onsdag, november 30, 2011

Välfärden är ingen tävling

Måndagens huvudpunkt på fullmäktige var naturligtvis budgeten för 2012. Det är en av höjdpunkterna under året tycker jag då skillnaderna mellan oss partier blir som tydligast. Det finns vissa som tycker att de båda budgetalternativen som fanns på bordet är så lika att man kanske skulle enas om en för kommunens bästa. Tanken är god men samtidigt utarmar man demokratin tycker jag om partierna blir för lika. Det måste finnas olikheter för att väljarna ska kunna följa debatterna och sen kunna ta ställning på valdagen.

Den tydligaste skiljelinjen är att allianspartierna i Emmaboda vill konkurrensutsätta kommunal verksamhet. För några år sedan handlade de bara om olika verksamheter inom teknik och fritid men numera handlar det även om socialnämndens och bildningsnämndes verksamheter. Man vill förutom att införa LOV (Lagen om valfrihet) i kommunen även införa utmanarrätt som innebär att andra utövare än kommunen ska kunna komma in med förslag på förbättringar och effektivisering av kommunala verksamheter. Den som vill driva en viss verksamhet åt kommunen på entreprenad får då rätten att utmana den kommunala verksamheten och vara med och tävla om uppdraget med andra. Sen ska de vara politikerna som fattar det slutliga beslutet om det är lämpligt att lägga ut på anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt alliansen ska det också finnas möjlighet att rikta önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas

Även om jag är sportintresserad och gillar tävlingar så är denna sorts tävling inget som tilltalar mig. Människors behov och välfärd är ingen tävling och absolut ingen marknad för företagare med vinstintresse. Välfärden är inget köpcentrum som allinsen i Emmaboda vill få till det. Man menar vidare att man genom att konkurrensutsätta vår verksamhet så effektiviseras och förhöjs kvalitén i den kommunala verksamheten. På något sätt i alliansens värld blir allting bättre bara för att de är under entreprenad eller som jag kallar det i privat regi. Det tycker tråkigt att våra duktiga medarbetare som jobbar runt om i vår kommun får höra från ledande borgerliga politiker att visserligen är ni duktiga men det kan bli bättre om någon annan tar över driften. Vår personal är mer värda än så här tycker vi i vänsterpartiet. De sliter på sina arbetsplatser och det är tack vare dem som vi har bra kvalité på vår välfärd och att vi även får uppmärksamhet utanför vår kommungräns. Tidningen Dagens samhälle har gjort en kartläggning av andelen 80-åringar eller äldre som har fler än tio läkemedel. Högst ligger Bjurholm där andelen är 44 procent och i botten ligger Emmaboda där bara 7 procent har fler än tio olika mediciner. Det beror på att man följer upp läkemedelsuppföljningarna på ett bra och fungerande sätt och att landstinget har arbetat fram riktlinjer för hur läkemedelgenomgångarna ska genomföras minst en gång om året. Ann Christine Christensen som är medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen framhåller också omsorgspersonalens arbete på de fem särskilda boendena som vi har i kommunen
– De jobbar mycket med ett socialt synsätt och är på hugget när de ser att människor inte mår bra. De arbetar med sociala aktiviteter i första hand. Istället för sömntabletter får de äldre en god kvällsmacka.
Även politikernas engagemang förs fram och att kommunen under flera år arbetat med värdegrundfrågor.

Emmaboda klättrade från plats 220 till plats 25 på Lärarförbundets rankning över landets skolor och utsågs i oktober till Årets skolförbättrare 2011. Kriterierna var bland annat resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, andel barn i förskola, betygsresultat, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 och andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dessa två exempel visar att vi i Emmaboda kommun satsar på vår verksamhet och att kvalitén finns där. Är det något som är fel eller går snett så får vi reda på det genom dels vår kompetenta personal, anhöriga och övriga som bor i kommunen eller har insyn i de olika verksamheterna. Kommunal och Landstingsdriven välfärd är verkligen under lupp eftersom den är i allmänhetens ägo och det är där den ska vara och inte i företag eller aktieägare med vinstintresse.

Majoritetens (S+mp) budgetförslag innehöll en del bra saker. Bl. a inom bildningsnämndens område där ombyggnaden av Lindås skola och förskolan Skatan i Långasjö finns med. Barnomsorg på obekväma tider har kommit i gång och kommer förhoppningsvis att utökas under 2012. Man höjer friskvårdpengen till personalen från 750 kr till 1000 per år. Man jobbar vidare med heltidsfrågan för personalen och man är mån om Emmaboda kommun ska fortsätta vara så bra och attraktiv arbetsplats som möjligt. Kommunikationerna med en upprustning av stationsområdet i Emmaboda och att bygga plattformar för ett framtida tågstopp i Vissefjärda gör att vi kommer att ha ännu bättre tågförbindelse om några år när upprustningen av Emmabodabanan till Karlskrona blir klar. Det enda frågetecknet är The Glass Factory men vi önskar ju givetvis att satsningen blir en framgång nästa år. Museet kommer fortfarande att ligga under bildningsnämnden och turismen, där naturligtvis även innefattar The Glass Factory, under kommunstyrelsen. Det gäller att man är vaksam om de ekonomiska förutsättningarna för museet i Boda.

Det kändes naturligt att vi röstade Ja till majoritetens budget denna gång till skillnad mot förra årets minoritetsbudget som socialdemokraterna lade fram på egen hand efter valet innan det tilltänkta trepartisamarbetet var klart. När samarbetet väl var klart ville de inte dra tillbaka budgeten på återremis så att vi skulle gå fram som tre partier istället för ett. Det var då vi hoppade av samarbetet och lade ner våra röster som en markering. Vi är ett parti som ansvarar inför våra väljare. De vill att vi bedriver vår politik och att vi får så mycket ut av det som möjligt. De vill att vi tar ansvar och det ansvaret tycker jag vi har tagit både under samarbetet förra mandatperioden, när det gällde förra året olika turer och att vi röstade ja i årets budget. Nästa år så fullföljer vi det ansvaret när vi kommer att lägga vårt eget budgetförslag inför 2013. Det kommer att bli en spännande uppgift vi kommer att arbeta med.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Bra Nicke!!

Du är framsynt och klok som en uggla. Sossarna borde lyssna mer på er i V. Fortsätt att vara en blåslampa i häcken på S så går det bra för Emmaboda i framtiden den dagen folket får upp ögonen för vad alliansen ställer till med för elände både kommunalt och på riksplanet.

Nicke Grozdanovski sa...

Tack för dina uppmuntrande ord Lasse. Vi kämpar vidare på våra olika plan för ett rättvisare och solidarisk samhälle. Vi ger oss inte