tisdag, november 01, 2011

Eva-Britt Svensson kommer till Emmaboda

Under många år har Eva-Britt Svensson (v) arbetat som EU-parlamentariker och i synnerhet fokuserat på kvinnors situation i EU-länderna. Hon var ordförande i Folkrörelsen Nej till EU under folkomröstningen om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och folkomröstningen om eurons införande i Sverige och har sedan hon blev ledamot i Europaparlamentet varit förste vice ordförande i Nej till EU.

I Europaparlamentet var Svensson ordförande i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och var även vice ordförande i partigruppen Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL). Hon omvaldes för en ny period i 2009 års val. Svensson var GUE/NGL:s kandidat när parlamentet skulle välja ny talman 2009. I september 2011 avgick hon som europaparlamentariker av hälsosk

Nu har vi i Emmaboda förmånen att få lyssna till Eva-Britt, när hon berättar om sitt arbete kring kvinnofrågor i Europa. Mötet sker i Emmaboda Folkets hus i kväll kl 18.30 och arrangeras av Emmaninjorna som är en del av Vänsterpartiet i Emmaboda och Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Inga kommentarer: