fredag, augusti 22, 2008

Det finns bara ett svar: Riv upp FRA-lagen

Tyngden i FRA-motståndet är bedövande för regeringen och de borgerliga partierna, konstaterar Kalle Larsson (v). Den hårda pressen har resulterat i nya utspel och modifierade förslag, vilket i sig är en seger för motståndet. Men tyvärr framstår det mest som dimridåer och undanmanövrar, menar han.

Centerpartiet går nu ut med att inga svenskar ska massavlyssnas, men de förklarar inte hur det ska kunna fungera i praktiken. Det är mycket tveksamt om det ens är tekniskt möjligt. Och så snart informationen samlas hos FRA kränks också den personliga integriteten, oavsett om den svenska trafiken därefter sållas bort eller ej, hävdar Kalle Larsson.

Även om en teknisk lösning presenteras innehåller förslaget stora brister, säger Kalle Larsson. Integritetskränkande massövervakning blir inte acceptabel bara för att den drabbar andra människor. Medborgare i andra länder - och svenskar som befinner sig utomlands - har också rätt till integritet, fortsätter han.

Istället för att leta efter nya, omarbetade lagförslag som splittrar motståndet och ökar förvirringen i frågan, håller vänsterpartiet fast vid principen om personlig integritet. FRA-lagen är i grunden kränkande och kan inte förbättras genom luddiga omskrivningar och tillägg. Det finns bara ett svar på frågan vad som skall göras med FRA-lagen, avslutar Kalle Larsson; Riv upp den innan den trätt ikraft!

Inga kommentarer: