fredag, september 11, 2009

Motion till kommunfullmäktige

Rörande upprättandet av offentliga toaletter i centrala Emmaboda

Behovet av offentliga toaletter som är tillgängliga när järnvägsstationen och kommunens toaletter inte längre är öppna för allmänheten är och har varit under en längre tid minst sagt akut.
Att ha tillgång till en toalett på kvällar och helger kan inte bara räknas som en service utan som rättighet skapad av nöd.

Denna facilitet bör ligga centralt
Genom skyltning vara lätt att hitta

Vänsterpartiet begär att kommunfullmäktige med det snaraste tar ställning till denna prekära fråga och fattar ett klokt beslut.

Vi anser att ett samhälle har skyldighet att tillhandahålla denna service för innevånarna och de turister som varje sommar besöker Emmaboda.

Inga kommentarer: