måndag, mars 31, 2014

För mångfald mot enfald

Ett hundratal personer deltog när manifestationen för mångfald och mot enfald arrangerades i går. Det var ett samarrangemang mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och De handikappades riksförbund. Övriga talare som inte finns på bild var ordförande för Vänsterpartiet i Emmaboda Daniel Miletic och Johan Karlsson från Nybro


Jag talade för vänsterpartiet och pratade om att en trygg uppväxt och en trygg barndom påverkar vilken riktning ditt liv tar. Att får man kärlek och respekt så fort som möjligt i livet så stärks du som människa och då får rasistiska grupperingar betydligt svårare att nå dig med sina budskap.

Inger Bark Lagergren (mp) höll ett engagerad tal under manifestationen.
Tack för din och Miljöpartiets medverkan

Lise Kroer (V) läste tänkvärda dikter under manifestationen.
Tack för din medverkan.

Emmabodas kommunalråd Ann-marie Fagerström (S) pratade om Emmaboda kommuns miljökalender som heter i år heter, Världen i Emmaboda. Årets tolv månader pryds av människor från tolv olika nationaliteter. De har haft olika skäl att flytta från sitt hemland till Emmaboda. Gemensamt för dem alla är att de trivs här och de bidrar till samhällets utveckling.
Tack för din och Socialdemokraternas medverkan på manifestationen.

Kaaw Mouhamadou Toure talade med glädje om sin erfarenhet att bo i Emmaboda. Att vi tillsammans har mycket att ge varandra för att skapa ett harmonisk samhälle.
Tack för din insats Kaaw på manifestationen

Peter Olsson och Dennis Lukkarinen samt Kalle Börjesson som hjälpte till med att rigga. på Centrumtorget i Emmaboda under gårdagens manifestation mot rasism för mångfald. Tack för ert bidrag till manifestationen.
Stig Ove Andersson (S) socialnämndens ordförande talade om hur viktigt det är att ta till vara på dom som kommer till oss. Deras kompetens och erfarenhet tillsammans med våra är viktiga för att forma ett harmoniskt samhälle
Kyrkoherde Annette Geyer talade om hur viktigt ett samhälle för alla är och flaggade för evenemanget Song for Mandela som äger rum på lördag i Emmaboda församlingshem

Vänsterpartiet begär aktuell debatt med anledning av FN:s klimatrapport

FN:s klimatpanel har presenterat sin vetenskapliga rapport om klimatförändringens påverkan på människor och ekosystem. Den mörka bild som målas upp borde få alla ansvarsfulla politiker att vidta omedelbara åtgärder och Vänsterpartiet begär nu en aktuell debatt i riksdagen med anledning av rapporten.
- Nu behövs kraftfulla åtgärder för att ta oss ur det ohållbara ekonomiska system som vi nu befinner oss i. Vi behöver bygga upp ett samhälle som är hållbart och endast använder resurser inom de givna ekologiska gränserna, säger Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson.

IPCC:s rapport påvisar att extrema väderhändelser kommer att inträffa oftare och på fler platser. Klimatförändringen innebär också stora utmaningar för livsmedelsförsörjningen, försvårad tillgång till färskvatten, särskilt i fattiga områden, och ökad konkurrens om landområden med risken för ökat antal våldsamma konflikter och krig. Fler personer kommer att tvingas lämna hus och hem och blir klimatflyktingar. Spridning av sjukdomar ökar och det blir en större press på ekosystem och hot för att fler arter försvinner.
En röd tråd i IPCC-rapporten är att fattiga områden i världen drabbas hårdare av klimatförändringarna, både för att de oftast finns på det södra halvklotet, men också för att de inte kan vidta nödvändiga åtgärder.
- Den här rapporten visar med drabbande övertygelse att klimatförändringen sker här och nu. I synnerhet för den fattiga delen av världen. Därför måste vi också agera nu, säger Jens Holm.
- Vi måste lägga mycket större fokus på att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. För Sveriges del kan det handla om att bygga våra städer annorlunda och satsa mer på en lokal livsmedelsförsörjning.
Vänsterpartiet klimatinvesterar mest av alla partier: i kollektivtrafik, järnväg, klimatsmarta lägenheter och lokaler, bland annat klimatrenovering av miljonprogrammet. Vi kräver 100 procent förnybart senast 2040 och lägger 60 miljarder kr mer än regeringen för de kommande tre åren. Vänsterpartiet föreslår också ett nationellt center för klimatanpassning och en nationell handlingsplan för klimatanpassning och högre klimatmål i EU, bland annat 60 % minskade utsläpp till 2030.
- Jämlika och jämställda samhällen är bättre rustade för att klara de utmaningar som ett förändrat klimat medför.
- IPCCs rapport är beställd av det politiska samfundet. Den utgör ett vetenskapligt underlag för våra kommande beslut. Därför måste rapporten behandlas och bemötas av riksdagen. Slutsatserna är så allvarliga så att Vänsterpartiet begär en extra debatt om rapportens innehåll, säger Jens Holm.

Vänsterpartiet begär aktuell debatt med anledning av FN:s klimatrapport

FN:s klimatpanel har presenterat sin vetenskapliga rapport om klimatförändringens påverkan på människor och ekosystem. Den mörka bild som målas upp borde få alla ansvarsfulla politiker att vidta omedelbara åtgärder och Vänsterpartiet begär nu en aktuell debatt i riksdagen med anledning av rapporten.
- Nu behövs kraftfulla åtgärder för att ta oss ur det ohållbara ekonomiska system som vi nu befinner oss i. Vi behöver bygga upp ett samhälle som är hållbart och endast använder resurser inom de givna ekologiska gränserna, säger Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson.

IPCC:s rapport påvisar att extrema väderhändelser kommer att inträffa oftare och på fler platser. Klimatförändringen innebär också stora utmaningar för livsmedelsförsörjningen, försvårad tillgång till färskvatten, särskilt i fattiga områden, och ökad konkurrens om landområden med risken för ökat antal våldsamma konflikter och krig. Fler personer kommer att tvingas lämna hus och hem och blir klimatflyktingar. Spridning av sjukdomar ökar och det blir en större press på ekosystem och hot för att fler arter försvinner.
En röd tråd i IPCC-rapporten är att fattiga områden i världen drabbas hårdare av klimatförändringarna, både för att de oftast finns på det södra halvklotet, men också för att de inte kan vidta nödvändiga åtgärder.


- Den här rapporten visar med drabbande övertygelse att klimatförändringen sker här och nu. I synnerhet för den fattiga delen av världen. Därför måste vi också agera nu, säger Jens Holm.
- Vi måste lägga mycket större fokus på att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. För Sveriges del kan det handla om att bygga våra städer annorlunda och satsa mer på en lokal livsmedelsförsörjning.


Vänsterpartiet klimatinvesterar mest av alla partier: i kollektivtrafik, järnväg, klimatsmarta lägenheter och lokaler, bland annat klimatrenovering av miljonprogrammet. Vi kräver 100 procent förnybart senast 2040 och lägger 60 miljarder kr mer än regeringen för de kommande tre åren. Vänsterpartiet föreslår också ett nationellt center för klimatanpassning och en nationell handlingsplan för klimatanpassning och högre klimatmål i EU, bland annat 60 % minskade utsläpp till 2030.


- Jämlika och jämställda samhällen är bättre rustade för att klara de utmaningar som ett förändrat klimat medför.
- IPCCs rapport är beställd av det politiska samfundet. Den utgör ett vetenskapligt underlag för våra kommande beslut. Därför måste rapporten behandlas och bemötas av riksdagen. Slutsatserna är så allvarliga så att Vänsterpartiet begär en extra debatt om rapportens innehåll, säger Jens Holm.

söndag, mars 30, 2014

Solnedgång på fyra minuter

I dag var det första dagen med sommartid och det innebar en lång ljus kväll som även var solig. Därför fick vi uppleva en vacker solnedgång och den fotograferade jag i Moshult. Det som är mest fascinerande är hur snabbt solen sjunker ner under horisonten. Man kan nästan se solens rörelse med blotta ögat. Från första bilden till sista tog det endast fyra minuter.  

lördag, mars 29, 2014

Sommartid

I natt är det dags igen att ändra till sommartid. Klockan 02.00 hoppar fram en timme till 03.00. Man flyttar alltså fram klockan i natt och de innebär att kvällarna blir ljusare och morgonen lite mörkare till en början, men det dröjer inte länge förrän solen stiger högre upp på himlen och de blir ljusare även på morgonen.

Vi har ändrat klockan sen 1980 även om vi försökte redan 1916 men idén är äldre än så. Redan 1784 kom den amerikanske vetenskapsmannen och politikern Benjamin Franklin (1706-1790) på idén med sommartid. Han blev förvånad en morgon när han vaknade klockan sex och fann att solen stod högt på himlen och rummet var ljust. Hans betjänt hade glömt att stänga fönsterluckorna.Han räknade ut att parisarna kunde spara "enorma" summor genom att utnyttja dagsljus i stället för vaxljus. I en Paristidning skrev han då en essä om de stora summor parisarna skulle kunna spara genom att utnyttja solljuset på ett smartare sätt.Det dröjde nästan ett och ett halvt sekel efter Franklins insikt om att det sedan länge hade varit ljust när han vaknade på morgonen till dess att hans tankar blev verklighet.

Då, 1916, antog Storbritannien en lag om sommartid.I samma veva gjorde Sverige ett eget försök att börja ställa om klockan. Men starka reaktioner från bland andra bönderna, som trodde att sommartiden skulle få negativa konsekvenser för kornas mjölkproduktion, ledde till att ordningen redan året därpå återgick till det vanliga.Men 1970-talets oljekris satte fart på debatten igen. Grundtanken då var att ljusare kvällar skulle innebära färre tända lampor och i november 1979 sade riksdagen slutligen ja till sommartid. Och sedan några år är sommartiden även samordnad på EU-nivå till att i alla medlemsstater börja gälla den sista söndagen i mars. Sverige anpassade sig till EU nivå 1998 som innebär att sommartiden förlängdes en månad till sista söndagen i oktober.
Nu varar sommartiden fram till sista lördagen i oktober som i år är den 25

fredag, mars 28, 2014

Utställningen Oxögat

Tolv nyinvandrade ungdomar i Emmaboda har tillsammans gjort en utställning - Oxögat. Oxöga är ett projekt som vill hjälpa ungdomar att med hjälp av sin bakgrund och egen erfarenhet finna en ny och stabil tillvaro i Sverige. I dag var det vernisage på Huvudbiblioteket i Emmaboda. Det är ett underbart och lovvärt sätt att integrera våra nyanlända ungdomar med det hantverk som är typiskt för oss i glasriket. Ungdomarna har fått vara med och forma både vägen till och själva utställningen. Man har bidragit med sina erfarenheter och kunskaper och det präglar utställningen. Genom utställningen kan nu allmänheten få se deras konstverk och alster och utställningen är ett exempel på hur man stärker ett mångkulturellt samhälle.

Jag vill vara med på Kort


V begär att rikspolischefen kommer till justitieutskottet och svarar på DI:s kritik

Datainspektionen riktar allvarlig kritik mot rikspolisstyrelsens hantering av det allmänna spaningsregistret, där man i strid med reglerna har använt ord som ”kringresande”. Därför kommer Vänsterpartiet att begära att rikspolischefen kallas till justitieutskottet.
- Vi måste kunna lita på att polisen följer de lagar som riksdagen har beslutat om. Det här är heller inte första gången som rikspolisstyrelsen fått kritik för just detta register. För drygt ett år sedan kom kritik även från säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Nu måste en skärpning till, säger Lena Olsson, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Datainspektionen rekommenderar RPS att gå igenom grupperingarna ”kringresande” och ”kringfarande” och grupperingar med liknande namn, för att säkerställa att dessa inte gör det möjligt att sammanställa uppgifter som bygger på exempelvis etnicitet.
- Vi har förståelse för att polisen behöver spaningsregister, men de skall följa de lagar och bestämmelser som finns vad gäller registrering av personuppgifter, säger Lena Olsson.
- För att markera hur allvarligt vi ser på polisens agerande vill vi också ha en förklaring av rikspolischefen inför utskottet.

torsdag, mars 27, 2014

Ensamkommande flyktingungdomar gestaltar sitt nya liv med en utställning på Emmaboda bibliotek

Tolv nyinvandrade ungdomar i Emmaboda har tillsammans gjort en utställning - Oxögat. Oxöga är ett projekt som vill hjälpa ungdomar att med hjälp av sin bakgrund och egen erfarenhet finna en ny och stabil tillvaro i Sverige.

Fredagen den 28 mars klockan 11 har utställningen Oxögat vernissage på Emmaboda bibliotek. De tolv utställarna kommer delta i vernissagen. Ungdomarna är mellan 15 och 18 år och kommer från bland annat Somalia, Sudan och Afghanistan. På utställningen visas glas, målat glas och fotografier.

Anna-Linda Gabriel har tillsammans med Hanna Bard hjälpt de tolv ungdomarna att förverkliga sina frågeställningar i glas och foto. Projektet är ett samarbete mellan The Glass Factory, Länsstyrelsen Kalmar län, studieförbundet ABF och Emmaboda kommun.

Biståndsbedömarna har blivit grindvakter

Allt fler dementa bor hemma, och den vård som ges av hemtjänsten, är ofta detaljstyrd, men otillräcklig, visar flera nyss publicerade studier. 
- Mer makt måste flyttas till de äldre själva och hemtjänstens personal och det måste bli ett slut på deltaljstyrd biståndsbedömning och en underfinansierad hemtjänst, säger Eva Olofsson, äldreomsorgspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.
Personalen måste ha tid att i lugn och ro arbeta hos de äldre det ger också de som har hemtjänst verklig möjlighet att påverka sin vardag, det är ett måste för en bra äldreomsorg inte minst för demenssjuka människor.Därför har Vänsterpartiet öronmärkt en hemtjänstmiljard i vår nationella budget.
- Biståndsbedömarna har tvingats bli grindvakter för att hålla en ansträngd budget och i starkt privatiserade kommuner för det ägna mycket tid till administrativ kontroll så att äldre för den hjälp de skall ha.
- Låt dem i stället använda sin yrkeskunskap till att vägleda, följa upp och särskilt ägna sig åt de äldre som har omfattande hjälpbehov, fortsätter Eva Olofsson.

onsdag, mars 26, 2014

Speciella Emmabodadagar

Om man historiskt sätt kan betrakta någon dag som typiskt Emmaboda dag så var det bl a första maj. Så långt man kan minnas tillbaka var det alltid mycket folk i farten då. Det började på valborgsmässoaftonen då Folkets park öppnade för säsongen och fortsatte på första maj med ett stort demonstationtåg till Folkets Park.

En annan typsik Emmaboda dag var nyårsafton i många år särkild i början på 30-talet när idrottsföreningen stod som arrangörer. Rekordet lär ha varit årskiftet 1929-30 när Emmaboda blev köping. Det talades om att det aldrig tidigare har varit så mycket folk på dom olika arrangemangen som just denna nyårsafton. Det var inte bara festligheter i Emmaboda folkets hus utan även på Nya Hotellet och dåvarande församlingshusen. I Folkets hus gavs det bl a en stor revyföreställning av ett amatörsällskap från Nybro med Madesjö-Gusten i spetsen. 

Även midsommarafton var en dag då det kom mycket folk till Folkets park.Det varade fram till 30-talet då hembygdsgården på Bökön kom till och därefter överfördes arrangemangen på midsommaraftonen dit.

Källa: Emmaboda 10 minuter- Erik Ottosson.


tisdag, mars 25, 2014

50 årsdagen

50-årsdagen lär bli ett synnerligen ljust minne att njuta av många gånger. Hustrun Lotta lyckades överraska totalt och den inre cirkeln slöt upp kring den inte alltför nojige jubilaren.
Det är sannerligen på sin plats att tacka för alla fina gratulationer och jag är djupt tacksam över dem!
"Det stora presenten", som ett flertal varmhjärtade bidragit till, ses på bilden.


Foto: Peter Lejon
Det är originaluppsättningen av Snövit och de sju dvärgarna, Goebels version, från början av 50-talet - med alla etiketter kvar i perfekt skick. Ja, jag hade serien innan, den upplaga som släpptes 1977, men originalet är originalet.
En fantastisk dag närmar sig sålunda sitt slut - tack ska ni ha!
Kärleken besegrar allt!

Peter Lejon, Långelycke

Attefallshusen för oss tillbaka till statar-Sverige

Idag kom regeringens proposition med förslag på de så kallade Attefallshusen, små stugor på 25 kvadrat som villaägare ska kunna slå upp på tomten utan bygglov.
- Det är bedrövligt att regeringen efter allt utredande inte har något bättre att erbjuda bostadslösa ungdomar och andra, säger Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Om förslaget godkänns av riksdagen blir det fritt fram för alla villaägare att smälla upp de nya minihusen från och med den 2 juli i år.
- Vi har en mycket allvarlig situation på bostadsmarknaden, som drabbar både enskilda och hela samhället hårt. Vänsterpartiet vill satsa på riktiga bostäder, miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror.
- Regeringens förslag är oseriöst. Ungdomar och andra som idag står utan tak över huvudet ska inte bo som statare på undantag i 2014 års Sverige, säger Amineh Kakabaveh.

måndag, mars 24, 2014

Nya bilder blir som gamla

Det är ganska häftigt ibland att ta nya kort och sen i fotoprogrammet göra om dom till att se gamla ut. Bilderna är tagna i lördags den 23 mars utanför Bökevara i Algutsboda socken.Fastställd kommunlista

På vårt årsmöte i Lindås Folkets hus fastställdes vår kommunlista som fick följande utseende. Vi kan konstatera att vi har tre nya kamrater på dom sex första platserna. En bra blandning mellan nytt och gammalt och vi är heltaggade på att göra historiskt bra val i Emmaboda kommun. Tre mandat är det mesta vi har haft och vi har som målsättning att fördubbla våra två nuvarande mandat.

1. Nicke Grozdanovski
2. Josefin Edvardsson Källqvist
3. Pontus Adolfsson
4. Hugo Grönlund
5. Daniel Miletic
6. Ann-Carina Dowert
7. Lise Kroer
8. Kent Mälberg
9. Gun Mälberg
10. Anna Nilsson
11. Gustav Eriksson
12 Martin Nilsson
13. Mikael Nilsson
14 Dosica Miletic
15. Christian Franksson
16. Vujica Miletic

lördag, mars 22, 2014

Bröderna Rongedal i Algutsboda kyrka

I dag gav bröderna Rongedal tillsammans med olika lokala körer en fantastisk konsert i Algutsboda kyrka. Konserten var arrangerad av Rotary i Emmaboda kommun och det var en välgörenhetskonsert där insamlingen gick oavkortad till organisationen Shelterbox. Dom tillhandahåller nödbostäder och förnödenheter för att stödja samhällen runt om i världen som har drabbats av katastrofer och humanitära kriser.  Även samhällsföreningarna i Broakulla, Eriksmåla/Åfors och Boda Glasbruk fick en donation. Över 400 åskådare var på plats i kyrkan.fredag, mars 21, 2014

Rådjurssafari

I eftermiddags tog jag och min goa vän Ann- Carina Dowert en biltur och färden gick mot Törsbo som ligger strax utanför Emmaboda. Där fick vi se dessa rådjur. Den sista bilden togs i grannbyn Tinkelsbo

Styrelsen för vänsterpartiet i Emmaboda

Vi fastställde på årsmötet i Lindås Folkets hus en ny styrelse för vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Ordförande: 

Daniel Miletic
Kassör:

Nicke Grozdanovski
ordinaie:

Gun Mälberg
Pontus Adolfsson
Josefin Edvardsson Källqvist
Lise Kroer
Hugo Grönlund

Suppleant: 

Ann-Carina Dowert
Kent Mälberg
Gun Andersson

revisor: Tomas Jonsson

Mikael Nilsson: Valberedning:

torsdag, mars 20, 2014

Vårdagjämning

I dag klockan 17:57 svensk tid inträffar vårdagjämningen som innebär att solen passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. I dag går solen i Emmaboda upp kl.05.58 och går ner 18.11


Vårdagjämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt. Varje händelse förekommer dock vid två olika datum på jorden. Därför är vårdagjämningens (och andra händelsers) datum inte entydigt. Vårdagjämningen kan till exempel inträffa när det är den 20 mars i Sverige medan det samtidigt  är den 21 mars i östra Asien

Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen. Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, den så kallade refraktionen. Refraktion betyder att solen kan lysa på lite mer än halva jorden på en gång. Det medför att dagen blir längre och natten kortare än den annars skulle ha varit. Refraktionen medför också att dag och natt är lika långa först något dygn efter höstdagjämningen. Detta innebär att de ljusa timmarna blir längre än vad nätterna är och solen står allt högre upp i himlen på oss som bor i norra halvklotet

tisdag, mars 18, 2014

Björn Fries gästar vårt årsmöte


Björn Fries gästar vänsterpartiets i Emmabodas årsmöte och därför hälsar vi alla välkomna till det öppna mötet för att ta del av partiets heltäckande socialpolitik.

Mellan 15 februari 2002 och årsskiftet 2007/2008 var Fries verksam som nationell narkotikasamordnare på uppdrag av Sveriges regering. Han avgick från detta uppdrag vid årsskiftet 2007/2008 till följd av att den högerregeringen beslutat att inte bevilja ytterligare pengar till verksamheten.

Fries engagerade sig kommunpolitiskt i Karlskrona kommun 1976 och var där kommunalråd för (S) från 1994 till 2002. Som kommunalråd i Karlskrona gjorde han sig bland annat känd för sin kamp mot nynazismen. Han har ett starkt engagemang för dom som behöver samhällets stöd på olika sätt. Numera är Björn Freis medlem i Vänsterpartiet där han menar att (V) är det enda parti som i dag på allvar lyfter socialpolitiken och situationen för dom allra mest utsatta Välkomna till att ta del av Björns erfarenhet och kunskaper.

Tornado in action


måndag, mars 17, 2014

Det finns en fortsättning.

Vid det här köksfönstret har jag suttit i snart 22 år. Nej, inte oavbrutet, utan från och till. En gång stod det ett lodjur nere vid skogskanten. En annan gång var det två harar som boxades. Ytterligare en gång lekte två rävungar mitt på åkern. Rådjur, en och annan älg, ett antal hästar. Nu ser man inget särskilt, men det är ändå en utsikt som bor i hjärtat - i all sin anspråkslöshet.
Vad som däremot syns är det magnifika husbygget på andra sidan åkern. Det byggs hus i Huvudhult och Långelycke igen.
Människor vill bo här.
Det finns en fortsättning.

Peter Lejon, Långelycke

Elbilar visas upp i Emmaboda

Emmaboda kommun har tillsammans med Centrum Sydost bjudit in Green Charge Sydost till Emmaboda. Den 18 mars kommer det finnas möjlighet att provköra och diskutera elbilar.

- Att köra en elbil är en upplevelse. Vi hoppas med Green Charges roadshow att öka kunskaperna kring vilka möjligheter som finns, presentera det senaste från forskningen, visa upp marknadens utbud av elfordon, möjliggöra provkörning, säger Ann-Christin Torgnyson, näringslivsutvecklare Emmaboda kommun.

Uppvisning och föredrag kommer ske vid Folkets Hus i Emmaboda mellan klockan 10 och 13. Bland annat ska Xylem berätta om sina satsningar på elfordon. Emmaboda kommun representeras av förutom Ann-Christin Torgnyson och Åsa Albertsson, avdelningschef, Bygg och Miljö samt kommunalrådet Ann-Marie Fagerström och Emmaboda Energi AB:s vd Stefan Lundgren.

söndag, mars 16, 2014

Vi kommer alltid att minnas Halabja

Den 16 mars 1988, bombade Saddam Husseins stridsflygplan med nervgas och vx-gas den kurdiska staden Halabja. Minst 5000 människor dödades och ca 7000 skadades. Än idag ser vi efterverkningarna från gasattacken. Vi kommer alla att för alltid minnas Halabja.

Från Sjöis till Friends

När Sandviken- Västerås drabbar samman i eftermiddag på Friends Arena i Solna är det den 116 SM finalen, inklusive åtta omspel, för herrar åren 1907-2012. Av dessa har hela 80 finaler spelats i Stockholm/Solna. Så dagens final är den 81e stockholmsfinalen och den andra i Friends Arena. Här samtliga finaler med spelplats och ev. publiksiffror.

2013 Hammarby IF- Sandviken 9-4 (5-3) Friends Arena, Solna 38 474
2012 Sandvikens AIK - Villa Lidköping 6-5 (5-1) Studenternas IP
2011 Sandvikens AIK- Bollnäs GoIF 6-5 (3-2) (SD) Studenternas IP 19 117 (publik)
2010 Hammarby IF - Bollnäs GoIF 3-1 (1-1,0-0,2-0) 3 x 30 på grund av snöoväder Studenternas IP 25 560
2009 Västerås SK- Edsbyns IF 5-4 (2-2) Studenternas IP 20 114
2008 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 11-6 (6-2) Studenternas IP 19 513
2007 Edsbyns IF - Hammarby IF 4-3 (efter sudden death) (0-2) Studenternas IP 21 576
2006 Edsbyns IF - Hammarby IF 6-2 (3-1) Studenternas IP 23 048
2005 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 6-4 (3-2) Studenternas IP 22 952
2004 Edsbyns IF - Hammarby IF 7-6 (2-4) Studenternas IP 22 753
2003 Sandvikens AIK- Hammarby IF 6-4 (2-2) Studenternas IP 21 804
2002 Sandvikens AIK - Västerås SK 8-4 (2-2) Studenternas IP 21 612
2001 Västerås SK - Hammarby IF 4-3 (1-2) Studenternas IP 21 542
2000 Sandvikens AIK- Hammarby IF 8-5 (4-2) Studenternas IP 21 503
1999 Västerås SK - Falu BS 3-2 (2-1) Studenternas IP 19 122
1998 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Studenternas IP 18 027
1997 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (4-3) Studenternas IP 17 488
1996 Västerås SK - Sandvikens AIK 7-3 (3-1) Studenternas IP 17 211
1995 IF Boltic - Vetlanda BK 2-1 (1-0) Studenternas IP 12 088
1994 Västerås SK - Vetlanda BK 5-2 (0-1) Studenternas IP 15 412
1993 Västerås SK - IF Boltic 5-4 (efter sudden death) (1-3) Studenternas IP 15 185
1992 Vetlanda BK - IF Boltic 4-3 (3-1) Studenternas IP 12 568
1991 Vetlanda BK - Västerås SK 4-2 (2-2) Studenternas IP 15 855
1990 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-3 (4-1) Rocklunda IP 14 608
1989 Västerås SK - Vetlanda BK 7-3 (4-1) Söderstadion 12 748
1988 IF Boltic - Vetlanda BK 5-2 (1-0) Söderstadion 10 073
1987 IFK Motala - IF Boltic 3-2 (efter sudden death) (0-1) Söderstadion 12 823
1986 Vetlanda BK - IF Boltic 2-1 (2-0) Söderstadion 11 380
1985 IF Boltic - IFK Motala 4-3 (3-1) Söderstadion 14 629
1984 IF Boltic - Edsbyns IF 2-0 (0-0) Söderstadion 14 937
1983 IF Boltic - Villa BK 5-0, 0-0, (0-0) (förlängning) Söderstadion 18 110
1982 IF Boltic - Edsbyns IF 3-2 (1-0) Söderstadion 13 888
1981 IF Boltic - Selånger SK 4-3 (2-2) Söderstadion 14 233
1980 IF Boltic - Sandvikens AIK 5-3 ( 1-1) Söderstadion 14 075
1979 IF Boltic - Brobergs IF 7-4 ( 1-3) Söderstadion 14 128
1978 Edsbyns IF - Västerås SK 6-4 (4-1) Söderstadion 16 621
1977 Brobergs IF - Sandvikens AIK 3-1 (1-1) Söderstadion 12 913
1976 Brobergs IF - Falu BS 6-2 (1-1) Söderstadion 13 233
1975 Ljusdals BK - Villa BK 8-4 (4-0) Söderstadion 17 671
1974 Falu BS - Katrineholms SK 3-0 (2-0) Söderstadion 15 432
1973 Västerås SK - Örebro SK 4-1 (2-0) Söderstadion 15 033
1972 Katrineholms SK - Ljusdals BK 2-0 (1-0) Söderstadion 14 484
1971 Falu BS - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) Söderstadion 6 421
1970 Katrineholms SK - Ljusdals BK 6-2 (1-1) Söderstadion 10 834
1969 Katrineholms SK - Brobergs IF 5-1 (4-0) Söderstadion 13 072
1968 IK Sirius - Örebro SK 4-1 ( 2-1) Söderstadion 12 877
1967 Örebro SK - IF Göta 3-1 (2-0) Söderstadion, 10 952
1966 IK Sirius - Brobergs IF 5-0 (3-0) Studenternas IP 8 682
1965 Örebro SK - Brobergs IF 5-2 (2-0) Stockholms stadion 12 546
1964 Brobergs IF - Skutskärs IF 1-1 (1-0) Stockholms stadion 12 387
4-1 (3-0) Studenternas IP 12 379
1963 Brobergs IF - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 10 164
1962 Edsbyns IF - IK Sirius 3-2 (2-2) Stockholms stadion 14 023
1961 IK Sirius - Edsbyns IF 3-1 (3-0) Stockholms stadion 19 190
1960 Västerås SK - IK Sirius 3-1 (2-0) Stockholms stadion 24 179
1959 Skutskärs IF - Västerås SK 2-1 (2-0) Stockholms stadion 27 420
1958 Örebro SK - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 18 767
1957 Örebro SK - Hammarby IF 2-1 (2-1) Stockholms stadion 23 507
1956 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (1-1) Stockholms stadion 20 969
1955 Örebro SK - Edsbyns IF 7-1 (5-1) Stockholms stadion 20 454
1954 Västanfors IF - Örebro SK 1-1 (1-0) Stockholms stadion 23 744
2-1 (2-0), Tunavallen, Eskilstuna 17 895
1953 Edsbyns IF - Nässjö IF 4-4 (1-0) Stockholms stadion 26 044
5-1 (1-0) Stockholms stadion 19 523
1952 Edsbyns IF - IF Göta 1-0 (1-0) Stockholms stadion 25 815
1951 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (0-1) Stockholms stadion 26 612
1950 Västerås SK - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 25 966
1949 Nässjö IF - Edsbyns IF 7-1 (2-1) Perstorpsgölen, Eksjö 14 809
sista sjöisfinalen
1948 Västerås SK - Brobergs IF 4-1 (2-0) Stockholms stadion 26 617
1947 Brobergs IF - Västerås SK 4-2 (3-1) Stockholms stadion 24 421
1946 Sandvikens AIK - Västerås SK 0-0 Stockholms stadion 20 144
5-3 (4-2) Stockholms stadion 20 598
1945 Sandvikens AIK - Slottsbrons IF 2-2, 3-2 (förlängning) (0-0) Stockholms stadion 18 969
1944 Skutskärs IF - Västerås SK 2-0 (2-0) Stockholms stadion 20 770
1943 Västerås SK - Bollnäs GoIF 2-2 (1-2) Stockholms stadion 15 769
3-0 ( 1-0) Laduviken, Stockholm 6 392
1942 Västerås SK - Skutskärs IF 2-1 (1-1) Stockholms stadion 12 530
1941 Slottsbrons IF - Sandvikens AIK 2-1 (1-1) Stockholms stadion 10 543
1940 IK Huge - Sandvikens AIK 2-1 ( 1-0) Stockholms stadion 9 263
1939 IK Huge - Nässjö IF 5-2 (1-1) Strömvallen, Gävle 5 560
1938 Slottsbrons IF - IFK Rättvik 5-2 (2-1) Stockholms stadion 15 186
1937 IF Göta - Skutskärs IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 10 959
1936 Slottsbrons IF - Västerås SK 2-1 (0-1) Stockholms stadion 11 700
1935 IF Göta - Västerås SK 5-2 (2-1) Tingvalla IP, Karlstad 6 705
1934 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 1-1 (0-0) Stockholms stadion 10 748
6-0 (2-0) omspel Sandbäckstjärnet, Karlstad 8 660
1933 IFK Uppsala - IK Göta 11-1 (4-0) Stockholms stadion 9 307
1932 IF Göta - Västerås SK 3-2 (2-0) Stockholms stadion 8 454
1931 AIK - IF Göta 4-3 (2-1) Stockholms stadion 9 213
1930 SK Tirfing - Djurgårdens IF 1-0 (1-0) Stockholms stadion 3 559
1929 IK Göta - Västerås SK 5-1 (1-1) Stockholms stadion 5 787
1928 IK Göta - IK Sirius 5-3 (3-0) Stockholms stadion 6 382
1927 IK Göta - Västerås SK 5-1 (2-0) Stockholms stadion 8 856
1926 Västerås SK - IK Sirius 1-0 (1-0) Stockholms stadion 6 532
1925 IK Göta - Västerås SK 7-5 (4-1) Stockholms stadion 9 060
1924 Västerås SK - IF Linnéa 4-1 (4-0) Stockholms stadion 6 780
1923 Västerås SK - IF Linnéa 2-1 (1-0) Stockholms stadion 3 036
1922 IK Sirius - Västerås SK 3-2 (1-0) Stockholms stadion 6 909
1921 IK Sirius - IFK Uppsala 2-2 (1-0) Studenternas IP Uppsala 3 000
5-2 (3-1) Stockholms stadion 3 478
1920 IFK Uppsala - IF Linnéa 3-2 (2-1) Stockholms stadion 2 211
1919 IFK Uppsala - IK Göta 8-2 (2-2) Stockholms stadion 3 750
1918 IFK Uppsala - IK Sirius 2-2 (0-1) Stockholms stadion 5 500
4-1 (2-1) Studenternas IP, Uppsala 2 500
1917 IFK Uppsala - AIK 11-2 (2-1) Stockholms stadion 2 500
1916 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 2 500
1915 IFK Uppsala - AIK 2-0 (1-0) Brunnsviken, Stockholm 1 379
1914 AIK - Djurgårdens IF 4-2 (3-1) Brunnsviken, Stockholm 1 800
1913 IFK Uppsala- AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 2 000
1912 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 1-1 (1-0) (Delat mästerskap) Råstasjön, Råsunda 100
1911 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 6-0 (1-0) Studenternas IP, Uppsala
1910 IFK Uppsala - IFK Stockholm 2-0 (0-0) Albano, Uppsala
1909 AIK - Djurgårdens IF 7-3 (2-1) Stockholms idrottspark
1908 Djurgårdens IF - Östergötlands BF 3-1 (1-0) Norrköpings Idrottspark 100
1907 IFK Uppsala - IFK Gävle 4-1 (2-0) Boulognerskogen, Gävle

lördag, mars 15, 2014

Trandans

Tranan lever i livslånga ”äktenskap” och häckar år efter år i samma revir. En trana kan bli 50 år gammal! De flesta tranor häckar på vidsträckta myrar i nordliga skogsmarker. Boet läggs direkt på marken på någon tuva i myren, helst med vatten runt omkring så att de är ostörda. Oftast lägger honan två ägg, som båda föräldrarna ruvar i en månad. Ungarna lämnar boet redan efter några dygn, men är flygfärdiga först efter c:a 10 veckor. Tranorna blir könsmogna vid 4-6 års ålder. Tranan är en av våra största fåglar, med en ”höjd” på 110-120 cm och en vingbredd på upp till 245 cm.
Födan utgörs av vegetabilier, som säd, bär, blad, rotfrukter, etc, samt en del insekter, maskar, grodor och sorkar. Tranorna är fotade utanför Långasjö

En födelsedagsmiddag

Hustrun Lotta Lejon Stenbergs födelsedagsmiddag på Tyrolerstugan utmynnade i succé, förutom:"Det var ju Abraham Zapruder, som jobbade med konfektion för damer, som råkade filma med sin enkla kamera i Dallas den 22 november 1963. Man ser hur bilen med presidentparet kommer och plötsligt blir det kaos. Frågan är om Lee Harvey Oswald var ensam skytt. Vi har ju "the magic bullet" att ta hänsyn till - vinkeln från boklagret där Oswald jobbade. Abraham Zapruder blev känd via sin privata film. Han var född 1905 och dog 1970, och..."
- Peter, tack, men det räcker nu!
"Oliver Stones enorma film JFK skärskådar Zapruder-filmen, och..."
- Mycket intressant, men... Det räcker nu!

Grattis, älskling, och tack för ditt oändliga tålamod!


Peter Lejon, Långalycke

ER-sjön


ER-sjön  15 mars kl: 14.46

15 februari Kl: 13:31

fredag, mars 14, 2014

Man är glasare i blodet, men man är mer som människa än sitt jobb

I oktober 2012 kom beskedet. Glasbruken i Åfors (Grundad 1876) och Orrefors (Grundad 1898, kunglig hovleverantör) skulle läggas ner den 11 juni 2013. I takt med höstmörkret spred sig ett tungt svårmod över glasriket. Arbetskamrater fick gå hem. De som inte blev uppsagda flydde det sjunkande skeppet. Ugnarna kallnade. Hur skulle man orka?
Åforsteatern löste situationen på sitt vanliga sätt:
Genom att spela teater och allmänheten bjöds in på en föreställning i The Glass factory i Boda Glasbruk. Åhörarsalen var sprängfylld av publik och extra stolar fick bäras in. Slutorden som framfördes av Anders Andersson handlar om Åfors och om Glasriket.

"1987 var det kris, Åfors skulle mer eller mindre läggas ner. Då blev vi räddade så att säga i sista minuten.
Ny ägare, ny VD kom och inspirerade oss.
TUT TUT, full fart framåt
Full fart i fabrikerna. Och vet ni? trots att vi nog jobbade hårdare än nånsin förr var det roligt.
Man minns denna tid med glädje,trots det tuffa tempot.
Vi trodde på nåt, Man satsade på nya och gamla formgivare. Man experimenterade- det var liv och fart
Det hände, vi syntes, vi trodde.

ja, sen kom den stora fusionen, synergieffekter eftersträvade och dom första som fick känna på att bli"synergerande" var Johansforsarna.
Sen snurrade det på. Ägare skiftade. VD:are kom och gick. På slutet av den tid var vi danskägda var det kris igen
Sandviks glasbruk i Hovmantorp hade redan strukit med.
Kris

Då blev vi räddade i sista sekunden igen.
Ny ägare, ny VD kom in och inspirerade oss med stora planer. Nya butiker, nya säljkanaler och nytt tänk
TUT TUT! Full fart framåt! Full fart i fabrikerna. Det blev roligt igen. Vi hade nog en framtid trots allt.

Men mycket hade ändrats.
Världen liksom förändrades, blev mera oförugsägbart. Det svängde fortare och fortare. Det som hände långt,
långt bort påverkade oss här i Glasriket. Och efter smällen 2008 lyckades vi aldrig riktig resa oss.
Vi sprang och sprang men kom aldrig riktigt ifatt.

Ändå tycker jag att all vår kamp engagerade många människor inombords och utomskärs. Allt detta lämnade ett viktigt
arv efter sig. Arvet är kämpaandan i sig- att vägra lägga sig ner och dö.
Att vägra dö inom sig som människa trots alla svårigheter.
Man är glasare i blodet, men man är mer som människa än sitt jobb
"

Ur boken: Och sen då... vad händer i Glasriket.

Inför kommunvalet

Under onsdagen vänsterpartimöte i Emmaboda så bestämdes att vi ska föreslå årsmötet följande kommunlista till fullmäktige. Eftersom det inte är nomineringsstopp än så är inte listan komplett så förhoppningsvis kan vi få fler namn. Nomineringsstopp sker på årsmötet som är på torsdag den 20 mars kl 18:00 då Björn Fries gästar oss.

1. Nicke Grozdanovski, Emmaboda

2. Josefin Edvardsson Källqvist, Emmaboda

3. Pontus Adolfsson, Emmaboda

4. Hugo Grönlund, Lindås

5. Daniel Miletic, Emmaboda

6. Ann-Carina Dowert, Emmaboda

7. Lise Kroer, Åfors

8. Kent Mälberg, Broakulla

9. Gun Mälberg, Broakulla

10. Anna Nilsson, Lindås

11. Gustav Eriksson, Norratorp

12. Mikael Nilsson. Lindås

13. Martin Nilsson

14 Dosica Miletic, Broakulla

15. Vujica Miletic, Broakulla

torsdag, mars 13, 2014

Den stora hemligheten

Nu ska jag berätta om landsbygdsjournalistik.
Jag har just varit hos en gammal kvinna som ville berätta om något som finns i hennes ägo, något som knyter an till ytterligare något som jag nyligen har skrivit om.
"Du får inte skriva vad jag heter eller var jag bor. Man är ju rädd för tjuvar", sade hon.
Jag lovade att hålla hennes identitet och vistelseort hemlig.
"Här är den där saken jag berättade om. Men du får inte säga att den är min."
- Nej då, jag lovar.
"Säkert?"
- Jättesäkert!
Sedan fick jag diverse upplysningar hämtade ur historiska dokument.
"Men du får inte skriva att du fått dem av mig!"
- Nej då, det är ingen fara. Du kan vara helt lugn.
"Man vet ju aldrig nu för tiden."
- Nej, men i det här fallet kan du vara helt säker.
"Jag har ju alltid varit samlare och har massvis av roliga saker. Men dom får du inte se."
- Du väljer själv vad du vill visa. Jag har inte rätt att kräva något.
"Nej, jag vill inte visa mer. Om du inte lovar att inte säga att du har sett dom?"
- Jag lovar, men som sagt: Du behöver inte visa dom.
"Kom med här då."
Sedan fick jag se mängder av intressanta föremål. Jag fick dessutom ta del av ett helt liv.
-Den här lilla figuren... Den kommer från Alsterbro glasbruk, visste du det?
"Nähä, det visste jag inte. Men du får inte säga det till nån. Om folk får reda på det... Man vet aldrig."
Hon ville visa allt hon hade, och när jag gick därifrån efter en dryg timme:
"Du var mej en trevlig pojk. Nu ska du få en kram!"
Och så fick jag det. Hennes hemlighet har inte avslöjats på denna plats, inte hennes identitet eller vistelseort heller. Jag ville bara berätta om ännu ett av de möten som säger mig att jag haft en enorm tur:
Jag gör det jag älskar mest, och det är dessutom alltid trevligt att bli omnämnd som "pojk" - i synnerhet ett år som detta.


Peter Lejon, Långelycke

Nu grönskar det

Våren har visat sin bästa sida nu under några dagars tid. Bilderna är tagna för en vecka sen, den sjätte mars.Inför Landstingsvalet

Emmaboda kommun kommer vara väl representerade i Vänsterpartiets landstingsval lista inför höstens val. Sex namn kommer finnas med på listan i Emmaboda, Nybro och Torsås valkrets.
Namnen är:

  • Daniel Miletic, Emmaboda,
  • Josefin Edvardsson Källqvist, Emmaboda,
  • Pontus Adolfsson, Emmaboda
  • Ann Carina Dowert, Emmaboda
  • Nicke Grozdanovski, Emmaboda
  • Lise Kroer, Åfors

onsdag, mars 12, 2014

Povel hyllas i Lindås

I samband med att Lindåsvallen skulle invigas 1945 hade man bjudit in Edward Persson att framträda. På den tiden var han en stor rikskändis men på grund av en filminspelning tvingades han lämna återbud i sista sekund. Arrangörerna hade med kort varsel fått klartecken av Perssons ersättare nämligen en 23årig stockholmare Povel Ramel.

Detta väckte bestörtning bland lokalbefolkningen som absolut inte var intresserad av att lyssna på denna okände Povel från Stockholm och många cyklade hem i vredesmod och besvikelse. Detta skulle då ångra då Povel Ramel levererade på ett lysande sätt. 

Den 27 mars får vi höra en hyllning till Povel och hans livsverk i Lindås folkets hus. Lindås föreläsningsförening tar emot Ingmar Berntsson som tillsammans med Magnus Kviske och Josef Appelqvist framför ett 20-tal av Povels fantastiska alster samt berättar om honom med stor humor och värme.

V kräver översyn av vårdvalet efter avslöjande

Vårdvalet i Stockholm gynnar dem med högst inkomster, medan fattiga invånare i stället fått söka sig till akuten, där personalen redan är hårt belastad. Det visar en hemlig rapport från landstinget som avslöjas i ny bok.
- Nu vill vi veta vilka konsekvenser Vårdvalet har fått när det gäller tillgång till sjukvård, vilka fördyringar det har inneburit och vilka effekter det kan ha fått på människors hälsa och ekonomi, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Sedan vårdvalet i Stockholm infördes 2008 har den rikaste fjärdedelen av befolkningen omhuldats, medan övriga har förlorat i sjukvårdsresurser. Karolinska folkhälsoakademin, som utvärderat Vårdval Stockholm, har kommit fram till samma slutsats. Över en natt försvann 30-35 procents av Rinkebys vårdcentrals resurser. Östermalm har fått 7 nya vårdcentraler och har nu 13 medan Botkyrka står kvar på 6 trots ökande befolkning.
En intern rapport från landstinget visar också att den ökande tillströmningen av patienter på akutmottagningarna främst kommer från fattiga förorter. Samma förorter som fått minskade resurser till primärvården sedan Vårdval Stockholm infördes.
- Vårdvalet har haft störst påverkan på Stockholms sjukvård men det påverkar också övriga landet när privata affärsintressen får fritt fram att etablera sig och ta del av skattepengarna. Ett ineffektivt och fördyrande system, säger Ulla Andersson.
- Genomför regeringen ett sådant här stort experiment så måste de också ta ansvar och utvärdera det. Eller menar de att det är fritt fram att spela med skattebetalarnas pengar och hälsa?

tisdag, mars 11, 2014

Ett ljus i mörkret

Ljuset från datorn fick det annars mörka rummet att te sig beckmörkt, och när redaktörn flyttade blicken från den klart lysande skärmen, där hans facebooksida framträdde med all önskvärd tydlighet, för att se sig om såg han först ingenting. Ögonen behövde några sekunder på sig att vänja sig vid mörkret, som egentligen inte var mörker, utan stämningsljus skapat av en fönsterlampa. Detta var, förutom datorskärmen, rummets ända i bruk varande ljuskälla.
På skrivbordet, till vänster om skärmen, stod sonens tandborstglas. Ambitionen var annars att sonen skulle borsta tänderna i badrummet, men ibland var det besvärligt att få till stånd en tandborstning värd namnet, men om proceduren förlades till datorplatsen blev den åtminstone av utan bråk. 


Intill tandborstglaset låg en äppelskrutt. Sorten var Ingrid-Marie, och det var sonens absoluta favoritäpple. Under de senaste veckorna hade det varit svårt att hitta Ingrid-Marie i livsmedelsbutiken, och när redaktörn uppehöll sig vid tanken på ett genomsnittligt utbud av äpplen i de livsmedelsbutiker han oftast besökte mindes han att kvaliteten hade varit något sämre än tidigare. Kanske var det så att säsongen för Ingrid-Marie var över.

Mellan tandborstglaset och äppelskrutten låg snusdosan. Den var halvfull och av märket Kaliber - den vita sorten, det vill säga den svagare varianten. Redaktörn mindes med ett snabbt leende vilken stor sak det något år tidigare hade varit att gå över från Catch licorice till Kaliber.
Han var en vanemänniska och under några förvirrade dagar hade han befarat att inget i livet skulle bli sig likt igen; för att han bytte ett dyrt snus mot ett billigt. Men tidens, i det här fallet, smeksamt följsamma tinktur läkte de eventuella såren och nu var det självklart att nyttja Kaliber, inte Catch, och om han nu skulle återgå till det senare skulle det inte kännas som ett kärt återseende, utan som ett högst obegåvat drag. Det var, naturligtvis, dels en fråga om pengar, dels en fråga om styrka, för Catch var starkare än Kaliber och redaktörn tyckte inte om att någon minut efter att ha stoppat en snuspåse under överläppen känna en obändig lust att klättra på väggarna. För just den effekten hade starkt snus på honom, och då skall man minnas att Catch ändå var betydligt svagare än andra märken med ett högre nikotininnehåll.

Det var först svårt att urskilja vad som låg bortom tandborstglaset, äppelskrutten och snusdosan. Något avtecknades i det dova dunklet i jämnhöjd med dataskärmen, men sedan redaktörn koncentrerat sig på att fästa blicken tills hjärnan avgjorde att skärmens ljus kunde överges för att bringa klarhet i denna frågeställning fann han att det var dvd-omslaget till den på alla vis geniala spelfilmen "Niceville" - historien om hur en ung, vit kvinna på 1960-talet genom att tänka självständigt drog sitt strå till stacken för att påvisa det absurda i segregation och den i kvävande dimma vilsegångna tanken om att en "ras" stod över en annan.

Detta var en av redaktörns absoluta favoritfilmer och han hade sett den så många gånger att han nu kunde den utantill. Sådant var värt att minnas: Det vansinne som så lätt blir kutym när ingen ställer besvärliga motfrågor.


Han såg på klockan, även den på dataskärmen, att det var dags att gå till sängs. Han övergav det sociala mediet, tog tandborstglaset, äppelskrutten och snusdosan och lämnade rummet efter att ha släckt trivselbelysningen i fönstret.
Ännu en välsignad dag var till ända, men innan han gav sig i kast med nattbestyren ställde han sig vid kylskåpet. Där fanns den goda osten, och två eller möjligen tre skivor gjorde varken till eller ifrån. Det verkade nämligen som om våren var kommen, och det var givetvis värt att fira.


Peter Lejon, Långelycke

måndag, mars 10, 2014

Ekeboryd

En vacker vårdag kan man med fördel vistas i EkeborydSocialist och Bajara- åtta år i dagFredagen den 10 mars 2006 startade jag denna blogg, inspirerad och mycket hjälpt av Tomas Jonsson från Strömsrum som med sitt tålamod svarade på mina frågor och visade hur jag skulle gå tillväga. Han hade redan startat sin blogg sen länge och den har idag blivit en fotoblogg men mycket inriktning på sport men även andra som han publicerar på sin blogg

Det är i dag åtta år sedan och då visste jag inte riktigt vad jag ville med denna plattform som bloggen innebar. Visste bara att jag ville skriva om politik inför det då kommande valet 2006 och Hammarbys framfart i den allsvenska säsongen 2006. På den tiden ägde jag ingen kamera men tanken på fotografier på denna blogg fanns redan då. Kameran fick jag i julklapp samma år av min broder Daniel och det tackar jag för. Därför blev det bilder från och med julhelgen 2006.

Första bilden på min blogg, Emmaboda kyrka, December den 26:de 2006. Inte den bästa kvalité på bilden. Men ändå en historisk bild :)

Tornado kom också på kort samma kväll.

Bloggen i dag sju år senare är precis som jag vill ha den och det hela började med denna inlägg.
"Jag är en 33 årig socialist och sportfåne. Passionen är partiet och Bajen, Kan de bli bättre? Nej Knappast. :-) Jag blev medlem i vänsterpartiet 1993 och har inte ångrat sen dess. Har verkligen hittat rätt på den politiska skalan. Min vision om allas lika värde oavsett kön, klass, ras, sexuell läggning, religion (i de sistnämnda så länge man inte skadar andra o sig själv ) är de som driver mig i min politiska gärning men även vardag. Kan inte förstå hur man etniskt kan döma andra människor. Ingen har moraliskt rätt att göra de och ändå sker de. Det är detta jag vill motverka och det är därför jag är socialist.
Socialismen är den ideologi som sätter människan i främsta rummet. Vi ser att jorden är oss till låns som vi måste värna om till kommande generationer. Vi ser de problem och förttryck som sker mot den svagare i vårt samhälle, allt i från de fattiga i tredje världen till våra egna t ex. av sjukdom eller skador förhindrade att jobba. Vi måste ha ett starkt och tryggt försäkringsystem och absolut ha en stark välfärd samhälle.Det är därför (v)alet inte är svårt i september."

Sen detta första blogginlägg har det blivit sammanlagt 6967 inlägg på denna blogg som uppdateras nästan varje dag med artiklar eller bilder. Allt detta är sparat i bloggens arkiv så det är en omfattande samling man har där. Jag har absolut ingen tanke på att trappa av bloggandet utan kommer att fortsätta så länge jag tycker det är roligt och värt att ge denna blogg den tid som den kräver. För tid kräver den verkligen, omtanke och kärlek. Då mår bloggen som allra allra bäst. 

Bloggens inriktning politik, sport, kultur, fotografier, historia och andra ämnen som rör livets högtidliga och vardagliga guldkorn kommer att fortsätta även i framtiden. För mig personligen är bloggen också en uppslagsbok eller en dagbok där jag kan gå tillbaka vid ett specifikt datum och läsa och se vad som var aktuellt då. T ex vet jag att exakt i dag för fem år sedan var på ett informationsmöte i Lindås Folkets hus som handlade om startandet av ett privat äldreboende i Lindås. För två år hände inget mer än att jag firade bloggens fem årsdag. För två år sen krävde Vänsterpartiet försvarsminister Sten Tolgfors (m) avgång, för hans upprepade försök att mörka regeringens ansvar för vapenaffärerna med Saudiarabien var inte förenliga med hans uppdrag.Exakt för fem år sedan var jag på Korrö utanför Tingsryd och tog detta vackra kort av Ronnebyån som rinner förbi där.


För sju år sedan tog jag kort på dessa vackra blåsippor vid Ekeboryd.För exakt åtta år sedan var jag på vänsterpartiets årskonferens i Nybro där denna bild togs av Alice Åström som talade på vår årskonferens.


Blåsippor Ekeboryd 10 mars 2014


Till sist vill jag tacka alla som besöker bloggen, alla som kommenterar och ger mig feedback av både positiv och negativ art. Ett särslikt stort tack Tomas Jonsson som jag nämnt tidigare var den som inspirerade mig att starta en blogg och dessutom hjälpte mig när jag behövde hjälp. Det är värdefullt och trevligt att få kommentarer utifrån, för ibland blir man ju lite hemmablind och ser inte ev. fel. Med detta vill jag Gratta denna Blogg "Socialist och Bajare" på åtta års dagen och jag har en förhoppning om en fortsatt framgångsrik framtid.