lördag, november 26, 2011

Avskaffa 14 dagars regeln

I dagens Östran står det att barnomsorg på obekväma tider blivit efterfrågat av föräldrarna som behöver barnomsorg under dessa tider. 18 barn har fått plats på "kvällis" och "mornis" i Emmaboda kommun.

Förskolorn har anpassat sig efter behoven som kartlades i en enkät som Bildningsförvaltningen skickade ut till föräldrarna nu i höst. En del öppnar klockan 5 på morgonen och stänger klockan 23. I Lindås, Emmaboda och Långasjö finns behov av omsorg på kvällarna. I Emmaboda, Vissefjärda och Johansfors finns det behov av förskolor som öppnar tidigt. Fyrklövern i Emmaboda är den enda förskola i kommunen som har öppet från 5 på morgonen och till 23 på kvällen.

Självklart underlättar det för många barnfamiljer som jobbar inom kommunen eller som arbetspendlar att man nu har möjligheter till barnomsorg på obekväm arbetstid i Emmaboda kommun. Mycket bra att detta nu delvis är verklighet.

Nu gäller det att få bort 14 dagars regeln och att inrätta nattis, det sista ska beslutas nästa vecka på bildningsnämnden. 14 dagars regeln innebär att omsorg ska kunna erbjudas om den är anmäld minst 14 dagar i förväg. Detta är ett stort hinder för många timanställda och andra vikarier som inte vet från gång till gång när de blir inkallade. Dessa personer har oftast svårt att säga nej när de blir erbjudna ett jobb eller jobbtillfälle och självklart skulle de underlätta även för dessa föräldrars vardag om denna regel avskaffades. Behovet ska styra verksamheten och inte tvärtom.

Inga kommentarer: