lördag, september 19, 2009

Rösta på Vänstern i Svenska kyrkan i morgon

I morgon är det kyrkoval, ett val som är ganska bortglömd men ändå viktigt att rösta för de som har rösträtt. Jag är själv inte medlem i Svenska kyrkan och har således inte rösträtt i detta val. Men jag vill ändå uppmana alla som har det att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan.

Fast jag inte är medlem är jag intresserad av religiösa frågor och jag vet hur kyrkan ska vara. Vi ska ha en öppen kyrka som är tolerant mot olika människor och som är solidariska mot de som har det svårt. Självklart kan tyckas men det är det tyvärr inte. Mörka krafter ställer upp i detta val också, jag tänker på Sverigedemokraterna vars kyrkopolitik som allting annat går stick i stäv med den samhällsutveckling som jag vill se.

Här har vi ett parti som vill att kyrkan ska vara en motvikt till det mångkulturella samhället. Man vill t o m förbjuda de anställda att arbeta för det på arbetstid, förbjuda homoäktenskap, inte samarbeta med andra religioner genom att inte som de själva uttrycker det att "kyrkan bör på intet sätt understödja utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige. Att kyrkobyggnader omvandlas till moskéer skall inte få förekomma.". Kyrkan ska också om SD får som de vill ha en offensiv mission i Sverige och inrätta hjälpcenter för de som konverterat från t ex. Islam. Men flyktingar som hotas av utvisning får man inte gömma. Kyrkan ska heller inte samarbeta med de "farliga" vänsterkrafterna som vill annorlunda än vad SD vill. Kyrkan ska också i sitt ställningstagande ha en tydlig förankring i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen och den som de själva säger den ensidiga ställningstagande i Israel- Palestina konflikten där man inte ska propagera för bojkott av Israeliska varor.

Sverigedemokraterna ska också motverka den marxistiska inslaget inom kyrkan. Man oroar sig i den sverigedemokratiska leden att representanter för kyrkan i sitt solidariets arbete för en rättvis värld mot rasim samarbetar med vänstermänniskor. Här är några exempel på vad Sverigedemokraten Mattias Karlsson skriver på SD kampanjsida om detta.

"Den första maj 2005 arrangerade Svenska kyrkan i Jönköping en egen förstamajmanifestation tillsammans med Syndikalisterna, Socialistiska partiet och Vänsterpartiet.Den präst som enligt socialistiska partiets hemsida höll ”ett mycket uppskattat tal” vid manifestationen bemötte kritiken mot kyrkans deltagande vid förstamaj tillsammans med extremvänstern, på följande sätt:"Det är logiskt. Kyrkan och vänstern har en gemensam grund: rättvisa och solidaritet."

"I oktober år 2000 talar representanter för Svenska Kyrkan tillsammans med företrädare för Ung Vänster vid en demonstration i Malmö, arrangerad av Syndikalisterna. Parollen för manifestationen är: Mot högerextremism och översitteri! För solidaritet och social rättvisa!"

"År 2006 arrangerar Svenska kyrkans unga ett ”Fackeltåg mot rasism” tillsammans med Ung Vänster i Uddevalla."

"2008 arrangerar Svenska Kyrkan i Kungsbacka en föreläsning med tidningen Expo och en manifestation mot ”främlingsfientlighet” tillsammans med Ung Vänster."

Det var några exempel på vad denna orolige Sverigedemokrat tar upp som kyrkan har handlat fel. Hela artikeln kan ni
läsa här . Är det verkligen en sådan här kyrka vi vill ha?

Nej självklart inte. Svenska kyrkan ska vara en ljus och tolerant kyrka som vågar ta ställning i samhället för rättvisa, solidaritet och mot rasism. Därför är Vänstern i Svenska kyrkan en motvikt mot den mörkblåa rasistiska kyrka som Sverigedemokraterna vill ha.

Vänstern i Svenska kyrkan vill att kyrkan ska:

- vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med ett starkare lekmannainflytande
-ha höga etiska krav på sin kapitalförvaltning bl. a. genom att införa nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin
- arbeta för minskade klassklyftor och för en rättvis och solidarisk utveckling
- bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv
- i respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och - motverka förödelse av naturresurserna.
- motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen
- aktivt arbeta för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten
- viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella par
- vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

För mig är valet alltid enkelt. Att alltid stå på samma sida som medmänsklighet, solidaritet, antirasism, kampen mot orättvisor och för en tolerant värld. Hoppas det är detsamma för dig och även om du inte tycker att detta val är viktigt så gå och rösta ändå om inte annat för att motverka SD:s politik.

För mer information om Vänstern i Svenska kyrkan: klicka här

Inga kommentarer: