torsdag, mars 17, 2011

Vänsterpartiets i Emmaboda kommun första demokratipris-Kvinnor i Fokus

Om mindre än 45 dagar, den 1 maj delar vi ut vårt fjärde demokratipris på Centrumtorget i Emmaboda. Priset som delas ut 1 maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma. Priset bygger på allmänhetens nomineringar och årets nomineringstid går ut den 11 april. Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nominera din kandidat och motivering till mailadress: nicke.grozdanovski@vansterpartiet.se

Vårt första pris 2007 gick till organisationen Kvinnor i Fokus och då skrev jag denna bloggartikel.

De allra första som får Vänsterpartiets i Emmaboda demokratipris är organisationen Kvinnor i Fokus som är en helt opolitisk organisation som gör ett enormt jobb inte minst för att hjälpa flyktingkvinnor att komma in i det svenska samhället. De som håller i trådarna är Margareta Eriksson som är flyktingsamordnare i Emmaboda kommun och Anneli Althini-Mattsson. En fredag i månaden samlas kvinnorna på Loket i Emmaboda och med Loket som samlingspunkt sysselsätter man sig sedan med olika aktiviteter varje gång. Det kan vara allt från utflykter till matlagning och kulturutbyten.

Kvinnor i Fokus uppmuntrar kvinnor från olika kulturer, även svenska kvinnor att knyta kontakter med varandra och därmed lära känna varandra. Man upptäcker då att likheterna och det gemensamma med varandra förenar mer än det skiljer. Detta innebär att man har mer förståelse för varandra och har då lättare att även umgås utanför Kvinnor i Fokus organisation Detta är precis rätt sätt att arbeta med integration för att skapandet av kontaker och möten människor emellan gör att rädslan och osäkerheten för det främmande minskar drastiskt.

Vi i vänsterpartiet tycker att Kvinnor i fokus har allt som Demokratipriset står för. Den inkluderar sådana delar som jämställdhet, mångfald, kultur, allas lika värde och gemenskap. Därför är Kvinnor i Fokus värdiga pristagare till det allra första demokratipriset och vi är stolta över att ge de den uppmärksamhet som de förtjänar.

Inga kommentarer: