fredag, augusti 29, 2008

Etablerade partier driver främlingsfientlig politik

Många varnar nu för att Sverigedemokraterna kan komma in i riksdagen vid nästa val. Detta vore i sig mycket allvarligt och vi kommer från vänsterpartiets sida att gör allt som står i vår makt för att förhindra att det sker. Men minst lika allvarligt är att etablerade partier alltmer ger uttryck för Sverigedemokraternas människosyn.

Det senaste exemplet såg vi på DN-debatt den 26 augusti, där migrationsminister Tobias Billström med flera genomgående beskriver invandrare som samhällsproblem. Misstänkliggörandet av invandrare tjänar ett politiskt syfte. Exempelvis ger moderatförslaget om försörjningsansvar vid anhöriginvandring intryck av att invandrare egentligen inte är intresserade av att skaffa sig ordentliga jobb och bostäder utan att vi mer eller mindre tvingar dem.

I andra europeiska länder har problemet inte varit att främlingsfientliga partier tagit plats i parlamenten. Däremot har etablerade partier steg för steg genomfört mycket av den politik som de främlingsfientliga velat. Vi riskerar nu att se samma sak hända i Sverige.

Kalle Larsson (v), tf partisekreterare och integrationspolitisk talesman.

1 kommentar:

Mats sa...

Invandrar politiken är en svår nöt att knäcka. Den har inte fungerat speciellt bra de senaste 30 åren och hoppet är väl inte alltför stort att på sikt få ett fungerande system.

Min erfarenhet av invandrare är att de är väldigt benägna att jobba och försörja sig själv, ge dem bara chansen.

Vad man inte ska göra är att placera dem i baracker och läger tillsammans med andra invandrare utan in med dem i samhället direkt.
Praktik, språkutbildning, validering av kunskap, arbete, fadderverksamhet, engagemang så att de inte känner sig utanför utan att vi bryr oss om att de ska få det bra. Att de ska fungera och förstå vårt samhälle så fort det bara är möjligt.