söndag, mars 31, 2013

Påskdagen

 Algutsboda kyrka, kl 07:23

lördag, mars 30, 2013

Sommartid

I natt är det dags igen att ändra till sommartid. Klockan 02.00 hoppar fram en timme till 03.00. Man flyttar alltså fram klockan i natt och de innebär att kvällarna blir ljusare och morgonen lite mörkare till en början, men det dröjer inte länge förrän solen stiger högre upp på himlen och de blir ljusare även på morgonen.

Vi har ändrat klockan sen 1980 även om vi försökte redan 1916 men idén är äldre än så. Redan 1784 kom den amerikanske vetenskapsmannen och politikern Benjamin Franklin (1706-1790) på idén med sommartid. Han blev förvånad en morgon när han vaknade klockan sex och fann att solen stod högt på himlen och rummet var ljust. Hans betjänt hade glömt att stänga fönsterluckorna.Han räknade ut att parisarna kunde spara "enorma" summor genom att utnyttja dagsljus i stället för vaxljus. I en Paristidning skrev han då en essä om de stora summor parisarna skulle kunna spara genom att utnyttja solljuset på ett smartare sätt.Det dröjde nästan ett och ett halvt sekel efter Franklins insikt om att det sedan länge hade varit ljust när han vaknade på morgonen till dess att hans tankar blev verklighet.

Då, 1916, antog Storbritannien en lag om sommartid.I samma veva gjorde Sverige ett eget försök att börja ställa om klockan. Men starka reaktioner från bland andra bönderna, som trodde att sommartiden skulle få negativa konsekvenser för kornas mjölkproduktion, ledde till att ordningen redan året därpå återgick till det vanliga.Men 1970-talets oljekris satte fart på debatten igen. Grundtanken då var att ljusare kvällar skulle innebära färre tända lampor och i november 1979 sade riksdagen slutligen ja till sommartid. Och sedan några år är sommartiden även samordnad på EU-nivå till att i alla medlemsstater börja gälla den sista söndagen i mars. Sverige anpassade sig till EU nivå 1998 som innebär att sommartiden förlängdes en månad till sista söndagen i oktober.
Nu varar sommartiden fram till sista lördagen i oktober som i år är den 26

Påsk

Påsk (hebreiska: pesach "passera", "gå förbi") är en av de största årliga högtiderna inom judendomen. Inom kristendomen är påsken den största högtiden under det kristna kyrkoåret.
Påskdagen infaller sedan år 325 alltid första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Påsk i olika religioner:

Judendomen:

Den judiska påsken ihågkommer befrielsen ur Egypten, den natt då påskalammet slaktades och mordängeln skonade Israels folk. Ända fram till templets fall år 70 e.Kr. slaktade man påskalamm i Jerusalems tempel, och dessa åts under en nattlig måltid. Hos judarna har påskalammsmåltiden ersatts med den så kallade seder-måltiden, där de olika rätterna har symbolisk betydelse, och där den yngste sonen ställer frågor om påsken som fadern besvarar.

Kristendomen:

Den kristna kyrkan firar påsken till minne av Jesu död och uppståndelse, ett firande som sedan 300-talet är utsträckt till en hel vecka (stilla veckan) med palmsöndagen, dymmelonsdagen, skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Den viktigaste gudstjänsten är av tradition påsknattens, då också dop eller doplöftesförnyelse kan äga rum; den har återinförts i den romersk-katolska kyrkan och i många andra kyrkor under 1900-talet.

Tidpunkten för firandet:

Tidpunkten för påskens firande har varierat. Enligt judisk kalender (som är en månkalender) firas påsken den 14:e dagen i vårmånaden Nisan, då det alltid är fullmåne. De kristna började snart att flytta påskfirandet till påföljande söndag, den dag de menar att Jesus uppstod. Vid Första konciliet i Nicaea år 325 beslöts att påskdagen alltid skall infalla första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Ett nytt problem uppstod dock genom övergången från den julianska till den gregorianska kalendern under 1500- till 1700-talen. En stor del av de ortodoxa kyrkorna höll fast vid den julianska kalendern (så kallade gammalkalendarister), och för kyrkoenhetens skull beslöts att alla ortodoxa kyrkor skulle fira påsken efter juliansk kalender, även om några i övrigt följer den gregorianska kalendern. Resultatet är att påsken i ortodoxa kyrkor vanligen infaller på annat datum än i övriga kyrkor.

Många kloka män har tillbringat oerhört mycket tid åt att konstruera en tillförlitlig påsk-kalender, men de flesta försök har lämpat sig föga åt datorisering. En sådan algoritm, utvecklad av den tyske matematikern Karl Friedrich Gauss låter sig emellertid ganska enkelt överföra till en tämligen kompakt datoralgoritm. Enligt denna formel är tidigaste datum för påskdagen den 22:a mars, och sista möjliga datum är den 25 april. Senast påskdagen inföll 22 mars var 1818, och nästa gång blir 2285. Senast påskdagen inföll 25 april var 1943, och nästa gång blir 2038. Men vi snuddar i år denna allra senaste tidpunkten, det skiljer bara en dag eftersom årets påskdag infaller den 24 april. Men lite förenklat kan man säga att Påskdagen infaller första söndagen efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter vårdagjämningen.

fredag, mars 29, 2013

Glad Påsk

Jag önskar alla bloggens besökare en Glad Påsk

Målerås Station


En 70 tons skönhet. Ett ånglok som står precis där järnvägen mellan Kalmar- Nässjö gick. Målerås station och lastkaj byggdes 1876 i samband med att Nybro- Sävsjöström (Uppvidinge kommun) stod färdig. Den förlängdes till Nässjö 1914. Sträckan Nybro- Kalmar fanns redan 1874. Då 1876 fanns inget här mer än stationen och lastkajen. Glasbruken grundades ju 1890 mycket tack vare skogen runt omkring men även järnvägen. Orten Målerås byggdes ut mer och mer med bostäder, affärer,hantverk mm. 1899 förlängdes spåret mellan Lessebo- Kosta till Målerås som därmed blev en järnvägsknut. Då byggdes en ny station kallad Södra så Målerås kunde ståta med två stationer under 30 år. Den gamla fick heta Norra Station. Kostabanan, den södra, lades ner 1931. Den norra fortlevde länge ända fram till 1986 då sträckan Nybro- Nässjö lades ner. Målerås som bildades tack vare järnvägen blev vid denna tid utan järnvägstrafik. Men tack vare glasbruket kunde orten ändå överleva.

Målerås södra station 
 Rälsen på banvallen är uppbrutna sen årtionde tillbaka och numera är den en cykel och gångväg

Ännu en vacker bild på ångloket från 30-40-talet. Det måste ha varit en imponerande sinnesintryck för människorna här när "monstet" dundrade in till stationen. Arne Karlsson från Målerås skriver: "Det kan ha varit på sommaren 1937 jag fick följa med pappa till Målerås station en söndagsmorgon för att hämta tidningen som anlände med morgontåget från Sävsjöström. Denna sommarmorgon hade en skara människor samlats, någon skulle resa med tåget, men de flesta hade väl bara sökt sig till stationen för att få en pratsund och för att hämta tidningen. Jag minns hur imponerad jag blev av det stora svarta ångloket, som saktade in i höjd med godsmagasinet med gnissel och väsande från luftbromsarna. Lokeldarna var snabbt ute och företog kontroll av lokets vevstakslager, samt gav dessa en slurk olja med hjälp en långpips försedd oljekanna. Lokeldaren slog ett slag mot drivhjulen för att kontrollera hjulringarna därefter äntrade han åter loket. Ljudet av injektorns sörplande när ångpannan tog in vatten för ny kraft att fortsätta resan närmast till Gullaskruv. Lukten av stenkolsrök var också intryck man sätter i samband med ånglok"
Mer om Arne Karlssons artikel om järnvägen och mer om Målerås kan läsas här http://www.maleras.nu/torsdag, mars 28, 2013

Påskharen


Ursprungligen kommer traditionen från Tyskland och är känd från 1600-talets senare del i Pfalz och Elsass. Traditionen var under 150 år ganska okänd i övriga Tyskland, men lanserades på bred front efter 1850 av godis- och leksaksindustrierna, som en påsksymbol riktad till barn. Ungefär vid den tiden började Tyskland tillverka påskkort, vars motiv ofta bestod av påskharen.

I Sverige omtalas påskharen, tidigast bland tyska invandrare, under 1800-talets slut eller 1900-talets början. Den fick inget riktigt genomslag i landet. När Sverige började tillverka egna påskkort ersattes påskharen med andra påskmotiv. I Sverige är den kanske mest känd som marsipan- eller chokladfigur. Leken med att gömma påskägg förekommer dock även i vissa svenska barnfamiljer.

Harens (kaninens) legendariska fortplantingsförmåga gör den till en symbol för överflöd och fruktsamhet. Därför förknippas haren till påsken och andra vårliga fruktsamhetsritualer där man firar livets återkomst efter vintern. Det är också därför påskharen förknippas med ägg, en liknande symbol för återfödelse och fruktbarhet. Detta har lett till den förargliga konsekvensen att småbarn ofta tror att haren lägger ägg.

Källa: Wikipedia

Sluta dra barnkonventionen i långbänk!

Regeringen gav igår Anita Wickström i uppdrag att utreda att granska både för- och nackdelar med att barnkonventionen ska bli svensk lag. Frågan avgörs dock först efter valet 2014 och utredningen ska inte presenteras förrän i mars 2015.

- Det finns en klar majoritet i riksdagen för att göra barnkonventionen till svensk lag vilket skulle stärka barn rättigheter. Att regeringen, som inte är enig i frågan väljer att utreda den, är ett steg framåt. Men det är inte tillräckligt, säger Eva Olofsson barnpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Vänsterpartiet har liksom barnrättsorganisationerna länge drivit frågan. Vi kommer att fortsäta driva frågan på alla plan. Det är dags för moderaterna att lyssna på barnens röster och inte dra frågan i långbänk, säger Eva Olofsson.

Påskpynt i Emmaboda


Stationshuset


centrumtorget,


Korsningen Nygatan/Storgatan

onsdag, mars 27, 2013

Intressanta diskussioner när Linnéstudenterna presenterade sin rapport

I går kväll fick vi i Åfors Folkets hus ta del av Linnéstudenternas presentation av sin fältstudie av Eriksmåla/Åfors. De har under en månad besökt Eriksmåla/Åfors och intervjuvat olika människor som bor och verkar här. Man har även pratat med ansvariga inom kommunen och andra instanser som mer eller mindre berör oss. Av detta har man gjort en presentation som vi fick ta del av.

Studenterna beskrev de olika sätten vi träffas och skapar en rörelse här uppe i norr. Det stora delen var via grannar och vänner, men även via olika föreningar och grupper. De i sin tur skapar olika mötesplatser och där nämndes b la macken i Eriksmåla, Åfors Folkets hus, biblioteket, resturangen, café Björkhaga, förskolan och olika företag. Det skapar en demokratisk rörelse som är viktigt för deltagandedemokratin och där invånarna känner att de kan påverka.

Men alla väljer inte att delta i olika aktiviteter och orsaken till det belystes också under presentationerna. Det kan handla om ointresse men även att kommunikationen brister, tiden räcker inte till eller att man helt enkelt känner en trötthet att delta. Detta är viktigt för oss som arrangörer till olika evenemang att ha i bakhuvudet och med tanke på detta arbeta vidare med att på olika sätt locka besökare till evenemangen.

Nedläggningen av glasbruket och dess konsekvenser var en central del av presentationen. Slutligen tog studenterna upp tre olika exempel på situationer där kommunikationen har brustit och hur man kan undvika liknande i framtiden. Det var gympasalen i Eriksmåla, rastplatsen vid rondellen och turerna kring uppsättande av KulTuren skyltarna.

Efteråt blev det intressanta diskussioner kring presentationen mellan studenterna och de ca 40-talet besökare som kom för att ta del av arbetet. Som avslutning blev det välförtjänt fika för alla.

Jag vill tacka Patrick Mugenyi, Fabian Illgner, Stephene Ssekiziyivu och Maria Nordhag för eran mycket intressanta presentation och tack alla som kom och lyssnade.

Stephene Ssekiziyivu, Gunilla Åkesson (kursledare), Fabian Illgner, Maria Nordhag, Patrick Mugenyi


Under studenternas presentation så var det premiär för användandet av vår nya teknik i form av en projektor. Numera kan vi hyra ut till föreningar och företag som önskar visa powerpoiont eller liknande.

40-talet århörare hade hittat till folket hus denna kväll


Här ser vi deltagarna framför vår egen tillverkade bioduk som det också var premiär för.

Vänsterpartiet storsatsar på ungdomsgaranti

Vänsterpartiet föreslår idag en ungdomsgaranti för att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten. Inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning som kan vara yrkesinriktad eller syfta till gymnasiekompetens. Närmare ett 100 000 ungdomar är öppet arbetslösa eller omfattas av aktivitetsstöd. Två av tre ungdomar i den gruppen har varit arbetslösa i tre månader eller mer. Regeringens jobbpolitik har havererat och alliansen saknar idéer för att förändra situationen.

– Vi föreslår en ungdomsgaranti som ger 57 000 nya jobb och/ eller utbildningsplatser. Unga arbetslösa ges prioritet från dag ett och kommer inte att lämnas i sticket som med regeringens politik. Vi ser hur nästan en hel generation unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är ett slöseri med resurser både för den som drabbas och för samhället, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

I Vänsterpartiets förslag erbjuds fyra former av arbete: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning, traineeanställning. Utbildningssatsningarna kan vara arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux eller komvux. Det ska vara möjligt att kombinera jobb och utbildning inom ramen för garantin. Ungdomsgarantin omfattar samtliga arbetslösa unga som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader eller mer, och beräknas kunna kosta 7,3 miljarder kronor på årsbasis. Förslaget finns med i Vänsterpartiets kommande budgetförslag.

– Det är en stor satsning som kommer att ge stor effekt. Samhället har ett ansvar för att bryta utestängningen av unga från jobben. Vi är skyldiga att se till att unga får en bra start i vuxenlivet, säger Jonas Sjöstedt.

tisdag, mars 26, 2013

Pinsam tystnad från EBA:s politiska ledning.

Under gårdagskvällens fullmäktigesammanträde i Emmaboda så var Vänsterpartiet i Emmabodas Interpellation som berörde hyresgästernas synvinkel av EBA: Emmaboda bostads AB fastighetsförsäljning av kvarteret Duvan uppe för debatt. Vi hade ställt tre konkreta frågor

- Har dessa personer varit delaktiga i denna försäljningsprocedur av deras bostäder
– har EBA varit en bra hyresägare till dessa lägenheter med renoveringar och utveckling av utemiljön?
– Vilket ansvar tar EBA för de boende när försäljningen är klar?

Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) men jag skrev i interpellationen att jag gärna debatterade med de fullmäktigledamöter som sitter med i EBA:s politiska ledning.

Ann Marie Fagerström beskriver i svaret den allmänna beslutsordningen i ärendet men omedvetet eller ej så berörde hon inte våra tre konkreta frågor.

Hon nämner vidare att vi inte sitter med i bolagsstyrelsen men att vi som ledamöter i fullmäktige haft samma insyn och möjlighet som undertecknad att ta fram de uppgifter som har varit nödvändiga för att ta ett beslut i ärendet. När debatten om försäljningen var i januari så ställde vi konkreta frågor och sökte information men fick inte de svaren vi ville ha. Debattviljan var inte stor då.

I svaret skriver hon bl. a "På övriga frågor som Nicke ställer i interpellationen vill jag svara följande. Jag har fullt förtroende för VD och styrelse för Emmaboda Bostadsbolag som har följt kommunfullmäktiges beslut i frågan på ett riktigt sätt. Jag är också glad och stolt över att det finns fler aktörer i samhället som vill finnas med och är beredda att ta ansvar för Emmabodas utveckling."

Som jag skrev innan så berörde inte kommunalrådet inte våra frågor alls och bemödade sig inte heller att läsa upp svaret under "debatten" i går utan hänvisade till det skriftliga svaret. När jag gick upp och påpekade att jag inte fått svar på mina frågor och efterlyste EBA:s representanter så var tystnaden total. Man skulle kunde höra en nål landa på golvet om någon hade släppt än sådan.

Ingen gick upp och besvarade mina konkreta frågor och det kändes mycket märkligt och pinsamt. I fullmäktige sitter b la ordförande i EBA:styrelse Luigi Ixcot Rojas (S) och hans roll som ordförande är att ge det offentliga en insyn i bolaget men han väljer att vara tyst och det skapar inget förtroende alls och fler frågor som väntar på sitt svar. Efter denna lyckade försäljning blir det nu tal om ytterligare försäljningar av vår allmännytta. Allmänheten förtjänar ett svar.

Att de nonchalerar mig och vänsterpartiet på detta sätt kan vi nog leva med men att man på detta sättet även nonchalerar de hyresgäster som bor i de aktuella bostäderna är oacceptabelt. Pinsamt är bara förnamnet på vad jag tycker om de ansvarigas agerande i denna fråga. Är det verkligen så känsligt att diskutera detta så att man väljer att inte svara och låta tystnaden tala?

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen där förtroendevalda och väljare ska ha en öppen dialog med varandra och där de politiska frågorna diskuteras och beslutas. Men vi fick i gårkväll se prov på hur man även nonchalerar förtroendevalda och det vill vi inte uppleva mer.

Allas lika värde


måndag, mars 25, 2013

Linnéstudenter gör fältstudier i Emmaboda

Under mars månad kommer två grupper med studenter från Linnéuniversitetet i Växjö att i samarbete med Emmaboda kommun genomföra fältarbeten i kommunen. Deras arbeten ingår i en kurs som avser att utveckla studenternas kunskap och erfarenheter av att genomföra fältstudier. Det är tredje året som denna typ av fältstudier genomförs i kommunen.

I sitt arbete kommer de att röra sig i olika delar av kommunen, i första hand i Emmaboda tätort och i de norra kommundelarna. De kommer att söka kontakt med kommuninvånare och företrädare för organisationer, företag och kommunala institutioner. I första hand kommer de att arbeta med frågeställningar som berör kommuninvånarnas deltagande, delaktighet, deras påverkansmöjligheter och tillgång till mötesplatser för dialog och information. Deras arbetssätt kommer huvudsakligen att vara intervjuer, men de kommer sannolikt också att dyka upp i anslutning till möten och sammankomster i kommunen under de närmaste veckorna. Arbetet leds av Gunilla Åkesson, som är lärare på Institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet.Eriksmålagruppen: Patrick Mugenyi, Fabian Illgner, Stephene Ssekiziyivu. Saknas på bilden Maria Nordhag


De två grupperna kommer att skriva var sin rapport. De preliminära versionerna av dessa rapporter kommer att presenteras på offentliga möten den 26 mars.

Emmabodagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 14.30 på Möjligheternas Hus.

Eriksmålagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 18.00 i Åfors Folkets Hus.

Alla är välkomna på mötena för att kommentera innehållet och diskutera de preliminära slutsatserna. De färdiga rapporterna kommer också att finnas tillgängliga på kommunhuset. Förutom att rapporterna ingår i studenternas utbildning, så kan de också bidra till diskussionen om kommunens utvecklingsarbete.

Snömatchen i Colorado

söndag, mars 24, 2013

17 april är nomineringsstopp till Demokratipriset

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010
Vissefjärda skola fick det 2011
Åforsgruppen fick det 2012
Vem eller vilka får Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris. Sista dagen att nominera är 17 april

Nomineringarna skickas till:
nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

lördag, mars 23, 2013

I väntan på våren

Emmaboda, 20 mars

Min arbetsplats Ekebo, Algutsboda den 21 mars

Grönsakstäppa på Ekebo, Algutsboda 21 mars

Algutsboda kyrka, 21 mars

Tornado gillar snöyran, Åfors 22 mars

Bröderna bus, I förgrunden Tornado och i bakgrunden Rambo
Åfors 22 mars

Tornado, Åfors 22 mars

fredag, mars 22, 2013

Jens Holm utmanar sina riksdagskollege

– Det finns mer man kan göra än att släcka lampan under Earth Hour. Att minska sin köttkonsumtion är det mest konkreta var och en kan göra för att minska växthusgaserna, säger Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
– Därför uppmanar jag alla riksdagsledamöter att äta vegetarisk mat fram till midsommar.
Under de tre månader det handlar om, skulle det bespara klimatet 200 kilo koldioxid per riksdagsledamot.

– Bara genom att äta mindre kött kan man alltså ge ett stort bidrag till ett bättre klimat, säger Jens Holm, .
Animalieproduktionen i Sverige ger nämligen lika mycket utsläpp som alla 4,4 miljoner personbilarna tillsammans.

– Men för en verklig omställning krävs politiska beslut. Sådana har Vänsterpartiet lagt fram inom många olika områden som energi, transporter och investeringar.
– Lösningar finns som kan rädda klimatet, men det krävs också en politisk vilja.

Höj kvinnors löner i kommunerna

Svt pejl har idag visat på betydande löneskillnader mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana Dinamarca tycker att politiker kan göra mycket mer för att minska löneskillnaderna.

- Politiker måste sluta skylla ifrån sig. Vi är faktiskt stora arbetsgivare med ansvar för många kvinnodominerade branscher. Alla kommuner och landsting bör därför genomföra lönekartläggningar. Kommuner och landsting kan göra väldigt mycket mer för att höja lönerna för till exempel lärare och sjuksköterskor. Men då krävs det att man prioriterar det framför skattesänkningar som framför allt gynnar män, säger Rossana Dinamarca.

- Malmö har visat att det går att gå från ord till handling. Där har Vänsterpartiet varit med och genomfört satsningar på underbetalda kvinnoyrken. Fler kommuner borde ta efter Malmö, säger Rossana Dinamarca.

torsdag, mars 21, 2013

Skärp reglerna mot utnyttjande av utländska lastbilschaufförer

Vänsterpartiet kräver en rad åtgärder för att stoppa lönedumpingen och utnyttjandet av utländska lastbilschaufförer som arbetar i Sverige. Utländska chaufförer utnyttjas hänsynslöst med usel betalning och dåliga arbetsvillkor, och vissa svenska åkerier använder systematiskt chaufförer från andra EU-länder med F-skattsedel. Granskningen av åkeribranschen i SVT:s Uppdrag granskning understryker behovet av snabba insatser.

– Regeringen borde omedelbart skärpa reglerna för inrikestrafik och reglerna i yrkestrafiklagen om gott anseende, så att bara seriösa företagare får trafiktillstånd. Vi kräver ett stopp av falska egenföretagarna med F-skattsedlar, som egentligen inte är några egna företagare utan bara utnyttjas för att slippa betala skatt och inte behöva erbjuda riktiga villkor i Sverige. Regeringen borde också verka för ett socialt protokoll i EU:s fördrag, som slår fast att svenska kollektivavtal gäller alla som arbetar i Sverige, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet menar att ett stort ansvar vilar på de företag som direkt eller indirekt anlitar underleverantörer med utländska chaufförer.

– Vi vill se ett direkt ansvar på de som använder underleverantörer att se till att dessa underleverantörer har sina papper i ordning och kollektivavtal. De företag som inte följer reglerna bör få mer kännbara straff än idag, säger Jonas Sjöstedt.

Bed on Fire - Ralf Gyllenhammar

onsdag, mars 20, 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Vi kan ännu en gång konstatera att vi haft ett år fylld av aktiviteter och ett framgångsrikt år för att stärka vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Demokratipriset 2012

Under året förändrade vi utdelningen av Demokratipriset från att ge ut den på centrumtorget den 1 maj till att ge ut den på valfriplats i samråd med pristagarna någon gång i månadsskiftet april/maj.
Efter omröstning tilldelades priset 2012 till Åforsgruppen för deras insats för att på ett konkret sätt stödja de som drabbats av varslet i Åfors Glasbruk och deras arbete med att rädda ett kulturarv i Emmaboda kommun. Man har även på ett positivt sätt bidragit till att lyfta fram övriga delar av Åfors/Eriksmåla i en tid då mörka moln hotar på himlen. Priset som består av ett diplom och blommor och överlämnades till gruppens initiativtagare Jensy Elvung och Gitte Lind i Åfors den 15 majÅrsmötet!

Den 22 mars genomför vi vårt årsmöte som ägde rum i Vissefjärda föreningshus. Till årsmötesordförande valdes Kaj Raving, Nybro. Till mötes sekreterare valdes Hugo Grönlund och till justerare valdes Gun Mälberg och Anna Nilsson.
Styrelsen valdes och såg ut så här

Ordförande Daniel Miletec
Kassör Nicke Grozdanovski
Ledamöter
Hugo Grönlund
Lise Kroer
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Anna Nilsson

Styrelseersättare
Johan Bernfalk.
Roy Wolf,
Janne Brunni

revisor: Tomas Jonsson
valberedning: Mikael Nilsson.

Kaj Raving berättade under årsmötet om sitt uppdrag som partistyrelseledamot. Det blev en intressant diskussion om det politiska läget vi har och dem möjligheter som Vänsterpartiet har för att bli den betydande politiska kraft vi alla strävar efter. Vi har en regering som har regerat i fem och ett halvt år och som ser väldigt trött ut. Vi har ett dominerande moderat parti och tre andra småpartier som gör allt de kan för att synas och som presenterar den ena tokiga förslaget efter det andra, som nu senast när Centerpartiet kom med sin briljanta idé om att sänka ingångslönerna för alla. Det är viktigt att vi fortsatt är tydliga med vad vi vill med vår politik. Inte minst med tanke på att både socialdemokraterna och miljöpartiet drar sig mot mitten. Det handlar om klimatet, det handlar om att förbjuda vinstintresse i välfärden och bemaningsföretagen för att stärka en välfärd åt alla och skapa arbetstrygghet för alla. Det handlar om att stärka feminismen, att arbeta för en bättre och rättvisare samhälle. Vi ha idéerna och vi har lösningarna.

Vi antog ett uttalande om vad vi menar med valfrihet inom välfärden.
Årsmötet avslutades med att vi avnjöt smörgåstårta som vi hade beställt från Fenix som efter en förväxling hamnat i Kalmar. Men det hela löste sig på bästa sätt och vi är helnöjda trots det lilla missödet och denna förväxling kommer i framtiden bli ett komiskt inslag till vårt årsmöte 2012Motioner under året

Vi lämnade in en motion i juni där vi yrkade att kommunen tillsammans med tjänstemän, politiker skulle arrangera en årlig återkommande temadag som ska vara öppen för alla i demokrati och antirasism
och att man tar till vara elevernas och lärarnas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom anordna b la öppna möten för allmänheten.

Vi fick svar på två av våra motioner under året. Dels den motion där vi föreslår att det arrangeras politikercafé på skolorna minst en gång om året och i samband därmed genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. I samarbete med lärarna bör olika seminarier och föreläsningar kring demokratifrågor arrangeras. Beslutet blev att planeringen för det fortsatta arbetet med demokratifrågorna inom ramen för handlingsprogrammet samt för planeringen av kommande kommunfullmäktigemöten.

Vi fick avslag på vår motion där vi yrkade på avslag på 14 dagars regeln inom barnomsorgen

Interpellationer och enkla frågor

Vi lämnade under hösten in en Interpellation om upphandlingen av Nöjeshusets Bowlinghall där vi sökte den sanningsenliga versionen på hur upphandlingen gått till.

Studier och andra konferenser.

Vänsterforum genomfördes 16-17 juni på Högalids folkhögskola och Lise Kroer och Daniel Miletic deltog på den.
Nicke Grozdanovski deltog på Årskonferensen på Stabygården utanför Högsby där Nicke blev invald i Distriktsstyrelsen.
Nicke Grozdanovski deltog som ombud på Vänsterpartiets kongress i Uppsala under trettonhelgen.Styrelsearbetet.

Under året 2012 har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöte. Vi fortsatte med den goda idén att bjuda in gäster till våra styrelsemöten. Följande har gästat oss:
Flyktingsamordnare Margaretha Fredriksson 16/2 ,
Socialchef Eila Medin 15/3,
Kultursamordnare Görel Abrahamsson 10/5
Tekniska chefen Erling Karlsson 20/9
Ekonomisk chef och tff kommunchef Jan Demerud

Under året har följande ledmöter företrätt partiet i styrelsen:
Ordförande Daniel Miletic
Vice ordförande: Lise Kroer
Kassör: Nicke Grozdanovski
Sekreterare Hugo Grönlund
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Då ordinarie Ledamot Anna Nilsson pga flytt lämnat oss har vi haft en vakant plats i styrelsen.

Styrelseersättare
Johan Bernfalk.
Roy Wolf,
Janne Brunni

Vi har även gruppmöten nästan varje månad där fullmäktigegruppen träffas för att gå igenom dagordningen inför kommande kommunfullmäktige. Dessa möten är öppna för de som vill delta.Övriga uppdrag:

Daniel Miletic är vår representant i Landstinget där vi varit med om att besluta att en ny hälsocentral ska byggas i Emmaboda. Arbetet för att skapa Sveriges bästa sjukvård har fortsatt under året där patienten står i centrum.

Nicke Grozdanovski och Hugo Grönlund är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Lise Kroer och Daniel Miletic är ersättare. Vi arbetat mycket med att föra fram våra värderingar om att ha en offentlig välfärd utan vinstintresse. Vi har b la beslutat om att inrätta en social fond i kommunen där man säkerställer de ungas situation i svåra situationer. Vi syns och hörs under fullmäktigesammanträdena. Vår poltik genomsyras av allas lika värde och fortsätter i olika situationer framhäva våra antirasistiska värderingar. Vi skriver insändare och publicerar våra artiklar och annat på vår hemsida som uppdateras ofta. Vi får bra mediautrymme i våra lokala tidningar.Besök:

Den 9 mars gästades vi av Landstingsrådet Linda Fleetwood och Kaj Raving. På kvällen arrangerades ett öppet möte på Loket. Under dagen besökte vi hemsjukvården, Sen besökte vi fackförbundets Visions lokalavdelning i Emmaboda där Gunnar Cornelsen informerade oss om fackets arbete. Sen besökte Kulturskolan.

Den 12 mars besökte vår migrationspolitiks talesperson Christina Höj Larsen oss. Hon besökte Visionen som är ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Men hon han också med andra besök som pallfabriken i Vissefjärda och ett boende för funktionshindrande på Grönvägen i Vissefjärda. Vi besökte Loket och Mauritius. På samtliga ställen fick vi mycket bra information om respektive verksamhet. Kvällen avslutads med ett öppet möte i Lindås folkets hus.

För att bilda oss en uppfattning om flyktingverksamheten i Lessebo kommun besökte Hugo Grönlund, Daniel Miletic och Nicke Grozdanovski under våren flyktingboendet UngBo i Lessebo

I samband med första maj fanns vi på centrumtorget mellan 10:30 till 13:00 och där deltog även representanter Nybros vänsterparti. Peter Ahlkvist från Nybro spelade på torget. Talare var ordförande Daniel Miletic, Mikael Nilsson, Anders Svensson och Nicke Grozdanovski. Konferencier var Hugo Grönlund.

Under Emmaboda festivalen den 28 juli arrangerade vi Vänsterdagen där vi hade besök av Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg och partistyrelseledamot Kaj Raving. För musiken svarade Peter Ahlkvist från Kristvallabrunn. Det blev ett lyckad evenemang med engagerade och viktiga tal och underbar musik. Vi delade ut färdigbredda mackor och nybakade bullar till festivalbesökarna som Gun Mälberg hade ordnat. Till det så fick de dricka, chokladmjölk och material från både Ung Vänster och Vänsterpartiet.Sammanfattning

Vad är då viktigt för vår politik? Ord som jämlikhet och jämställdhet väger väldigt tungt i vår politik. Vi har som enda parti både ett klassperspektiv och könsperspektiv på samhället, inget av dessa kan stå på egna ben. Det är viktigt att dessa frågor går som en röd tråd genom hela samhället men det är i vår vardag det börjar.

Med denna verksamhets berättelse vill styrelsen ledamöter tacka för förtroendet för 2012 och styrelsen ser ljust på framtiden.
Emmaboda 19 mars 2012.

Daniel Miletic, ordförande.
Hugo Grönlund, sekreterare

Vårdagjämning

I dag klockan 12.02 svensk tid inträffar vårdagjämningen som innebär att solen passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. I dag går solen i Emmaboda upp kl.05.57 och går ner 18.12

Vårdagjämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt. Varje händelse förekommer dock vid två olika datum på jorden. Därför är vårdagjämningens (och andra händelsers) datum inte entydigt. Vårdagjämningen kan till exempel inträffa när det är den 20 mars i Sverige medan det samtidigt fortfarande är den 19 mars i USA

Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen. Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, den så kallade refraktionen. Refraktion betyder att solen kan lysa på lite mer än halva jorden på en gång. Det medför att dagen blir längre och natten kortare än den annars skulle ha varit. Refraktionen medför också att dag och natt är lika långa först något dygn efter höstdagjämningen. Detta innebär att de ljusa timmarna blir längre än vad nätterna är och solen står allt högre upp i himlen på oss som bor i norra halvklotet

tisdag, mars 19, 2013

Vänsterpartiet stöder Byggnads krav om solidariskt ansvar

På tisdagsmorgonen träffade vänsterpartiledare Jonas Sjöstedt byggjobbare vid Nya Karolinska i Solna utanför Stockholm. I avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och arbetsgivarsidan har facket ställt krav på att införa ett så kallat solidariskt ansvar. Det innebär att huvudentreprenören på ett bygge är ansvarig för att även anställda hos underentreprenörer får ut rätt lön, är rätt försäkrade samt att skatt betalas in som det ska. Ett liknande system finns redan i Norge. Vänsterpartiet driver den här frågan sedan tidigare och ser den som en nödvändig del för att skapa bra arbetsvillkor för alla på arbetsmarknaden.

– Det var väldigt fint att komma ut och träffa byggjobbarna vid Nya Karolinska. De är beredda att ta konflikt för sin rätt, men de ser också att frågan är större än bara byggsektorn. Människor utnyttjas i många branscher idag. Med ett solidariskt ansvar skulle många problem på svensk arbetsmarknad försvinna, det bli svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetare från andra länder med dåliga villkor. Byggarna jag träffade idag visade tydligt att den fackliga kampen är solidarisk till sin natur och att man står upp inte bara för sina egna utan för allas rättigheter, säger Jonas Sjöstedt.

Present till Billström

I går skickade Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen brev till migrationsminister Billström:

Hej Billström!

Bra att du ber om ursäkt för dina grodor.

Men vi kan inte ha en migrationsminister som uttalar sig rasistiskt och inte förstår grundläggande mänskliga rättigheter.

För att vi ska slippa fler grodor ger Vänsterpartiet dig därför dessa utbildningar i present:

-Att känna igen och motverka rasism – en kurs hos Stiftelsen Expo
- Asylrättens ABC – inklusive mänskliga rättigheter – en kurs hos Amnesty
När ska du gå kurserna?

Mvh,
Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

måndag, mars 18, 2013

Hammarby vann SM finalen

Det var upplagt för bandyfest i söndagens final. Det gamla publikrekordet rök all världens väg när 38474 åskådare tog sig till Friends Arena för att bevittna SM-finalen mellan Hammarby IF och Sandvikens AIK. Efter 91 minuter kunde Bajen lyfta bucklan till supportrarnas stora jubel.

En perfekt och otroligt mäktig inramning skapades på Friends Arena under denna historiska drabbning mellan Hammarby IF och Sandvikens AIK, den första bandyfinalen som skulle spelas inomhus. Antalet åskådare var även det historiskt, den högsta siffran någonsin (sägs det) som har sett en bandymatch "live". De fick se ett hungrigt Hammarby starta matchen på ett fantastiskt sett, redan efter 11 minuter stod det 4:0. Sandviken var fortfarande kvar i hotellet eller tagna av stundens allvar. Men efter kvart började även de vakna till liv och åt sig sakta men säkert in i matchen. Tre raka Sandviken mål gav matchen återigen efter 33 minuter sin speciella finalnerv och under denna period var Sandviken det hetare laget. Men nästa viktiga mål fick Bajen som gjorde 5:3 med minuten kvar av halvleken.


Om den första halvleken var rock ´n roll bandy från båda håll så blev det istället tätt och spännande i andra. Båda lagen får sina chanser men de båda målvakterna storspelade och försvaren höll tätt. Nästa mål kändes väldigt avgörande och de skulle dröja ända till 68 minuten innan den föll. Det var Sandviken som gjorde 5:4 på straff och därmed hade man 22 minuter på sig att vända på matchen. Men efter de målet växte Hammarby ytterligare och de stack och gjorde 6:4  tre minuter senare. Efter det reste sig aldrig Sandviken utan Hammarby kunde defilera mot guldet med ytterligare tre mål innan matchen tog slut och Hammarbys andra guld var ett faktum


Mer om matchen: hammarby bandy

Bajenbandys historia: Hammarby bäst både ute och inne
Finalhistoria: Minnesvärda årtal i finalhistorien

Hammarby – Sandviken 9-4 (5-3)


1-0 Adam Gilljam, hörna (3)

2-0 Adam Gilljam (4)
3-0 David Pizzoni Elfving (6)
4-0 Stefan Erixon (11)
4-1 Christoffer Edlund, hörna (14)
4-2 Erik Pettersson (21)
4-3 Christoffer Edlund (32)
5-3 Kalle Spjuth (44)
——————————————————————————–
5-4 Christoffer Edlund, straff (68)
6-4 David Pizzoni Elfving, hörna (71)
7-4 Robin Sundin (80)
8-4 Kalle Spjuth (86)
9-4 Olov Englund (91)

Publik: 38 474

Hörnor: 9-10
Utv-min: Hammarby 1×5, 3X10; SAIK 5×10


söndag, mars 17, 2013

Svenska mästarna från Södermalm, Stockholm


Från sjöis till Freinds Arena

När Hammarby- Sandviken drabbar samma i eftermiddag på Friends Arena i Solna är det den 115 SM finalen, inklusive åtta omspel, för herrar åren 1907-2012. Av dessa har hela 79 finaler spelats i Stockholm/Solna. Därmed blir det nu jubiléum med den 80:e stockholmsfinalen i Friends Arena. Här samtliga finaler med spelplats och ev. publiksiffror.

2012 Sandvikens AIK - Villa Lidköping 6-5 (5-1) Studenternas IP
2011 Sandvikens AIK- Bollnäs GoIF 6-5 (3-2) (SD) Studenternas IP 19 117 (publik)
2010 Hammarby IF - Bollnäs GoIF 3-1 (1-1,0-0,2-0) 3 x 30 på grund av snöoväder Studenternas IP 25 560
2009 Västerås SK- Edsbyns IF 5-4 (2-2) Studenternas IP 20 114
2008 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 11-6 (6-2) Studenternas IP 19 513
2007 Edsbyns IF - Hammarby IF 4-3 (efter sudden death) (0-2) Studenternas IP 21 576
2006 Edsbyns IF - Hammarby IF 6-2 (3-1) Studenternas IP 23 048
2005 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 6-4 (3-2) Studenternas IP 22 952
2004 Edsbyns IF - Hammarby IF 7-6 (2-4) Studenternas IP 22 753
2003 Sandvikens AIK- Hammarby IF 6-4 (2-2) Studenternas IP 21 804
2002 Sandvikens AIK - Västerås SK 8-4 (2-2) Studenternas IP 21 612
2001 Västerås SK - Hammarby IF 4-3 (1-2) Studenternas IP 21 542
2000 Sandvikens AIK- Hammarby IF 8-5 (4-2) Studenternas IP 21 503
1999 Västerås SK - Falu BS 3-2 (2-1) Studenternas IP 19 122
1998 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Studenternas IP 18 027
1997 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (4-3) Studenternas IP 17 488
1996 Västerås SK - Sandvikens AIK 7-3 (3-1) Studenternas IP 17 211
1995 IF Boltic - Vetlanda BK 2-1 (1-0) Studenternas IP 12 088
1994 Västerås SK - Vetlanda BK 5-2 (0-1) Studenternas IP 15 412
1993 Västerås SK - IF Boltic 5-4 (efter sudden death) (1-3) Studenternas IP 15 185
1992 Vetlanda BK - IF Boltic 4-3 (3-1) Studenternas IP 12 568
1991 Vetlanda BK - Västerås SK 4-2 (2-2) Studenternas IP 15 855
1990 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-3 (4-1) Rocklunda IP 14 608
1989 Västerås SK - Vetlanda BK 7-3 (4-1) Söderstadion 12 748
1988 IF Boltic - Vetlanda BK 5-2 (1-0) Söderstadion 10 073
1987 IFK Motala - IF Boltic 3-2 (efter sudden death) (0-1) Söderstadion 12 823
1986 Vetlanda BK - IF Boltic 2-1 (2-0) Söderstadion 11 380
1985 IF Boltic - IFK Motala 4-3 (3-1) Söderstadion 14 629
1984 IF Boltic - Edsbyns IF 2-0 (0-0) Söderstadion 14 937
1983 IF Boltic - Villa BK 5-0, 0-0, (0-0) (förlängning) Söderstadion 18 110
1982 IF Boltic - Edsbyns IF 3-2 (1-0) Söderstadion 13 888
1981 IF Boltic - Selånger SK 4-3 (2-2) Söderstadion 14 233
1980 IF Boltic - Sandvikens AIK 5-3 ( 1-1) Söderstadion 14 075
1979 IF Boltic - Brobergs IF 7-4 ( 1-3) Söderstadion 14 128
1978 Edsbyns IF - Västerås SK 6-4 (4-1) Söderstadion 16 621
1977 Brobergs IF - Sandvikens AIK 3-1 (1-1) Söderstadion 12 913
1976 Brobergs IF - Falu BS 6-2 (1-1) Söderstadion 13 233
1975 Ljusdals BK - Villa BK 8-4 (4-0) Söderstadion 17 671
1974 Falu BS - Katrineholms SK 3-0 (2-0) Söderstadion 15 432
1973 Västerås SK - Örebro SK 4-1 (2-0) Söderstadion 15 033
1972 Katrineholms SK - Ljusdals BK 2-0 (1-0) Söderstadion 14 484
1971 Falu BS - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) Söderstadion 6 421
1970 Katrineholms SK - Ljusdals BK 6-2 (1-1) Söderstadion 10 834
1969 Katrineholms SK - Brobergs IF 5-1 (4-0) Söderstadion 13 072
1968 IK Sirius - Örebro SK 4-1 ( 2-1) Söderstadion 12 877
1967 Örebro SK - IF Göta 3-1 (2-0) Söderstadion, 10 952
1966 IK Sirius - Brobergs IF 5-0 (3-0) Studenternas IP 8 682
1965 Örebro SK - Brobergs IF 5-2 (2-0) Stockholms stadion 12 546
1964 Brobergs IF - Skutskärs IF 1-1 (1-0) Stockholms stadion 12 387
4-1 (3-0) Studenternas IP 12 379
1963 Brobergs IF - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 10 164
1962 Edsbyns IF - IK Sirius 3-2 (2-2) Stockholms stadion 14 023
1961 IK Sirius - Edsbyns IF 3-1 (3-0) Stockholms stadion 19 190
1960 Västerås SK - IK Sirius 3-1 (2-0) Stockholms stadion 24 179
1959 Skutskärs IF - Västerås SK 2-1 (2-0) Stockholms stadion 27 420
1958 Örebro SK - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 18 767
1957 Örebro SK - Hammarby IF 2-1 (2-1) Stockholms stadion 23 507
1956 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (1-1) Stockholms stadion 20 969
1955 Örebro SK - Edsbyns IF 7-1 (5-1) Stockholms stadion 20 454
1954 Västanfors IF - Örebro SK 1-1 (1-0) Stockholms stadion 23 744
2-1 (2-0), Tunavallen, Eskilstuna 17 895
1953 Edsbyns IF - Nässjö IF 4-4 (1-0) Stockholms stadion 26 044
5-1 (1-0) Stockholms stadion 19 523
1952 Edsbyns IF - IF Göta 1-0 (1-0) Stockholms stadion 25 815
1951 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (0-1) Stockholms stadion 26 612
1950 Västerås SK - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 25 966
1949 Nässjö IF - Edsbyns IF 7-1 (2-1) Perstorpsgölen, Eksjö 14 809
sista sjöisfinalen
1948 Västerås SK - Brobergs IF 4-1 (2-0) Stockholms stadion 26 617
1947 Brobergs IF - Västerås SK 4-2 (3-1) Stockholms stadion 24 421
1946 Sandvikens AIK - Västerås SK 0-0 Stockholms stadion 20 144
5-3 (4-2) Stockholms stadion 20 598
1945 Sandvikens AIK - Slottsbrons IF 2-2, 3-2 (förlängning) (0-0) Stockholms stadion 18 969
1944 Skutskärs IF - Västerås SK 2-0 (2-0) Stockholms stadion 20 770
1943 Västerås SK - Bollnäs GoIF 2-2 (1-2) Stockholms stadion 15 769
3-0 ( 1-0) Laduviken, Stockholm 6 392
1942 Västerås SK - Skutskärs IF 2-1 (1-1) Stockholms stadion 12 530
1941 Slottsbrons IF - Sandvikens AIK 2-1 (1-1) Stockholms stadion 10 543
1940 IK Huge - Sandvikens AIK 2-1 ( 1-0) Stockholms stadion 9 263
1939 IK Huge - Nässjö IF 5-2 (1-1) Strömvallen, Gävle 5 560
1938 Slottsbrons IF - IFK Rättvik 5-2 (2-1) Stockholms stadion 15 186
1937 IF Göta - Skutskärs IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 10 959
1936 Slottsbrons IF - Västerås SK 2-1 (0-1) Stockholms stadion 11 700
1935 IF Göta - Västerås SK 5-2 (2-1) Tingvalla IP, Karlstad 6 705
1934 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 1-1 (0-0) Stockholms stadion 10 748
6-0 (2-0) omspel Sandbäckstjärnet, Karlstad 8 660
1933 IFK Uppsala - IK Göta 11-1 (4-0) Stockholms stadion 9 307
1932 IF Göta - Västerås SK 3-2 (2-0) Stockholms stadion 8 454
1931 AIK - IF Göta 4-3 (2-1) Stockholms stadion 9 213
1930 SK Tirfing - Djurgårdens IF 1-0 (1-0) Stockholms stadion 3 559
1929 IK Göta - Västerås SK 5-1 (1-1) Stockholms stadion 5 787
1928 IK Göta - IK Sirius 5-3 (3-0) Stockholms stadion 6 382
1927 IK Göta - Västerås SK 5-1 (2-0) Stockholms stadion 8 856
1926 Västerås SK - IK Sirius 1-0 (1-0) Stockholms stadion 6 532
1925 IK Göta - Västerås SK 7-5 (4-1) Stockholms stadion 9 060
1924 Västerås SK - IF Linnéa 4-1 (4-0) Stockholms stadion 6 780
1923 Västerås SK - IF Linnéa 2-1 (1-0) Stockholms stadion 3 036
1922 IK Sirius - Västerås SK 3-2 (1-0) Stockholms stadion 6 909
1921 IK Sirius - IFK Uppsala 2-2 (1-0) Studenternas IP Uppsala 3 000
5-2 (3-1) Stockholms stadion 3 478
1920 IFK Uppsala - IF Linnéa 3-2 (2-1) Stockholms stadion 2 211
1919 IFK Uppsala - IK Göta 8-2 (2-2) Stockholms stadion 3 750
1918 IFK Uppsala - IK Sirius 2-2 (0-1) Stockholms stadion 5 500
4-1 (2-1) Studenternas IP, Uppsala 2 500
1917 IFK Uppsala - AIK 11-2 (2-1) Stockholms stadion 2 500
1916 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 2 500
1915 IFK Uppsala - AIK 2-0 (1-0) Brunnsviken, Stockholm 1 379
1914 AIK - Djurgårdens IF 4-2 (3-1) Brunnsviken, Stockholm 1 800
1913 IFK Uppsala- AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 2 000
1912 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 1-1 (1-0) (Delat mästerskap) Råstasjön, Råsunda 100
1911 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 6-0 (1-0) Studenternas IP, Uppsala
1910 IFK Uppsala - IFK Stockholm 2-0 (0-0) Albano, Uppsala
1909 AIK - Djurgårdens IF 7-3 (2-1) Stockholms idrottspark
1908 Djurgårdens IF - Östergötlands BF 3-1 (1-0) Norrköpings Idrottspark 100
1907 IFK Uppsala - IFK Gävle 4-1 (2-0) Boulognerskogen, Gävle

lördag, mars 16, 2013

Rodriguez - Sugar Man (Live)

Vi kommer alltid att minnas Halabja

Den 16 mars 1988, bombade Saddam Husseins stridsflygplan med nervgas och vx-gas den kurdiska staden Halabja. Minst 5000 människor dödades och ca 7000 skadades. Än idag ser vi efterverkningarna från gasattacken. Vi kommer alla att för alltid minnas Halabja.

Vänsterpartiet kräver tillsammans många kurdiska organisationer att:

Sverige verkar för att 16 mars blir den internationella dagen mot massförstörelsevapen 

att man ska kompensera och rehabilitera de överlevande Halabjaborna 
att västvärlden tar på sig återbyggnaden av Halabja och sanering av den fortfarande giftiga marken i Halabja.

Vänsterpartiet hoppas att samtliga partier i Sveriges riksdag vill ställa sig bakom dessa krav och att vi tillsammans verkar för att Sverige ska driva det i FN.

Under eftermiddagen talar Lars Ohly, kulturpolitisk talesperson och f.d. partiledare för Vänsterpartiet på den kurdiska minneshögtiden för offren i Halabja i Adolf Fredriks kyrka. Högtiden startar kl. 15.00.

fredag, mars 15, 2013

Mobergstenen


Mobergstenen, 15 mars kl.15.56


15 februari Kl 13.13
Mobergsstenen, 15 Januari kl. 13.01

Sluta dränera allmännyttan på pengar


Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh debatterar idag mot bostadsminister Stefan Attefall i riksdagen. Ämnet är de stora överföringar som sker från allmännyttiga bostadsbolagen till kommunerna, vilket leder till att bolagen har mindre pengar att bygga nytt och renovera för.
- Bostadsbolagen skulle ha haft råd att bygga 900 nya lägenheter för de pengar som fördes över 2011, säger Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson i riksdagen.
Överföringarna från bostadsbolagen till kommunerna har blivit allt större under senare år, vilket beror på en lagändring som regeringen står bakom. 2011 uppgick värdeöverföringarna, enligt Boverket, till 1,6 miljarder. Överföringarna är egentligen bara tillåtna om de rör uppgifter som ingår i kommunernas bostadsförsörjningsansvar eller åtgärder för att främja integration och social sammanhållning.
- Men man man kan tydligt se att tolkningarna av vad som är tillåtet blir allt vidare. Attefall måste tydliggöra vad som är tillåtet och inte, avslutar Amineh Kakabaveh.

torsdag, mars 14, 2013

Linnestudenter gör fältstudier i Emmaboda

Under mars månad kommer två grupper med studenter från Linnéuniversitetet i Växjö att i samarbete med Emmaboda kommun genomföra fältarbeten i kommunen. Deras arbeten ingår i en kurs som avser att utveckla studenternas kunskap och erfarenheter av att genomföra fältstudier. Det är tredje året som denna typ av fältstudier genomförs i kommunen.

I sitt arbete kommer de att röra sig i olika delar av kommunen, i första hand i Emmaboda tätort och i de norra kommundelarna. De kommer att söka kontakt med kommuninvånare och företrädare för organisationer, företag och kommunala institutioner. I första hand kommer de att arbeta med frågeställningar som berör kommuninvånarnas deltagande, delaktighet, deras påverkansmöjligheter och tillgång till mötesplatser för dialog och information. Deras arbetssätt kommer huvudsakligen att vara intervjuer, men de kommer sannolikt också att dyka upp i anslutning till möten och sammankomster i kommunen under de närmaste veckorna. Arbetet leds av Gunilla Åkesson, som är lärare på Institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet.

De två grupperna kommer att skriva var sin rapport. De preliminära versionerna av dessa rapporter kommer att presenteras på offentliga möten den 26 mars.

Emmabodagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 14.30 på Möjligheternas Hus.
Eriksmålagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 18.00 i Åfors Folkets Hus.
Alla är välkomna på mötena för att kommentera innehållet och diskutera de preliminära slutsatserna.

De färdiga rapporterna kommer också att finnas tillgängliga på kommunhuset. Förutom att rapporterna ingår i studenternas utbildning, så kan de också bidra till diskussionen om kommunens utvecklingsarbete.

Fel inriktning på skolan

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg presenterade idag moderata prioriteringar inför valet. Jonas Sjöstedt partiledare för Vänsterpartiet tycker att de tänker fel om skolan.


– Jag välkomnar att Moderaterna, precis som Vänsterpartiet, vill satsa mer på skolan. Men inriktningen på hårdare tag och tidigare betyg är helt fel. Istället skulle vi behöva få bort de privata vinsterna ur skolan. Fristående gymnsieskolor har 17 procent färre lärare än kommunala. Det gör undervisningen sämre. Vi behöver istället fler lärare och mindre klasser så att alla elever kan få den hjälp de behöver, säger Jonas Sjöstedt.

Interpellation med anledning av försäljningen av EBA:s lägenheter på Ölandsgatan/Långgatan.

Kommunfullmäktige beslutade i januari att sälja EBA:s fastigheter i kvarteret Duvan, Långgatan/Ölandsgatan till högst bjudande. Beloppet är nu uppe i över nio miljoner kronor från de ursprungliga 5,3 som EBA var beredda att sälja för.

Vänsterpartiet har varit kritiska till försäljningen och på hur ärendet har hanterats. Information har saknats till oss som inte sitter i slutna rum och fattar beslut och det finns frågetecken som inte är uträttade än. Debattviljan i januari i denna fråga var inte speciell stor från de ansvariga sida
Ett sådant område vill vi lyfta upp i denna interpellation, berör de som nu bor i de aktuella fastigheterna. Bakom varje bostadsförsäljning och dess olika siffror finns boende av kött och blod. Därför vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann Marie Fagerström i första hand men även debattera med de fullmäktigeledamöterna som även är representanter för EBA:s styrelse.

- Har dessa personer varit delaktiga i denna försäljningsprocedur av deras bostäder
– har EBA varit en bra hyresägare till dessa lägenheter med renoveringar och utveckling av utemiljön?
– Vilket ansvar tar EBA för de boende när försäljningen är klar?

Jag hoppas verkligen att vi får en bra debatt kring dessa frågor för vi har ett ansvar som ägare till bostadsbolaget och kommunens högsta politiska instans att diskutera boendetformerna och att de boende på allvar.

onsdag, mars 13, 2013

EU:s jordbrukspolitik fortsatt ansvarslös

Resultatet kring omröstningen av EU:s jordbrukspolitik är nu klar. På det hela taget förändras ingenting, kvotsystemen och exportstöden finns kvar. Under den två och en halv timme långa omröstningen röstades nästan allt som handlar om klimatnytta, ekosystem samt skydd och hjälp till jordbruk i utvecklingsländer bort.

- Det är en katastrof på så många plan. EU överproducerar så att andra länders marknader förstörs, och det sker utan att ta hänsyn till biologisk mångfald och klimat, säger Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

- Jag hade hoppats att vi åtminstone skulle få igenom bättre skrivningar kring utvecklingsländerna, men europeiska bönder kommer nu att kunna fortsätta dumpa sin överproduktion i Afrika, säger Mikael Gustafsson.

Vänsterpartiets mål är att EU:s jordbrukspolitik långsamt ska få mindre resurser och slutligen styras nationellt.

28 miljarder är för mycket

Idag kom Finansinspektionens kvartalsrapport om de svenska bolånen. Den visar att svenska banker tjänat hela 28 miljarder på att låna ut pengar till bostadslån. Vänsterpartiets Ulla Andersson vill ställa större krav på bankerna.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att bankerna fortsätter att tjäna fantasibelopp på svenskarnas boende. 28 miljarder kronor på ett kvartal är för mycket. Vi behöver ta politiskt ansvar för att förändra den här situationen. Till exempel borde bankerna tvingas att öppet redovisa hur stor deras vinstmarginal är när de förhandlar om räntan med en låntagare. På så sätt ökar låntagarens möjligheter att förhandla ner räntan och minska sina lånekostnader, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson (V).

Misslyckad kometjakt

Måndagskväll var första kvällen man med mycket tur hade kunnat se komet Parnstarrs på våra breddgrader. Vädret var gynnsamt med en klarhimmel och en vacker solnedgång men trots defantastiska yttre förutsättningarna fick jag aldrig syn på kometen. Jag begav mig till Moshultamåla som finns på en höjd med fin utsikt över nejderna.  Men trots uteblivning av kometen så flög det en hel del flygplan så det blev vackra bilder ändå av kvällshimlen.


tisdag, mars 12, 2013

Min far


måndag, mars 11, 2013

Färglada halsdukar pryder skulptur


Ölandskonstnärens Stina Alms utvandrarskulptur som finns på centrumtorget i Emmaboda har fått varma halsdukar i senvinterkylan. Bilden tagen nu i morse.

söndag, mars 10, 2013

Busväder i Emmaboda

Snöyra drog över Emmaboda under eftermiddagen. Bilden är tagen: 14.57

Socialist och Bajare, 7 år i dagFredagen den 10 mars 2006 startade jag denna blogg, inspirerad och mycket hjälpt av Tomas Jonsson från Strömsrum som med sitt tålamod svarade på mina frågor och visade hur jag skulle gå tillväga. Han hade redan startat sin blogg sen länge och den har idag blivit en fotoblogg men mycket inriktning på sport men även andra som han publicerar på sin blogg

Det är i dag sju år sedan och då visste jag inte riktigt vad jag ville med denna plattform som bloggen innebar. Visste bara att jag ville skriva om politik inför det då kommande valet 2006 och Hammarbys framfart i den allsvenska säsongen 2006. På den tiden ägde jag ingen kamera men tanken på fotografier på denna blogg fanns redan då. Kameran fick jag i julklapp samma år av min broder Daniel och det tackar jag för. Därför blev det bilder från och med julhelgen 2006.

Första bilden på min blogg, Emmaboda kyrka, December den 26:de 2006. Inte den bästa kvalité på bilden. Men ändå en historisk bild :)

Tornado kom också på kort samma kväll.

Bloggen i dag sex år senare är precis som jag vill ha den och det hela började med denna inlägg.
"Jag är en 33 årig socialist och sportfåne. Passionen är partiet och Bajen, Kan de bli bättre? Nej Knappast. :-) Jag blev medlem i vänsterpartiet 1993 och har inte ångrat sen dess. Har verkligen hittat rätt på den politiska skalan. Min vision om allas lika värde oavsett kön, klass, ras, sexuell läggning, religion (i de sistnämnda så länge man inte skadar andra o sig själv ) är de som driver mig i min politiska gärning men även vardag. Kan inte förstå hur man etniskt kan döma andra människor. Ingen har moraliskt rätt att göra de och ändå sker de. Det är detta jag vill motverka och det är därför jag är socialist.
Socialismen är den ideologi som sätter människan i främsta rummet. Vi ser att jorden är oss till låns som vi måste värna om till kommande generationer. Vi ser de problem och förttryck som sker mot den svagare i vårt samhälle, allt i från de fattiga i tredje världen till våra egna t ex. av sjukdom eller skador förhindrade att jobba. Vi måste ha ett starkt och tryggt försäkringsystem och absolut ha en stark välfärd samhälle.Det är därför (v)alet inte är svårt i september."

Sen detta första blogginlägg har det blivit sammanlagt 6140 inlägg på denna blogg som uppdateras varje dag med artiklar eller bilder. Allt detta är sparat i bloggens arkiv så det är en omfattande samling man har där. Jag har absolut ingen tanke på att trappa av bloggandet utan kommer att fortsätta så länge jag tycker det är roligt och värt att ge denna blogg den tid som den kräver. För tid kräver den verkligen, omtanke och kärlek. Då mår bloggen som allra allra bäst. 

Bloggens inriktning politik, sport, kultur, fotografier, historia och andra ämnen som rör livets högtidliga och vardagliga guldkorn kommer att fortsätta även i framtiden. För mig personligen är bloggen också en uppslagsbok eller en dagbok där jag kan gå tillbaka vid ett specifikt datum och läsa och se vad som var aktuellt då. T ex vet jag att exakt i dag för fyra år sedan var på ett informationsmöte i Lindås Folkets hus som handlade om startandet av ett privat äldreboende i Lindås. För två år hände inget mer än att jag firade bloggens fem årsdag. Förra året krävde Vänsterpartiet försvarsminister Sten Tolgfors (m) avgång, för hans upprepade försök att mörka regeringens ansvar för vapenaffärerna med Saudiarabien var inte förenliga med hans uppdrag.Exakt för tre år sedan var jag på Korrö utanför Tingsryd och tog detta vackra kort av Ronnebyån som rinner förbi där.


För fem år sedan tog jag kort på dessa vackra blåsippor vid Ekeboryd.För exakt sex år sedan var jag på vänsterpartiets årskonferens i Nybro där denna bild togs av Alice Åström som talade på vår årskonferens.

Till sist vill jag tacka alla som besöker bloggen, alla som kommenterar och ger mig feedback av både positiv och negativ art. Ett särslikt stort tack Tomas Jonsson som jag nämnt tidigare var den som inspirerade mig att starta en blogg och dessutom hjälpte mig när jag behövde hjälp. Det är värdefullt och trevligt att få kommentarer utifrån, för ibland blir man ju lite hemmablind och ser inte ev. fel. Med detta vill jag Gratta denna Blogg "Socialist och Bajare" på sju års dagen och jag har en förhoppning om en fortsatt framgångsrik framtid.

lördag, mars 09, 2013

Vårkärlek

Vårkära Grågäss i Kyrksjön, Vissefjärda. Kortet togs den 8 mars.

Friends Arena nästa

Hammarby vann stort med hela 1-6 (0-3), över Edsbyn i den fjärde semifinalmatchen. Bajen har därmed vunnit matchserien med 3-1 och är alltså klara för SM-final i Friends Arena nästa söndag den 17 mars. Det var ingen snack om var segern skulle gå då Bajen var större, starkare och bättre på alla punkter. Det var Hammarby som satte upp farten, hotade i varje anfall och skapade farligheter mot ett Edsbyn som hade märkbara problem att få igång ett eget anfallsspel. Målen kom också och innan ens en halvtimmen spelad hade Bajen skaffat sig en 3-0 ledning. Trots att målvaktslöftet Erik Persson släppte retur till två av målen, var det ändå 18-åringen som höll hemmalaget kvar i matchen genom flera räddningar.

Medan Hammarby fortsatte att ha kontroll på matchen även i den andra halvleken, stämde inget för hemmalaget. Trots att Edsbyn hade mer bollinnehav klarade man inte att skapa de farliga chanserna. När Hammarby-kaptenen Stefan Erixon stänkte in 4-0 straffen var uppförsbacken för brant för Edsbyn. Biljetten till Friends Arena nästa söndag säkrades efter att siffrorna skrevs till 1-6.

Mer om matchen: hammarby bandy

Edsbyn – Hammarby 1-6 (0-3)

0-1 Adam Gilljam (10)
0-2 Misja Pasjkin (22)
0-3 Ulf Einarsson (25)
———————————————–
0-4 Stefan Erixon, straff (66)
1-4 Joakim Svensk (74)
1-5 Misja Pasjkin (85)
1-6 Adam Gilljam (87)

Publik: 2005
Hörnor: 6-4
Utv-min: Edsbyn 1×10; Hammarby 1×10

fredag, mars 08, 2013

Framgång i kampen mot Reva

Gränspolisen i Stockholm meddelar att de stoppar Reva-kontrollerna i tunnelbanan.

Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson Christina Höj-Larsen kommenterar:
- Det här är ett resultat av den starka opinionen mot Reva. Vi är många som tillsammans har tryckt på mot jakten på papperslösa och de diskriminerande kontrollerna. Det är en stor framgång.

- Imorgon demonstrerar vi mot övriga Reva. Nu ökar vi pressen för en generös flyktingpolitik och för att riva upp hela Reva-projektet, säger Christina Höj-Larsen.


Ofrivilligt deltidsarbete måste få ett slut

Alldeles för många tvingas idag försörja sig på ett deltidsjobb. Särskilt drabbar det kvinnor. Vänsterpartiet har varit med tillsammans med Socialdemokraterna infört en rätt till heltid i Emmaboda kommun. Nu är det dags att ställa krav på de privata arbetsgivarna.

Alla som arbetar ska kunna försörja sig på sitt arbete. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta bli ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn, av vilka de allra flesta är kvinnor.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid. Deltid ska vara en frivillig möjlighet. Reinfeldt och regeringen sätter än så länge stopp för en sådan lagstiftning, trots att de många gånger har lyft fram deltiderna som ett jämställdhetsproblem.

Men även utan en lagstiftning kan arbetsgivare gå före. Det har vi visat i Emmaboda kommun där vi har en infört en rätt till heltid för de kommunalt anställda. Och även i många andra kommuner i landet har Vänsterpartiet varit med och infört en sådan rätt. Resultatet är en bättre ekonomi för tusentals personer som tidigare tvingades arbeta deltid. Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat.

Nu är det dags att de privata arbetsgivarna följer efter. Om kommunerna kan så kan de privata också. Det är oacceptabelt att kvinnor år efter år ska tvingas arbeta deltid.

Internationella kvinnodagen- 103 års kamp för kvinnans rättigheter


I dag kommer många kvinnor att få frukost på sängen av sina livskamrater, eller få blommor som just i dag är givna med extra omtanke. Det är inget fel i det, absolut inte men det behöver man inte ha en speciell dag för att skänka en tanke åt våra kvinnor utan denna omtanke bör ske dagligen.

Den 8 mars som är den Internationella kvinnodagen är så mycket större än så och till skillnad från ex mors dag har denna dag en stark politisk koppling som uppmärksammar kvinnans situation världen över.

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Datumet uppmärksammas också av FN och i många länder är det en nationell helgdag.

Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen. Alltså för 103 år sedan. 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.

En historisk översikt:Den internationella kvinnodagen är berättelsen om vanliga kvinnor som har skapat historia: kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män. I det gamla Grekland uppmanade Lysistrate till sexstrejk mot männen för att få slut på kriget. Under den franska revolutionen ville kvinnorna i Paris ha ”frihet, jämlikhet och broderskap” och marscherade till Versailles för att kräva rösträtt.Idén med en internationell kvinnodag uppkom för första gången vid sekelskiftet som i industriländerna var en period med expansion, turbulens, stor befolkningstillväxt och radikala ideologier.
Nedan följer en kort kronologi över de viktigaste händelserna.

1909
Den första nationella kvinnodagen firades i hela USA den 28 februari enligt en förklaring från det amerikanska socialistpartiet. Kvinnor i USA fortsatte att fira dagen den sista söndagen i februari fram till 1913.

1910
Under ett möte i Köpenhamn som arrangerades av Socialist International instiftades en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Förslaget antogs enhälligt av mer än 100 kvinnor från 17 olika länder, bl.a. av de tre första kvinnliga medlemmarna av Finlands parlament. Inget bestämt datum för kvinnodagen sattes.

1913-1914
Som en del av fredsrörelsen, som började spira innan och början av första världskriget, firade ryska kvinnor sin första kvinnodag den sista söndagen i februari 1913. Överallt i Europa hölls kvinnomöten på eller runt den 8 mars följande år, antingen för att protestera mot kriget eller för att uttrycka solidaritet med sina medsystrar.


1917
Två miljoner ryska soldater dog i kriget och ryska kvinnor valde återigen den sista söndagen i februari till att strejka för ”bröd och fred”. De politiska ledarna var emot strejken, men kvinnorna fortsatte. Resten är historia: fyra dagar senare tvingades tsaren att abdikera och den provisoriska regeringen gav kvinnor rösträtt. Den historiska söndagen var den 23 februari enligt den julianska kalendern som då användes i Ryssland, och den 8 mars enligt den gregorianska som användes överallt. Sedan dess har den internationella kvinnodagen fått en ny global betydelse för kvinnor i både utvecklade och utvecklingsländer. Den växande internationella kvinnorörelsen som stärkts av fyra världskonferenser i FN-regi, har haft stor betydelse för det gemensamma arbetet för kvinnors rättigheter, bl.a. kvinnors rätt att delta i den politiska och ekonomiska utvecklingen. Den internationella kvinnodagen är alltmer ett tillfälle att tänka tillbaka på de framsteg som nåtts, att kräva förändringar och att fira de kvinnor som med mod och beslutsamhet har spelat en avgörande roll i utvecklingen av kvinnans rättigheter.


FN:s roll
Mycket få av de ämnen som har behandlats av FN har fått större och bredare stöd än kampen för att främja och skydda kvinnors lika rättigheter. FN-stadgan som undertecknades i San Fransisco 1945 var det första internationella avtalet som fastslog jämlikhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Sedan dess har organisationen hjälpt till att skapa en rad historiska internationellt antagna handlingsprogram, normer och mål för att främja kvinnors status över hela världen.

Under årens lopp har FN:s arbete för kvinnor ägt rum på fyra olika områden:
- stärkande av juridiska åtgärder
- mobilisering av opinion och internationellt engagemang
- utbildning och forskning
- hjälp till utsatta grupper.

Idag är principen i FN:s arbete att samhällets mest allvarliga sociala och ekonomiska eller politiska problem inte kan lösas på ett hållbart sätt utan världens kvinnors fulla deltagande och bemyndigande.