tisdag, september 01, 2009

Recept för jämnställd ekonomi

Den 29 augusti, presenterade Ulla Andersson och Josefin Brink en rapport med Vänsterpartiets riktlinjer, mål och strategier för jämställd ekonomi.

Det är lätt att stirra sig blind på vad jämställdhet kostar. Vi menar att det är hög tid att betrakta samhällsekonomin och den ekonomiska politiken från ett annat perspektiv. Vad kostar ojämställdheten och vem betalar? Under de tre åren med borgerlig regering har de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män ökat markant. Jämställdheten har tagit stora kliv bakåt. Vänsterpartiets ambition är att ingå i en regering som tar kampen för jämställdhet på allvar. En förutsättning för det är att den ekonomiska politiken tillförs ett konsekvent feministiskt perspektiv.

I den här rapporten presenterar vi huvudlinjerna för en feministisk inriktning på den ekonomiska politiken och ett antal strategiska reformer som vi vill genomföra; feministiskt perspektiv på statsbudgeten, uppgradering av jämställdhetspolitiken, reformer för jämställt arbetsliv, familjeliv och bättre kvalitet i den gemensamma välfärden.

Inga kommentarer: