onsdag, augusti 17, 2011

Rödgrön oenighet om eurokrisen

Den pågående eurokrisen fortsätter att fördjupas, fler och fler EU-länder hamnar i akuta ekonomiska problem. Trots detta förespråkar socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Tommy Waidelich ökad överstatlighet, med bland annat gemensam finanspolitik och euroobligationer. Vänsterpartiet vill i stället se en modern lösning med mindre överstatlighet och en möjlighet för länder att lämna euron.

- Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna med Tommy Waidelich i spetsen inte inser att euron bär en stor del av ansvaret till varför flera EU-länder nu befinner sig i djup ekonomisk kris. Att då kräva mer överstatlighet är som att försöka släcka elden med bensin, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

- Om Socialdemokraternas linje vinner gehör och om Sverige går med i eurosamarbetet som Waidelich förespråkar skulle det innebära att svenska obligationer ersätts med så kallade eurobonds, till en mycket högre ränta och därmed mer kostsamt för staten. Vi skulle då välja att knyta oss till en valutaunion som riskerar att kollapsa, säger Jonas Sjöstedt, EU-politisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

- Ökad överstatlighet i finanspolitiken leder till allvarliga begränsningar i den nationella politiken och därmed minskar möjligheten att styra över till exempel vård, skola och omsorg, menar Ulla Andersson.


- Vi har ett folkomröstningsresultat som Tommy Waidelich fullkomligt ignorerar med sitt uttalande om euroobligationer och en gemensam finanspolitik. Jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna vill att Sverige, som valt att stå utanför eurosamarbetet bland annat för att undvika att dras in i situationer som denna, nu ska få betala för en kris man inte är skyldig till. Menar Waidelich verkligen allvar? undrar Jonas Sjöstedt.

Inga kommentarer: