torsdag, september 10, 2009

Högerpolitiken klyver Sverige

I dag presenterade en rödgrön grupp som har till uppgift att granska regeringen sin första rapport "Högerpolitiken klyver Sverige", som ger en översiktlig bild av vad som skett i Sverige under dessa tre år. Gruppen består av: Morgan Johansson (s), Maryam Yazdanfar (s), Peter Pedersen (v), Marie Engström (v), Magnus Johansson (mp) och Karin Svensson Smith (mp)

Sverige håller på att bli ett land där klyftorna växer, socialpolitiken hårdnar och grupp ställs mot grupp, samtidigt som landet tappar sin tätposition i miljöarbetet. Här följer några axplock från rapporten:

I det ekonomiska avsnittet pekar man bl a på hur regeringen togs på sängen av lågkonjunkturen. Neddragningarna i trygghetssystemen gjorde att konsumtionen föll kraftigt. Därmed förstärktes lågkonjunkturen, så att Sverige nu klarar sig betydligt sämre än resten av industrivärlden. Skattesänkningarna ledde inte alls till ökad konsumtion, delvis beroende på att pengarna gick till fel grupper.

Siffror från Riksdagens Utredningstjänst visar att skattesänkningarna hittills har fördelats extremt orättvist: nästan hälften av pengarna har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst har fått ca 6 procent av skattesänkningarna. Pensionärer, sjuka och arbetslösa har inte fått ta del av inkomstskattesänkningarna alls. När det gäller skattepolitiken, så visar sig de "nya" moderaterna vara ännu mer orättvisa än de "gamla" moderaterna.

Däremot har dessa skattesänkningar grävt ett stort hål i statsfinanserna, eftersom regeringen nu tvingas låna upp enorma belopp för att finansiera dem. Budgetunderskottet beräknas i år bli 201 miljarder kronor. Det innebär att Anders Borg lånar nästan lika mycket på årsbasis som Anne Wibble (fp) gjorde under sin tid som finansminister på 1990-talet. Skattesänkningarna motsvarar mer än en tredjedel av budgetunderskottet, 80 miljarder kronor.

Jobbkrisen är hittills djupare i Sverige än i övriga EU. Sverige har nu för första gången på många år högre arbetslöshet än EU-genomsnittet. Värst är det för ungdomarna. Där är EU-genomsnittet knappt 20 procent, medan ungdomsarbetslösheten i Sverige närmar sig 30. Samtidigt är det sociala trygghetsnätet vid arbetslöshet och sjukdom kraftigt försämrat. Kostnaderna för socialbidrag beräknas öka med 50 procent mellan 2007 och 2012, enligt regeringens egen prognos.

När aktiv arbetsmarknadspolitik behövdes som bäst, skars den ner. Nu byggs den ut igen, men det är framför allt passiva förvaringsåtgärder som sväller volymmässigt.

När det gäller miljöpolitiken, så tappar Sverige nu sin tätposition. Klimatambitionerna har skruvats ner, och man trixar med siffrorna för att få det att låta bättre än vad det är. I infrastrukturinvesteringarna prioriterar man vägar framför järnvägar. I energipolitiken har man försvårat för vindkraften genom ett kommunalt veto. Men något kommunalt veto mot uranbrytning eller prospektering efter gasfyndigheter finns inte.

I sjukvårdspolitiken så har det i praktiken etablerats dubbla väntrum. Ett för de patienter som kan betala för sig, och ett för de som inte kan det. Försäkringspatienterna kan nu gå före i köerna, också i den landstingsägda vården.

I utbildningspolitiken har vuxenutbildningen skurits ner kraftigt. Allt färre högstadieelever klarar de kunskapsmål som behövs för att bli behöring till de nationella gymnasieprogrammen. Barngrupperna i förskolan ökar.

I bostadspolitiken så har botten gått ur bostadsbyggandet till följd av slopade investeringsstöd. Vi har nu en allvarlig bostadsbrist på många håll i Sverige. Värst ser det ut när det gäller hyresrätter, där byggandet mer än halverats sedan regeringsskiftet.

- Värst är ändå passiviteten när det gäller arbetslösheten, säger Morgan Johansson, s. Regeringen verkar inte bry sig särskilt mycket om att arbetslösheten nu hotar att permanentas på tvåsiffriga tal, över 10 procent. Det klyver sönder Sverige socialt, och det hotar landets långsiktiga utvecklingsmöjligheter.

- Skattesänkningarna har gynnat män framför kvinnor. Av regeringens skattesänkningar fick männen 56,6 % och kvinnorna 43,4 %. Om man även räknar med utgiftsförändringar under samma tidsperiod är siffrorna 59 respektive 41 procent till männens fördel säger Marie Engström, V.

- Det värsta är att Sverige inte tar sitt ansvar inför klimatmötet i Köpenhamn. Man visar varken internationellt ledarskap eller vilja att ställa om de svenska förhållandena, säger Karin Svensson Smith. Människor vill byta ut en del av sina bilresor och då krävs bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Regeringen minskar dessa möjligheter genom att prioritera väg framför spår. Dessutom vill man avreglera kollektivtrafiken. Det innebär att ingen tar ansvar för helheten eller framtiden.

Inga kommentarer: