torsdag, augusti 18, 2011

Regeringen bluffar om vargjakten

Regeringen besvarar EU-kommissionens yttrande om licensjakten på varg i Sverige och det faktum att den strider mot art- och habitatdirektivet. Licensjakten 2012 avblåses men i stället utökas skyddsjakten till att även omfatta grupper av djur och inte bara enskilda individer. Konsekvenserna kan bli fatala för den svenska vargstammen.

- Regeringens svar till EU om vargjakten är fullkomligt oacceptabelt. Genom att man utökar skyddsjaktsbegreppet finns det en stor risk att hela kullar skjuts av. Vargen är redan idag utrotningshotad och beskedet från Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson riskerar att leda till att vargen försvinner helt och hållet. Carlgrens vargbluff kanske fungerar på EU, men inte på oss andra som vill värna vargen, säger Jens Holm, riksdagsledamot (V) i miljöutskottet.

Miljöminister Andreas Carlgren erkände under presskonferensen att det rör sig om en ”undanmanöver” för att kringgå art- och habitatdirektivet.

- Det är anmärkningsvärt att Carlgren erkänner att det rör sig om en bluff för att finta bort EU. Samtidigt visar det tydligt att biologisk mångfald och skydd av utrotningshotade arter finns längst ned på miljöministerns agenda. Det är skamligt, säger Jens Holm

Inga kommentarer: