söndag, september 13, 2009

Låt skattepengarna gå till välfärd

I går den 12: e september inledde Lars Ohly partiets Kommun- och landstingsdagar i Borås med ett starkt tal om ett Sverige som går från välfärdssamhälle till marknadsexperiment.

- Omläggningen som genomförs handlar om drivkrafter för att styra om människors tänkande. Varje reform syftar till att göra det rationellt för människor att välja privata lösningar. Regeringen försvagar facket och förskjuter makten på arbetsmarknaden till kapitalet, sa Lars Ohly.

Den så kallade arbetslinjen handlar om att pressa tillbaka löntagarna. Sjukhus privatiseras och särskilda barnsjukhus för försäkrade barn, cancer kliniker för rika och urgröpta socialförsäkringar skapar oro och rädsla för framtiden. Så ska medelklassen förmås att efterfråga privata lösningar och sänkt skatt.

Lars Ohly talade om vikten av påverkan på lokal nivå, om att ojämlikheter och skillnader i makt, lön och mellan kvinnor och män måste få ett slut. Han pekade på regeringens antifeministiska politik som med vårdnadsbidrag driver bort kvinnor från arbetsmarknaden och att man till detta infört överklassavdrag för hushållsnära tjänster. Med Kristdemokrater och högerpolitiker vid makten kommer kvinnors rättigheter att försvagas, menade han.

I avslutningen av sitt tal sa Lars Ohly:
Vi ska vinna valet om ett år. Men om vi ska lyckas med det måste vi dra åt samma håll nationellt och lokalt. Vi måste påminna oss om att vi är samma vänsterparti i riksdagen som i Borås, i Stockholms läns landsting som i Haparanda.

För valet avgörs i städer och samhällen runt om i landet. Det är här vi kan visa vad vår politik innebär i praktiken. Och det är du som lokal politiker som omsätter vår politik i verklighet. Det är du som kan göra skillnad. Det är du som tillsammans med andra kan förändra världen.

Vi måste koppla ihop vår vision med vår politiska vardag. Våra förslag ska visa vilket samhälle vi vill se, vi ska visa hur vi vill utveckla demokratin.

Förorterna brinner för att alltför många i dagens Sverige inte känner att de har någon chans i livet. Bara lokalt förtroendevalda med förankring i det lokala samhället kan släcka de bränderna.

Och för att få förutsättningar att bedriva en rödgrön politik i kommuner och landsting behöver vi en rödgrön regering. Den förändringen kan vi bara uppnå om vi inser att vi har ett gemensamt ansvar och gemensamma visioner som vi bara kan förverkliga tillsammans. Om ett år går vi till val. Fram till dess gör vi allt för att övertyga fler, engagera fler och se till att vårt rödgröna alternativ inte bara blir en angelägenhet för våra tre partier.

Och sedan, efter valet inleds förändringsarbetet på allvar. Då ska vi vara med och skapa ett mer rättvist och solidariskt samhälle.


Under eftermiddagen hölls en presskonferens, med Lars Ohly, Josefin Brink och den engagerade kommunpolitikern Lennart Andreasson, på temat "Får man lura skattebetalarna på välfärd?"

I många kommuner och landsting går skattemiljarder varje år till skojarbolag som; utnyttjar papperslösa, fuskar med skatten och saknar kollektivavtal. Och det blir allt fler bolag som skor sig på skattemedel allt eftersom fler verksamheter läggs ut på entreprenad.

Var tredje skattekrona går till upphandling av tjänster inom den offentliga sektorn. Varje år försvinner 66 miljarder på grund av svart arbetskraft. Inte en skattekrona till ekonomisk brottslighet säger Vänsterpartiet.

- De senaste dagarna har media avslöjat att vårdföretag gör stora vinster i Sverige. De fem största vårdbolagen gjorde en rörelsevinst på tre miljarder kronor förra året . Tre miljarder! Det är mer än vad alla landsting i Sverige kommer att få med regeringens nya pengar för nästa år, sa Lars Ohly.

- Häromveckan rapporterades att ägaren till fyra privata förskolor i Årsta i Stockholm plockat ut 3,2 miljoner kronor i vinst under ett år. I stället för mer personal eller lägre avgifter har vi skattebetalare alltså tvingats bidra till privata ägares förmögenhet, fortsatte Lars.

Inga kommentarer: