tisdag, februari 21, 2012

Ett varmare Folkets hus

Vi har under åren, speciellt vintertid, haft problem med uppvärmningen av Åfors Folkets hus. Våra besökare har ibland frusit när vi haft våra evenemang eller när de har hyrt den. Detta beroende att vi har en pelletspanna som är underdimensionerat för husets storlek. När det är kallt ute så räcker helt enkelt inte pannan till för att värma upp huset trots att den går för fullt och under den senaste köldknäppen för några veckor sedan orkade inte temperaturen upp till mer än 15-16 grader inomhus.  Detta håller ju inte naturligtvis och det hjälper inte att säga att det är kyligt ute. Vi måste kunna erbjuda de som kommer till våra aktiviteter eller om de själva arrangerar en skön och behaglig värme

Vi har under en tid pratat om detta problem men det är ju förenat med en viss kostnad som vi inom Åfors Folkets husförening ska täcka. Vår ekonomi har inte varit den bästa, mycket går till pelletsuppvärmningen, men under förra året fick vi ett ekonomisk överskott mycket tack vare våra aktiviteter som vi har haft. Detta gör att vi kan göra en investering som innebär att vi kommer att installera en värmepump som kommer att ge en go värme inne i huset. Denna investering kommer att betala sig ganska snabbt eftersom det kommer bli mindre pelletsanvändning och att värmepumpen är energisnål. Vi räknar med att värmepumpen ska vara på plats redan i nästa vecka. Så förhoppningsvis är det nu slut med människor som fryser när de är i Åfors Folkets hus.


Inga kommentarer: