torsdag, augusti 18, 2011

En öppen och demokratisk process

Just nu pågår arbetet med att göra valet av partiledare på kongressen 2012 till en så öppen och demokratisk process som möjligt. Vänsterpartiet kommer under hösten att ta flera initiativ till att presentera kandidaterna och göra dem kända och tillgängliga för medlemmarna.

- Detta är en väldigt positiv process för partiet. Det ska vara högt i tak och alla som vill kandidera ska beredas möjlighet att göra det, säger Anki Ahlsten, partisekreterare.

Vänsterpartiet kommer bland annat att arrangera utfrågningar av kandidaterna vid flera tillfällen, på olika ställen i landet.

- Det är viktigt att medlemmarna får en god chans att träffa kandidaterna och bilda sig en egen uppfattning om deras politiska profiler och målsättningar med ledarskapet.

Den 5 oktober är det nomineringsstopp. Då ska alla förslag på personer till centrala förtroendeuppdrag ha skickats in till valberedningen. Det gäller alltså inte bara val av partiledare, utan även partistyrelse, programkommission och revisorer.

Därefter arbetar valberedningen med att ta fram förslag, som kommer att presenteras någon gång i början av december månad, men det är partikongressen i januari som bestämmer.

- Jag hoppas att de som är intresserade av uppdrag träder fram. Fler kandidater ger bättre möjligheter att välja rätt, säger Anki Ahlsten

Inga kommentarer: