fredag, september 04, 2009

Kostnader för Kalmar läns landsting

Min partikamrat Gun Mälberg har svarat på ett förtjänstfullt sätt på Sverigedemokraten Toralf Alfsson från Kalmar som på sedvanligt vis i en tidigare insändare skyller de höga patientavgifterna på invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Här följer Gun Mälbergs insändare:


Utan att på något sätt ta ställning till omskärelsens vara eller inte vara vill jag starkt ifrågasätta Thoralf Alfssons förmåga att räkna.

Att fokusera på omskärelsen som orsak till höjda patientavgifter är helt i linje med SD,s agenda. Jag undrar hur kostnaderna för alkoholrelaterade skador och sjukdomar står sig i en jämförelse. Lägg därtill alla skador orsakade av våld, samt rökning.
När man ifrågasätter kostnader för vård bör man vara mer objektiv och inte titta på kostnaderna genom ett litet hål.

Om kostnaden för en omskärelse är 7966 kr, skulle det bli, baserat på 113 st barn 900,158 kr, detta skulle väl knappast påverka så att patientavgiften höjs. Det skulle bli ca 0,12 öre per person räknat på 65.000 inv.
Vad kostnaderna för alkohol ,våld och rökning kostar, det skulle vara mycket mer intressant att veta. Kanske skull du Thoralf kunna lösa den uppgiften

Gun Mälberg
Vänsterpartiet Emmaboda

Inga kommentarer: