onsdag, augusti 10, 2011

Delad ledarskap- Ja tack

Som jag skrev i går har jag just nu tre favoriter till partiledarposten och dessutom övriga som ev. vill kandidera. De är allihop kompetenta företrädare för partiet och oavsett vem som än blir vald kommer hon eller han att göra ett jättebra jobb som partiordförande. Därför har valberedningen en svårt men angenäm uppgift att ta fram en av dessa som de kommer att föreslå kongressen att välja.

Hand i hand med namndiskussionerna finns frågan hur vi ska vara organiserade i framtiden med en i rodret eller två som delar partiledarposten. I dag presenterade
Dagens Nyheter en egen undersökning bland de olika distrikten hur de ser på detta. Undersökningen visar att DN:s rundringning till 18 av 24 distrikt att det finns ett starkt tryck inom partiet att låta en man och en kvinna tillsammans sköta partiledarjobbet i framtiden. Mer än två tredjedelar av distriktsordförandena som svarat, 13 stycken, vill att partiet går över till delat ledarskap på samma sätt som Miljöpartiet.

När det gäller vilka namn som ska dela på ledarskapet visar rundringningen att Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson stiger upp som favoritpar. Sex distriktsordförande pekar direkt ut dessa två, och flera andra har med dem bland sina favoriter. Men det är ändå naturligtvis i slutändan kongressombuden som är valda att företräda medlemmarna som beslutar om vi ska ha delad ledarskap eller inte.

Personligen tilltalas jag mycket av tanken på ett delat ledarskap speciellt med tanke på de duktiga kandidaterna vi har. Det är slitigt att vara partiledare och även om det är ett lagarbete så blir det naturligtvis ett större fokus på partiledaren. Med delat ledarskap så kan man dela på arbetet på organisatoriskt och klokt sätt. Nu är ju alla kandidater denna gång riksdagsledamöter men man kan faktiskt tänka sig i framtiden att en sitter i riksdagen och den andre är utanför och har mer ansvar för det utomparlamentariska arbetet även om båda givetvis ska vara utåtriktade. Det finns många möjligheter med ett delat ledarskap. Men även där är det givetvis lika viktigt med övrig lagarbete. En av Lars Ohlys många förtjänster är att hans ledarskap har inneburit att flera andra har kommit fram och några av dem känner sig mogna och har så mycket självförtroende att de nu står till valberedningens förfogande. Det visar ett parti som trots motgångar i opinionen står stadigt och visar prov på styrka och självförtroende. Än lever vi och vi kommer att växa i framtiden.

Inga kommentarer: