torsdag, augusti 28, 2008

Oseriöst förslag om F-skattsedlar

Regeringen vill att det skall bli lättare att få en F-skattsedel genom att kravet på fler än en uppdragsgivare slopas. Förslaget har redan fått hård kritik från både LO och TCO i remissrundan. Det är helt logiskt, menar Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Regeringens förslag är ännu ett i raden som syftar till att slå undan benen för facket och sätta anställningstrygghet och arbetsmiljöregler åt sidan. Om kravet på att ha fler uppdragsgivare slopas riskerar fler att tvingas bli egenföretagare som villkor för att få behålla sina arbetsuppgifter. Skillnaden blir att man inte längre är anställd med den trygghet det innebär, utan får bära alla risker själv.

Dessutom stämmer det inte att det är svårt att få F-skattsedel idag. Under 2006 fick så få som en procent av de sökande avslag. En majoritet av dem var personer med tidigare skatteskulder och annat i bagaget.

- Det är nästan en bedrift att inte bli beviljad F-skattsedel med dagens regler, och man kan ju fråga sig om det verkligen finns ett absolut egenvärde i att fler blir företagare. Betydligt viktigare är att fler av de företag som startas är seriösa och har förutsättningar att överleva och utvecklas. Regeringens förslag är helt enkelt inte seriöst, avslutar Josefin Brink.

Inga kommentarer: