onsdag, mars 23, 2011

Starkt försämrat djurskydd med regeringens politik

Vänsterpartiet pressar regeringen om de kraftigt försämrade djurskyddskontrollerna. I dag lämnar Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm in en interpellation till ansvarig minister, landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Efter det att regeringen flyttade över ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna till länsstyrelserna har antalet kontroller nästan halverats vilket är ett hot mot det svenska djurskyddet.

Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Omorganiseringen har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bort avgiften för kontrollerna, flyttade ansvaret längre från djurbesättningarna och tillsköt inte tillräckligt med resurser.

- Nu kan vi se resultatet. Försämrad kvalité och ett ras i antalet djurskyddskontroller. Antalet kontroller har nästan halverats: från dryga 23 000 år 2008 till blott 12 833 år 2010 (preliminär uppgift från Jordbruksverket), säger Jens Holm.

Jordbruksverket varnade nyligen för att djurskyddet kan försämras när antalet kontroller är så få (Sveriges Radio, Ekot 5/3 2011). När antalet kontroller har minskat så kraftigt ökar förstås risken för att djur far illa. Det är oacceptabelt.

Även EU-kommissionen har nyligen konstaterat att de svenska djurskyddskontrollerna har stora brister. Tillförlitligheten i förprövningarna, för få djurskyddskontroller, att djurskyddsinspektörer är otillräckligt utbildade på djurtransporter och att ansvarsuppdelningen är otydlig vid kontroller på slakterier är några kritiska punkter som EU lyfter upp (ATL 24/1 2011)

Mot bakgrund av ovanstående frågar Jens Holm landsbygdsministern

- Vad avser ministern göra för att antalet kontroller kraftigt ska öka?

- Vad avser ministern göra för att förbättra kvalitén på djurskyddskontrollerna?

- Kan regeringen tänka sig att ompröva beslutet om att återinföra kontrollavgifterna för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna?

Inga kommentarer: