torsdag, mars 29, 2012

Jonas Sjöstedt kommenterar Tolgfors avgång

- Vi välkomnar att försvarsminister Sten Tolgfors lämnat in sin avskedsansökan. Den senaste tidens turer har gjort att ministerns förtroende är förbrukat. Samtidigt vill vi också påpeka att sanningen krings saudiaffären måste komma fram. Vi hoppas att detta kommer att ske, bl.a. i den debatt vi begärt och i en framtida KU-behandling, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.

Det ny avslöjandet i Saudiaffären om att avtal undanhållits från att diarieföras aktualiserar Vänsterpartiets krav på att att reglerna för vapenexport skärps och att Sten Tolgfors avgår som försvarsminister.

– Varje dag nu i snart tre veckor har det kommit nya avslöjanden kring det svensk-saudiska vapenfabrikssamarbetet. Affären understryker behoven att reglerna för vapenexport skärps men har också visat på tydliga brister i regeringens hantering av det militära samarbetet med Saudi-Arabien. Dagens avslöjande visar än en gång att Sten Tolgfors är direkt olämplig som försvarsminister, förtroendet är förbrukat, säger Hans Linde utrikespolitisk talesperson.

Nya uppgifter i Aftonbladet i dag gör gällande att en regeringstjänsteman skrev under ett avtal med Saudiarabien om konsultarbete redan sommaren 2008 utan att regeringspartierna underrättats. Protokoll fördes under mötet mellan regeringstjänstemannen och den saudiske motparten. Denna handling begärdes in dagen efter med motiveringen att det inte fick diarieföras. Försvarsminister Sten Tolgfors och hans medarbetare skulle skyddas till varje pris.

– Det sammantagna händelseförloppet och samtliga inblandades ansvar behöver utredas och sammanställas. I ett läge då regeringen borde lägga korten på borden så väljer man istället att mörka och undanhålla information. Vi välkomnar därför konstitutionsutskottets stundande utredning, avslutar Linde.

Inga kommentarer: