torsdag, september 03, 2009

Förbifart Stockholm - en gigantisk miljömiss

Idag kommer enligt uppgift från media regeringen säga ja till byggande av Förbifart Stockholm. Det är verkligen ett gigantiskt objekt på flera sätt.

- För det första är det en gigantisk miljömiss. När vi som bäst behöver trafiklösningar som gör att vi kan öka det kollektiva resandet och på så sätt minska miljöutsläpp och klimatpåverkan, då ska 30 miljarder kronor läggas på en enda väg! En väg som ökar de fossila utsläppen och inte är förenlig med miljöbalken, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

- För det andra är det ett gigantiskt slöseri med pengar. Tänk bara hur mycket spår- och busstrafik vi skulle kunna få för samma summa som Förbifart Stockholm kostar. Bara för att nämna några exempel på kollektivtrafik som behövs är Tvärspår syd, tunnelbana till Nacka, tunnelbana till Karolinska sjukhuset och nya snabba bussförbindelser enligt det som kallas BRT, Buss Rapid Transit, säger Peter Pedersen.

- För det tredje är det en gigantisk lögn. Det flesta tror antagligen att Förbifarten just är en väg förbi Stockholm. Men så är det inte. I princip all trafik kommer att vara inomregional. Det är även en lögn att tro att det löser de trafikproblem Stockholm har. All forskning och all erfarenhet från andra städer visar att ju mer ringleder och vägar man bygger desto mer vägtrafik får man, säger Peter Pedersen.

1 kommentar:

Mats sa...

Regeringen beviljade det hela (oeniga) och det var S som tillhör rödgrönsörja som var de som helst ville ha den, så tydligen är det oenighet där med.
Illa för miljön är det och frågan är om den verkligen behövs?