lördag, september 19, 2009

Slopad skatt på handelsgödsel ökar övergödningen

Skatt på handelsgödsel är det bästa styrmedlet för att komma tillrätta med övergödningen i Östersjön och Västerhavet. Att det verkligen är övergödningen som är det största problemet i Östersjön slås nu fast i en rapport som Naturvårdsverket just presenterat. Men den svenska regeringen gör då helt om och tar bort skatten på handelsgödsel.

- Jag blir inte längre förvånad, men när alla ambitioner borde läggas på att finna lösningar på dessa problem bestämmer sig regeringen för att slopa ett av de styrmedel som är allra bäst lämpat för att minska såväl övergödningen i Östersjön som klimatpåverkan. Och detta under Sveriges ordförandeskap då regeringen säger sig ha ambitioner att driva igenom EU:s Östersjöstrategi och med klimatmötet i Köpenhamn skymtande bakom knuten. Det är obegripligt, säger Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson (V)

Jordbrukets negativa miljöpåverkan är stor på många olika sektorer - allt från övergödning i haven, utsläpp av växthusgaser och spridning av kemikalier. Stora insatser behöver göras och det mest effektiva verktyget stavas ekonomiska styrmedel.

- Beslutet att slopa skatt på handelsgödsel går helt stick i stäv med de prioriteringar regeringen låtsas ha inom miljöområdet. Och samtidigt äventyrar beslutet framtida miljöarbete. Regeringen missar helt att ta det helhetsgrepp som krävs, fortsätter Johansson.

En miljöreform av jordbrukspolitiken är vad som krävs. Vänsterpartiet vill därför höja momsen på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Pengar som skall återföras till jordbruket i form av miljöförbättrande åtgärder.

- Vi har inte råd att fortsätta att betala förorenaren. Lösningen är istället att låta förorenaren betala och gynna ekologiskt hållbara åtgärder, avslutar Wiwi-Anne Johansson.

Inga kommentarer: