torsdag, mars 14, 2013

Linnestudenter gör fältstudier i Emmaboda

Under mars månad kommer två grupper med studenter från Linnéuniversitetet i Växjö att i samarbete med Emmaboda kommun genomföra fältarbeten i kommunen. Deras arbeten ingår i en kurs som avser att utveckla studenternas kunskap och erfarenheter av att genomföra fältstudier. Det är tredje året som denna typ av fältstudier genomförs i kommunen.

I sitt arbete kommer de att röra sig i olika delar av kommunen, i första hand i Emmaboda tätort och i de norra kommundelarna. De kommer att söka kontakt med kommuninvånare och företrädare för organisationer, företag och kommunala institutioner. I första hand kommer de att arbeta med frågeställningar som berör kommuninvånarnas deltagande, delaktighet, deras påverkansmöjligheter och tillgång till mötesplatser för dialog och information. Deras arbetssätt kommer huvudsakligen att vara intervjuer, men de kommer sannolikt också att dyka upp i anslutning till möten och sammankomster i kommunen under de närmaste veckorna. Arbetet leds av Gunilla Åkesson, som är lärare på Institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet.

De två grupperna kommer att skriva var sin rapport. De preliminära versionerna av dessa rapporter kommer att presenteras på offentliga möten den 26 mars.

Emmabodagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 14.30 på Möjligheternas Hus.
Eriksmålagruppen presenterar sin rapport 26 mars kl. 18.00 i Åfors Folkets Hus.
Alla är välkomna på mötena för att kommentera innehållet och diskutera de preliminära slutsatserna.

De färdiga rapporterna kommer också att finnas tillgängliga på kommunhuset. Förutom att rapporterna ingår i studenternas utbildning, så kan de också bidra till diskussionen om kommunens utvecklingsarbete.

Inga kommentarer: