tisdag, augusti 05, 2008

Förutsättningar för våra särskilda boende och natteam

Jag och kamrat Hugo Grönlund lämnade in en skrivelse till Socialnämnden i Emmaboda kommun angående otryggheten för vår nattpersonal inom äldreomsorgen. Vi lämnade in den 21 juli efter att det skett en rad inbrott på våra särskilda boenden under sommaren som gjort att de som arbetar där känner en otrygghet. Det handlar om att skapa en positiv arbetsmiljö.

Vi måste få igång en diskussion om hur vi ska stärka tryggheten för personalen både de som arbetar inom de särskilda boendena och vi i natteamet som är ute och jobbar på fältet och ta vår oro på allvar:Till Socialnämnden, Emmaboda kommun


En arbetsmiljö handlar om allt från att kunna genomföra sitt arbete på ett säkert sätt och då mot brukarna samt den personliga säkerheten på en arbetsplats.

Målet med lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är att ingen ska bli sjuk eller skadad av sitt arbete och att arbetsmiljön är i övrigt bra. Arbetsmiljölagen säger b la att arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa om arbetstagaren arbetar ensam som 3 Kap §2, sista stycket lyder. I sitt ensamarbete är det inte ovanligt att man känner oro för konsekvenserna av ett olycksfall, insjuknande eller rädd för att inte ensam klara av en komplicerad eller oväntat händelse under arbetet som t ex vid ett inbrott.

Natten till den 11 juli skedde två inbrott, (Storegården, Ekebo) och ett inbrottsförsök på Allegården. Under våren skedde en rad nattinbrott på Ekebo som skapade otrygghet för personalen där. Man gjorde efter det några konkreta åtgärder för förhindra inbrott. Dessa nya inbrott gör inte saken bättre för vår verksamhet.

Vi är väl medvetna om att man inte kan förhindra brott till 100 % men vi måste göra allt vad vi kan på alla plan för att skapa trygghet och försvåra utvecklingen och möjligheterna för personer som vill göra inbrott. Men hur ska man nu gå till väga för att uppgradera säkerheten på våra särskilda boenden och natteamet? Visst har vi beslut i vår kommun att de särskilda boendena ska vara bemannad dygnet runt. Vi vill påpeka att det yttersta ansvaret har arbetsgivaren för arbetsmiljön. Men hur stor ska då bemanningen vara under natten? Vi släpper inte kravet att natten ska vara bemannad med två personal som mycket som möjligt för att skapa den trygghet och säkerhet som krävs för att personalen ska må bra. Det finns ingen skrivning i lagen som säger att man på natten ska bestå av två personal i våra särskilda boenden men för verksamheten skull och tryggheten för både personal, boenden och anhöriga så ser vi att det behövs personalförstärkningar nattetid.

Vår bedömning är att de behövs en översyn utav natteam och nattsköterskorna för att skapa nya organisationsformer inom verksamheten t ex att få börja arbeta i arbetslag. Detta skulle kunna skapa en trygghet för personalen.

Samhällsengagemanget är viktig för att skapa trygghet och det är inte bara polisens angelägenhet utan det är allas. Vi har en väl fungerande nattvaktsorganisation där nattvakten är polisens ögon och öron men inte polisens händer.

Vad vi vill är att få igång en diskussion snarast kring vår nattbemanning på de särskilda boende och på personalen som är ute och kör om nätterna. Vi måste göra något nu innan någon kommer till skada på något sätt. Det gäller att vi som arbetsgivare tar personalens oro på allvar om vi ska kunna rekrytera ny personal i framtiden och behålla de som jobbar i dag.
Trycket på verksamheten kommer att öka i framtiden i takt vi bli fler äldre och insatserna kommer att öka och därför behövs det fler händer inom verksamhetens olika områden.

Emmaboda 080721

Hugo Grönlund (v)- ordinarie ledamot i Socialnämnd
Nicke Grozdanovski (v) ordinarie fullmäktigeledamot och arbetsplatsombud för natteamet, kommunal.

Inga kommentarer: