tisdag, augusti 30, 2011

Eva-Britt Svensson slutar som EU-parlamentariker

Vänsterpartiets representant i EU-parlamentet, Eva-Britt Svensson, lämnar sitt uppdrag som parlamentariker av hälsoskäl. Hon slutar med omedelbar verkan och ersätts av Mikael Gustafsson.

– Det känns väldigt tråkigt att behöva lämna uppdraget, men jag är samtidigt glad och tacksam för att jag har fått arbeta för Vänsterpartiet i EU-parlamentet i sju år. Vårt arbete har gjort nytta och vi kommer att fortsätta göra nytta, säger Eva-Britt Svensson.

Eva-Britt Svensson är vice ordförande i GUE/NGL-gruppen och ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott. Hon har gjort sig känd som en stark förkämpe för kvinnors rättigheter och blev uppmärksammad tidigare i år för ett betänkande som EU-parlamentet röstade för och som innebär att EU-kommissionen ska lägga förslag om skarpa åtgärder för att motarbeta våldet mot kvinnor i hela EU. Eva-Britt Svensson är en av de mest aktiva ledamöterna i EU-parlamentet och har prisats för sitt arbete med utmärkelsen "Outstanding Contribution” som delas ut av tidningen the Parliament Magazine.

– Eva-Britt Svensson har gjort en fantastisk insats och lyckats kombinera en starkt kritisk hållning till bristen på insyn och demokrati i EU med stort engagemang i frågor som rör kvinnors rättigheter och konsumentmakt. Tack vare Eva-Britt Svensson har Vänsterpartiet fått en tydlig och stark röst i Europa, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet.

Eva-Britt Svenssons ersättare blir 45-årige Mikael Gustafsson från Nynäshamn. Han var en av Vänsterpartiets toppkandidater i valet till EU-parlamentet 2009 och är bland annat ordförande för Vänsterpartiets programkommission. Mikael Gustafsson har lång erfarenhet som kommunpolitiker och arbetar som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i riksdagen.

– Även om jag hellre hade trätt in under andra omständigheter, känner jag stor lust att fullfölja det viktiga arbete som Vänsterpartiet bedriver i EU-parlamentet. Särskilt starkt brinner jag för jämställdhetsarbetet och miljöfrågorna. Där återstår mycket att göra på EU-nivå.

Inga kommentarer: