tisdag, november 29, 2011

Vänsterpartiet i Emmaboda säger nej till den tilltänkta sydregionen.

I gårkvällens Maratonfullmäktige här i Emmaboda var frågan om framtidens regionbildning på dagordningen. Då skulle vi besluta om Emmaboda kommun stödjer förslaget att bilda en sydsvensk region tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne län.

Man skulle tycka att ett sådant stort beslut skulle föregås av en debatt men det var bara tre personer som var uppe och talade nämligen Christer Skymbäck (s), jag och Sten- Olof Johansson (M).

Den här frågan kan jag inte påstå att jag fördjupat mig i för mycket men jag känner ändå med magkänslan att detta inte är bra för den lilla människan. Detta är som flashback från förr då vi skulle folkomrösta om medlemskapet i EU. Detta liksom EU är oundvikligt enligt Ja-sägarna. och det hela ska bli så bra och effektivt och gynna vår del av regionen. Arbetstillfällena och infrastrukturen skulle bli bättre och vi skulle bli en viktig och betydande del i det stora hela. Visst tycker jag också att vi ska samarbeta mer över länsgränserna med t ex. sjukhusresurserna, kollektivtrafiken och unveristetsområdet. Men att därifrån förflytta beslutande processen ännu längre och ännu anonymare bort tycker jag är fel väg att gå. Redan med landstingen är det svårt att veta vilka som sitter där från olika delar av vårt avlånga län. Men åtminstone vet jag att jag företräds av mitt parti i Landstinget. Hur blir det i en storregion? Hur många ledamöter får Kalmar län i en framtida sydsvenskt region och hur blir de små partierna representerade i ett sådant regionfullmäktige. En sak vet vi dock att detta nya regionfullmäktige kommer skapa en ny politiker och tjänstemannavälde med löner som är höga samtidigt som verksamheterna kommer effektiviseras och inte alltid motsvara regioninvånarnas behov och krav.

Vi har ett stort expansivt öresundsregion med hela Skåne som har tentaklerna mot Danmark. Vi har en sydosttänkande med blickarna mot Polen och Baltikum. Det är två områden med två olika inriktningar och som gärna inte vill förlora inflytande på bekostnad av varandra. Där tror jag tyvärr att vi kommer stå tillbaka för de starka skånska intressena.

Slutligen är denna fråga stor och jag har stor respekt för dem som är positiva till storregioner och frågan är något som diskuteras flitigt bland oss politiker Men tyvärr har man inte lyckats få ner frågan på gräsrotsnivå bland invånarna. Där det ingen stor fråga vad jag har upplevt och känt av. Det märkte man tydligt i gårdagskvällens fullmäktige med så få talare och ingen debatt alls. Inte ens vi kommunpolitiker är särskilt intresserade av denna storregion och ingen talade sig speciellt varmt om den förutom moderaternas Sten-Olof Johansson. Ändå sitter de allra flesta och röstar Ja och det kan jag tycka är märkligt.

Men både jag och min partikamrat Hugo Grönlund röstade nej till den tilltänkta storregionen Kronoberg, Blekinge, Skåne län och Kalmar län, några ledamöter avstod och Christer Skymbäck röstade nej tillsammans med oss. Därför blev det ett Ja till Sydregionen från Emmaboda kommun. Samarbeta över gränserna måste man göra men det kan man göra utan att bilda storegioner.

Inga kommentarer: