart man inte säger det rakt ut men signalerna är tydliga för dem som lyssnar.

Det skapar ingen trygghet för vår personal som 24 timmar om dygnet året runt kämpar för att ge våra omsorgstagare en värdigt liv. Allt är naturligtvis inte frid och fröjd här heller men istället för att urholka så vi måste istället satsa på välfärden, göra yrkena attraktiva, här är "Nya tiden" projektet viktigt för att höja sysselsättningsgraden för dem som vill, anställa mer personal så att personalen känner att de räcker till för att ge våra omsorgstagare ännu mer verklig valfrihet och sist men inte minst måste vi byta regering och politik i sveriges riksdag senast 2014.

söndag, februari 26, 2012

Himlaskådespel
Om ni går ut i kväll och det är stjärnklart kan ni i sydväst nära varandra se tre av våra ljusstarkaste himlaobjekt. I mitten den kommande månskäran. Längre upp syns Jupiter och lite längre ner syns den ljusstarka Venus. Bilden är tagen kl. 19.02 i Emmaboda

Bidalite vägskäl

Vid den norra infarten till Broakulla korsar Landsvägen med vägen till Algutsboda kyrka. Där det gula huset finns i dag fanns det en gästgivargård redan på 1600-tale här gick den gamla vägen som blev betydelsefull i och med att Karlskrona anlades 1680. Därför fanns det en gästgivargård här i Bidalite som platsen heter. Här har förutom gästgiveriet även funnits en affär. Platsen är omtalad av författaren Vilhelm Moberg som i sin roman Rid i natt ger följande bild av Bidalite vägskäl.

"Salt, krut och lod kunde de icke vara förutan, de gav sig iväg på sin vådliga vandring en morgon. Skogsmännen höll sig till fästigarna (smala djurstigar i skogen)och skydde vägarna. När ljud av folk hördes, kastade de och vände som rävar i buskarna. Utan ovälkomna möten uppnådde de vägkorsningen vid Bidalite.

Här korsades vägen som gick norrut till Ekeberga (nuvarande Kosta) och Lenhovda med vägen som gick söderut till Vissefjärda och Danmarksgränsen. När oxdrifterna till Blekinge i gången tid gick fram på denna väg hade oxdrivarna haft sitt pusteställe vid Bidalites gästgivargård.. I hagen invid, där kreaturen hade rastat sig, skulle marken en gång ha legat så upptrampat av klövar som en marknadsbacke och i en grusgrop vid vägkorset skulle benen multna efter oxdrivare som, druckna och yra, funnit sin död vid parlamenten på gästgivargården."


Källa: Häftet: Johansfors- en liten guide

lördag, februari 25, 2012

Kvällsmånen över Emmaboda

Den tunna månskäran hänger över Emmaboda station. Kortet taget i kväll utan stativ kl. 21.43


En annan bild av samma månskära hängades över Emmaboda station. Taget i kväll kl. 21.46. Månen gick ner i Emmboda 22.11.

Brist på specialistsjuksköterskor kräver bättre utbildningsvillkor

Ekot redogör idag för den stora bristen av specialistsjuksköterskor i Sverige, vilket bland annat leder till att operationer måste ställas in runt om i landet. Vårdförbundet menar att över 30 000 nya sjuksköterskor måste anställas de närmaste sju åren, varav många specialister. Vänsterpartiet behandlar frågan i sin senaste budgetmotion och föreslår satsningar som bland annat ger betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

– Vi välkomnar att frågan uppmärksammas och att Vårdförbundet gör en bedömning som ligger i linje med vår. Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor. En anledning till detta är att sjuksköterskor, till skillnad från läkare, i stor utsträckning måste ta tjänstledigt med studiemedel för att specialisera sig. Även den dåliga löneutvecklingen spelar in, kommenterar Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V).

– Vårt budgetförslag skulle det göra möjligt för sjuksköterskor att utbilda sig på arbetstid, där de under utbildningsperioden erbjuds 80 procent av lönen. Vi föreslår också en utökning av platser på utbildningarna. Detta är samtidigt en viktig jämställdhetsfråga eftersom sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vårt föreslag skulle förbättra kvinnors villkor inom vårdsektorn, säger Ulla Andersson

Barrockmusik i Åfors på Onsdag

På onsdag den 29 februari Kl..1900  är det
återigen dags för "Kultur för en hundralapp och
denna gång är det Musica Åfors som ger en
barrock konsert med musik av den engelske 1600-tals kompositören Henry Purcell. Som vanligt kostar det 100 kr och fika efteråt kostar 20.
Platsen är Åfors Folkets hus och det är Åforsteatern
i samarbete med Åfors folkets husförening
som är arrangörer. Välkomna

fredag, februari 24, 2012

Milstenen i Broakulla

Mitt i Broakulla  finns på Landsvägen en milsten från 1774 då Gustaf III var kung i Sverige. Både årtalet och ett G med en 3;a syns på stenen liskom 1 MIL.

A J R står det också på stenen och det är initialerna till Adam Johan Raab som var landshövding i Kronobergs län 1774. Det vittnar om att Broakulla och hela Algutsboda socken tillhörde Kronobergs län på den tiden. Hans landshövdingsperiod varade från 1769-1776. Algutsboda socken bytte län från Kronoberg till Kalmar så sent som 1969.

1649 gjordes en uppmätning av vägarna. Inför detta hade för första gången fastställts en enhetlig svensk mil. Den skulle vara 6 000 famnar=10 688,54 m..Milstolpar skulle sättas upp vid varje mil. De bestod av en stolpe av trä eller av en tavla av sten uppsatt i ett stenröse. Från 1700-talet blev stolpar av gjutjärn vanliga.

Genom milstolparna kunde resans längd beräknas. Den skulle kunna mätas från båda hållen. Därför sattes milstolparna upp efter systemet 1 mil, 1/4, 1/2, 1/4 och 1 mil. Mellan varje stolpe var det alltså en fjärdedels mil (c:a 2 672 m). Från denna indelning kommer uttrycket "en fjärdings väg".

Det är ingen slump att stenen står just här för här gick den så förr viktiga Kungsvägen som förband den nyblivna staden Karlskrona som grundades 1680 med småland och så vidare upp till Stockholm. Det var lag på att förutom milstenar skulle även gästgiverier inrättas med två mils avstånd utmed de allmänna lands- och sjövägarna.

Trots detta så var det inte behagligt att resa landvägen. Vägarna var oftast inte i de allra bästa skicken, lägg där till risken för överfall av rövare var överhängande. Väder och vind bidrog också till riskerna. Men trots det var vägarna mycket viktigt för kommunikationerna i det svenska riket.

torsdag, februari 23, 2012

Grattis alla föräldrar

Så då fick alla rojalister något att glädja sig åt. Kronprinssenssan Viktoria födde i morse en liten flicka som har titeln tronföljare. Som alla nyblivna föräldrar så är detta en stor lycka för Viktoria och Daniel och det är ingen som på något sätt missunnar dem detta. Så länge vi har monarki så är det förmodligen ofrånkomligt att undvika denna mediala hysteri som en tronföljarfödsel innebär. Men barns föds i Sverige varje dag så egentligen är det inget märkvärdig. Men för varje förälder är det ett under när ett barn kommer till världen, så varje barns födelse är unikt oavsett om det är en tronföljare eller t ex. ett arbetarbarn.

Onekligen kommer den nya prinssesans liv bli bevakad in i minsta detalj, varje steg, varje val kommer noggrant bevakas av media. Detta enbart för att hon är född av en kronprinsessa. Hon blir det offentliga barnet som alla andra kungliga barn och speciellt om man är en blivande tronföljare. Allt är in i minsta detalj reglerat sen lång tid tillbaka.

Frågan är om detta är värdigt ett demokratiskt stat att ha monarki? Alla vet nog min åsikt så det tänker jag inte älta en sådan här dag utan konstaterar en än gång allas likas värde och då passar inte monarkin in. Så en gång grattis alla föräldrar. Era barn betyder lika mycket även om bebisen inte råkar vara en tronföljare.

Bättre bemanning i äldreomsorgen

Vänsterpartiet är mycket glada att socialutskottet även beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda föreskrifter om bemanning i övriga äldreboenden.

Efter att Vänsterpartiets motion om bindande regler för bemanning i demensvården antogs 2010 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera sina nationella riktlinjer för god vård och omsorg. Förslaget ska presenteras i juli 2012.

- Varje gång jag besöker ett äldreboende säger personalen att vi måste bli fler för att kunna ge en riktigt bra omsorg utifrån de äldres individuella behov. Därför behövs det tydligare nationella riktlinjer för bemanning, säger Eva Olofsson.

- Men för oss räcker inte det. Äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför höjer vi nivån i vår budget med tre miljarder öronmärkt för äldreomsorgen. Det skulle innebära 7.000 fler anställda och göra verklig skillnad, säger Eva Olofsson.

Beslutet fattades av ett enigt socialutskott och är resultatet av ett initiativ från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Uppdraget gäller att ta fram föreskrifter om bemanning i äldreomsorgen för personer utan demenssjukdom. Föreskrifterna ska utgå från den enskildes behov. Varje person ska utredas och bemanning ska bestämmas utifrån de behov som faktiskt finns.

onsdag, februari 22, 2012

Work shop i Boda

I måndags deltog jag i ett Work shop om glasrikets framtid. Den tre timmar långa work shopen ägde rum på The Glas Factory i Boda och där deltog studenter från Linneuniversitetet som läser design och turism, och andra som på ett eller annat sätt verkar eller har en anknytning till glasriket. Min roll var förmodligen att jag är kommunpolitiker men även uppvuxen i en glasarbetarfamilj i Åfors. Vi var totalt ca 25 stycken som deltog i Work Shopen.

Det hela började med att vi presenterade vad vi tyckte var en positiv bild av glasriket och vad vi uppfattade som ett hot mot hela glasriket. Det blev naturligtvis en blandad bild av positiva och hotfulla saker som kom upp på väggen. De allra flesta hade en levande hytta som det som är positivt, men här fanns även andra positiva upplevelser som t ex. naturen, möjlgiheten att skapa matupplevele och Kosta Boda art Hotell.Detta var den bild jag tog med mig som något positivt. En glasarbetare som blåser glas och som i sin tur kommer bli en vacker skapelse när det är klart. Glsets olika hantverk växer inte på träd och de är en del av vår identitet Ett glasrike utan hyttor eller studiehyttor är förödande för vår del av världen. Bilden är tagen av mig i Åfors Glasbruk i augusti 2010.


Hotbilden för glasriket är många och det visade sig också när detta ämne kom upp. Det var allt från Globaliseringen, IKEA:s billiga maskintillverkade glas, konstnärlig idétorka och på olika ekonomiska problem. Jag hade med mig en bild på Torsten Jansson, VD och huvudägare i New Wave Group och som är ägare till Orrefors Kosta Boda, som nu håller på att montera ner våra glasbruk.

Jag valde inte att fokusera på Torsten Jansson som person utan det han står för nämligen kortsiktigt ekonomisk tänkande för att ge maximal vinstutdelning. Detta är inget som är unikt för glasriket utan samhället ser ut så här i dag där man man kan köpa ett bruk i dag för att året därpå sälja eller lägger ner det. Allt för att ge så mycket vinst som möjligt. Detta gör att ingen vågar eller vill satsa på glaset. Så har det varit en tid ska erkännas, allt är inte Torstens fel. Men det Torsten gjorde fel var att han gav hopp åt alla när han kom 2005. Det var ingen hejd på framtidstron för glasriket. Det skulle satsas både här och där. I dag ser vi resultatet, det höll bara till Kosta som fick både Outlet och ett fint Glashotell. Resten av hans "rike" håller han på att utarma definitivt.

Jag visste att min bild av Torsten skulle väcka debatt och så blev det. Det var inte alla som var glada att jag hade han som hotbild. Eller är det så att de vet innerst inne men vågar inte säga det högt. För det är de som jag har upplevt lite grann under vinterns kris att man vågar inte kritisera ägarna. Torsten har gjort så mycket bra säger dem, men frågan är vad? Då är det utvecklingen av Kosta som nämns och det är ingen som ifrågasätter men Glasriket är mer än Kosta och där ser vi snart Glasrikets död. För utan glasbruk och stydiohyttor har vi inget glasrike. Men för att nyansera bilden fick jag även medhåll från andra.

Kommande uppgift var ett grupparbete där vi på kort tid skulle komma överens om tre behov som Glasriket  behöver. Gruppen jag tillhörde fokuserade på besöksnäringen, samarbete och den lokala prägeln som finns. Turismen är en viktigt näring som Glasriket är beroende av för sin överlevnad. Vi vet att många på olika håll jobbar stenhårt med turismen och det är bra och det kommer krävas ännu mer i framtiden. Det är viktigt att ge dem som besöker glasriket en fin upplevelse med prisvärda produkter, boende, mat och olika sevärdheter. För att uppnå detta behövs samarbete på alla nivåer, inte minst över länsgränserna. Sen är det viktigt att behålla den lokala prägeln med den kunskap och kreativitet som finns här.

Den sista uppgiften vi fick var att vi skulle skapa ett framtida scenario i glasriket utöver de behov som finns. Eftersom glasriket är ett ganska stort område som innehåller fyra kommuner (Uppvidinge, Nybro,Emmaboda och Lessebo) och två län (Kalmar och Kronoberg) så krävs det att man har bil för att kunna nå de olika besöksmålen. Med dagens bensinpriser som knappast inte kommer bli lägre utan snarare högre så drar man sig säkerligen för att åka runt utan nöjer sig i bästa fall med ett besöksmål. Detta vill vi ändra på genom att skapa en eller två busslinjer som åker en runda runt många av Glasrikets sevärdheter. Vi tror på att detta skulle vara en bra idé att stärka glasrikets som turistmål. Men det krävs samarbete, koordination och att man tror på framtiden.

Det var en intressant Work Shop och jag är glad för att jag blev inbjuden att dela med mig av mina åsikter och erfarenheter men också att höra alla de andra deltagarnas kunskaper och erfarenhet som jag tar med mig i min kunskapsryggsäck. 
Det tankar och arbete som kom fram under arbetet  kommer vara ett underlag till en utställning som ska ske på The Glass Factory redan om en månad. Detta kommer också vara underlag för universitetstudenternas vidare arbeten i sina respektive utbildningar. I dag är hoten många men vågar vi som bor och verkar här i glasriket inte tro på möjligheterna, vem ska då göra det?

Kommentar till socialförsäkringsministerns pressträff

- Vi välkomnar att Kristersson ber om ursäkt. Det återstår fortfarande att se om beskedet faktiskt innebär att regeringen följer riksdagens beslut och respekterar demokratin, kommenterar Wiwi-Anne Johansson, ledamot i socialförsäkringsutskottet (V).

- För varje dag som går drabbas många människor av ett system som inte fungerar. Hur sjuka ska prövas mot arbetsmarknaden är en av flera nödvändiga förändringar som måste göras för att skapa en mänsklig sjukförsäkring, säger Wiwi-Anne Johansson.

tisdag, februari 21, 2012

Ett varmare Folkets hus

Vi har under åren, speciellt vintertid, haft problem med uppvärmningen av Åfors Folkets hus. Våra besökare har ibland frusit när vi haft våra evenemang eller när de har hyrt den. Detta beroende att vi har en pelletspanna som är underdimensionerat för husets storlek. När det är kallt ute så räcker helt enkelt inte pannan till för att värma upp huset trots att den går för fullt och under den senaste köldknäppen för några veckor sedan orkade inte temperaturen upp till mer än 15-16 grader inomhus.  Detta håller ju inte naturligtvis och det hjälper inte att säga att det är kyligt ute. Vi måste kunna erbjuda de som kommer till våra aktiviteter eller om de själva arrangerar en skön och behaglig värme

Vi har under en tid pratat om detta problem men det är ju förenat med en viss kostnad som vi inom Åfors Folkets husförening ska täcka. Vår ekonomi har inte varit den bästa, mycket går till pelletsuppvärmningen, men under förra året fick vi ett ekonomisk överskott mycket tack vare våra aktiviteter som vi har haft. Detta gör att vi kan göra en investering som innebär att vi kommer att installera en värmepump som kommer att ge en go värme inne i huset. Denna investering kommer att betala sig ganska snabbt eftersom det kommer bli mindre pelletsanvändning och att värmepumpen är energisnål. Vi räknar med att värmepumpen ska vara på plats redan i nästa vecka. Så förhoppningsvis är det nu slut med människor som fryser när de är i Åfors Folkets hus.


Orden som fick P4 att censurera

I onsdags förra veckan spelade skådespelaren Sven Wollter som vanligt in ett nytt avsnitt av P4-programmet ”Wollter och Röör”. I en monolog i slutet av programmet, som den här veckan handlade om sex och samlevnad på ålderns höst, berör Wollter statsminister Fredrik Reinfeldts förslag om att höja pensionsåldern till 75.

”Kan man tänka sig något mera hjärtlöst än förslaget om tio års höjning av pensionsåldern? Jag blir så förbannad att jag får blodsmak i munnen. När man äntligen får chansen till ett nytt liv, som man knegat för i alla sina dar, ja då skall man bli snodd på det för att dom som sitter på stålarna inte vill lyfta på rumpan och släppa till vad som behövs, medan ungt folk får vänta i evigheter på en chans i arbetslivet.

Ett enda liv har vi, en enda kort stund på jorden, och då skall några småljugande äggskallar komma och försöka bestjäla oss på det viktigaste vi har när hösten tonar in. Vår tid. Vår dyrbara tid i ålderdomens frihet. Men det är helt i stil med gamla traditioner från det hållet.”

”Alla hjärtans dag känns som ett hån när jag tänker på alla dom som ­bara möter stenhjärtan i vårt allt mer förhårdnade fosterland. Sockrade ­gelehjärtan smakar kanske gott men bästa användningen skulle vara att ta tusen ton av dom och vräka dom över maktens boningar.

Dags för de hjärtlösa att få smaka på folkets hjärtan. Tack för att ni orkade lyssna på denne argsinte pensionär. Jag skall inte klaga, jag får ut dryga 17 000 i pension"


Denna del av monologen blev censurerad av Dan Granlund, kanalansvarig på P4. Man försökte få Sven Wollter att ändra texten men det vägrade han att göra. Det hela slutade med att Wollter sade upp sig med omedelbar verkan från programmet. Den censurerade versionen av ”Wollter och Röör” sändes i P4 klockan 22.05 i lördags
.

måndag, februari 20, 2012

Tre fd, partiledare för världens bästa parti

Från Vänster, CH Hermansson, partiledare 1964-1975, Lars Werner 1975–1993, Lars Ohly 2004-2012

söndag, februari 19, 2012

Dina steg syns alltidGatukonst vid en av Emmabodas två gångtunnlar.

lördag, februari 18, 2012

Kata Dahlström

Kata, som egentligen hette Katarina, Dahlström var en av arbetarrörelsens stora pionjärer och agitatorer. Hon föddes som dotter till brukspatron Johan Oscar Carlberg och Maria Augusta Carlsvärd i den lilla gården Emtöholm som ligger i Gusum i sydöstra Östergötland. Modern led av svåra mentala problem, vilka oftast yttrade sig i svåra fall av migrän. Dottern var ofta upprorisk och fick många gånger husarrest på grund av sitt uppträdande. Hon hade sin mormor som stark förebild och stöd i livet och placerades senare på internat i Örebro.


Hon var född inom borgarklassen men hon umgicks tidigt med rallare och gruvarbetare och plågades av att se deras fattigdom. Därför bröt hon med sin klass och Kata Dalström som från början var liberal, vilket redan det var anmärkningsvärt radikalt i hennes välbärgade högborgerliga familj, blev hon snart socialist och anslöt sig 1893 till Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och var medlem i dess verkställande utskott 1900–05. Där ägnade hon sig till en början åt att organisera arbetarkvinnorna. Med sin temperamentsfulla personlighet blev Kata Dalström en populär gestalt på sina många agitationsresor runt om i Sverige. Av borgarklassen blev hon hånad, motarbetad och utskrattad men sådant bet inte på Kata Dahlström som högg tillbaka. Hon stod i striden centrum som t ex kravallerna i Stockholm 1902 och när hon såg stadsfiskal Stendahls poliser hugga med sina sablar på rösträttsdemonstrerade arbetare protesterade Kata ursinnigt och blev annhållen men slapp senare undan med böter. Hennes grovkorniga pionjärsarbete gav resultat och hennes möten var välbesökta och många lokalavdelningar bildades. Hon var en hängiven folkbildare och som sådan skrev hon många böcker, främst politiska böcker bland men också om nordisk och grekisk mytologi, vikingar och buddhism. Hon var även aktiv i nykterhetsrörelsen, och var mycket starkt för Norges rätt att frigöra sig från Sverige. Hon behöll genom hela livet sin kristna och religösa tro och detta innebar en viss konflikt i den socialistiska rörelsen där ett antal inte såg med blida ögon på att hon fortfarande hade kvar sin tro. Hon såg kristendomen som helt och hållet förenlig med socialismen. Mot slutet av hennes liv fördjupades hennes intresse för Österländsk mystik och hon betraktade sig då som Buddhist.

Hon översatte Karl Marx bok om det kommunistiska manifestet till svenska 1903 och skrev broschyrer om anarkismen, klasskampen och andra socialistiska skrifter. De följande åren blev hon mer radikal och mer kritisk inställd till Hjalmar Brantings revisionistiska politik. Detta förstärktes efter
storstrejken 1909 som blev ett nederlag för arbetarklassen. På kongressen 1917 tog hon steget ytterligare åt vänster och blev så småningom medlem av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti lett av Zäta Höglund. Kata Dalström stödde bolsjevikerna och den ryska oktoberrevolutionen. År 1920 var hon de svenska kommunisternas delegat vid Tredje internationalens andra kongress. Hon avled tre år senare i Stockholm.

Författaren Torsten Fogelqvist skrev om Kata Dahlström efter hennes död: "
Få människor har blivit så hänsynslöst bedömda, föraktade och beskrikna som denna kvinna av bildad klass, som sällade sig till klasskampens minst noggranna skaror, där hon själv tjänstgjorde vid det truppförband som hade hand om det grova artilleriet. Hon gav med sin mun men också med sitt hjärta."

Källa: Gardar Sahlberg- Berömda Svenskar från tolv sekler. 1992.
Wikipedia och andra internetsidor.

fredag, februari 17, 2012

Vapenexporten till USA bör avbrytas

Idag avslöjar tidningen ETC att pansarskott som Sverige exporterat till USA hamnat i händerna på privata säkerhetsföretag i Irak. Att USA överlämnar pansarskotten till tredje part är ett brott mot det exportavtal som upprättats med Sverige.

- Avslöjandet visar att USA struntar i de avtal man tecknat. De är oacceptabelt att svenska vapen hamnar i händerna på privata säkerhetsföretag i Irak, som vi vet har begått mycket omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Hans Linde, utrikepsolitisk talesperson.

Vänsterpartiet kräver nu att regeringen och ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, agerar. Idag lämnar därför Hans Linde en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt.

- ISP måste omedelbart inleda en förundersökning om uppgifterna. Skulle det stämma att USA återigen brutit mot ingångna avtal finns det inget annat alternativ än att bryta den svenska vapenexporten till USA, säger Hans Linde.

I juli 2009 avslöjades det att AT4:or som sålts till Venezuela hamnat hos Farc-gerillan. Då frös ISP exporten och den har inte återupptagits eftersom det pågår en utredning. Men när det avslöjades 2010 att vapen som Sverige exporterat till USA hamnat i händerna på den irakiska armén fortsatte exporten. 2010 sålde Sverige för 1,2 miljarder kronor till USA.

- Det måste vara ett slut på dubbla måttstockarna när det gäller svensk vapenexport. Sveriges internationella trovärdighet skadas av att vi passivt accepterar att USA för vidare de vapen som de har köpt av oss, säger Hans Linde

32 år sedan giganternas lopp
Den 17 februari 1980 vann Thomas Wassberg guld på 15 km skidor med minst möjliga marginal, en hundradels sekund före Finlands Juha Mieto vid OS i Lake Placid. Denna giganternas lopp är en klassiker i skidvärlden, ja jag vill nog påstå i hela sportvärlden också.

torsdag, februari 16, 2012

Inbjuden till ett Work shop

I veckan fick jag en inbjudan av Gabriella Eriksson, pedagog på The Glass Factory i Boda att delta i en Work shop om Glasrikets framtid. Självklart tackade jag ja till inbjudan fast jag inte är helt säker på vad som kommer att hända men det kan trots inte de bli fel utan enbart intressant och till godo. Denna Work Shop kommer äga rum i Boda på måndag den 20 februari mellan klockan 13-16.

Till träffen har vi ombeds att ta med två fotografier, ett som representerar något bra och som jag förknippar med glasriket. Något som jag tycker borde tas om hand eller bevaras för framtiden. Den bilden har jag redan utsett och det är denna varma härliga bild tagen i Åfors Glasbruk, augusti 2010.


Bilden representerar för mig ett skickligt hantverk och något som vi ska vara stolta för och detta hantverk är vår identitet.


Den andra bilden ska vara en bild på något som jag anser hotar överlevnaden av Glasriket och där överväger jag att ha en bild på Torsten Jansson VD och huvudägare i New Wave Group och som är ägare till Orrefors Kosta Boda, som nu håller på att montera ner våra glasbruk. Så sent som i dag kom beskedet hur många tjänstemän som får sluta vid glaskoncernen Orrefors Kosta Boda. Av de 25 som var varslade blir det 16 anställda som får sluta. En tjänst kommer att omfördelas. Lägg till situationen i både Åfors och Orrefors, Åfors som skall avvecklas som hytta den 31 augusti och där måleriet och shopen för vara kvar och Orrefors som endast ska ha 11 anställda kvar. Lägg därtill nedläggningen av Boda Glasbruk för några år sedan så är det inte mycket kvar av Glasriket sedan Torsten Jansson tog över 2005.

Jonas Sjöstedt har inte förhandlat med Etiopiens regering

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt har inte förhandlat med Etiopiens regering om de två fängslade svenskarna.

- Jag har inte förhandlat med eller haft några direkta kontakter med Etiopiens regering i fallet. Däremot har jag blivit kontaktad av en person som står mycket nära en regering för ett annat afrikanskt land som är vänligt inställt till Sverige. De har erbjudit sig att vädja för de två svenskarnas frigivande i direkta kontakter med Etiopiens regering. Det har jag varit positiv till. Jag har även informerat de anhöriga om detta, säger Jonas Sjöstedt.

onsdag, februari 15, 2012

Facklig organisering i fokus i Hans Lindes anförande

Linde höll i dag sin sjätte utrikespolitiska debatt i Riksdagen. Den röda tråden i Lindes anförande gällde rätten att organisera sig fackligt. Runt om i världen dödas varje år människor på grund av sin fackliga kamp och i flera stater är facklig organisering förbjuden.

– Trots hot, förföljelser, uppsägningar och svartlistning väljer tusentals människor att organisera sig fackligt. Man gör det, trots det pris man betalar, för att man vet att ingen ger löntagare deras rättigheter. Inga osynliga händer stoppar godtyckliga avskedanden, ingen naturlag förbättrar arbetsmiljön och ytterst få arbetsgivare höjer löntagarnas löner av ren välvilja. Det kräver gemensam organisering.

Linde underströk det faktum att man inte behöver söka sig utanför Europa för att se hur rätten att organisera sig fackligt motarbetas och inskränks.

– I spåren av den ekonomiska krisen i Europa försöker EU:s ledning såväl som en rad medlemsstater att undergräva förutsättningarna för fackligt arbete. Kollektivavtal sägs upp, minimlöner pressas ner och möjligheten att vidta stridsåtgärder begränsas.

Hans Linde tog även upp situationen på hemmaplan där det blivit allt svårare att upprätthålla kollektivavtal och rimlig arbetsmiljö och kritiserade regeringen för att inte ha verkat för att införa ett socialt protokoll i Lissabonfördraget, som garanterar svenskarna och övriga EU-medborgare sina fackliga rättigheter.

Sverige måste vara en tydlig kraft för mänskliga rättigheter i arbetslivet, men ska vi vara en sådan kraft med trovärdighet, förutsätter det att vi också är det på våra svenska restauranger, vägar och byggarbetsplatser, avslutar Hans Linde.

Under våren kommer riksdagen att besluta om en ny fördragsändring i Lissabonfördraget och det ger ytterligare en chans att införa ett socialt protokoll. Vänsterpartiet kommer att verka för att detta sker och hoppas på stöd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

BökönBökön, 15 februari kl. 12.19


15 januari kl. 14.20

15 december 13.35

Och vinnarna är...

I går på Emmabodadagen presenterades årets vinnare på Emmabodadagen i Föreningshuset, Vissefjärda. Under en fullsatt galaföreställning fick pristagarna hämta sina diplom och utmärkelser (hjäpplen, en glasskulptur unik för Emmaboda kommun). Dessutom bjöds vinnarna och gästerna på skönsång av Jenny, Kajsa och Viktoria samt av elever från Kulturskolan. Juryn hade utsett följande vinnare i de olika kategorierna:

FOLKETS RÖST - SIXTEN SIVERLAND
Nytt för i år var att allmänheten hade möjlighet att utse sin favorit bland de femton nominerade i alla kategorier.
Totalt inkom drygt 1.400 röster.
Flest röster fick... Sixten Siverland

ÅRETS KRISTINA - ANN-KRISTIN ELGAN
Hon har ett så smittande skratt, vår Kristina. Hon har en sådan passion att det är omöjligt att inte smittas. Vi ser henne ofta i alternativa versioner av sig själv, men många möter henne också precis som hon är; energiskt berättande och sjungande för dem som behöver det mest. Hon bytte scenen i skogen mot scenen under tak,
och årets Kristina är... Ann-Kristin Elgan

ÅRETS KARL-OSKAR - SIXTEN SIVERLAND
Årets Karl-Oskar är välsignad med dygn som har ovanligt många timmar. Många har undrat hur han hinner med allt, men utan tvekan är Karl-Oskar en man som kan använda tiden på effektivast möjliga vis. Han ser inte andra aktörer som konkurrenter, utan som samarbetspartners, och kanske är det därför som vi-känslan är så stark... i Vissefjärda.
Årets Karl-Oskar är... Sixten Siverland

ÅRETS UNGDOM - KRISTINA HANSSON
Att kunna se dem som så många blundar för är en stor gåva. Genom att samla sina idéer och sina vänner kring en god sak riktade årets ungdom våra blickar mot de svältande på Afrikas horn.
Årets ungdom är... Kristina Hansson

ÅRETS BRAGD/HJÄLTE - MADICKEN BLOMQVIST OCH VILLMAN JONASSON
De kommer från en tradition av vinnare och bar bördan med den äran. Med fullständig kontroll på sina redskap gav de sitt sammanhang ännu en förgylld fjäder i hatten, och för årets bragd svarar... Madicken Blomqvist och Villman Jonasson

ÅRETS FRAMTIDSUTVECKLARE - HÅKAN KARLSSON
Årets framtidsutvecklare har gått den långa vägen och har tagit alla smällar. Han vet vad som fungerar och vad som inte gör det, och vad vore Emmaboda utan tonflödet från Rasslebygd.
Årets framtidsutvecklare är... Håkan Karlsson

Grattis till er alla.

tisdag, februari 14, 2012

Tjädertupp

I en veckas tid har en tjädertupp gjort sig hemmastadd mitt i Emmaboda. Detta är alldeles för tidigt för tjädrarna att spela nu och definitivt inte mitt i en tätort. Ibland spelar tjädertuppen redan i mars men vanligen i början av april. I dag tog jag kort på den stora skogsfågeln i Folkets Husparken i Emmaboda då den låg och vilade lugnt i snön.

Tjäderns föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men den äter också insekter, larver och maskar, särskilt ungarna matas med insekter. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan. För att barren under matspjälkningen effektivare skall sönderdelas sväljer tjädern även småstenar. Den viktigaste barmarksfödan är blåbär, där alla delar av plantan, inklusive blad nyttjas av tjädern. Blåbärsriset har en viktig biologisk funktion för tjädern och utgör en nyckelart. Läs mer om den spelande tjädertuppen här.


Tidigare vinnare av Emmabodadagen

Det är tio år sedan den första Emmabodadagen ägde rum och i kväll är det dags för den elfte i ordningen. Jag brukar inte gå på dessa galor men tycker ändå det är en bra dag som uppmärksammar Emmaboda kommun och framför allt de olika pristagarna.

Här följer de som har vunnit tidigare år. Värt att notera är att några av kategorierna delas inte ut längre.

Årets Kristina:
Tanja Ojaniemi (2002),
Gunilla Sandberg (2003),
Ulrika Hydman-Vallien (2004),
Ann-Margret Berglund (2005),
Catrine Hedsved (2006)
Jensy Elvung (2007)
Ruth Elofsson (2008)
Zarah Arvidsson (2009)
Ann-Margret Carlsson (2010)
Malin Eriksson (2011)

Årets Karl-Oskar:
Håkan Karlsson (2002),
Ivar Karlsson (2003),
Bertil Vallien (2004),
Lars Utterström (2005),
Peter Elmberg (2006)
Boris Cipra (2007)
Per Melin (2008)
Torgny Berntsson (2009)
Ebbe Svensson (2010)
Magnus Axelsson (2011)

Årets Ungdom:
Sofia Flå (2002),
Mikaela Lundmark (2003),
Henri Hurskainen (2004),
Maria Lindqvist (2005),
Filip Elmersson, Wilhelm Petersson, Alexander Sjögren och Joakim Karlsson (2006).
Lisa Karlsson (2007)
Sanna Svensson (2008)
Joel Brodd Rolfsson (2009)
Andreas Sjöberg (2010)
Robert Dahlskog, Felix Elofsson, Elin Götesson, Rasmus Henriksson, Annie Linnér, Jakob Persson, Emmy Rundqvist, Olle Steen och Hanna Stefansson (2011)

Årets Handlare:
Ulf Thor, Fenix (2002),
Emmaboda Färg-, Tapet- och Kemikalieaffär (2003),
Skoglunds Livs Bromboda (2004),
Ali Mobiny "handlaren i Broakulla" (2005),
Janne Karlsson, Konsum Emmaboda (2006)
Handlarn i Broakulla (2007)
Bilisten i Eriksmåla (2008)
"Babbis" Papadopolos (2009)
Emmaboda konst (2010)

Årets Förening:
Boda GOIF (2002),
Långasjö Hästsportklubb (2003),
Emmaboda US Car Club (2004),
Emmaboda kommun Demensanhörigförening (2005),
Emmaboda Verda OK (2006)
Emmaboda Golfklubb(2007)
Emmaboda Idrottssällskap (2008)
Vinterbadarna (2009)
Vissefjärda GIF (2010)

Årets Bragd:
Lisa Filipsson, Martina Gustavsson och Hanna Andersson (2002),
Joachim Andersson, Andreas Götesson och Ronnie Lindholm (2003),
Rasmus Elm (2004),
Göran o Michael Karlsson, Emmaboda Gokart/Bowlinghall (2005),
Kyrkebygruppen (2006)
Teatersällskapet från Åfors(2007)
Erik Albertsson (2008)
Rasmus, Viktor och David Elm (2009)
Henrik Jonsson (2010)
Ellen Kallerbäck (2011)

Årets Joker:
Harry Johansson(2007)
Brit Uppman och Stig "Alex" Axelsson (2008)
Annemai Bernfalk (2009)
Lindås Livs (2010)

Årets Ambassadörer:
David, Viktor och Rasmus Elm. och Sanna Svensson (2008)
Anna Lindqvist, Maria Lindqvist och Fredrik Casserstål (2009)
Åsa Jungnelius och Ludwig Löfgren (2010)

Årets Framtidsutvecklare:(priset inrättat 2011)
Jan-Erik Jansson (2011)

Swedbank stipendium:
Joel Brodd Rolfsson (2009)
Lions Stipendium:
Kent Arnesson (2009)

måndag, februari 13, 2012

19 års sorg är över

Gabons huvudstad Libreville har en märkligt central plats i Zambias fotbollshistoria. Det är på den platsen som mardrömmen ägde rum 1993. Och det är på den platsen som en lycklig dröm blev verklighet igår.

Den 27 april 1993 var Zambias landslag på väg till Dakar i Senegal för att spela match i VM-kvalet. De mellanlandande i Gabons huvudstad Libreville där planet skulle tankas om. Längre kom de aldrig,planet kraschade i vattnet strax efter starten. Den officiella utredningen visade att det var en kombination av ett instrumentellt fel och pilotens trötthet som orsakade katastrofen. Totalt dog 30 personer. Hela Zambias fotbollslandslag dog. Alla utom en.

Kalusha Bwalya vann 1988 priset som Afrikas bäste spelare och var den överlägset största stjärnan i Zambias trupp. Han spelade till vardags i PSV Eindhoven och skulle därför möta upp sina lagkamrater direkt i Dakar. Men hans lagkamrater kom ju aldrig, och han var därmed ensam kvar som representant för Zambias fotbollslandslag.

Året efter kraschen lyckades Zambia med det omöjliga. Nästan. Med Bwalya i spetsen hade de lyckats forma ett nytt lag och kunde ta sig hela vägen till finalen i Afrikanska mästerskapet som spelades i Tunisien. Men Bwalya, med nummer 11 på ryggen och kaptensbindeln runt vänsterarmen, fick aldrig lyfta bucklan. Nigeria vann finalen med 2-0.

Men går blev drömmen sann när Zambia vann finalen i den Afrikanska mästerskapet mot favoriterna Elfenbenskusten på straffar efter mållösa 120 minuter. Det var deras första titel och den kunde inte vinnas på en bättre plats än Libreville 19 år efter tragedin.

Johansfors inleder hemma mot Älghult

Så släppte Smålands FF äntligen spelprogrmmetförslaget för förbundets olika DIV 6 serier och för Johansfors innebär det att vi möter Älghult hemma i premiären den 27 april kl. 19.00. Serien spikas definitivt på seriekonferensen i Nybro lördagen den 25 februari. Så här ser förslaget för Johansfors ut i sin helhet.

Fredag 25 april Kl. 19.00 Johansfors- Älghult IF
Fredag 5 maj Kl. 19:00 Lenhovda IF - Johansfors
Fredag 11 maj Kl. 19.00 Johansfors- Kosta IF
Fredag 18 maj Kl. 19.00 Flerohopp GIF- Johansfors
Fredag 25 maj Kl. 19.00 Johansfors- Flygsfors/Gadderås IF
Fredag 1 Juni Kl. 19.00 Örsjö IF- Johansfors
Onsdag 6 Juni Kl. 19.00 Bäckebo GIF- Johansfors
Onsdag 13 Juni Kl. 19.00 Johansfors- Skruv IF
Måndag 18 Juni Kl. 19.00 Alsterbro/Kronofors IF- Johansfors

Tisdag 26 Juni Kl. 19.00 Älghult IF- Johansfors
Fredag 10 augusti Kl. 19.00 Johansfors- Lenhovda IF
Fredag 17 augusti Kl. 18.45 Kosta IF- Johansfors
Fredag 24 augusti Kl 18.30 Johansfors- Flerohopp GIF
Fredag 31 augusti Kl. 18.15 Flygsfors/Gadderås IF- Johansfors
Fredag 7 september Kl.18.00 Johansfors- Örsjö IF
Söndag 16 september Kl 15.00 Johansfors- Bäckebo GIF
Söndag 23 September Kl.15.00 Skruv IF- Johansfors
Söndag 30 September Kl. 15.00 Johansfors- Alsterbro/Kronofors IF

söndag, februari 12, 2012

Lyckebyån vid Karamåla


Två vackra vinterbilder som jag tycker väldigt mycket om. Motivet är Lyckebyån nära Karamåla.

Elin Melander

Förbundsordförande för Vänsterns Studentförbund (VSF) Elin Melander hälsningstalar till Vänsterpartiets kongress. VSF bildades 1998 och organiserar studenter och doktorander vid universitet och högskolor, samt folkhögskoleelever för socialism och feminism. Förbundet har växt fram i takt med att alltfler från arbetarklassen fått möjlighet att läsa vidare på högre utbildning. VSF har sedan grundandet försökt att organisera studenter på en bred vänsterplattform, där man sett mer till det som man haft ideologiskt gemensamt än det som skiljt varandra åt. Förbundet har genom sin korta historia försökt att arbeta nära den etablerade arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer.

Hon belyste studenternas villkor i dag med stora omkostnader på boende och studentlitteratur. Det betyder att många studenter tvingas jobba för att få i hop till sitt uppehälle och studier. Detta skapar stress och oro för studenterna. Hon berättade att VSF ska han en ny kampanj i vår som heter "Utbildning är en rättighet inte en handelsvara". Kampanjen består av tre krav. Det första kravet är ett avgiftsfritt universitet. Numera har vi i Sverige avgifter för utomeuropeiska studenter. Det har inneburit att andelen utomeuropeiska studenter har minskat drastiskt. Detta är inte bara djupt orättvist utan utgör också ett allvarligt avsteg från principen om en avgiftsfri utbildning. I andra länder där den här typen av avgifter har införts har man så småningom även infört avgifter för inhemska studenter. Avgifterna för utomeuropeiska studenter måste avskaffas. Ett avgiftsfritt universitet handlar också om att avskaffa de mer dolda avgifterna som höga biblioteksavgifter, administrativa avgifter, eller höga privata utgifter för obligatoriska moment på vissa utbildningar.

Det andra kravet i kampanjen är Fri kurslitteratur. VSF tillsammans med oss är väldigt kritiska mot att stora bokförlag gör vinst på att vi studenter tvingas lägga tusentals kronor per termin på kurslitteratur. Det finns undersökningar som visar att bara hälften av alla studenter upplever sig ha råd att köpa kurslitteraturen till sina utbildningar. Vårt krav är att alla högskolor skall lägga upp de läroböcker som de producerar avgiftsfritt på internet och att övriga böcker ska finnas tillgängliga till alla på de berörda utbildningarna.

Det tredje kravet är studielön istället för studielån. VSF vill precis som oss ha ett system där man betalar för den utbildning man har fått genom skattesystemet. Studielånet slår mycket hårdare mot de som har utbildat sig till lågavlönade lärare eller sjuksköterskor än mot högavlönade ingenjörer eller ekonomer.

Trots de inhemska probelem orkar VSF blicka ut över världen. Hon nämnde att under de senaste året har människor runt om i världen gett sig ut på gatan i stora folkliga protester och att studenter har deltagit i många av dessa protester. I England har studenter lett stora protester mot högerregeringens massiva nedskärningarna i den offentliga sektorn och chockartade höjning av studieavgifterna. Studentprotesterna i Chile är i en klass för sig, utifrån kravet på gratis utbildning har studenterna i Chile under det senaste året genomfört över 50 demonstrationer med ibland uppåt 500 000 deltagare. Trots högerns våld och mordhot – leder de chilenska studenterna protesterna mot nyliberalismen med ett mod som ger oss i Europa den energi och inspiration som vi behöver i vår kamp.

Det är med stolthet man kan konstatera att vänsterkrafterna är aktiva i studentrörelsen och att de gör skillnad och är många studenters hopp om en harmonisk utbildningstid.För att läsa hela hennes tal klickhär och för att besöka Vänsterns Studentförbund klicka här:

lördag, februari 11, 2012

Naturens eget konstverk

Isbelagd vattenfall i Stekramåla utanför Broakulla 

Iron Maiden - The Number Of The Beast

fredag, februari 10, 2012

Konditori Fenix och Café Emma

Under de åren sen Emmabodas grundande har det funnits många olika caféer och fik. De allra flesta är sedan länge borta men två fik har fortfarande kvar sin verksamhet på orten och det är två med historiska rötter.

Konditori Fenix hittar man på Kyrkgatan 3 i Emmaboda. Huset byggdes 1937 av Anton Johansson från Fiskesjö i dåvarande Algutsboda kommun. Hans svåger, Gunnar Karlsson ritade huset. Redan från början blev det här ett bageri och konditori då bagarmästaren Robert Modigh hyrde huset för sin verksamhet. Detta varade till 1949 då Oskar Ungsten från Broakulla köpte huset. Han hyrde ut den till sin bror Hugo Theandersson som fortsatte att baka bröd och göra goda bakverk i huset. 1950 sattes en stenugn i bageriet. Tidigare hade man bakat i en gammaldags bakugn som eldades med ved.

Östen och Inger Sandqvist ägde och drev Konditori Fenix från 1960 och fram till att Ulf Thor övertog rörelsen i början av 2000-talet. Fenix är känd för två saker den finaa 50-60-tals inredningen där man t o m har en fungerande Jukebox. På övervåningen har man inrett på 70-talsvis. Den andra är den fantastiska TV-tårtan som uppfanns 1958 av konditorn Rune Karlsson på café Centrum i samband med att TV-masten i Bälshult skulle invigas. Östen Sandqvist på konditori Fenix fick en del av receptet och än idag tillhör TV-tårtan en av favoriterna och storsäljare på Fenix.


TV-tårtan.Kyrkogatan där man ser Fenix till vänster. Längst upp ser man kyrkan i Emmaboda. Bilden tagen i början av 50-talet.
Café Emma finns på Storgatan 14 och huset är byggd 1906 av arbetaren Axel Karlsson som strax efter såldes till tändsticksfabrikör Ludvig Möller. Redan 1918 bedrevs café och matservering här när Emma och Alfred Johansson hyrde nedervåningen. År 1924 köpte stenhuggaren Axel T H Johansson som kom från Brunamåla,  med hustrun Helga och barnen Göte och Karin. Caferörelsen fortsatte men upphörde när huset såldes 1938 till skräddaren Fritjof Hedström som naturligtvis bedrev skräderi först på egen hand men senare tillsammans med dottern Ann-Britt. i huset. Hustrun hette Ellen. Ann-Britt och Fritjofs måg övertog huset 1969.

Mellan åren 1972-1982 drev Yngve Ederam sparköp i lokalerna.  Efter 1982 renoverades och moderniserades huset och ett utehus byggdes på baksidan. Där byggdes ett bageri och Erik Järnebäck som ägde huset startade konditori Emmagården. Namnet är förmodligen från Emma Johansson. Ett antal olika ägare har sen åttitalet fram till nu förvaltat konditorin och caferörelsen.

Johanna Sjöndin är den nuvarande ägaren och när hon övertog rörelsen så ändrades namnet till Café Emma.
Foto på huset runt 1920. Vet tyvärr inte vilka personerna på bilden är. Förmodligen är det ägarna Emma och Alfred Johansson med familj eftersom det stämmer överens med årtalet.


Källa: Emmaboda hembygdsförening- Emmaboda tätort 125 år, 1999

Det krävs en nystart för bostadsbyggandet

Den 10 februari hölls en hearing i Rosenbad angående Lennart Sjögrens utredning om bristen av studentbostäder. För inbjudan stod Stefan Attefall (KD), civil- och bostadsminister.

En av slutsatserna som utredaren slår fast är att det finns stora problem för studenter att finna bostäder i respektive lärosäten. Endast fyra av trettio städer kan inom en månad erbjuda bostäder till sina studenter. Utredningen föreslår att lärosätena och studenterna själva ska ta ett större ansvar för situationen. Detta innebär i praktiken att regeringen inte vill skjuta till en enda krona för att öka bostadsbyggandet. Deras lösning är en fortsatt andrahandsuthyrning, som varken är hållbar eller långsiktig.

- Idag behöver över en kvarts miljon ungdomar ett eget boende. Därför är det viktigt att det också finns statligt stöd för att öka bostadsbyggandet. Särskilt för studenter och ungdomar, säger Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Sverige är ett klassamhälle och det syns även i boendet. Till skillnad mot regeringen vill Vänsterpartiet möta bostadsbristen genom ett ökat bostadsbyggande, avslutar Amineh Kakabaveh.

torsdag, februari 09, 2012

MiniatyrhusDessa vackra och välgjorda miniatyrhus är ett genuint hantverk och de kan man se passande nog på Hantverkargatan i Emmaboda. 

Det stora huset är byggd 1924.

Tändsticksfabriken- Storgatan 18

Fabrikör Ludvig Möller startade 1895 en tändsticksfabrik på en förhyrd tomt vid Algutsbodavägen som nuvarande Storgatan i Emmaboda kallades på den tiden. Hans barn Knut, Carl David och Hedvig var också engagerade i tillverkningen. Det var ett fåtal anställda den första tiden och fabriken uthyrdes 1904 till tändstickstrusten som omedelbart lade ner tillverkningen. Hyreskontraktet varade i fem år och 1909 återupptog bröderna Knut och Carl David driften igen. Den var sporadisk de första fem åren. 1914 bildade bröderna bolag med en engelsk företagare men hade själva aktiemajoriteten i bolaget.

Fabriken byggdes till och omsättningen ökade under några år. I början av 1920-talet såldes fabriken som i folkmun kallades för "Spetan" till Förenade svenska tändsticksbolaget som drev den under några år, men produktionen lades återigen ner. 1924 köptes fabriken av AB E J Carlström& son för 14000 kronor. De i sin tur sålde fabrikstomten till grannarna som då var Bröderna Svensson Stenhuggeri och de använde tomten slutligen som utställnings- och utlastningsområde i många år framöver. Numera finns här hyresfastigheter som ägs av det kommunala bostadsbolaget EBA.


Källa: Emmaboda hembygdsförening: Emmaboda tätort 125 år- 1999

onsdag, februari 08, 2012

Är du beredd att jobba för lägre lön?

Den borgerliga kommunen i Sollentuna har varit på tapeten i riksmedia pga. att de föreslår sänkta löner för ungdomar. Deras motto är som folkpartisten och ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun Anders Morin säger:

"Det är mycket bättre att komma in på arbetsmarknaden och få en ganska låg lön, än att stå utanför och inte få någon lön alls."

Har man den inställningen så har man kapitulerat för dagens problem. Signalerna från högerhåll är att de saknar andra idéer på hur man ska få in ungdomar i arbete. Man vill göra det billigare för företagen att anställa ungdomarna genom att bl. a att ge dem sämre löner. Signalen från samhället är att ungdomarna ska vara glada för att de överhuvudtaget får ett jobb, vi är snart tillbaka i ett samhälle där arbetarna stod med mössan i hand och bad nästan om ursäkt för att de sökte jobb.

Ungdomar har också framtidsdrömmar, man vill kunna försörja sig själva, bilda familj och flytta hemifrån. 8000 efter skatt som Sollentuna vill ge ger inga sådana drömmar utan mer än frustrationsliknande tillstånd. Det som är det allvarliga med Sollentuna är att detta är en kommun som är offentlig driven som kommer med sådana här förslag. Man ska även driva denna fråga i Kommun och Landsting så att detta blir en arbetsgivare norm i det offentliga arbetslivet.

Detta är högerns lösning på ungdomsarbetslösheten att vi ska konkurrera med låga löner och otrygga arbetsvillkor. De som kommer med sådana här förslag kommer oftast från politiker med välbetalda jobb eller höga arvoden. De ska ställa sig i spegeln och fråga den de ser där om han eller hon är beredd att jobba heltid på 8000 kr i månaden. Svaret blir nog säkert ja om de blir arbetslösa men det tror jag bara är humbug. Ingen vill bli klassade som att det arbete man utför är viktigt men man får inte den avtalsenliga lön för det viktiga arbete som man utför. Nej, detta är helt fel väg att gå för även unga behöver trygga avtalsenliga löner som man kan leva på

tisdag, februari 07, 2012

Fastställt enligt förslag

Emmabodasexan kommer att bestå av 10 lag och det innebär att 18 omgångar ska spelas. Det är två mindre sen i fjol. Lagindelningen blev fastställt enligt förslaget och enligt Smålands FF kommer ett preliminär spelordning under veckan.

Alsterbro/Kronofors IF
Bäckebo GoIF
Flerohopps GoIF
Flygsfors/Gadderås IF
Kosta IF
Lenhovda IF
Skruv IF
Älghults IF
Örsjö IF
Johansfors IF

Vänsterpartiet satsar på guldkant i äldreomsorgen

Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Förslaget kostar en miljard kronor per år och innebär 2500 nya anställda på äldreboendena.

- Våra individuella behov försvinner inte bara för att vi blir äldre. Därför måste personalen ha tid för var och en, utifrån var och ens egna önskemål om vad som är viktigt i livet. Vi kallar det guldkantstimmar, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson (V).

När äldreomsorgens resurser krymper och tiden inte räcker till krävs prioriteringar. Då försvinner det som inte anses vara absolut nödvändigt först. Vänsterpartiet vill bryta den utvecklingen genom statliga pengar till fler anställda på äldreboenden.


- Förslaget innebär två timmar mer hjälp i veckan per person som den äldre själv väljer vad man vill göra med. Det kan vara alltifrån att med personalens hjälp ta en promenad eller gå på konditori till att maila barnbarnen, säger Eva Olofsson.

Satsningen på 1 miljard kronor om året räcker till två timmar per person varje vecka. Efter att i budgeten ha satsat på fler anställda på äldreboendenas demensenheter, satsar Vänsterpartiet i detta nya förslag på fler anställda på övriga äldreboenden.

måndag, februari 06, 2012

Så länge lågan brinner släcks inte hoppet

Sedan beskedet om hyttan i Åfors Glasbruk nedläggnng kom i onsdags har det kommit fram människor till mig och tyckt att utvecklingen i Glasriket i allmänhet och Åfors Glasbruk i synnerhet är väldigt sorgerligt. Många ser mer oro på situationen och många kommer med åsikter och en hel del vrede mot företagsledningen som låter det gå så långt som till nedläggning.

Situationen är allt annat än ljus, många av arbetarna som fått det dystra beskedet att de saknar jobb efter 31 augusti mår väldigt dåligt. Det är en hemsk situation att hamna i eftersom det rör sig om sju månader där du trots beskedet förväntas gå till jobbet och producera till företaget som ska sparka dig. Lika hemskt är det för den fackliga förhandlingsdelegationen med ordförande Anders Andersson i spetsen som säkerligen känt en frustrerande känsla inombords då man trots att man gjort allt som står i en makt inte fått gehör för sina krav. I stället har Orrefors, Kosta, Boda fått igenom sin vilja Tjugo personer får sluta på Åfors glasbruk. Tjugo får behålla sina jobb i glasmåleriet och tio flyttas till Kosta glasbruk. Det är svårt att förstå den känslan att som facklig förhandlare har när han ska förmedla resultatet till sina medlemmar.

Jag är uppväxt i Åfors och haft glasbruket i min närhet i hela livet. Detta trots att jag aldrig har jobbat där förutom sommarjobb när jag gick på högstadiet. Men mina föräldrar har jobbat på glasbruket. Så det är med så det är med stor sorg i hjärtat jag mottog detta besked. Men Åfors får nu en respit på sju månader. Jag är känner verkligen för de som får gå, det är så tragiskt, men jag tror inte loppet är kört. Åforsgruppen har lagt ner och lägger ner ett oerhört arbete för att rädda glasbruket. Nu gäller det att ta tillvara på respiten och hitta alternativa lösningar. Glasbruken är Emmabodas identitet. Åfors får inte bli det sista glasbruket som slocknar i vår kommun. Som Johansfors och Boda gjorde. Den dagen hyttan släcks är det svårt att tända den igen.. I kväll ska vi träffas igen kl.18.30 i Åfors Folkets hus och gå igenom den uppkomna situationen och hur vi ska gå vidare. 
Det ser mörkt ut idag, men jag vill ändå försöka se ljust på framtiden.

Makedonija Naviva Za Vas

Demokratipriset 2012

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010
Vissefjärda skola fick det 2011
Vem eller vilka får Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nomineringarna skickas till:
nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

söndag, februari 05, 2012

Och de nominerade är........

De nominerade till årets Emmabodadag är nu utsedda. Förslag till alla kategorier har lämnats in av befolkningen i Emmaboda. Bland förslagen har juryn valt ut tre namn till varje kategori. Vinnarna presenteras på galan i Vissefjärda den 14 februari 2012.

Totalt finns fem kategorier: Årets Karl-Oskar, Årets Kristina, Årets Ungdom, Årets Bragd/Hjälte, Årets Framtidsutvecklare. Nytt för i år är att allmänheten har möjlighet att utse sin favorit bland de femton nominerade i alla kategorier. Den av de nominerade som fått flest röster av allmänheten får utmärkelsen Folkets röst. Senast den 10 februari ska rösterna till Folkets röst vara inlämnade till Emmaboda kommun. Förutom priskategorierna uppmärksammas också alla nyetablerade företag och årets förstfödda baby.

ÅRETS KARL OSKAR:
Alf Johanson på Runes Bensin i Emmaboda, för hans engagemang för bygden, bland annat genom att arragera den uppskattade årliga vårfesten.
Niklas Skeppar, föreståndare på Emmaboda Folkets Hus, för att ha vänt motgång till framgång, där bland annat biografen nu går bättre än någonsin.
Sixten Siverland, ICA-handlare i Vissefjärda, för hans stora samhällsengagemang.

ÅRETS KRISTINA:
Ann-Kristin Elgan, regissör och skådespelare i Vissefjärda Teatergrupp.
Martina Larsson, eldsjäl, ordförande och simlärare i Emmaboda simsällskap.
Inger Bark-Lagergren, ambassadör för Fairtrade.

ÅRETS UNGDOM:
Kristina Hansson som genom eget initiativ genomfört en välgörenhetsgala till förmån för svältande barn på Afrikas Horn.
Albin Welander som utmärkt sig genom sina insatser som musikant, främst på saxofon och sång i olika sammanhang.
Emmaboda Kombination P98, ett pojklag i fotboll från Emmaboda, Lindås och Långasjö, som haft fantastiska framgångar. Bland annat tog laget hem guld i Skadevi Cup i konkurrens med 32 nordiska lag.

ÅRETS BRAGD/HJÄLTE:
Föreningen Linnefors stationshus vänner, för arbetet med att bevara Linnefors stationshus och stationsområde.
Industritekniska programmet på Vilhelm Mobergsgymnasiet som år efter år skördar framgångar med sina elever på Yrkes SM.
Madicken Blomkvist och Villman Jonasson på Industritekniskaprogrammet, Vilhelm Mobergsgymnasiet, som blev bäst i landet på CNC-svarvning i konkurrens med 127 lag från 37 skolor.

ÅRETS FRAMTIDSUTVECKLARE
Jazzklubben Live jazz i Emmaboda. Klubben firar i år sitt 10-årsjubileum och är en ljuspunkt för många människor både i och utanför kommunen.
Föreningen Emmas flitiga fötter, som efter 25 år, med stort engagemang, fortsätter att erbjuda olika inspirerande träningspass med målet att alla ska ha råd att träna.
Håkan Karlsson, initiativtagare och arrangör för Emmabodafestivalen. Ett evenemang som har bidragit stort till att sätta Emmaboda på kartan.

lördag, februari 04, 2012

En vacker men kall sol går mot våren


En vacker men kall februarisol håller precis på att gå ner i Emmaboda. Bilden är tagen kl 16.11 och solen är trots sin kyla (-13 mitt på dagen) på väg norrut på himlen och går ner i Emmaboda i dag 16.34 och det är två minuter senare än i går.. I morgon bitti går den upp två minuter tidigare än i dag nämligen 07.47. Dagarna blir längre sakta visserligen men det går mot vår.

Partistyrelsen valde verkställande utskott

På lördagen utsåg Vänsterpartiets partistyrelse ett nytt verkställande utskott. Utskottet ansvarar för den kontinuerliga ledningen av partiet mellan partistyrelsens möten.

- Det är fantastiskt roligt att få en så kompetent och driven ledning för partiet, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.

Verkställande utskottet består av
Jonas Sjöstedt, partiordförande
Aron Etzler, partisekreterare
Ulla Andersson, 1:e vice ordförande
Josefin Brink, 2:e vice ordförande
Hans Linde, ledamot
Rossana Dinamarca, ledamot
Mia Sydow Mölleby, ledamot

Övergreppen i Syrien måste upphöra

Nu kommer ännu en rapport om grova övergrepp och massakrer på civila i Syrien. Regimen i Damaskus visar nu för sina egna medborgare, men också för omvärlden, att man inte tvekar att mörda sin egen befolkning för att klamra sig fast vid makten. Snart träffas FN:s säkerhetsråd för att fortsätta diskutera en FN-resolution om Syrien.

- Klockan klämtar för Bashar al-Assads regim. En regim som grundar sitt styre på övergrepp och skräck har ingen framtid. För varje vän av demokrati och frihet finns det inget alternativ till det tydigaste möjliga fördömande, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson.

- Nu behövs en skarp FN-resolution som tydligt fördömer övergreppen och kräver en fredlig övergång till demokrati. Väljer Ryssland eller något annat land att blockera en skarp FN-resolution så måste det få konsekvenser. säger Hans Linde.

Istiden är här

Det har varit kyligt men vackert väder i Emmaboda med omnejd. Vi hade visserligen inte -47,7 som i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lapplands inland men väl - 16 gradet om inte mer. Det bet i kinderna men samtidigt var det trots det en skön känsla och en frisk hög luft.


Till och med Höglandsboskapen drogs sig undan från kylan i dag. Men trots ser de ut att ha mysigt i sitt köldskydd.
Ett vackert vinterlandskap i närheten av Västra HällasjöFjärrvärmeverket i Emmaboda går för högtryck i kylan
Tornado älskar snön


Isen ligger på ER-sjön i Emmaboda 

fredag, februari 03, 2012

Algutsboda

Bilden är tagen i Algutsboda som för mig betyder mycket eftersom jag har min arbetsplats där. I byn finns det förutom äldreboendet Ekebo där jag jobbar en kyrka och en hembygdsförening. Men en gång i tiden var Algutsboda en egen kommun med affärer, bank, post, telegrafstation och skola. Kommunen som då låg i Kronobergs län omfattade hela nuvarande socknen med Eriksmåla/Åfors, Broakull/Johansfors och Boda varade från 1862 till 1969. Då överfördes kommunen inte bara till Emmaboda kommun utan man byte även län till Kalmar län.
Algutsboda kommunsvapen: Den består av ett fält av silver, två korslagda uppåtriktade blå glasblåsarpipor med anfångad röd glasmassa, i nedre vinkeln åtföljda av ett rött topografiskt barrskogstecken. Vapnet fastställdes den 25 mars 1960. Glasblåsarpiporna syftar på glasblåsning och de fyra glasbruk som då fanns i landskommunen, medan barrskogstecknet syftar på skogsbruk.

Lugnet före stormen?

Det har som bekant varnas för snöoväder med klass 2 i Kalmar län men det har tvärtom varit lugnt här i Emmaboda med omnejd, än så länge är det nog bäst att tillägga. Men vackra bilder blir det ändå så varsågoda att titta på dem.


Sjön Törn
Götgatan i Emmaboda
Julbocken på Ekebo, Algutsboda
Tornado njuter av snön

Vissefjärda kyrka