söndag, augusti 28, 2011

Gamla stan- Hjärtat av Stockholm

Gamla stan, kallas också för Staden mellan broarna, är Stockholms historiska centrum och uppbyggt på Stadsholmen. Även Helgeandsholmen och Strömsborg tillhör stadsdelen Gamla stan. Ibland räknas också Riddarholmen till Gamla stan, men den utgör en egen stadsdel. Under flera hundra år utgjorde Gamla stan den egentliga staden. Stadsdelen bildades 1926 och hade år 2006 cirka 3000 invånare. Stockholm grundades på 1200-talet och byggdes i hägnet av den stora borganläggningen som Birger jarl låtit uppföra som "lås" för Mälaren. Vid stadens huvudtorg, Stortorget, byggdes rådhuset och bakom detta bykyrkan som var den äldsta delen av Storkyrkan. Här är hjärtat av Stockholm och alltings början. Vill du veta mer om Gamla stan klicka här. Bilderna är tagna den 23 och 24 juli.


Gatorna är smala och har kvar sin medeltida sträckning och även namnen på gatorna och torgen har gamla anor.


Stortorget utgjorde från början den centralpunkt kring vilken Stockholm växte fram, Här fanns för Stockholm rådhus men den revs 1768 för att ge plats åt Börshuset som finns i dag. I mitten av bilden syns Stortorgsbrunnen ritad av Erik Palmstedt 1778. Brunnen färdigställdes i samband med att Börshuset uppfördes. Stortorget var platsen för Sveriges första apotek öppnat av apotekaren Anthonius Busenius 1575. På Stortorget ägde Stockholms blodbad rum i november 1520. Den första avrättningen på torget som är känd skedde 1280 då Jöns Karlsson, Börje och Jöns Filipsöner avrättades på befallning av Magnus Ladulås
Järntorget, Det äldsta säkra belägget för namnet Järntorget (Jerntorgith) är från 1489. Namnet hänger samman med att torget blev upplagsplats för järn, som för export skeppades från hamnar i Mälaren till huvudstaden. Tidigare hade torget använts för lagring av säd och kallades då Korntorget. Sista gången torget benämns som Korntorget är 1513. På torget stod stadens officiella våg, som 1662 flyttades till södra stadsgraven.Vid Järntorget byggde Riksbanken, då Rikets Ständers Bank 1675–1672, Södra Bankohuset, arkitekt var Nicodemus Tessin d.ä. och det var ett av norra Europas första byggnader som uppfördes direkt för bankändamål. Riksbanken flyttade 1906 till Helgeandsholmen och idag huserar Statens fastighetsverk här. På Västerlånggatan trängs turisterna med varandra. Den var gamla stans huvudgata Den går från Mynttorget till Järntorget och följer sträckningen för den första försvarsmuren

Ett av gamla stans två kyrkor. Storkyrkan.


Den andra kyrkan är, Tyska kyrkan.

Stadsmuren runt Gamla stan började förlora sin funktion på 1600-talet. Den revs därför och kring platsen för Norreport skapades ett nytt torg. I slutet av 1600-talet, eller möjligen något senare, fick detta torg namnet Mynttorget efter det nya myntverkshus som 1696 uppfördes på Ledamotshusets nuvarande plats. Torget ligger mellan slottet och riksdagshuset.


Inga kommentarer: