måndag, november 07, 2011

Framtidens skola i Lindås dominerade politikercafét

I kväll arrangerades det tredje politikercafét och denna gång var turen kommen till Lindås. Ca 25 talet åhörare hade hittat till matsalen i Lindås skola där partiföreträdare för samtliga partier i fullmäktige förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna (som för övrigt inte har någon representant i fullmäktige på sitt mandat) och Erling Karlsson som är teknisk chef, socialchefen Eila Medin och bildningschefen Marit Persson företrädde tjänstemännen under mötet.

Som vanligt fanns det under någon vecka innan caféet en brevlåda uppställt vid biblioteket där Lindåsborna kunnat lämna sina synpunkter och förslag. Kvällens största ämne var den tilltänkta ombyggnaden av Lindås skola. Det var själva processen som diskuterades och lärarna på skolan kände att deras synpunkter inte togs med i ritningarna. Det var framför allt att de tyckte att de blir mindre ytor om ritningarnas utseende blir verklighet. Skolan är 53 år gammal och det behövs en upprustning som alla längtar efter. Tanken är att förskolan, fritidshemmen och biblioteket ska inrymmas i den nyrenoverade skolbyggnaden. Det är bibliotekets lokaler som fortfarande är ett frågetecken i fall man ska flytta den från sitt nuvarande läge på skolgården. Här finns många som både är för en flytt och som är emot. Det finns både för och nackdelar med de båda alternativen. Den gula skolan är en gammal skolbyggnad från 1900-talets början som man med en viss oro tror att den rivs om biblioteket flyttas. Men det finns även tankar på att kulturskolan ska kunna flytta in byggnaden. Personligen tycker jag det vore väldigt olyckligt om skolbyggnaden revs för den har ett stort värde i Lindås historia så jag hoppas att man hittar en fortsatt användningsområde antingen som fortsatt bibliotek eller varför inte för kulturskolans verksamhet. Trots Erling Karlsson och företrädarna från bildningsnämnden förklarade hur man jobbar för närvarande i processen där man tar till sig alla personalgruppers synpunkter så verkade man inte riktigt lita på det från lärarnas sida.

Det är viktigt att man precis som i andra byggnadsprojekten är noggrann och ödmjuk redan från början. Meningen är att byggnaden ska hålla i minst 20-25 år och då får man inte göra några som helst misstag och alla berörda parter måste känna att de är delaktiga i processen. För det är de som ska verka i den nybyggda skolan och det vore katastrof om man om bara efter några år upptäcker att skolans funktion är otillräcklig. Nu tror jag att företrädarna för bildningsnämden och teknik och fritidsnämnden som jobbar med projektet är mycket väl medvetna om detta och jag är övertygad att det blir en mycket bra skola när den blir färdig. Vi har de fina skolorna i Johansfors, Vissefjärda och den senaste ombyggnationen av Bjurbäckskolans lågstadie som exempel där jag knappast tror att någon är missnöjd med dessa lokaler.

Andra frågor som togs upp var som det brukar vid dessa träffar trafikfrågor, frågor som berör naturligt avfall som ris och skräp som ligger på privata och kommunala tomter.

Dessa träffar är väldigt intressanta och givande inte bara för kommuninvånarna utan även för oss politiker. Här är ett ypperligt tillfälle att få reda på vilka frågor som intresserar kommuninvånarna. Jag tror även att allmänheten uppskattar politikercaféerna eftersom de passar på att ställa frågor eller komma med synpunkter och är välbesökta. Man märket att det finns ett behov för samtal och det är bra att man kan mötas även utanför "maktens korridorer" på detta organiserade sätt. Det blir livliga två timmar och vi hade kunnat hålla på längre än de timmar som mötet är. Nästa "stopp" på politikerturnén blir Långasjö den 24 januari 2012.

Inga kommentarer: