torsdag, september 17, 2009

Birgitta Axelsson- Edström (visk) vill ha en öppen kyrka som verkar i ett mångkulturellt samhälle

På söndag är det dags för kyrkovalet och inför den har jag ställt några frågor till Birgitta Axelsson- Edström från Kalmar som kandiderar för den partipolitiska obundna organisationen Vänstern i Svenska Kyrkan.


1. Hej Birgitta Axelsson- Edström som kandiderar till kyrkovalet som är på söndag. Hur är stämningen inför Valet?
Jo tack, den blir lite mer spänd så här när valet närmar sig. Den här gången har vi fått en diskussion som känns lite infekterad och högljudd. Den gäller vem som egentligen bör ställa upp i kyrkovalet och vem som bör rösta. Några tycker att enbart aktiva ska ha rösträtt medan andra bemöter de förstnämnda med argumentet ”ni bör hålla tyst”. Inget av förhållningssätten är egentligen fruktbara och inget av dem gagnar kyrkans arbete. För övrigt är det ganska lugnt när det gäller debatt kring de olika nomineringsgruppernas åsikter och värderingar.

2. Du kandiderar för Vänstern i Svenska kyrkan som är en partipolitiskt obunden organisation Vilka är de viktigaste frågorna för er?
Vänstern i Svenska Kyrkan anser att kyrkans funktion i samhället är mycket viktig. Kyrkan måste i första hand visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Därför vill vi att kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som verkar i ett mångkulturellt samhälle. Ett starkt lekmannainflytande underlättar arbetet. Mångfald inom kyrkan skall också vara en självklarhet. Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, språk, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det förutsätter en demokratisk styrning av kyrkan och full offentlig insyn.

Kyrkan skall aktivt ta ställning i samhällsdebatten, för allas lika värde och mot orättfärdighet. Det diakonala/sociala arbetet liksom den internationella verksamheten är av mycket stor betydelse. Församlingar inom svenska kyrkan skall verka för ökat internationellt bistånd och utbyte. Vi behöver också arbeta mer aktivt för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten.

Kyrkan har unika möjligheter att, utifrån respekten för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet. Genom att vara ett föredöme för andra kan kyrkan inspirera till en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna. Samma resonemang gäller respekten för alla människors lika värde. Kyrkan ska genom egna ställningstaganden visa etiska hänsyn och motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen. Kyrkan skall arbeta med etiska, sociala och miljömässiga hänsyn i sin placering av kyrkans eget kapital och kyrkans fonder.

Självklart ska ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivas utifrån en feministisk grundsyn. Det är att på allvar visa att vi inom kyrkan inte gör skillnad på människor.


3. Jag vet inte om det är många som vet om att det är val på söndag. Varför är det viktigt att rösta i Kyrkovalet?
Om du inte röstar så är det någon annan som gör det och så att säga tar din påverkansmöjlighet ifrån dig. Du kan aldrig då vara säker på att din röst någonsin blir hörd. På valdagen har alla medlemmar varsin röst och alla är lika starka. Kyrkan behöver så många röster som möjligt för att kunna vara en stark positiv kraft för samhälle och enskilda.

4. Hur ser du på din egen tro?
Den är en naturlig del av mig och så har det varit länge. Tron är personlig och bygger på en personlig relation med en levande Kristus. Den finns, och den lever jag i och genom.

5. Du är väldigt aktiv i Vänsterpartiet både i Kalmar och i länet. Hur förenar du din kristendom med det socialistiska?
Alldeles utmärkt! Jag kan inte tänka mig någon annan kombination. För mig är kopplingen både naturlig och självklar. Det Jesus sa och det han gjorde, de värderingar han förde fram och det han ville att lärjungarna skulle göra stämmer överens med de socialistiska grundtankarna.

6. Får du synpunkter på detta från andra partikamrater eller andra partiorganisationer?
Ja, det finns väl en del höjda ögonbryn, men problemet har nog ärligt talat varit större bland mina kyrkliga vänner. Jag har varit engagerad både inom och utanför Svenska Kyrkan, och på frikyrkosidan är det ganska få som har en socialistisk grundsyn. Det är tråkigt tycker jag. Från partihåll har det mest handlat om nyfikna frågor, men jag har aldrig känt mig ifrågasatt på något sätt.

7. Vilka frågor vill du driva om du blir invald i de olika valen?
Frågan om etisk kapitalförvaltning är viktig. Nolltolerans vad gäller aktieinnehav i vapenindustrin ska självklart gälla. En generösare flyktingpolitik där Kyrkan ställer sig på flyktingarnas sida är också en viktig fråga liksom att kyrkan ska vara ett föredöme när det gäller att respektera skapelsen och motverka förödelsen av naturresurserna. Överordnat allt är förstås att på alla möjliga sätt göra det möjligt för Guds rike att växa genom att människor på riktigt får tillgång till kyrkan. Kyrkan ska vara radikal när det gäller kärleksbudskapet!

8. Är du aktiv i kyrkan även utanför politiken?
Ja, jag har varit aktiv i kyrkan, både inom frikyrkor och Svenska Kyrkan, sedan jag var sådär 14-15 år. Självklart har det handlat om mycket musik (har sjungit i och lett körer sedan dess) och har fungerat som kantor i gudstjänsterna. Jag har dessutom suttit i styrelsen för ungdomsarbetet och varit ordförande där under ett par år. Just nu har jag tagit en liten paus från det direkta arbetet i kyrkan eftersom jag har haft för lite tid till det, men gudstjänst försöker jag fira ändå. Allt har sin tid. Dessutom tillhör jag Evangelistiska fosterlandsstiftelsen som är en rörelse inom Svenska kyrkan som är lågkyrklig och mer lekmannabetonad.


9. Man märker inte av någon direkt valrörelse. Är det svårt att nå ut till väljarna och på vilket sätt marknadsför ni i Vänster i Svenska kyrkan detta val?
Ja, det är lite trögt. Vi skriver insändare och artiklar, sätter upp affischer och delar ut flygblad men det är en ganska liten omfattning på arbetet om man jämför med ett vanligt val. Mycket handlar om att vara människa och att vara aktiv i vardagen och därigenom visa att man menar allvar med sin kandidatur. Man kan ju inte bara vara aktiv under ett par veckors valrörelse. Det kommer ju en vardag också, och den är långt viktigare.

10. Är det något du vill framföra som jag inte har tagit upp i mina frågor. Ordet är fritt för synpunkter och annat som du har på hjärtat.
Jag tycker att det är roligt att du ställer frågor och intresserar dig för valet. Tack för att du ägnar oss din uppmärksamhet! Lycka till med arbetet i Emmaboda och lev väl!Jag vill tacka Birgitta Axelsson- Edström för att hon tog tid till sig och besvarade mina frågor. Jag vill önska henne och de övriga i VISK (Vänstern i Svenska kyrkan) ett stort lycka till i valet. Sen vill jag också ta tillfället i akt att uppmana alla att rösta på VISK i valet på söndag. Vi ska ha en tolerant och öppen kyrka som är tillgänglig för alla och inte till några få.

Läs mer på: Vänstern i Svenska kyrkans hemsida

Inga kommentarer: